• Číslo pojistné smlouvy
 • Policejní protokol (Protokol musí obsahovat seznam odcizených věcí s daty pořízení, cenami a informaci za jakých okolností ke škodě došlo.)
 • Originály účtů nárokovaných věcí
 • Fotodokumentaci pojistné události, poškozených věcí
 • Doklad o opravě vozidla, pokud došlo ke krádeži zavazadla z vozidla
 • Lékařskou zprávu, pokud má souvislost se škodou na zavazadlech
 • Bankovní spojení

V případě pojistného plnění z pojištění zpoždění letu či zavazadel:

 • Doklad o zpoždění či zrušení letu s uvedením času plánovaného letu, důvodu zpoždění a času skutečného odletu
 • Potvrzení od letecké společnosti o zpožděném dodání zavazadel s datem a hodinou plánovaného a skutečného dodání
 • Letenku či potvrzení o rezervaci letu s uvedením data rezervace
 • Zavazadlový lístek

V případě pojistného plnění z pojištění pronájmu náhradního sportovního vybavení:

 • Doklad o zpoždění dodání sportovního vybavení
 • Letenku či potvrzení o rezervaci letu
 • Zavazadlový lístek
 • Doklad o vlastnictví zpožděného sportovního vybavení
 • Smlouvu o pronájmu sportovního vybavení
 • Doklad o zaplacení pronájmu sportovního vybavení
Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.
 
Hlášení online
Linku můžete využívat: Po - Pá 8:00 - 19:00, So - Ne 9:00 - 18:00

Linka je zpoplatněna. Cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

+420 241 170 000
Ikona pána se složkou
Ikona pána se složkou
Najděte potřebné dokumenty společnosti Allianz pojišťovna, Allianz kontakt a Allianz penzijní společnost a AWP P&C SA nebo pojistné podmínky našich produktů.