barometr

Allianz Risk Barometr: Hlavním rizikem podnikání pro rok 2024 jsou kybernetické útoky

Mnichov, Praha 17. ledna 2024 – Kybernetické incidenty, jako jsou útoky ransomware, úniky dat a narušení IT, představují pro rok 2024 podle Allianz Risk Barometru největší obavu pro společnosti po celém světě. S tím úzce související nebezpečí přerušení činnosti se umístilo na druhém místě. Přírodní katastrofy (které meziročně vzrostly z 6. místa na místo 3.), požáry, exploze (z 9. na 6. místo) a politická rizika a násilí (z 10. místa na 8.) zaznamenaly v nejnovější sestavě hlavních globálních podnikatelských rizik, založené na informacích od více než 3 000 profesionálů v oblasti řízení rizik, nejsilnější růst.

Generální ředitel Allianz Commercial Petros Papanikolaou k těmto výsledkům dodává: "Hlavní rizika a největší skokani v letošním Allianz Risk Barometru odrážejí velké otázky a problémy, kterým v současné době společnosti po celém světě čelí, tj. digitalizaci, změnu klimatu a nejisté geopolitické prostředí. Mnohá z těchto rizik jsou již realitou, přičemž se očekává, že extrémní výkyvy počasí, útoky ransomware a regionální konflikty v roce 2024 dále prověří odolnost dodavatelských řetězců a obchodních modelů.  Zprostředkovatelé a zákazníci pojišťoven by si toho měli být vědomi a podle toho upravit své pojistné krytí."

Velké korporace, střední a menší podniky spojují stejné obavy z rizik – všichni se většinou obávají kybernetických hrozeb, přerušení činnosti a přírodních katastrof. Zpráva však uvádí, že rozdíl v odolnosti mezi velkými a menšími společnostmi se zvětšuje, protože povědomí o rizicích mezi většími organizacemi od pandemie stále roste a je doprovázeno výraznou snahou o zvyšování odolnosti. Naopak menší podniky často nemají čas ani zdroje na to, aby identifikovaly širší škálu rizikových scénářů a účinně se na ně připravily, a v důsledku toho jim trvá déle, než podnikání po neočekávaném incidentu znovu zprovozní.

Trendy podporující kybernetickou aktivitu v roce 2024

Kybernetické incidenty jsou už třetím rokem po sobě globálně nejvýznamnějším rizikem a poprvé s jasným rozdílem (5 % bodů). Odborníci na rizika považují únik dat za nejnebezpečnější kybernetickou hrozbu (59 % respondentů), za ním jsou útoky na kritickou infrastrukturu a na fyzická aktiva (53 %).  

Následují útoky ransomware, když vloni došlo ke znepokojivému růstu těchto pojistných událostí - meziročně o více než 50 %. 

„Kybernetičtí zločinci zkoumají možnosti, jak využít nové technologie, jako je umělá inteligence pro automatizaci a zrychlení útoků a tím vytvářejí efektivnější malware a phishing. 

Očekává se, že rostoucí počet incidentů způsobených nedostačující kybernetickou bezpečností, zejména pokud jde o mobilní zařízení, chybějící odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti a hrozby, kterým čelí menší firmy kvůli své závislosti na outsoucingu IT, budou hlavními tahouny kybernetických aktivit v roce 2024,“ vysvětluje Scott Sayce z Allianz Commercial.
 

Přerušení provozu a přírodní katastrofy

Navzdory loňskému zmírnění postpandemického přerušení dodavatelského řetězce si přerušení provozu udržuje svou pozici druhé největší hrozby v rámci průzkumu (31 %). Tento výsledek odráží vzájemné propojení v nestabilním globálním podnikatelském prostředí, stejně jako silnou závislost kritického zboží a služeb na dodavatelských řetězcích.

Zlepšení řízení kontinuity podnikání, identifikace úzkých míst dodavatelského řetězce a rozvoj alternativních dodavatelů jsou pro firmy klíčovými prioritami řízení rizik i pro rok 2024. 

Přírodní katastrofy (26 %) jsou jedním ze tří největších letošních hybatelů. Rok 2023 byl rekordním ve více oblastech. Byl to nejteplejší rok od začátku měření, přičemž pojistné  událost přesáhly 100 miliard dolarů už čtvrtým rokem v řadě, což bylo způsobeno vůbec nejvyšším účtem za škody po silných bouřkách ve výši 60 miliard USD. 

Regionální rozdíly a stoupající a klesající rizika 

Klimatické změny (18 %) sice zůstávají na 7. místě, ale patří mezi tři největší podnikatelská rizika v zemích jako Brazílie, Řecko, Itálie, Turecko a Mexiko.  

Není překvapením, že se, vzhledem k probíhajícím konfliktům na Blízkém východě a na Ukrajině i k napětí mezi Čínou a USA, posunula politická rizika a rizika násilí z 10. na 8. místo. Letošní rok je také supervolebním rokem, během kterého by mohla jít k volbám až polovina světové populace, včetně Indie, Ruska, USA nebo Spojeného království.

Nespokojenost s potenciálními výsledky, spojená se všeobecnou ekonomickou nejistotou, vysokými životními náklady a růstem dezinformací, který pohánějí sociální média, znamená, že se očekává růst polarizace společnosti, což v mnoha zemích vyvolá další sociální nepokoje.

Rizika makroekonomického vývoje se posunula ze 3. na 5. místo. Podle Allianz Research však výhledy hospodářského růstu zůstávají utlumené (v roce 2024 celosvětově o něco málo více než 2 %).

V globálním kontextu je sice nedostatek kvalifikované pracovní síly (12 %) považován ve srovnání s loňským rokem za nižší riziko (pokles z 8. na 10. místo), ale firmy ve střední a východní Evropě, ve Spojeném království a v Austrálii ho naopak považují za jedno z pěti nevětších obchodních rizik. 

S ohledem na to, že v řadě zemí na celém světě je nezaměstnanost stále rekordně nízká, společnosti se snaží obsadit více pracovních míst, než je k dispozici potenciálních zaměstnanců.  Za nejhůře obsaditelné jsou považovány pozice IT a datových expertů, a vzhledem k této skutečnosti, je tento problém kritickým aspektem v boji proti počítačové kriminalitě. 

Přejděte pro více informací

Top 10 světových rizik
podnikání pro rok 2024­­

Procento odpovědí

Umístění 
v roce 2024­­

1.   Kybernetické útoky

36 %

1. (34 %)

2.   Přerušení provozu

31 %

2. (34 %)

3.   Přírodní katastrofy

26 %

6. (19 %)

4.   Změny v legislativě a regulaci

19 %

5. (19 %)

5.   Makroekonomický vývoj

19 %

3. (25 %)

6.   Požár, exploze

19 %

9. (14 %)

7.   Klimatické změny

18 %

7. (17 %)

8.   Politická rizika a násilí (válka, terorismus)

14 %

10. (13 %)

9.   Vývoj na trhu

13 %

11. (11 %)

10. Nedostatek pracovní síly

12 %

8. (14 %)

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.