10 nejrizikovějších úseků na českých silnicích: Automapa Allianz varuje před místy s kumulací vážných nehod

 

Praha, 17. května 2022; Allianz představila seznam deseti nejrizikovějších úseků na silnicích v České republice. Podle dopravně-bezpečnostního projektu Automapa Allianz jsou nehodové lokality nejčastěji soustředěny do Středočeského a Jihočeského kraje.

Analýza letos dopadla nejhůře pro silnici I/23 v Jihočeském kraji. V katastru Radouňka u Jindřichova Hradce došlo v roce 2021 ke dvěma nehodám s jedním úmrtím a čtyřmi těžkými zraněními. Další dvě osoby vyvázly s lehkými poraněními.

Druhou nejhorší novou lokalitu roku 2021 identifikovala Automapa Allianz v Ústeckém kraji, na křižovatce silnice I/13 v katastru Vernéřov v okrese Chomutov. Tady loni došlo celkem ke čtyřem nehodám, z toho ke dvěma vážným. Tři pasažéři při nich zemřeli, jeden člověk si odnesl těžké následky. Tři další osoby se zranily lehce.

Třetí nový nejrizikovější úsek se podle Automapy Allianz v loňském roce nacházel ve Středočeském kraji, v katastru města Kolín. Na silnici I/38 zde došlo ke dvěma vážným nehodám. Jeden člověk zde zemřel, tři osoby se těžce zranily, a pět utrpělo lehká zranění. Právě Středočeský kraj se v žebříčku rizikových lokalit vyskytuje ve zvýšeném počtu vcelku pravidelně, protože je zároveň i krajem s nejvyššími intenzitami dopravy.

Ačkoliv k dopravním nehodám docházelo během celého roku, většina je koncentrována do období od března do listopadu. „Při podrobnějším prozkoumání jednotlivých lokalit bylo zjištěno, že se většina nehod stala ve dne a za nezhoršené viditelnosti,“ uvádí dopravní odborník Jaroslav Heinrich z HBH projektu, brněnské projekční kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby, která se na vzniku Automapy Allianz podílí.

Deset nových nehodových lokalit za sledované období roku 2021 je téměř rovnoměrně rozděleno mezi mezikřižovatkové úseky a prostor křižovatky.

Žebříček nových kritických míst na základě analýzy Allianz pro rok 2021

Celostátní pořadí

Silnice

Kraj

Katastr

Nehody

Zraněné osoby

Celkem

Vážné

SZ

TZ

LZ

1

I/23

Jihočeský

Radouňka

2

2

1

4

2

2

I/13

Ústecký

Vernéřov

4

2

3

1

3

3

I/38

Středočeský

Kolín

2

2

1

3

5

4

I/38

Vysočina

Suchá u Havlíčkova Brodu

2

2

3

0

4

5

I/3

Středočeský

Votice

2

2

1

2

1

6

I/37

Královéhradecký

Bojiště u Trutnova

2

2

0

3

2

7

I/35

Pardubický

Býšť

2

2

0

3

2

8

I/50

Jihomoravský

Křižanovice u Bučovic

5

2

0

2

7

9

I/3

Jihočeský

Prostřední Svince-Holkov

2

2

0

2

3

10

I/6

Středočeský

Krušovice

4

2

0

2

2

 

Vysvětlivky: Vážné nehody = nehody se smrtelným nebo těžkým zraněním. SZ = smrtelná zranění; TZ = těžká zranění; LZ = lehká zranění.

Jak žebříček vzniká? 

Automapa Allianz je podrobnou celorepublikovou studií, nikoli analýzou nehodovosti klientů Allianz pojišťovny. Seznam nových kritických míst českých silnic vychází z údajů veřejně dostupné databáze dopravních nehod evidovaných Policií ČR, následně zpracovaných podle komplexní metodiky.

Podmínkou pro zařazení konkrétního úseku do statistiky Automapy Allianz bylo, že na dané komunikaci se během roku 2021 přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé dopravní nehody se zdravotními následky a současně mezi těmito tragickými místy nebyla vzdálenost větší než 200 metrů. Analýza se týká nehod na silnicích I. třídy.

Aktuální etapa projektu se zabývá hledáním nových rizikových míst. Upozorňuje na lokality, které nebyly od roku 2018 identifikovány v žebříčcích nehodovosti Allianz, a v roce 2021 splnily daná kritéria. Seznam vznikl ve spolupráci s projekční kanceláří HBH.

Pro určení pořadí žebříčku byl důležitý zaprvé počet nehod, při kterých ve vybraném úseku došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění; počet osob, které utrpěly při těchto nehodách smrtelné nebo těžké zranění; závažnost zranění; počet nehod s lehce zraněnými; a počet osob s lehkým zraněním. Z celkového množství takto definovaných nehodových míst poté Allianz sestavila celostátní žebříček 10 nových rizikových lokalit.

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.