skyline

Allianz Global Wealth Report 2023:
Večírek skončil

Mnichov, 26. září 2023

Dnes skupina Allianz zveřejnila čtrnácté vydání své zprávy o celosvětovém bohatství, která zkoumá situaci domácností z téměř 60 zemí, co se týče jejich majetku a dluhů.

Annus horribilis

Rok 2022 byl pro střadatele annus horribilis, tedy strašlivým rokem. Ceny aktiv plošně klesly, propad byl všudypřítomný. Výsledkem byl pokles globálního finančního majetku domácností[1] o 2,7 %, což představuje největší snížení od doby celosvětové finanční krize v roce 2008. Tempa poklesu a růstu tří hlavních tříd aktiv se však výrazně lišila. Zatímco cenné papíry (-7,3 %) a pojišťovny/penze (-4,6 %) zaznamenaly výrazný pokles, bankovní vklady vykázaly silný růst na úrovni +6,0 %. Celkově došlo ke ztrátě finančních aktiv v hodnotě 6,6 bilionu EUR, celková finanční aktiva na konci roku 2022 činila 233 bilionů EUR. Pokles byl nejvýraznější v Severní Americe (-6,2 %), následované západní Evropou (-4,8 %). Naproti tomu Asie – s výjimkou Japonska – stále zaznamenávala relativně silná tempa růstu. Robustně rostla i čínská finanční aktiva, která zaznamenala růst o 6,9 %. Ve srovnání s předchozím rokem (+13,3 %) a dlouhodobým průměrem za posledních 20 let (+15,9 %) je to však spíše zklamání – opakované lockdowny si jednoznačně vybraly svou daň.

[1] Finanční majetek zahrnuje hotovost a bankovní vklady, pohledávky za pojišťovnami a penzijními společnostmi, cenné papíry (akcie, dluhopisy a investiční fondy) a další pohledávky.

 

Vyčerpaný růst

Navzdory hořkým ztrátám se globální finanční aktiva domácností na konci loňského roku stále nacházela téměř 19 % nad úrovní před pandemií Covid-19 – v nominálních hodnotách. Po očištění o inflaci padly za oběť rostoucích cen téměř dvě třetiny nominálního růstu, což snížilo reálný růst na pouhých 6,6 % za tři roky. Zatímco většina regionů si dokázala zachovat alespoň nějaký reálný růst bohatství, v západní Evropě je situace odlišná: Veškeré nominální zisky byly vymazány a reálné bohatství se oproti roku 2019 snížilo o 2,6 %.

"Střadatelé si léta stěžovali na nulové úrokové sazby," uvedl Ludovic Subran, hlavní ekonom Allianz. "Ale skutečným nepřítelem střadatelů je inflace, a to nejen od prudkého nárůstu inflace po pandemii Covid-19. Například v České republice se aktiva na obyvatele před inflací za posledních 20 let zčtyřnásobila. Po započtení inflace je však nárůst méně působivý: 77 %. Tato skutečnost zdůrazňuje potřebnost inteligentních forem spoření a zvyšování finanční gramotnosti. Nicméně porazit inflaci je těžké. Bez určitých pobídek a dotací na dlouhodobé úspory by většina střadatelů mohla mít potíže."


Bez větru v zádech

Po poklesu v roce 2022 by se globální finanční aktiva měla v roce 2023 vrátit k růstu. Tento výhled je podpořen především zatím pozitivním vývojem na akciových trzích. Celkově očekáváme, že globální finanční aktiva vzrostou přibližně o 6 %, a to i s ohledem na další "normalizaci" chování v oblasti spoření. Vzhledem k celosvětové míře inflace dosahující v roce 2023 přibližně 6 % by střadatelé nemuseli absolvovat další rok reálných ztrát svých finančních aktiv.

"Střednědobý výhled je však spíše smíšený," uvedla spoluautorka zprávy Patricia Pelayo Romero. "V zádech nebudeme mít žádný měnový nebo ekonomický vítr. Průměrný růst finančních aktiv se bude v příštích třech letech pravděpodobně pohybovat mezi 4 a 5 %, za předpokladu průměrných výnosů na akciových trzích. Ale stejně jako u počasí, kde se setkáváme s ohledem na klimatické změny s více extrémy, můžeme i v nové geopolitické a ekonomické situaci očekávat více výkyvů na trzích. 'Normální' roky by se mohly stát spíše výjimkou."


