Ikona domu
Ikona domu
  • rekonstrukci, modernizaci, výstavbu
  • koupi domu, bytu nebo stavebního pozemku
  • dokončovací práce a vylepšení stávajícího bydlení včetně vybavení domácnosti „na míru“
  • refinancování
  • družstevní bydlení
  • koupi nemovitosti v rámci privatizace obecních nebo státních bytů

Účelovost překlenovacích úvěrů je upravena zákonem o stavebním spoření a státní podpoře – účastník stavebního spoření smí úvěr použít pouze na financování bytových potřeb.

Některé druhy překlenovacích úvěrů jsou zároveň spotřebitelskými úvěry ve smyslu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Porovnejte si zajištění půjčky
Ikona pána se složkou
Ikona pána se složkou
Najděte potřebné dokumenty společnosti Allianz pojišťovna, Allianz kontakt a Allianz penzijní společnost a AWP P&C SA nebo pojistné podmínky našich produktů.