V roce 2022 odhalila Allianz pojistné podvody
za 368 milionů korun 

Praha, 25. ledna 2023; Allianz úspěšně navyšuje objem finančních prostředků, které každý rok ochrání před neoprávněným vyplacením podvodníkům. V roce 2022 šlo o 2470 případů za 368 milionů korun, překonala tak i rekordní předloňský výsledek 367 milionů.


Nejvíce případů bylo prošetřováno i odhaleno v Praze, kde se detektivové Allianz zaměřili na 423 případů v celkové hodnotě 70,2 milionů korun. Na druhém místě skončil Středočeský kraj s objemem odhalených podvodů za 41,2 milionů. Třetí místo obsadil Ústecký kraj s výší 38,3 miliony korun.


Výsledky z jednotlivých krajů České republiky a jejich meziroční porovnání naleznete v tabulce:

Šetření pojistných podvodů 2021/2022

kraj

Odhalené v mil. Kč

Šetřené případy

Hlavní město Praha

88,5 /70,2

519 /423

Cizí

38,7 /16,3

69 /61

Jihomoravský kraj

21,1 /26,7

260 /253

Jihočeský kraj

6,9 /35,7

156 /159

Karlovarský kraj

5,5 /6

77 /68

Kraj Vysočina

2,3 /18,3

87 /84

Královéhradecký kraj

9,1 /8,7

83 /90

Liberecký kraj

2,6 /12,1

75 /86

Moravskoslezský kraj

22,2 /25,1

275 /273

Olomoucký kraj

31,1 /15,2

98 /120

Pardubický kraj

7,5 /37,4

76 /90

Plzeňský kraj

7,4 /7,4

127 /132

Středočeský kraj

54,8 /41,2

348 /355

Zlínský kraj

59,9 /9,6

111 /85

Ústecký kraj

9,6 /38,3

161 /191

Celkový součet

367 /368,2

2522 /2470

 

A o jaké příběhy například šlo?

„V autopojištění nejčastěji dochází k případům, kdy se klienti při dopravní nehodě snaží získat pojistné plnění z pojištěných rizik vandalismus nebo střet se zvěří, ačkoliv nemají havarijní pojištění. U majetkového pojištění zaznamenáváme pozměňování informací o vzniku škody - uvedení jiného místa vzniku, jiné doby či osoby. Výjimkou není ani záměrné navyšování škod. V poslední době se také častěji setkáváme s pozměněnými doklady, ať už jde o data, jména či ceny,“ popisuje trendy v oblasti pojistných podvodů manažer operačních rizik Allianz pojišťovny Robert Chrenka.

„U zdravotního pojištění evidujeme především zatajování informací o zdravotním stavu pojištěného při sjednávání pojištění a dále zatajování provozování sportu na profesionální úrovni,“ doplňuje Chrenka.

Padělaná faktura

Klient nahlásil škodu z pojištění odpovědnosti, při které mělo dojít k poškození notebooku, kdy jej měl omylem shodit ze stolu. Doložil i servisní zprávu o neopravitelnosti zařízení. Likvidátorku Allianz však zarazily přelepené a pozměněné údaje na dokladu. V servisu navíc bylo zjištěno, že skutečné datum vystavení zprávy bylo již o několik měsíců dříve. Po prověření se zjistilo, že totožná škoda byla nahlášena i u jiného pojistitele jen s jiným datem události. Na klienta tak bylo podáno trestní oznámení a PČR zahájila trestní stíhání.

Zatajené informace

Muž nahlásil úraz, který utrpěl, když při zajištění nákladu spadl z naloženého návěsu. S výplatou pojistného plnění byl však nespokojen, a proto zaslal další zdravotní dokumentaci z důvodu pokračování léčení a žádal vyšší částku. Při sjednání pojistné smlouvy, ani při oznámení události neuvedl, že by byl úrazově pojištěn u jiných komerčních pojišťoven. Detektivové Allianz ale odhalili, že má klient životní pojištění u čtyř dalších pojišťoven a k datu vzniku škody má nahlášený úraz i u jedné z nich. Na základě těchto zatajených informací tak bylo odstoupeno od připojištění a dotyčný byl vyzván k vrácení neoprávněně vyplaceného pojistného plnění. S tím se však nehodlal smířit a Allianz zažaloval. Soud žalobu zamítl a v současné době ho prověřuje pro podvod PČR.

Odcizené vozidlo

Klient nahlásil odcizení vozidla v plné výbavě a během řešení škody odevzdal Allianz dva klíče k vozidlu. Mobilnímu technikovi se však nezdálo, že má pouze dva klíče, navíc bez známek opotřebení. Vyšetřovatelé se na případ zaměřili a zjistili, že oba klíče byly použity pouze jednou a to při prodeji vozidla. Dále bylo šetřením zjištěno, že k vozidlu patřil ještě jeden klíč, který byl použit během deklarovaného odcizení vozidla. Klient toto nedokázal zdůvodnit a škoda byla odložena bez náhrady.

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijní společnosti, a. s. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.