• Číslo pojistné smlouvy
 • Lékařskou zprávu prokazující důvod zrušení cesty
 • Cestovní smlouvu a doklad o úhradě cestovní služby
 • Stornofakturu vystavenou poskytovatelem zrušené cestovní služby
 • Průkaz pracovní neschopnosti osoby, kvůli které došlo ke stornování cestovní služby
 • Ověřenou kopii úmrtního listu v případě zrušení cestovní služby z důvodu úmrtí
 • Ověřenou kopii rodného či oddacího listu nebo jiné listiny, která prokazuje vztah pojištěného a osoby blízké
 • Potvrzení příslušného úřadu o vzniku značné škody na majetku v případě, že je důvodem ke zrušení cestovní služby (od policie, hasičů, obecního úřadu)
 • Úředně potvrzenou žádost o rozvod či návrh na zrušení registrovaného partnerství
 • Kopii výpovědi potvrzenou personálním oddělením zaměstnavatele
 • Policejní protokol o dopravní nehodě
 • Písemné potvrzení veřejného dopravce o důvodu a délce zpoždění či o zkrácení příslušných linek veřejné dopravy
 • Bankovní spojení
Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.
 
Hlášení online
Linku můžete využívat: Po - Pá 8:00 - 19:00, So - Ne 9:00 - 18:00

Linka je zpoplatněna. Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

+420 241 170 000
Ikona pána se složkou
Ikona pána se složkou
Najděte potřebné dokumenty společnosti Allianz pojišťovna, Allianz kontakt a Allianz penzijní společnost a AWP P&C SA nebo pojistné podmínky našich produktů.