stuha

V neděli 19. května 2024 nás opustil jeden ze zakladatelů
Allianz pojišťovny, pan Jiří Charypar.

Jiří Charypar

Jiří Charypar byl legendou českého pojišťovacího trhu, na který přinesl nejen obrovské zkušenosti z německého pojišťovnictví, ale také české srdce.
Ve vedení Allianz pojišťovny působil od počátku devadesátých let až do svého odchodu do penze v roce 2006.

„Pro budování Allianz bylo nejdůležitější to, že se nám podařilo získat pro ni dobré lidi. Bez nich by to vůbec nebylo možné.“ Uvedl ve svém posledním rozhovoru
pro Allianz Jiří Charypar.

„Odešla mimořádná osobnost, člověk, kterého jsme si vážili nejen pro jeho odborné znalosti, ale především pro jeho lidskost, otevřenost a nadhled, které vložil
i do základů české Allianz. Za všechny naše zaměstnance i obchodní zástupce si dovoluji vyjádřit upřímnou soustrast nejbližším pana Jiřího Charypara.“ 
Dušan Quis, předseda představenstva Allianz pojišťovny