Škoda na cestách?
Poradíme, jak ji lehce vyřešit.

Uvědomujeme si, že pojistná událost není nic příjemného. Naším cílem proto je, abychom Vám řešení škodních událostí co nejvíce ulehčili. Je pro nás důležité, abyste byli s průběhem i výsledkem likvidace maximálně spokojeni. Na co si tedy dát pozor? A jak předejít zbytečným potížím? To Vám poradí následující desatero. 
Ikona komoda s vázou
Asistenční službu kontaktujte neprodleně pokud potřebujete pomoc s vyhledáním lékaře, v případě hospitalizace, při dopravní nehodě, při úmrtí spolucestujícího, před provedením operace, před diagnostickým vyšetřením za použití speciálních přístrojů a v případě, že způsobíte škodu někomu jinému.
Ikonka - policie
Pokud jste se stal obětí loupeže, krádeže nebo jiného trestného činu či nehody, doporučujeme Vám vždy kontaktovat policii v dané zemi. To platí také v případě, že jste způsobil vy škodu jiné osobě, a to buď na věci nebo újmu na zdraví či životě.
Ikonka - smlouva
Nepodepisujte žádné dokumenty nebo protokoly, kterým nerozumíte. V případě nátlaku připojte k Vašemu podpisu, že danému textu nerozumíte, případně vyjádřete svůj nesouhlas v českém jazyce.
Ikonka - ruka na checkboxu
Pro plynulé vyřízení Vaší škody doporučujeme uložení všech dokladů, včetně lékařských zpráv s diagnózou, faktur a účtenek za léčení a léky.
Ikonka - headset
Pozdní nahlášení škody může zkomplikovat šetření, škoda nemusí být prokázána, což může mít za následek snížení či neposkytnutí pojistného plnění. Škodu proto nahlaste ideálně do 24 hodin od jejího vzniku, a to nejlépe na webu www.allianz.cz/hlaseni, nebo telefonicky na +420 283 002 771.
Ikonka - mobil v ruce
Stav škody je možné sledovat on-line na Allianz Protection (allianz-protection.com). Zde je vždy aktuální informace o tom, v jakém stavu škoda je a zda od Vás nepotřebujeme něco doplnit.
Ikonka - vykřičník
Během likvidace budeme ověřovat nastavené podmínky smlouvy a v závěrečném dopise uvedeme veškeré smluvní spoluúčasti nebo limity.
Ikonka - informace
Pro případ pojištění léčebných výloh včetně stornovacích poplatků se pojištění vztahuje na akutní onemocnění či úraz, nikoli na případy, kdy onemocnění existovalo již před počátkem pojištění nebo se jedná o nestabilizované chronické onemocnění.
Ikonka - dům se štítem
Přestože dbáme na to, aby naše produkty poskytovaly nejširší pojistné krytí, pojištění nekryje veškeré škody, které se mohou stát. Počítejte prosím s tím, že o výsledku pojistné události Vás může informovat jen a pouze likvidátor na základě doložených dokumentů a závěru z provedeného šetření.
Ikonka - peníze
Jakmile zjistíte, že se z různých důvodů nemůžete zúčastnit plánované cesty či využít objednané služby, okamžitě se spojte s poskytovatelem a domluvte se na zrušení či posunutí termínu. Uchovejte si potřebné dokumenty k prokázání pojistné události jako je například lékařská zpráva, úmrtní list, výpověď od zaměstnavatele apod.