Allianz v Česku naplňuje svou strategii v ochraně klimatu

 

Praha, 29. dubna 2021; V souladu s celosvětovou strategií skupiny Allianz také na českém trhu ukončujeme podporu uhelného průmyslu.

Skupina Allianz se zavázala vyřadit obchodní modely založené na uhlí nejpozději do roku 2040. To znamená, že například už dnes neposkytujeme pojištění výstavby či provozu samostatných uhelných elektráren nebo dolů. Současně rovněž neobnovujeme v minulosti vzniklá pojištění těchto průmyslových aktivit. Nejnověji jsme se také rozhodli ukončit již ke konci tohoto roku pojištění elektráren v Počeradech a Chvaleticích, kde jsme dosud měli dílčí smluvní závazky.

„Jako součást největší světové pojišťovací skupiny si uvědomujeme svou odpovědnost k životnímu prostředí. Je pro nás důležité nejen to, jaký typ podnikání jako pojistitel podporujeme, ale také to, jak se chováme sami. V roce 2021 chceme snížit produkci CO2 ve srovnání s rokem 2019 o 80 %. Tím naplňujeme cíl naší skupiny stanovený na rok 2025. Daří se nám to i díky tomu, že naše budova  Diamond Point odebírá od začátku letošního roku pouze energii z obnovitelných zdrojů,“ vysvětluje předseda představenstva Allianz pojišťovny Dušan Quis. 

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.