Globální zpráva Allianz o pojišťovnictví 2022: Nadcházející desetiletí bude podle Allianz rozhodující

 

Praha/Mnichov, 25. května 2022; Silné ekonomické impulsy, rostoucí povědomí o riziku i rekordně vysoké úspory z rostoucích trhů vedly k růstu celosvětového pojistného o 5,1 % (životní: 4,4 %, neživotní 6,3 %). Tento závěr přináší dummy Globální zpráva o pojišťovnictví, kterou vydala Skupina Allianz. Celkový příjem z pojistného tak celosvětově dosáhnul 4,2 biliónů EUR. 

Pozoruhodnější však je složení růstu pojistného, když více než dvě třetiny byly vytvořeny v západní Evropě a Severní Americe, přičemž samotný trh USA stál za polovinou celého růstu. Rok 2021 tak představuje nezvyklý konec uplynulé dekády, během které byl růst mnohem slabší (v průměru 3,6 % ročně) a byl tažený Asií, která stála za 40 % veškerého nového pojistného, přičemž více než polovina z nich byla předepsána v Číně. Důsledkem toho se celosvětový podíl čínského trhu zdvojnásobil na 12 %.

Očekávalo se, že letošní rok bude pro pojišťovnictví dalším zlomovým rokem, ale invaze na Ukrajinu tyto naděje zmařila. Příjmy z pojistného budou pravděpodobně růst zhruba o 1 procentní bod pomaleji, než se původně očekávalo, protože válka si vybírá svou daň na ekonomické aktivitě a důvěře.

Navzdory mnoha současným nejistotám, není vzdálenější budoucnost pesimistická. Právě tyto nejistoty tvoří dobré podhoubí pro rostoucí povědomí o rizicích a posilují dopady obou hlavních trendů, tedy klimatických a demografických změn, které budou i nadále hlavním motorem poptávky po ochraně před riziky. Celkově se tak v nadcházejících 10 letech očekává roční růst na úrovni 4,8 % (životní: 4,9 %, neživotní: 4,6 %).

To odpovídá nárůstu příjmů z pojistného o 67 % či 2,8 bilionu EUR do roku 2032.

Pandemie a válka na Ukrajině jsou důvodem pro lepší řízení rizik i spouštěčem ještě vyšší poptávky po ochraně,” říká hlavní ekonom Allianz Ludovic Subran. „Celý obor si musí úspěšně zachovat svou ekonomickou a sociální relevantnost a nabízet inovativní řešení pro nová i rostoucí rizika. V nadcházejících letech pravděpodobně získá na významu otázka pojistitelnosti a dostupnosti. V tomto ohledu bude nutná kreativita a spolupráce se všemi zúčastněnými, tedy mezi zákazníky, pojišťovnami a zákonodárci, a to ve vyšší míře, než tomu bylo doposud.“

 

V roce 2021 patřila východní Evropa mezi nejrychleji rostoucí regiony na světě, když zaznamenala silný nárůst příjmů z pojistného až o 9,4 %, přičemž celkové příjmy z pojistného přesáhly 36 miliard EUR. S ohledem na dopady války na Ukrajině se očekává, že růst v roce 2022 klesne na 5,3 %  a že se v následujících deseti letech ustálí na úrovni 5,5 %.

 

Ze současných krizí mohou nepřímo těžit obě linie podnikání,” uvedla Patricia Pelayo Romero, spoluautorka zprávy. „Zvýšená informovanost o rizicích způsobených pandemickou krizí Covid-19 a inflací vyvolaný konec nulových úrokových sazeb by v životním pojištění měli opět zatraktivnit řadu spořících a penzijních produktů. V neživotním segmentu zintenzivní úsilí o zmírnění dopadů klimatických změn, především pak dekarbonizace dodávek energie. Cesta k energetické nezávislosti tomuto úsilí také přidává na významu. Vyžaduje to velké investice v soukromém i veřejném sektoru, přičemž s novými riziky a touto radikální proměnou naší ekonomiky bude spjata silná potřeba ochrany proti rizikům.“

 

V roce 2021 vzrostl český pojistný trh o silných 6,3 %, což představuje nejrychlejší růst od roku 2010. Zatímco segment neživotního pojištění dosáhl růstu o 9,7 %, segment životního pojištění zaznamenal první nárůst po osmi letech klesajících příjmů z pojistného. Nicméně oživení bylo spíše pomalé, kdy růst dosáhnul pouhých 0,8 %. Letos celkový růst pravděpodobně zpomalí na 3,2 % z důvodu „normalizace“ v neživotním pojištění (3,8 %). Segment životního pojištění by měl i nadále zůstat v kladných číslech (1,8 %). Očekává se, že Česká republika bude během celého nadcházejícího desetiletí dosahovat průměrného meziročního růstu ve výši 3,8 %, přičemž životní pojištění by mělo alespoň částečně obnovit svou sílu

(životní: 3,4 %, neživotní: 4 %). Takovýto výsledek by byl výrazně nad úrovní předchozí dekády (0,7 %), která byla poznamenána poklesem v oblasti životního pojištění.

Více se dozvíte také v dummy Globální interaktivní pojišťovací mapě.

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.