Utahování opasků

Obrat v oblasti úrokových sazeb byl zřetelný i na straně pasiv domácností. Poté, co celosvětový dluh domácností v roce 2021 vzrostl o 7,8 %, v loňském roce růst výrazně oslabil na 5,7 %. Nejprudší pokles byl zaznamenán v Číně: loňský růst dluhu dosahující 5,4 % byl nejnižším zaznamenaným růstem. Celosvětově činily závazky domácností na konci roku 2022 celkem 55,8 bilionu EUR. Vzhledem k prohloubení rozdílu mezi dluhem a hospodářským růstem na 3,9 procentního bodu globální poměr dluhu k HDP (závazky vyjádřené jako procento HDP) v roce 2022 výrazně poklesl o více než 2 procentní body na 66,1 %. To znamená, že globální míra zadlužení domácností je zpátky na zhruba stejné úrovni jako na počátku tisíciletí – což představuje pozoruhodnou míru stability, která jen stěží zapadá do rozšířeného pohledu na svět topící se v dluzích. Na dluhové mapě světa však došlo k významným posunům. Především platí, že pro vývoj ve vyspělých ekonomikách je charakteristická stabilita. Na druhou stranu většina rozvíjejících se trhů zaznamenala v posledních dvou desetiletích prudký nárůst míry zadlužení. Nejvýše se v tomto směru umístila Čína s poměrem, který se více než ztrojnásobil na dobrých 61 %.


Česká republika: silný růst

Hrubá finanční aktiva českých domácností se v roce 2022 výrazně zvýšila o 5,7 %, což jen mírně zaostává za růstem v předchozím roce (6,3 %). Hlavní hnací silou byly cenné papíry, které vzrostly o 9,5 %. Třída aktiv pojištění/penze naopak zůstala víceméně beze změny (-0,5 %) a růst bankovních vkladů výrazně zpomalil na 3,8 % z 6,7 % v roce 2021. Zde hraje roli změna chování v oblasti spoření: Zatímco čeští střadatelé omezili umísťování nových peněz do vkladů u bank o 39,2 % (na 6,8 mld. EUR), celkové úspory klesly pouze o 9,9 % na 17,8 mld. EUR, přičemž nákupy cenných papírů se více než zdvojnásobily: 10,7 mld. EUR v roce 2022 představuje rekordní roční objem nákupů cenných papírů ze strany českých domácností.

Ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 jsou finanční aktiva vyšší o 24,1 %, nicméně pouze v nominálních hodnotách. Po očištění o inflaci se nárůst smrsknul na pouhých 0,6 % za tři roky.

Růst na straně pasiv zpomalil na 4,1 % z 8,7 % v roce 2021 a v důsledku toho poměr dluhu k HDP klesl o více než 2 procentní body na 38,4 %.  Čistý finanční majetek tak ve finále vzrostl o zdravých 6,3 %. Čistý finanční majetek na obyvatele v České republice dosáhl hodnoty 26 960 EUR a země tak postoupila o jednu příčku na 26. místo v žebříčku nejbohatších zemí, když předstihla Slovinsko a stala se nejbohatší zemí v regionu (finanční majetek na obyvatele uvádíme v tabulce).Čistá finanční aktiva na obyvatele v roce 2022

 

 


v EUR

meziroční
změna v %


v roce 2002

1

Spojené státy americké

251 860

-8,9

2

2

Švýcarsko

238 780

-4,4

1

3

Dánsko

163 830

-9,9

18

4

Singapur

151 200

+3,9

11

5

Tchaj-wan

141 600

+3,1

10

6

Nový Zéland

117 760

-7,6

6

7

Kanada

117 450

-5,7

9

8

Švédsko

116 060

-13,2

15

9

Nizozemsko

103 120

-18,1

7

10

Belgie

97 790

-7,7

3

11

Japonsko

96 500

-0,3

4

12

Austrálie

92 630

-6,1

17

13

Izrael

92 370

-3,6

13

14

Velká Británie

88 380

-9,2

8

15

Irsko

71 360

-3,9

16

16

Itálie

69 350

-6,9

5

17

Francie

67 500

-7,1

12

18

Rakousko

65 330

-4,6

14

19

Německo

63 540

-8,3

19

20

Malta

49 500

+0,6

20

 

