Globální zpráva Allianz
o pojišťovnictví 2024

Mnichov/Praha 23. května 2024; Skupina Allianz dnes vydala svou nejnovější "Globální zprávu o pojišťovnictví", ve které analyzuje vývoj světových pojistných trhů¹.

Výjimečně silný růst

Podle zprávy vzrostlo v roce 2023 pojišťovnictví celosvětově odhadem o 7,5 %, což představuje nejrychlejší růst od roku 2006, tedy roku před globální finanční krizí. Pojišťovny po celém světě vybraly na pojistném celkem 6,2 bilionu EUR, z toho na životním pojištění 2 620 mld. EUR, neživotním 2 153 mld. EUR a na zdravotním 1 427 mld. EUR. Jen za poslední tři roky se globální příjmy z pojistného zvýšily o neuvěřitelných 1,1 bilionu EUR, tj. o 21,5 %. Na tento robustní vývoj je však třeba pohlížet v kontextu vysoké inflace. V reálném porovnání jsou výsledky méně působivé. Reálné pojistné téměř stagnovalo a od roku 2020 vzrostlo pouze o 0,7 %.

 

Na rozdíl od roku 2022, kdy byl celosvětový nárůst pojistného tažen především segmentem neživotního pojištění, byl růst v roce 2023 vyrovnanější. Všechny tři segmenty zaznamenaly relativně podobný nárůst, kdy životní pojištění přidalo 8,4 %, neživotní 7,0 % a zdravotní 6,6 %. Oživení v segmentu životního pojištění, který v roce 2022 vzrostl pouze o 3,1 %, je taženo především Asií (+14,9 %), největším trhem životního pojištění na světě s globálním tržním podílem dosahujícím 39,0 %. V oblasti neživotního pojištění zůstala zdaleka největším trhem Severní Amerika (+7,1 %) (podíl na globálním trhu: 54,2 %).

 

Zatímco v mnoha jiných odvětvích tradiční trhy ztrácejí na významu ve srovnání s novými, rozvíjejícími se trhy, globálnímu pojišťovnictví stále dominují USA. V posledním desetiletí by americký pojistný trh dokonce mohl zvýšit svůj podíl na globálním trhu, a to z již tak působivých 41,3 % na neuvěřitelných 44,2 %. Ostatní "staré" trhy, jako je západní Evropa (-6,7 procentního bodu) a Japonsko (-2,8 procentního bodu), se však vyvíjely víceméně podle očekávání a ztrácely podíl na trhu, především ve prospěch Číny, která by mohla svůj globální podíl téměř zdvojnásobit na 10,6 %.

 

Do popředí zájmu se dostává pojistitelnost

Vzhledem k tomu, že rizika celosvětově rostou, dostávají se do středu pozornosti limity pojistitelnosti. Preventivní opatření, nové technologie a chytrá partnerství mohou posunout hranice pojistitelnosti, ale nemohou je odstranit a nepojistitelnost by tak měla být respektována.  Předstírání pojistitelnosti uměle nízkými cenami, které nejsou přiměřené riziku, vede k nadměrnému vystavení riziku a stále vyšším částkám škod. Rovnováhu mezi cenovou dostupností a pojistitelností nebo obecněji mezi naším současným a udržitelným životním stylem lze stále řešit, nezbytné kompromisy nebudou bezbolestné ani bez nákladů. "Zvládnutí klimatické krize nakonec není jen otázkou politiky a peněz, ale také individuální odpovědnosti," říká Ludovic Subran, hlavní ekonom Allianz. "Nepojistitelný svět by nebyl jen světem, který by se nedokázal vypořádat s klimatickými změnami, ale také metaforou kolektivního etického selhání, kdy se každý jednotlivec vyhýbá své morální povinnosti snižovat emise uhlíku."

