Allianz ŽIVOT

Pojistník a Pojištěný (Vy)
Jožko Mrkvička (1.1.1980)
ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47 11 59 71,
obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1815
Broker Trust, a.s. / 032585PA
Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, Česko
Osoba jednající s Vámi: Katarína Starinská
E-mail: katarina.starinska@allianz.cz
Mobilní telefon: +420 608 123 456
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Pro pokračování v procesu akceptace potřebujeme Váš souhlas.
Ke stanovení pojistného rizika a výpočtu pojistného, ke kterým využíváme informace o zdravotním stavu pojištěného, může dojít za pomoci automatizovaného individuálního rozhodování. To znamená, že zdravotní údaje pojištěného mohou být vyhodnoceny pouze počítačovým programem, nikoli člověkem. Horší zdravotní stavmůže vést k vyššímu pojistnému, omezení pojistného krytí nebo nebude možné některá připojištění pojištěnému vůbec nabídnout.

Jožko Mrkvička (1.1.1980)

Anička Mrkničková (1.1.2010) - souhlas uděluje zákonný zástupce
 
Pro vyhodnocení rizika, které na sebe bereme, potřebujeme znát zdravotní stav pojištěných osob. Údaje o zdravotním stavu nám pojištěný sdělil ve zdravotním dotazníku nebo je můžeme získat od poskytovatelů zdravotnických služeb (tím, že si vyžádáme zprávu, výpis či kopii zdravotnické dokumentace nebo na základě vyšetření pojištěného provedeného pověřeným zdravotnickým zařízením).
 
Při zpracování zdravotních osobních údajů můžeme nepřímo zjistit i genetické osobní údaje, a to na základě skutečnosti, že některé nemoci jsou geneticky podmíněné (a to přesto, že je aktivně nezjišťujeme).
 
Pojištěný dále zprošťuje povinnosti mlčenlivosti dotazované poskytovatele zdravotních služeb, a to i po své smrti. Toto zproštění mlčenlivosti se vztahuje na  zjišťování informací o zdravotním stavu jak za účelem stanovení pojistného rizika a výpočtu pojistného, tak i za účelem šetření pojistné události a stanovení výše pojistného plnění.

Jožko Mrkvička (1.1.1980)

Anička Mrkničková (1.1.2010) - souhlas uděluje zákonný zástupce