Allianz je přední udržitelná pojišťovna
 

Praha, 18. listopadu 2021; Skupina Allianz dosáhla opět nejvyšší pozice z více než 125 hodnocených pojišťoven prestižního žebříčku Dow Jones Sustainability Index (DJSI). S 92 body je Allianz ve výsledcích celosvětově nejuznávanějšího indexu udržitelnosti výrazně nad průměrným sektorovým hodnocením 40 bodů.

Od roku 2000 je společnost na špičce v DJSI, který posuzuje oblast environmentální, sociální a kritéria odpovědného řízení společnosti (ESG). Úspěchy Allianz v oblasti životního prostředí získaly 97 ze 100 bodů, sociální oblast obdržela skóre 94 ze 100 a oblast správy a řízení společnosti se také posunula výrazně výše, a to na 90 bodů ze 100.

Allianz vytváří měřitelnou ekologickou a sociální přidanou hodnotu mimo jiné prostřednictvím udržitelných produktů, obchodních procesů šetrných ke klimatu a sociální angažovanosti.

Mezi významné výsledky loňského roku patří:

  • Závazky k nulovým emisím skleníkových plynů v našem vlastním investičním portfoliu, pojišťovacím portfoliu a portfoliu správy aktiv Allianz Global Investors
  • Stanovení cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2025 pro tři třídy aktiv v našem pojistném portfoliu
  • 38,2 % manažerek v hlavní oblasti podnikání
  • 78% inkluzivní index meritokracie (podniková kultura)
  • 232 pojistných a finančních produktů s ekologickými nebo sociálními výhodami
  • 39 miliard eur investovaných do vlastních investic s tematikou udržitelnosti (k 31. prosinci 2020)
  • 62% snížení uhlíkové stopy na zaměstnance (ve srovnání s rokem 2010)
  • 50 milionů eur ve firemním dárcovství, a to i prostřednictvím našich 12 nadací

Žebříčky udržitelnosti, jako je DJSI, jsou pro Allianz důležitými nástroji, které poskytují investorům a zúčastněným stranám transparentnost ohledně strategií a výkonnosti ESG. Allianz již řadu let publikuje svou Zprávu o udržitelnosti a svůj celoskupinový přístup k ESG, aby ratingovým agenturám, nevládním organizacím a dalším odborníkům poskytla podrobný přehled o svých integračních procesech a směrnicích ESG. Jako odpovědný investor využívá Allianz hodnocení udržitelnosti také ke správě vlastních prostředků a udržitelně orientovaných investičních produktů, které nabízí svým zákazníkům v oblasti správy aktiv.

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.