Máma s dětmi na pohovceŠkoda na majetku?
Poradíme, jak ji lehce vyřešit.


Uvědomujeme si, že pojistná událost není nic příjemného. Naším cílem proto je, abychom Vám řešení škodních událostí co nejvíce ulehčili. Je pro nás důležité, abyste byli s průběhem i výsledkem likvidace maximálně spokojeni. Na co si tedy dát pozor? A jak předejít zbytečným potížím? To Vám poradí následující desatero.

Ikona komoda s vázou
S řešením urgentních stavů Vám může pomoci naše asistenční služba na čísle  +420 241 170 000  volba 0.
Ikonka - policie
Například pokud dojde ke krádeži, loupeži, loupežnému přepadení nebo poškození věcí vandalem. U  pojištění odpovědnosti v případě, že jste poškodili při cyklistice vozidlo. Či když došlo ke spáchání trestného činu.
Ikonka - smlouva
Záleží na obsahu pojistné smlouvy a zvolené variantě pojištění. Abychom mohli poskytnout pojistné plnění, musí škoda na  pojištěném majetku  odpovídat pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě. Např. záplava, povodeň, požár apod. Nechceme Vás zklamat informací, že jste celou likvidací prošli a podklady dokládali zbytečně. Pokud máte pochybnosti, naši pracovníci Vám rádi poradí a doporučí, jak postupovat.
Ikonka - ruka na checkboxu
Pokud dojde ke škodě, vyfoťte poškozenou věc, prostor a příčinu škody (např. spadlý strom, prasklé potrubí). Kromě detailu poškození se snažte vyfotit také celkový pohled na poškozený předmět či budovu. Pokud víte, že za vznik škody je odpovědná jiná osoba, zjistěte informace o případném viníkovi (např. identifikační údaje). Ve většině případů pak není nutná fyzická prohlídka a na základě Vaší dokumentace můžeme škodu ohodnotit. Ušetříte tak čas sobě i nám.
Ikonka - headset
Pozdní nahlášení škody může zkomplikovat šetření. Škoda nemusí být prokázána, což může mít za následek snížení či neposkytnutí pojistného plnění. Škodu proto oznamte ideálně do 24 hodin od jejího vzniku. Pojistnou událost můžete nahlásit nejlépe na webu  www.allianz.cz/hlaseni  , anebo telefonicky na  +420 241 170 000  .
Ikonka - mobil v ruce
Allianz patří mezi digitální pojišťovny. Prosíme, sledujte stav škody on-line. Po jejím nahlášení Vám bude zaslán odkaz do e-mailu nebo prostřednictvím SMS dle Vaší volby při hlášení škody. Dozvíte se, v jakém stavu je škoda a co od Vás potřebujeme dodat.
Ikonka - vykřičník
Jakmile od Vás budeme potřebovat další dokumenty nebo informace, zašleme Vám znovu e-mail nebo SMS s odkazem, pod kterým budete moci vyžádané dokumenty nahrát. Obvykle si vystačíme pouze s takto doručenými dokumenty a likvidace škody proběhne na dálku bez telefonického nebo osobního kontaktu. Přesto se v případě pochybností můžete obrátit na naše zaměstnance na kontaktním centru, kteří mají s řešením škod bohaté zkušenosti.
Ikonka - informace
Během likvidace budeme ověřovat nastavené podmínky smlouvy a v závěrečném dopise uvedeme veškeré smluvní spoluúčasti nebo limity, které ponižují naši úhradu pojistného plnění. Ve výpočtu tak jasně uvidíte, jaká část náhrady škody je kryta  pojištěním majetku  a do jaké míry se budete podílet na škodě Vy.
Ikonka - dům se štítem
Přestože dbáme na to, aby naše produkty poskytovaly nejširší pojistné krytí, pojištění nekryje veškeré škody, které se mohou stát. Počítejte prosím s tím, že o výsledku pojistné události Vás může informovat jen a pouze likvidátor na základě doložených dokumentů a závěru z provedeného šetření.
Ikonka - peníze
Pojišťovna může akceptovat pouze obvyklé, odůvodněné a účelně vynaložené náklady. Uhradíme tedy přiměřené náklady na opravu majetku nebo náklady na znovupořízení nové věci stejného druhu, kvality a technických parametrů. Postupujte prosím také tak. Může se totiž stát, že některé náklady nebudou předmětem pojistného plnění a budete si je pak muset hradit sami.