Stipendia - Allianz Scholarship Program

Víme, že studium může být fuška. Studujete matematický či technický obor a líbilo by se vám po dokončení studia pracovat v Allianz?

Pak vám můžeme poskytnout stipendium! A to až na 3 akademické roky.

Po ukončení každého akademického roku jen prověříme, zda jsou i nadále plněny podmínky pro čerpání stipendia.

 • Úhradu nákladů spojených se studiem specifikovaných ve smlouvě o poskytnutí stipendia, a to v maximální výši 2.000 EUR za akademický rok (10 měsíců)
 • „Pracovní stáž“ na DPP / DPČ v rozsahu min. 15 hodin za týden (stáž je povinná součást programu)
 • Účast na vybraných akcích a setkáních Allianz pojišťovny
 • Další možnosti:
  o   Účast na setkání stipendistů
  o   Podpora mentora při studiu 
Mentoring
Od samého začátku vašeho stipendia nebudeme jen finančně podporovat váš akademický pokrok, stanete se součástí globální komunity Allianz. Spojte se se zkušenými kolegy i absolventy, kteří se rozhodli začít svou kariéru s námi během online a lokálních setkání, workshopů a networkingových akcí.
Mentoring
Pokrytí nákladů na vaše akademické vzdělání může být náročné. Doufáme, že vám trochu ulehčíme tím, že vás podpoříme měsíčními platbami až do výše 2 000 EUR ročně.
Mentoring
Rádi vám nabídneme možnosti mentoringu a koučování. Nahlédněte do zákulisí jedné ze světově nejdůvěryhodnějších pojišťovacích společností a načerpejte inspiraci pro svou budoucí kariéru.
 • Dobrá docházka a slušný prospěch
 • Řádně vyplněná přihláška včetně všech příloh
 • Občané ČR nebo občané jiného státu s povolením k trvalému pohybu v ČR se znalostí českého jazyka na komunikativní úrovni (psaná i písemná forma) nebo s komunikativní znalostí anglického jazyka
 • Studenti denního studia matematického nebo technického zaměření ve věku do 28 let
 • Studenti 2. nebo 3. ročníku bakalářského studijního programu nebo studenti 1. ročníku magisterského studijního programu v České republice (dokládá se potvrzením o studiu, potvrzením o přijetí případně kopií odevzdané přihlášky na VŠ)
 • V případě předčasného ukončení studia zaniká automaticky i nárok na již přiznané stipendium. Podmínky pro zánik nároku na stipendium jsou popsány ve smlouvě o poskytnutí stipendia.
 • Po ukončení studia bude mít student možnost nastoupit pracovat do Allianz pojišťovny na předem dohodnuté období a za obvyklou odměnu v daném oboru, době a regionu.
 • Vyplněná přihláška obsahující motivační dopis, cíle a vize uchazeče
 • Životopis
 • Potvrzení o studiu / potvrzení o přijetí do navazujícího studia
 • Doporučující dopis z VŠ - výhodou
 • Motivace a studijní plán (relevance cílů, zájem se angažovat jako aktivní občan apod.)
 • Mimoškolní aktivity
 • Dosavadní studijní výsledky
 1. Vyhodnocení zaslaných podklady
 2. Osobní pohovor s vybranými kandidáty formou Assessment centra

Poté, co projdete výběrovým řízením a získáte stipendium, bude s vámi uzavřena smlouva o poskytnutí stipendia na akademický rok 2024/2025 a přidělíme vám mentora/mentorku, který/á vám bude pomáhat po dobu čerpání stipendia, a to případně i v osobním rozvoji.

Stipendium bude vypláceno od začátku akademického roku, každý měsíc, vždy zpětně za odstudovaný měsíc. Na konci akademického roku je možné vyplatit jednorázový bonus, pokud splníte něco, co bychom si stanovili. Stipendium je potom opět vypláceno od začátku dalšího akademického roku.

V průběhu výběrového řízení si Allianz pojišťovna nárokuje případné vyžádání dalších upřesňujících skutečností.
Žádost zasílejte nejpozději do 15. července 2024
Mgr. Klára Abdelrahman Paterová
Recruiter

klara.abdelrahman.paterova@allianz.cz