Penzijní systém ČR je v pořádku, uvádí studie Allianz. Češi ale nesmí usnout na vavřínech

Praha/Mnichov, 2. června 2020; Podle studie založené na datech ze 70 zemí je český penzijní systém ve srovnání s jinými poměrně stabilní. V prvním ročníku Globální zprávy o penzích přiřkli odborníci ze skupiny Allianz České republice 12. místo. V rámci bývalé východní Evropy jde o skvělý výsledek, kromě ČR a Slovenska, které obsadilo 17. příčku, se žádná další země neumístila v TOP 20. Následky koronavirové pandemie však mohou do budoucna pořadím zamávat. 

Žebříček vznikl na základě nového ukazatele, který začala Allianz od letoška sledovat. Tzv. API (Allianz penzijní indikátor) se skládá ze tří složek. Za prvé bere v potaz demografické a rozpočtové předpoklady, za druhé udržitelnost systému, a za třetí jeho přiměřenost. Jeho vznik je reakcí na velké demografické změny, jichž je celá planeta svědkem. Momentálně se odhaduje, že do roku 2050 vzroste podíl starší populace závislé na výdělcích mladší generace o 77 %. Celosvětově se tak důchodci početně vyrovnají zhruba čtvrtině osob v produktivním věku. V západní Evropě může jít až o 51 %.

První pilíř nového ukazatele odráží výchozí stav konkrétních zemí z hlediska demografické situace a veřejných financí. Na stupnici od 1 do 7, kde 1 je nejlepší výsledek, hodnotí Allianz v této kategorii Česko celkovou známkou 4.2. Co ČR v rámci zohlednění demografických faktorů chybí, jsou mj. pracovní příležitosti pro starší zaměstnance. Důležité bude i to, jak si poradíme v aktuální situaci. „Jedním z dědictví současné krize bude určitě skutečnost, že budeme muset zdvojnásobit snahu o reformu našich penzijních systémů. Kdo ještě měl manévrovací prostor, právě o něj přišel,“ varuje jedna z autorek studie Michaela Grimm.

Druhou složkou penzijního ukazatele je udržitelnost systému. Existuje plán, jak postupovat za současné demografické revoluce dál? V tomto kontextu je důležité, zda se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu. ČR ho zvyšovat plánuje, a získala tak známku 2.9, znatelně lepší než je celosvětový průměr. Třetí složkou je přiměřenost systému, neboli 1) jaký je poměr počtu pracujících vůči počtu penzistů, 2) udržení životního standardu penzistů, a 3) existence penzijních fondů a jiných zdrojů příjmu starší populace. Zde zpráva Česku vytýká mj. absenci výsluhových důchodů u jednotlivých profesí. ČR hodnotí známkou 3.2.

TOP 10 penzijních systémů světa podle Allianz

 1. Švédsko, s celkovou známkou 2.9
 2. Belgie
 3. Dánsko
 4. Nový Zéland
 5. USA
 6. Austrálie
 7. Nizozemsko
 8. Norsko
 9. Bulharsko
 10. Kanada
 11. Čína
 12. Česká republika, s celkovou známkou 3.3

 

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH
a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.

 

Pro další informace kontaktujte:

Václav Bálek
tiskový mluvčí
Allianz pojišťovna
605 203 447
vaclav.balek@allianz.cz

 

Kateřina Ikráthová
specialistka komunikace
Allianz pojišťovna
721 608 464
katerina.ikrathova@allianz.cz

Kateřina Ikráthová
specialistka komunikace