 

 

 

 

26

Česká republika

26 960

+6,3

25


Interaktivní globální mapa bohatství od Allianz je k dispozici na našich stránkách:

https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/interactive-wealth-map.html

Studie je uvedena zde na našich stránkách:
https://www.allianz.com/en/economic_research.html

 

Ohledně dalších informací se prosím obraťte na:

Lorenz Weimann     Tel. +49 89 3800 16891     e-mail: lorenz.weimann@allianz.com

O Allianz

Skupina Allianz je jednou z předních světových pojišťoven a správců aktiv s více než 122 miliony* zákazníků z řad soukromých osob a firem ve více než 70 zemích. Zákazníci Allianz těží ze širokého výběru služeb v oblasti osobního a firemního pojištění, mezi které patří majetkové, životní a zdravotní pojištění, asistenční služby, ale i úvěrové pojištění a globální obchodní pojištění. Allianz patří mezi největší investory na světě, přičemž za své klienty v oblasti pojištění spravuje zhruba 683 miliard eur**. PIMCO a Allianz Global Investors, společnosti skupiny věnující se asset managementu, spravují aktiva třetích stran ve výši cca 1,6 bilionu eur. Díky systematickému začleňování ekologických a sociálních kritérií do našich obchodních procesů a investičních rozhodnutí patříme mezi leadery pojišťovnictví podle indexu udržitelnosti od společnosti Dow Jones. V roce 2022 celá skupina s více než 159 000 zaměstnanci dosáhla celkových příjmů ve výši 152,7 miliardy eur a provozního zisku ve výši 14,2 miliard eur.

* Včetně nekonsolidovaných subjektů se zákazníky Allianz.

** K 31. prosinci 2022

Tyto informace jako vždy podléhají níže uvedenému prohlášení.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení, jako například perspektivy a očekávání, která jsou založena na aktuálních názorech a předpokladech vedení a jsou předmětem známých i neznámých rizik a nejistot. Skutečné výsledky, údaje nebo události se mohou od uvedených či naznačených v těchto výhledových prohlášeních výrazně lišit.

Odchylky mohou nastat z důvodu měnících se faktorů, mj. následujících: (i) obecné ekonomické situace a situace v oblasti hospodářské soutěže v hlavním oboru podnikání a na hlavních trzích Allianz, (ii) vývoje na finančních trzích (především pak volatility trhů, likvidity a úvěrových událostí), (iii) negativní publicity, regulatorních opatření či sporů ve vztahu ke skupině Allianz, jiným známým společnostem a obecně sektoru finančních služeb, (iv) četnosti a závažnosti pojistných událostí včetně pojistných událostí následkem živelných pohrom a vývoje nákladů na likvidaci škod, (v) úmrtnosti, nemocnosti a souvisejících trendů, (vi) úrovní perzistence, (vii) rozsahu nesplácených úvěrů, (viii) úrokových sazeb, (ix) směnných kurzů, především pak kurzu EUR/USD, (x) změn zákonů a předpisů včetně daňových předpisů, (xi) dopadu akvizic včetně souvisejících integračních záležitostí a reorganizačních opatření a (xii) obecných podmínek hospodářské soutěže, přičemž výše uvedené vždy platí na místní, regionální, národní anebo globální úrovni. Mnohé z těchto změn mohou být vyvolány teroristickými činy.


Bez povinnosti aktualizace

Allianz nepřijímá žádnou povinnost aktualizovat jakékoliv zde uvedené informace či výhledová prohlášení vyjma jakýchkoliv informací, které jsme povinni zveřejňovat dle zákona.


Oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost Allianz SE dbá na ochranu vašich osobních údajů. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů.