• Doplňkové penzijní spoření je státem podporovaný spořící produkt dlouhodobého charakteru s pravidelným ukládáním a obezřetným zhodnocováním peněžních prostředků.
 • Doplňkové penzijní spoření je možné sjednat od 1.1.2013, navazuje na penzijní připojištění.
 • Státní starobní důchod je a bude nízký. Zajistěte si důstojnou penzi.
 • Výše vyplácených důchodů je nyní 40 % z průměrné hrubé mzdy. Odhaduje se, že již za 20 let to bude pouze 30 %. To by odpovídalo starobnímu důchodu 10 000 Kč, přepočteno na dnešní poměry.
 • Silný efekt dlouhodobosti spoření. Dlouhá doba spoření udělá obrovský kus práce za Vás. Čím dříve začnete, tím silnějšího efektu můžete docílit. 
 • Každý týden znáte přesnou hodnotu vašich aktuálních úspor v aplikaci MojeAllianz.
 • Když bude nejhůře, spoření na penzi můžete zrušit. Po dvouletém přispívání dostanete nazpět své vložené příspěvky. 
 • Získáte zajímavý státní příspěvek již při spoření 300 Kč měsíčně
 • Daňové výhody - lze odečíst až 24 000 Kč ročně a ušetřit tak na dani 3 600 
 • Státní příspěvky a daňové výhody tak činí až 6 360 Kč ročně.

Přejděte pro více informací

Měsíční příspěvek 100 Kč 300 Kč 500 Kč 700 Kč 1 000 Kč * 1 500 Kč 2 000 Kč 3000 Kč **
Státní příspěvek 0 Kč 90 Kč 130 Kč 170 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč 230 Kč
Daňové odpočty 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč 12 000 Kč 24 000 Kč
* 1 000 Kč – nejvyšší státní příspěvek; ** 3 000 Kč – maximální daňové odpočty
 
 • Možnost příspěvku zaměstnavatele.
 • Pokud nebudete moci pravidelně přispívat, nevznikne nedoplatek, ale za daný měsíc nezískáte státní příspěv
 • Možnost vybrat si jeden ze tří fondů a strategie spoření dle svého uvážení.

 

Příklad: V roce 2086 budu mít naspořeno 11 457 681 Kč při nejlepším zhodnocení, 5 062 599 Kč při průměrném zhodnocení a 1 955 120 Kč při nejmenším předpokládaném zhodnocení. Bez zhodnocení budou mé úspory včetně příspěvků činit 959 400 Kč.*

Výše celkové naspořené částky není právně závazná, je pouze informativní. Výsledná hodnota vychází z předpokladu zadaných částek příspěvků, předpokládaného zhodnocení a současně také ze zákonem dané výše státního příspěvku v okamžiku kalkulace doplňkového penzijního spoření. Předpokládané zhodnocení není zárukou skutečného budoucího zhodnocení.

 

Příklad: Sílu dlouhodobosti lze demonstrovat na příkladu dvou klientů. První platí příspěvky pouze po dobu 11 let, ale začíná  spořit již ve svých 18 letech. Druhý klient se rozhodl spořit od 31 let do věku 60 let. Oba klienti mají v 60 letech naspořeno přibližně stejně díky efektu složeného úročení. Modelový příklad je inspirován 5% ročním zhodnocení úspor, které odpovídalo průměrnému zhodnocení Dynamického fondu za období 1.1.2018 až 31.12.2020.

Výkonnost dynamického fondu byla nadstandartní, vyvážený fond se pohyboval okolo míry inflace, konzervativní fond se držel v kladném zhodnocení.

Přejděte pro více informací

  Za rok 2020 průměr od počátku
konzervativní fond 1,20% 0,75%
vyvážený fond 4,55% 2,35%
dynamický fond 7,56% 3,78%
Údaje o historické výkonnosti účastnického fondu se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.
Při sjednání DPS u Allianz získáte slevu na další Allianz produkty:
Státní příspěvek a daňové úspory jsou nespornou výhodou penzijního spoření. Nikoli však jediným zdrojem růstu vašich úspor na penzi. Další zhodnocování vašich úspor investicemi penzijního fondu může tvořit podstatnou část vašich celkových budoucích úspor na penzi. Výkonnost se odvíjí od toho, jak se daří dluhopisům a akciím v daném fondu. Můžete si vybrat z nabídky tří penzijních fondů, každý s odlišnou strategií, jak vaše úspory a státní příspěvky dále zhodnocovat.  

Vaše úspory se střádají do fondů, které stojí mimo státní rozpočet a nejsou ani součástí majetku penzijní společnosti. Jsou pouze Vaše. Ze státního rozpočtu proudí pouze státní příspěvky a případné daňové výhody pro Vás. 
 
Konzervativní fond
Raději vrabec v hrsti, než holub na střeše. Nechci podstupovat rizika, ale nevadí mi nižší zhodnocení. Neplánuji spořit o moc déle než 5 let.
 
Více informací
Vyvážený fond
Zlatá střední cesta. Nechci vsázet všecko na jednu kartu ale trochu rizika mi nevadí. Chci spořit nejméně 5 let.

 
Více informací
Dynamický fond
Věřím akciím a chci se podílet na jejich růstu. Riziko mi nevadí. Do penze mám daleko. Spořit budu určitě déle než 5 let.

 
Více informací
Musíme upozornit, že historická výkonnost fondů není zárukou výnosů budoucích. 
Jak se zhodnocení v jednotlivých fondech může lišit, si můžete vypočítat v naší kalkulačce.
Nemůžete se rozhodnout pro variantu, která je pro Vás nejvhodnější? Rádi Vám pomůžeme s výběrem.

Často kladené dotazy

Předdůchod není to samé co předčasný důchod! Předdůchod je vyplácen z vlastních úspor doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti, nejde o státem vyplácený důchod. Pokud využijete možnosti předdůchodu, stát za Vás bude hradit sociální a zdravotní pojištění a Váš starobní důchod nebude krácen tak, jako by tomu bylo v případě předčasného důchodu. Podmínky pro nárok na dávku jsou spořící doba nejméně 60 měsíců a současně nejdříve 5 let (55 let) před vznikem nároku na starobní důchod stanovený podle zákona o důchodkovém pojištění, kdy věk pro nárok na starobní důchod se stanovuje: žena= muž. Minimální doba trvání výplaty předdůchodu 2 roky (až 5 let). Minimální výše měsíční splátky musí činit 30 % průměrné mzdy podle MPSV.

Na smlouvě o DPS lze provádět následující změny strategie spoření:

 1. Nové umístění budoucích příspěvků – nově připsané příspěvky po této změně se podle nově sjednané strategie spoření začnou rozdělovat od první následně připsané platby, původní Kč, resp. jednotky, zůstanou v předchozích fondech podle původní strategie, nepřevádí se.
 2. Převod jednotek mezi fondy – prostředky z dosud zvolených fondů se převedou do jiných fondů dle žádosti a nově připisované platby se rozčleňují dle stávající strategie spoření.
 3. Obě výše uvedené změny dohromady – změní se umístění nových příspěvků po účinnosti změny a zároveň i jednotky z původních fondů se převedou do nově zvolených, dle uvedené strategie spoření.

Tzn. strategie spoření pro převod (pře-umístění) „původních“ prostředků a jednotek může být jiná, než je strategie spoření pro umístění prostředků budoucích.

Nové umístění budoucích prostředků je prováděno tak, že se s účinností od data přijetí žádosti provede změna strategie spoření – změna alokace a všechny nově příchozí příspěvky po tomto datu se investují dle nově zvolené strategie – umístění do fondů.

Převod jednotek mezi fondy je prováděn tak, že:

 • v den zpracování změny v systému se provede prodej jednotek z původního fondu za cenu jednotek platných k datu doručení žádosti na centrálu Allianz penzijní společnosti.
 • ve stejný den jsou Kč převedeny na účet smlouvy.
 • následující den se Kč rozdělí na účet zvoleného fondu a čekají na stanovení nové ceny jednotky fondu.
 • při dalším následujícím stanovení ceny jednotek se za dané Kč nakoupí jednotky nově sjednaného fondu.

