Globální zpráva Allianz o pojišťovnictví

Globální zpráva Allianz o pojišťovnictví 2023: Kotva v bouřlivých časech

Praha/Mnichov, 17. května 2023

Skupina Allianz dnes vydala svou nejnovější "Globální zprávu o pojišťovnictví", ve které analyzuje vývoj světových pojistných trhů[1].

[1] Veškeré údaje jsou uvedeny dle směnných kurzů za rok 2022. 

Silný růst

Podle zprávy činily v roce 2022 celkové celosvětové příjmy z pojistného téměř 5,6 bilionu eur. Největším segmentem zůstává životní pojištění (2,6 bilionu eur) následované neživotním (1,8 bilionu eur) a zdravotním pojištěním (1,1 bilionu eur). V roce 2022 vzrostl celosvětový objem pojistného o 259 mld. eur, tj. +4,9 % – s ohledem na globální míru inflace dosahující 8,6 %. Výše uvedené tři segmenty si však vedly velmi odlišně: zatímco v neživotním pojištění byl zaznamenán robustní růst dosahující +8,7 %, zdravotní pojištění rostlo o mírnějších +4,9 %, přičemž růst na trhu životního pojištění činil chabých +2,4 %: omezené reálné příjmy domácností se projevily na soukromých úsporách.

 

Na růstu pojistného v neživotním pojištění se podílely všechny regiony po celém světě. Nicméně se 77,5 mld. eur (+9,9 %) se na více než polovině celosvětového nárůstu za rok 2022 podílela pouze Severní Amerika - s příjmy z pojistného ve výši 860 miliard eur zůstává tento region zdaleka největším trhem na světě. Také Asie loni zaznamenala zdravý růst o 8,4 % (+31 mld. eur). S celkovými příjmy z pojistného ve výši téměř 403 miliard eur tento region poprvé předstihl Evropu (+4 %, tj. 15 mld. eur na 397 mld. eur).

 

Trhy životního pojištění v loňském roce utrpěly, zejména v západní Evropě, kde příjmy z pojistného v roce 2022 klesly o 2,7 % (-21 mld. eur na 740 mld. EUR). Zklamáním byl růst i v Asii, kde byl zaznamenán pouze mírný nárůst o +3,6 % (+33 mld. eur na 952 mld. eur). Stejně jako v oblasti neživotního pojištění byla i zde v roce 2022 hlavním tahounem růstu Severní Amerika s +7,8 %, tj. 61 mld. eur na 840 mld. eur. Dominance Ameriky je o to výraznější ve zdravotním pojištění, kde trh USA představuje zhruba dvě třetiny všech příjmů z pojistného na celém světě.

 

Česká republika: silný růst v neživotním pojištění

Pojistný trh v České republice vzrostl v roce 2022 o 0,8 mld. eur, tj. o 11,3 %, a dosáhl celkových příjmů z pojistného ve výši 8,2 mld. eur. Zatímco segment životního pojištění zaznamenal pouze mírný růst (+3,5 % na 1,9 mld. eur), v ostatních dvou segmentech byl růst silný: pojistné v neživotním pojištění vzrostlo o +12,5 % na 5,8 mld. eur a stále výrazně menší trh zdravotního pojištění (0,5 mld. eur) zaznamenal impozantní nárůst o 35,0 %.

 

 

Kotva v bouřlivých časech

Z ekonomického hlediska bude největší výzvou v nadcházejících letech orientace v inflačním prostředí. Inflaci bude určovat pět strukturálních faktorů, tzv. "pět D": demografie, deglobalizace, dekarbonizace, digitalizace a zaDlužení. Celkově by těchto pět D mohlo výrazně zvyšovat roční inflaci až o 1 procentní bod. "Pojištění se osvědčuje v turbulentních dobách vysoké inflace a nízkého růstu," říká hlavní ekonom Allianz Ludovic Subran. "Pojišťovnictví nemůže zvrátit inflaci, ale může postupem času vyhladit její dopady a působit jako určitý druh nárazníku. Podle Eurostatu například inflace v oblasti neživotního pojištění, jako například v pojištění vozidel a nemovitostí, v loňském roce výrazně zaostala za celkovou inflací. Pojištění ve vztahu k zákazníkům zásadním způsobem tlumí a vyrovnává křivku hospodářského cyklu."

