Allianz ŽIVOT

Pojistník a Pojištěný (Vy)
Jožko Mrkvička (1.1.1980)
ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A. S.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47 11 59 71,
obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1815
Broker Trust, a.s. / 032585PA
Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4, Česko
Osoba jednající s Vámi: Jan Novák
E-mail: info@allianz.cz
Mobilní telefon: +420 271 170 000
Abychom Vám ušetřili cestu za poradcem nebo na pobočku, můžete projít procesem
ověření totožnosti ve formulářích níže.

Alespoň jeden z doložených dokumentů musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • adresu bydliště
  • datum narození a rodné číslo
  • lorem ipsum dolor sit amet
Pro rychlejší proces ověření potřebujeme znát také Váš bankovní účet, ze kterého bude odcházet platba za pojistné a kterého jste vlastníkem.
Nezapomeňte, že občanský průkaz je nutné nahrát oboustranně (můžete přiložit v jednom souboru nebo nahrát odděleně)
Klikněte nebo přetáhněte soubor pro nahrání.
(podporované formáty PDF, JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF)
nahrana_obcanka.pdf
Klikněte nebo přetáhněte soubor pro nahrání.
(podporované formáty PDF, JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF)
nahrany_ridicak.pdf
Nahrajte prosím výpis z Vašeho bankovního účtu.
Klikněte nebo přetáhněte soubor pro nahrání.
(podporované formáty PDF, JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF)
vypis_uctu.pdf