Život 90 – Pomoc seniorům

Aby mohli být senioři nezávislí.
Allianz se propojila s nadací ŽIVOT 90 a společně podporují seniory v jejich nezávislém životě, samostatném rozhodování a účasti na společenském životě podle jejich vůle a preferencí. Cílem pomoci je, aby mohli být senioři ve všedních povinnostech co nejsamostatnější, nevzdávali se vlastního úsudku a rozhodování, a nepřestávali se podílet na společenském životě.
Život 90

Nadaci Život 90 jsme podpořili na jaře roku 2020 v době krize onemocněním COVID-19, kdy se senioři potýkali s nedostatkem informací nebo nemohli vycházet ven. Na tyto služby jsme v první vlně přispěli částkou 100 000 Kč. 

S druhou vlnou koronaviru jsme přispěli částkou 50 000 Kč, a to zejména na rozvoj linky důvěry – Senior telefon, nabízející psychickou podporu těm, na které osamělost a izolace doléhá v dnešních dnech nejvíce. Linka je dostupná zdarma 24 hodin denně a nabízí také pomoc s orientací v aktuálních opatřeních.

Osamělosti se bude týkat i chystaná kampaň organizace Život 90. Získané prostředky půjdou také na podporu služby Senior telefon.