 

Na povrchu kontinuita

Navzdory vyšší inflaci – nebo možná právě kvůli ní – se bude pojistné v příštím desetiletí zvyšovat o 5,2 %, což zvýší celosvětový objem pojistného o 4 190 miliard eur. V roce 2033 dosáhnou příjmy z pojistného v životním pojištění 4,3 bilionu eur, v neživotním 3,1 bilionu eur a 2,3 bilionu eur ve zdravotním.

 

Nejsilnější nárůst zaznamená segment životního pojištění, konkrétně o 1 726 mld. eur. Meziroční růst (+4,7 %) však bude v příštím desetiletí pravděpodobně výrazně zaostávat za všeobecným hospodářským růstem (+5,2 %). Propojištěnost tak klesne o 3 p.b. na 2,8 %. Motorem růstu životního pojištění v celosvětovém měřítku zůstane i nadále Asie, kde se očekává, že roční růst (bez Japonska) vystoupá na 7,5 %. Tento region by měl zajišťovat polovinu absolutního růstu pojistného (866 miliard eur), tedy více než Severní Amerika (377 miliard eur) a Evropa (276 miliard eur) dohromady.

 

V segmentu neživotního pojištění bude nárůst pojistného do roku 2033 činit 1 282 mld. EUR. To představuje roční tempo růstu ve výši 5,0 %, což je zhruba v souladu s předchozím desetiletím (5,1 %) a obecným hospodářským růstem (5,2 %). Propojištěnost se tak sníží jen mírně o 1 procentní bod (na 2,0 %). Stejně jako v segmentu životního pojištění je jasným šampiónem růstu mezi hlavními regiony Asie (bez Japonska) s ročním tempem +8,1 %. V absolutních číslech je však význam regionu nižší než v životním pojištění: "pouze" přibližně 35 % očekávaného růstu pojistného (448 mld. eur) připadá na Asii, oproti 357 mld. eur v Severní Americe a 168 mld. eur v Evropě.

 

V České republice se očekává zvyšování pojistného o 2,8 % p.a. Celková velikost trhu dosáhne v roce 2033 11,1 miliardy eur. Největším segmentem pravděpodobně zůstane neživotní pojištění (7,3 mld. eur) následované životním (2,8 mld. eur) a zdravotním (1,0 mld. eur). Tento nejmenší segment však bude nejdynamičtější: pravděpodobně poroste více než dvakrát rychleji než celý trh (+6,3 % p.a.).

 

Pod povrchem transformace

Vzhledem k výraznému rozvoji technologií a novým a rostoucím rizikům může být tato prognóza, která naznačuje víceméně kontinuitu, překvapením. To se však týká pouze růstu pojistného, který je vidět na povrchu. Změny pod povrchem jsou dramatické.

 

Technologie změní způsob fungování pojišťoven. Rozhodující roli v přístupu k zákazníkům budou hrát například ekosystémy, protože nebudou nabízeny pouze jednotlivé produkty, ale komplexní řešení potřeb zákazníků, ať už jde o mobilitu, bydlení, cestování, bohatství nebo zdraví. Umělá inteligence otevírá nepředstavitelné možnosti v oblasti analýzy dat a způsobí revoluci v celém hodnotovém řetězci od sjednávání pojištění po zpracování pojistných událostí.

 

"Při zachování svého společenského významu stojí pojišťovnictví před zásadní změnou svého obchodního modelu," uvedla spoluautorka zprávy Kathrin Stoffel. "Hodnota nabízená pojišťovnami se bude vyvíjet směrem od čistě finanční kompenzace k řízení rizik a nabídce holistických služeb za účelem prevence a zmírnění rizik. To se řídí nevyhnutelnou logikou: k zacelení obrovských mezer v ochraně – v oblasti živelných pohrom, kybernetiky, zdraví nebo penzí – by vyšší pojistné nemuselo stačit. Význam eliminace rizik jako základního opatření stále roste."

 

 

Interaktivní globální mapa pojištění od Allianz je k dispozici na těchto stránkách:
https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/global-insurance-map.html


Studii naleznete zde:
https://www.allianz.com/en/economic_research.html

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.