Ikona - muž se ženou
Ikona - muž se ženou

 

  • Pojištění je poskytované formou právního poradenství při řešení právních problémů souvisejících s běžným občanským životem a užíváním nemovitosti v místě pojištění.
  • Pojištění se vztahuje na oblasti: nároky na náhradu újmy (např. újmy vzniklé vytopením bytu, když Vás pokouše cizí pes, požárem v rodinném domě, při rozbití okna vandalem apod.), trestné činy, přestupky, disciplinární, kárné a jiné delikty (např. přestupky způsobené pádem ledu ze střechy, pokud způsobíte jiné osobě úraz na lyžích, obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti po způsobení požáru apod.), nároky a spory ze soukromého pojištění (např. spory o pojistné plnění z pojištění budovy či z úrazového pojištění), nároky a spory z vlastnického práva (např. spory o vlastnictví pozemku, spory v případě neoprávněného parkování na pozemku), sousedské spory (např. spory o územní hranice, obtěžování kouřem), nároky a spory ze smluv (např. spory z kupních smluv a smluv o dílo, smluv s dodavateli energií či spory při neuznané reklamaci), správní řízení (např. spory při chybném vyměření pozemku, při zápisu neoprávněného zástavního práva), právo sociálního zabezpečení (např. řízení v souvislosti s dávkami důchodového či nemocenského pojištění), nároky a spory z nájemního práva (např. spory z neoprávněné výpovědi z nájmu bytu, spory o vrácení kauce).
  • Pojištění se vztahuje na Vás a na osoby, které s Vámi žijí ve společné domácnosti. 
  • Poradu Vám poskytneme neprodleně po telefonu (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) nebo písemně (když např. potřebujeme doložit konkrétní dokumenty, jako je reklamační dokumentace).
Ikona pána se složkou
Dokumenty a formuláře
Ikona pána se složkou
Najděte potřebné dokumenty společnosti Allianz pojišťovna, Allianz kontakt a Allianz penzijní společnost a AWP P&C SA nebo pojistné podmínky našich produktů.