Oznamujete-li pobyt v nemocnici z důvodu léčení úrazu a máte-li sjednáno úrazové pojištění, vyberte jako příčinu škodné události "Úraz".

  • Číslo pojistné smlouvy
  • Osobní údaje pojištěné osoby
  • Datum a okolnosti vzniku škodné události
  • Bankovní spojení

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

  • Propouštěcí lékařskou zprávu  (případně prozatímní zprávu o hospitalizaci)
  • Další dokumenty vztahující se k oznamované škodné události (protokol o pracovním úrazu, policejní protokol, doklad o pracovní neschopnosti, apod.)
Hlášení nové události přes internet urychlí celý proces vyřízení Vaši žádosti.
 
Hlášení online
Linku můžete využívat: Po - Pá 8:00 - 19:00, So - Ne 9:00 - 18:00

+420 241 170 000
Najděte potřebné dokumenty Allianz pojišťovny a Allianz penzijní společnosti nebo pojistné podmínky našich produktů.