Allianz věnuje na humanitární pomoc Ukrajině 12,5 milionů euro   

 

Praha, 1. března 2022; Skupina Allianz jménem všech svých světových entit věnuje na humanitární pomoc Ukrajině 10 milionů EUR. Allianz také dorovná dary zaměstnanců až do výše 2,5 milionu EUR.
První milion EUR bude neprodleně poslán německému Červenému kříži pro okamžitou pomoc těm, kteří museli ze země uprchnout a těm, kteří jsou na Ukrajině v nouzi. Postupně pak budou uvolňovány další prostředky dle aktuálních potřeb. 
Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.