Allianz vylepšuje cestovní pojištění  

Praha, 23. června 2021; S nástupem letní sezóny rozšiřuje Allianz své cestovní pojištění. Pojišťovna nově kryje náklady spojené s karanténou a léčebné výlohy ve všech zemích kromě těch s extrémním rizikem nákazy COVID-19 (označených černou barvou).

Všem klientům, kteří mají sjednané cestovní pojištění a vycestují v době od 28. června, Allianz kryje léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním COVID-19 také v zemích, které jsou označeny jako země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy (červené a tmavě červené). Toto pojištění se nevztahuje na země s extrémním rizikem nákazy („černé“ země), do kterých jsou Ministerstvem zdravotnictví turistické cesty zakázány.  

V rámci pojištění léčebných výloh v zahraničí Allianz hradí rovněž náklady vzniklé v souvislosti s karanténou. A to tehdy, pokud se klient v zahraničí dostal do kontaktu s pozitivně testovanou osobou a byla mu nařízena karanténa (například onemocní spolucestující ze zájezdu).  Nebude-li se klient moci kvůli nařízené karanténě vrátit do Česka plánovaným způsobem, pojišťovna za něj uhradí:

  • náklady na ubytování, a to po dobu nezbytně nutnou pro pobyt v karanténě až do výše 15.000 Kč;
  • náklady na cestu, pokud se musí kvůli karanténě vrátit jiným spojem nebo nemůže pokračovat v naplánované cestě (také do výše 15.000 Kč).

Nařízení karantény je potřeba prokázat dokladem, který vystavuje ošetřující lékař, případně hygienik.

„Pro bezpečné cestování stačí klientovi, aby si pořídil naše cestovní pojištění. Nemusí si sjednávat žádné další pojištění kvůli případnému onemocnění COVIDEM-19 a ani doplácet peníze navíc,“ upřesňuje produktová specialistka cestovního pojištění Allianz pojišťovny Libuše Krčmářová.

V případě, že klient v zahraničí onemocní COVIDEM-19, tak už dnes platí, že náklady na ubytování a náhradní cestu do ČR Allianz hradí v rámci léčebných výloh. A stále samozřejmě platí, že si klient může sjednat i pojištění storna zájezdu, které kryje riziko, že nebude moci odcestovat například právě kvůli tomu, že onemocní COVIDEM-19.

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.