Informace pro opravu mimo síť našich smluvních partnerů

V případě řešení pojistné události na Vašem vozidle, preferujeme opravu v našich ověřených smluvních servisech. Síť smluvních servisů obsahuje jak autorizované tak i nezávislé opravce. 

Pakliže přesto uvažujete o opravě mimo síť našich smluvních partnerů, dovolíme si Vás upozornit na některé důsledky a případná rizika:

woman on the street
 • zvýšená spoluúčast - v rámci havarijního pojištění můžete mít sjednánu tzv. „povinnost opravy ve smluvním servisu“, v takovém případě, pokud nám dodáte fakturu za opravu od nesmluvního partnera, bude Vám odečtena zvýšená spoluúčast, zpravidla dvojnásobná
 • bez nároku na náhradní vozidlo - v rámci havarijního pojištění je obvykle využití náhradního vozidla podmíněno opravou ve smluvním servisu, pokud nám doložíte fakturu z nesmluvního servisu, může to znamenat ztrátu nároku na náhradní vozidlo
 • doplatek z vlastních prostředků - u nesmluvních servisů nemůžeme zajistit, aby Vám účtovali pouze to, co s pojistnou událostí souvisí a v cenách na trhu obvyklých, v případě nesmluvního servisu se tak vystavujete riziku doplatku opravy z vlastních zdrojů
 • delší doba vyřízení - naši smluvní partneři mají při likvidaci přednost a zároveň je u nich povolena automatizace kroků, a proto je také vyřízení škody rychlejší
 • komunikace - v případě využití služeb našeho smluvního partnera lze nechat veškeré vyřízení škody na něm - máme nastaveny vzájemné postupy a veškerou administrativu si tak vyřídíme společně se servisem, naopak u nesmluvního servisu Vás nemůžeme v případě problémů nijak zastupovat a budete si je muset vyřešit sami
 • benefity - u vybraných smluvních servisů lze čerpat další benefity (např. náhradní vozidlo po dobu opravy zdarma či za sníženou sazbu, tzv. pick-up servis, mytí vozidla zdarma apod.), konkrétní podmínky lze ověřit na našem call centru

 

Pokud přesto nechcete využít pro opravu Vašeho vozidla síť našich smluvních partnerů, může pro Vás být řešení ve výplatě škody tzv. rozpočtem. Na základě Vámi poskytnutých fotografií rozsahu poškození vozidla, popř. na základě provedené prohlídky naším mobilním technikem, stanovíme výši pojistného plnění a Vy už si sami vyberete, zda a popř. kde necháte vozidlo za stanovenou částku opravit - při této variantě od Vás již nepožadujeme doložení faktury za opravu.
Jestliže se přes všechny výše uvedené důvody rozhodnete pro opravu v nesmluvním servisu, níže uvádíme podmínky, dle kterých budeme kontrolovat fakturu za opravu vystavenou nesmluvním servisem. Chceme tímto předejít situaci, že část faktury nebude kryta pojištěním a Vy budete muset nesmluvnímu servisu doplatit rozdíl z vlastních prostředků. Při dodržení těchto podmínek zásadně minimalizujete riziko případného doplatku za opravu:
 
 • alternativní díly - pro většinu vozidel v dnešní době existují tzv. díly od alternativních dodavatelů, které jsou kvalitativně srovnatelné a plně homologované pro použití při opravách vozidel, avšak svojí cenou jsou pod úrovní nových originálních dílů od výrobce vozidla (jedná se o díly prodávané např. v síti www.lkq.cz, www.aci.cz apod.); především u starších vozidel preferujeme a kalkulujeme s cenami těchto dílů
 • nové originální díly - pokud vozidlo pravidelně servisujete/opravuje z nových, originálních dílů, je možné taktéž při opravě na náklady pojišťovny využít originálních dílů, ale v takovém případě od Vás budeme požadovat doložení nákupních dokladů z důvodu ověření, že při opravě skutečně byly použity právě nové originální díly; mnohdy servisy argumentují, že je jejich obchodním tajemstvím, s jakou slevou díly zakoupily - mají pravdu, nás ani Vás nemusejí zajímat jejich nákupní ceny/slevy, stačí když nechají odkrytou tzv. doporučenou maloobchodní cenu (zbytek lze při kopírování „začernit“)
 • starší originální díly - je možné, že z důvodu nedostupnosti tzv. alternativních dílů či nových originálních dílů, bude muset servis použít některé starší díly; v takovém případě, standardně hradíme u vozidel do pěti let stáří maximálně 90% ceny nového originálního dílu a u vozidel starších pěti let pak maximálně 70% ceny nového originálního dílu - toto obecně vychází z obvyklých cen starších originálních dílů se započtením přiměřené obchodní marže
 • lakování - na trhu je větší množství dodavatelů lakýrnických materiálů, které se liší nejen svou kvalitou, ale samozřejmě také cenou; pokud nám Vámi vybraný nesmluvní servis doloží certifikaci od následujících dodavatelů lakýrnického materiálu, akceptujeme náklady na lakování dle metodiky AZT s koeficientem ve výši 100% - toto platí pro materiály zn. Glasurit, Nexa, Spies Hecker, Standox, R-M, Cromax, Sikkens a PPG; v případě doložení certifikátu od jiných značek lakovacího materiálu akceptujeme koef. AZT ve výši 90% a pokud nám servis/lakovna žádný certifikát nedoloží, akceptujeme náklady na lakovací materiál dle koef. AZT ve výši 80%
 • hodinové sazby – cenu práce uznáváme do výše obvyklé hodinové sazby (bez DPH), viz tabulka; cenu práce průběžně monitorujeme a aktualizujeme na základě našich smluvních partnerů, proto garantujeme, že se v daném regionu nachází naše smluvní servisy, které jsou připraveny za dané ceny práce provést opravu Vašeho vozidla:

Přejděte pro více informací

Region

do 5 let

nad 5 let

Praha

640 Kč

590 Kč

Ostatní regiony

560 Kč

560 Kč

woman on the street