• Číslo pojistné smlouvy
  • Osobní údaje pojištěné osoby
  • Datum a okolnosti vzniku škodné události
  • Lékařské zprávy
  • Bankovní spojení

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

  • Lékařské zprávy z prvního ošetření a případného dalšího léčení
  • Propouštěcí lékařskou zprávu (v případě hospitalizace)
  • Další dokumenty vztahující se k oznamované škodné události (protokol o pracovním úrazu, policejní protokol, doklad o pracovní neschopnosti, apod.)

Přiložením dokladů o nové události urychlíte likvidační šetření.

pisemně

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici 656/3 186 00 Praha 8

Linku můžete využívat: Po - Pá 8:00 - 19:00, So - Ne 9:00 - 18:00

Linka je zpoplatněna. Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

+420 241 170 000
Najděte potřebné dokumenty společnosti Allianz pojišťovna, Allianz kontakt a Allianz penzijní společnost a AWP P&C SA nebo pojistné podmínky našich produktů.