 

Stahování rozdílu

Očekává se, že v příštím desetiletí poroste globální pojistný trh o 5,5 % ročně, tj. přesně stejným tempem jako globální HDP. V předchozích desetiletích růst pojišťovnictví za hospodářským růstem zaostával. Váhy jednotlivých tří segmentů se posunou. Segment neživotního pojištění poroste o 4,7 % ročně po 5,0 % p. a. v předchozích deseti letech, protože růst cen související s inflací odezní. Také segment zdravotního pojištění by měl růst o něco pomaleji, ale při 7,3 % p. a. bude růst nadále zvýšený. Naopak segment životního pojištění by mohl růst o 5,1 % p. a. (oproti 3,5 % p. a.) a těžit z vyšších úrokových sazeb. Celkově se celosvětový objem pojistného zvýší o téměř 5 bilionů EUR.

 

Většina tohoto růstu nastane v segmentu životního pojištění (1,887 mld. EUR), přičemž motorem růstu globálního životního pojištění bude i nadále Asie (bez Japonska) (+7,3 % p. a.). Tento region by měl zajišťovat polovinu absolutního růstu pojistného (928 miliard EUR), tedy více než Severní Amerika (377 miliard EUR) a Evropa (323 miliard EUR) dohromady. Zatímco Čína (+7,7 % p. a.) bude v absolutních číslech stále dominovat regionu, skutečným šampionem příštího desetiletí co se týče růstu bude pravděpodobně Indie (+13,6 % p. a.).

 

V segmentu neživotního pojištění bude nárůst pojistného do roku 2034 činit 1 427 mld. EUR. Navzdory výrazně vyššímu růstu v Asii (bez Japonska: 7,1 % p.a.) než v Severní Americe (3,8 % p.a.) bude v absolutních číslech jasně dominovat druhý uvedený region: nové pojistné v Severní Americe dosáhne 584 mld. EUR oproti 376 mld. EUR v Asii (bez Japonska) a 184 mld. EUR v západní Evropě. 

 

"Dobré vyhlídky ohledně pojistného by neměly v oboru vést k pocitu sebeuspokojení," říká spoluautor zprávy Arne Holzhausen. "Největší výzvou pro pojišťovnictví je obrana jeho významu proti stále rostoucím zásahům státu. Rostoucí polarizace a nerovnost hrozí podkopáním sociálních struktur. Jak se s těmito výzvami vypořádat a udržet si společenský význam jakožto síla rovnosti a jednoty, je pro pojišťovnictví ústředním úkolem v nadcházejících letech."

 

Další hranice

Umělá inteligence (AI) může narušit jednotlivá průmyslová odvětví na jejich základních úrovních – od obchodních modelů až po hodnotový řetězec. Jen několik málo odvětví se však opírá o základ umělé inteligence – data – tak hluboce jako pojišťovnictví, takže zvládnutí umělé inteligence bude v budoucnu klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. V minulosti pojišťovnictví nezaujímalo zrovna přední příčky v růstu produktivity. Přijetí GenAI má potenciál pro zrychlené plnění fází úspor nákladů a zvyšování efektivity. "Umělá inteligence není všelék, který vyřeší všechny problémy," uvedla Patricia Pelayo Romero, spoluautorka zprávy. "Má však významný potenciál pomoci omezit prázdná místa v ochraně tím, že zlepší dostupnost, cenovou dostupnost a přístupnost pojištění díky větší personalizaci a lepší nákladové efektivitě."

 

[1] Veškeré údaje jsou uvedeny dle směnných kurzů za rok 2023. 

Přejděte pro více informací

*Pojistné   mld. euro   CAGR**
  2022 2023 2034 2024-34 (%)
Záp. Evropa 1,338 1,390 2,002 3,4
Sev. Amerika 2,710 2,886 5,016 5,2
Japonsko 278 300 388 2,4
Asie bez Jap. 1,130 1,268 2,816 7,5
Čína 599 654 1,472 7,7
Svět -ostatní 311 355 951 9,4
Svět 5,767 6,200 11,173 5,5

* dle směnných kurzů za rok 2023
** Složená roční míra růstu
 

Interaktivní globální mapa pojištění od Allianz je k dispozici na našich stránkách:
https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/global-insurance-map.html

Studii naleznete zde:
https://www.allianz.com/en/economic_research.html

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.