Nové pojištění pro malé a střední podnikatele. Allianz představila produkt Moje Firma
 

Praha, 22. února; Každého podnikatele ohrožuje více rizik než běžného občana a i jedna nepříjemná událost mu dokáže způsobit mnoho problémů. Proto Allianz představila produkt Moje Firma, který je ideální pro malé a střední podnikatele, kteří chtějí chránit svůj movitý i nemovitý majetek. Varianty produktu jsou poskládány do čtyř přehledných balíčků, od základního až po ten s maximální ochranou.
„Produkt Moje Firma chrání klienty při provozování jejich podnikatelské činnosti, a zároveň je zabezpečí proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou například živelní pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže. Je vhodný pro ty, kteří se chtějí pojistit pro případ, kdy by způsobili škodu nebo nemajetkovou újmu někomu jinému a vznikla by jim povinnost tuto škodu nebo nemajetkovou újmu nahradit,“ vysvětluje manažerka korporátního a podnikatelského pojištění Allianz pojišťovny Jana Svatošová.

Klient si jednoduše vybere jednu ze čtyř variant balíčků podle svých potřeb a na jedné pojistné smlouvě si může pojistit: budovu, movité věci, odpovědnost i asistenční služby.

„Základní balíček Komfort je vhodný pro ty, kterým stačí ochrana proti přírodním živlům a odpovědnost. Varianta Plus se hodí, pokud chce mít podnikatel majetek lépe chráněný proti náhodným jevům, které většinou nezpůsobují lidé. Extra poskytuje širokou ochranu majetku a odpovědnosti, včetně pojištění proti krádeži či vandalismu. Max zaručí komplexní ochranu včetně pojištění proti rozbití strojů a elektroniky, odpovědnosti za škody na životním prostředí a obnovu dat,“ doplňuje Svatošová.
Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.