 

Vaše úspory se střádají do fondů, které stojí mimo státní rozpočet a nejsou ani součástí majetku penzijní společnosti. Ze státního rozpočtu proudí pouze státní příspěvky a případné daňové výhody pro Vás.
Penzijní připojištění nebo také důchodové připojištění je jeden z možných způsobů spoření - zajištění na penzi a je součástí třetího pilíře důchodového systému. Penzijní připojištění vzniklo v roce 1994 vydáním zákona č. 42/1994 Sb., jako státem regulovaný spořící produkt dlouhodobého a relativně bezpečného ukládaní a zhodnocení peněžních prostředků. Novou smlouvu o Penzijním připojištění bylo možné sjednat do 30.11.2012. Penzijní spoření stále existuje, pouze se úspory klientů účetně vyčlenily z penzijního transformovaného fondu, který od 1.1.2013 spravuje penzijní společnost. Spoření i výplaty dávek se i nadále řídí původními podmínkami a zejména platným penzijním plánem.
Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření je možné sjednat od 1.1.2013 a je dána zákonem č.427/2011 Sb. Doplňkové penzijní spoření je v zásadě staronová možnost spoření se státním příspěvkem a navazuje na penzijní připojištění.

Pokud účastník zemře a má naspořených 60 a víc měsíců a zároveň bylo účastníkovi 60 a víc let a uvedl ve smlouvě určenou osobu, pak má určená osoba nárok na jednorázové vyrovnání. Jednorázové vyrovnání je způsob výplaty prostředků z účtu účastníka, určená osoba obdrží naspořené úspory včetně státních příspěvků. Daní se zhodnocení a příspěvky zaměstnavatele (srážkovou daní). 

Pokud účastník zemře a má na smlouvě naspořených 1-59 naspořených měsíců a zároveň mu bylo měně než 60 let a uvedl na smlouvě určenou osobu, pak v tomto případě má určená osoba nárok na odbytné, vrací se státní příspěvky. Příspěvky zaměstnavatele a výnosy se daní.

Pokud neevidujeme určenou osobu a zároveň platí, že účastník má naspořených 60 a víc měsíců a zároveň má účastník 60 a víc let jdou prostředky do dědictví včetně státních příspěvků a příspěvků zaměstnavatele, podléhá dědické dani.

Pokud neevidujeme určenou osobu a zároveň má účastník naspořených 1-59 měsíců a má méně než 60 let jdou prostředky do dědictví bez státních příspěvků, podléhá dědické dani.

Pokud účastník zemře a má naspořených 1- 35 měsíců, má oprávněná osoba/y, pokud je uvedená ve smlouvě nárok na výplatu odbytného, tj. výplaty bez státních příspěvků (vyplácí se jednorázově).

Pokud účastník zemře a má naspořených 36 a více měsíců, má oprávněná osoba/y uvedená na smlouvě nárok na výplatu pozůstalostní penze, pokud je pozůstalostní penze ve smlouvě sjednaná, tj. výplata včetně státních příspěvků (penze se může vyplácet v rozmezí 5-12 let, 5-15 let nebo 1- 15 let. Záleží na penzijním plánu, dle kterého byla smlouva sjednaná a jakou dobu výplaty pozůstalostní penze si účastník sjednal).

Pokud není ve smlouvě sjednaná pozůstalostní penze, tak i když je uvedena oprávněná osoba, tak vzniká nárok pouze na odbytné.

Pokud na smlouvě není sjednaná oprávněná osoba/y stávají se finanční prostředky, bez ohledu na dobu spoření předmětem dědictví. Nárok na státní příspěvky dědicům nevzniká.

V případě sjednání starobní penze doživotní, úspory jsou vypláceny pouze do okamžiku úmrtí účastníka.