Allianz už podruhé získala mezinárodní certifikát rovných příležitostí Edge Assess

Praha, 8. března 2024; Hloubkový audit, provedený nezávislým auditorem, který je součástí certifikačního procesu, potvrdil, že rovné příležitosti jsou v Allianz součástí každodenního života. Platová nerovnost mezi ženami a muži se pohybuje pod úrovní 1 % . Analýza platů, jejímž cílem je zbývající rozdíly dorovnávat, probíhá v Allianz pravidelně.

 

Podle údajů Eurostatu (2022) dosahuje platový rozdíl v České republice v průměru 17,9 %. Problematice rovnosti platů se už patnáctým rokem věnuje konference Equal Pay Day Allianz pojišťovna se letos stala partnerem této prestižní akce, která se uskuteční ve dnech 11. -12. dubna v Praze.  

Organizátorky pro tento ročník zvolily podtitul Příležitost. Věříme, že to je téma, kde můžeme inspirovat a být inspirováni. Certifikace Edge Assess ukázala, že Allianz je společností, která rovné příležitosti poskytuje. Zaznamenali jsme pokrok ve všech měřených oblastech, největšího zlepšení jsme dosáhli právě v oblasti mzdové rovnosti a také spravedlivých příležitostí k profesnímu růstu či funkční mobilitě”, vysvětluje Eva Koubíková, ředitelka People and Culture Allianz pojišťovny.  

Audit, provedený v rámci certifikace, se zaměřil také na oblast náboru, nástupnictví, rozvoj talentů, interní směrnice a pravidla i na to, zda je Allianz schopna nabídnout flexibilní možnosti práce.

Ve všech těchto oblastech jsme obstáli. Potvrdili jsme pozici lídra v rovnosti na českém trhu. Flexibilní práce, možnost práce z domova, digitální nástroje, zdraví a pohoda, celoživotní vzdělávání, organizace a kultura – to jsou klíčové body našeho přístupu, jehož cílem je vytvořit prostředí, ve kterém lidi pracují rádi a jsou na Allianz hrdí,” doplňuje Eva Koubíková.

Certifikát EDGE se zaměřuje na různé aspekty genderové rovnosti, od rovného odměňování až po reprezentaci různých pohlaví v jednotlivých procesech a firemní kultuře.

Allianz pojišťovna získala Edge Assess jako první společnost v České republice v roce 2021 a v loňském roce  úspěšně prošla kompletní recertifikací, což je vyžadováno každé 2 roky. Recertifikace se v loňském roce globálně zúčastnilo 73 jednotlivých Allianz entit a zahrnuto do ní bylo 73 % všech zaměstnanců Skupiny. 

edge assess award
Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.