Allianz odstartovala osmileté celosvětové olympijské a paralympijské partnerství  

Mnichov/Praha, 11. ledna 2021; Skupina Allianz oficiálně odstartovala své osmileté celosvětové partnerství s olympijským a paralympijským hnutím 1. ledna jako pokračování spolupráce s paralympijským hnutím, která trvá již od roku 2006.
  • Oficiální start celosvětového partnerství s olympijským a paralympijským hnutím
  • Allianz rozšiřuje lokální iniciativy, aby zapojila a spojila dohromady atlety, týmy, dobrovolníky a fanoušky z více než 200 zemí
  • Olympijské i paralympijské hnutí je jištěno produkty a službami Allianz 

“Společnost Allianz je hrdá na to, že je globálním pojišťovacím partnerem pro olympijské a paralympijské hnutí,” uvedl generální ředitel Allianz SE Oliver Bäte. “Z pozice podporovatele celého ekosystému sportu a díky společným základním hodnotám, jakými je profesionalita, přátelství, inkluze a respekt, se skupina Allianz se svými 147 000 zaměstnanci těší, že se bude moci starat a podporovat sportovce s jejich rodinami a ambicemi.”

Od ohlášení partnerství v září 2018 pojišťovna spojuje fanoušky, sportovce, týmy a zaměstnance skrze oblast zdraví na čtyřech pilotních trzích – v Austrálii, Číně, Francii a Španělsku. Allianz představila Týden osobní pohody pořádaný australským Olympijským výborem, ve kterém byly ukázány způsoby, jakým si lze zlepšit duševní zdraví. Allianz také spolupracovala s Organizačním výborem olympijských her v Paříži 2024, aby podpořila zaměstnance, zákazníky a partnery v chůzi a běhu v rámci akce “Club Paris 2024”, což je iniciativa podporující pohyb a zapojující lidi do olympijských her.

Allianz bude dále rozšiřovat místní iniciativy s cílem propojit se se sportovci a fanoušky po celém světě. Jako příklad lze uvést akci, v rámci které tato globální pojišťovna nabídne zákazníkům a zaměstnancům možnost se zúčastnit olympijské pochodně v Pekingu 2022. Také se pokusí zapojit mládež do ducha a hodnot obou hnutí na sportovních táborech Allianz skrze zkoušení různých sportů, budování přátelství a učení se od sportovců. Allianz bude dále podporovat obě hnutí pojistnými řešeními a službami na míru.

“Vzhledem k tomu, že jsme tuto novou dohodu ohlásili v roce 2018, naše týmy již společně pracují na podpoře sportovců a celého olympijského hnutí v rámci klíčových pilotních trhů,” uvedl předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. “Se začátkem tohoto nového olympijského roku se těšíme i na začátek naší celosvětové spolupráce s Allianz.” 

“Allianz zviditelňuje sportovce a hodnoty ztělesňující paralympijské hnutí a my se těšíme na další etapu naší spolupráce,” dodal předseda Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons.

Partnerství je uzavřeno na dobu od roku 2021 do 2028. Více podrobností je k dispozici na stránkách Allianz.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Kateřina Ikráthová

specialistka komunikace
+420 721 608 464
katerina.ikrathova@allianz.cz

 

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.