Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Nejčastější dotazy – Povinné ručení

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Povinné ručení

 • Jakým dokladem prokazuji platné povinné ručení při kontrole v ČR i v zahraničí?

  Nejdůležitějším dokladem je zelená karta. V některých zemích je povinným dokladem, bez něhož Vaše vozidlo nepustí přes hranice.

 • Co vše se z povinného ručení poškozenému hradí?
  • újma na zdraví (včetně úmrtí)
  • škoda na majetku (nejen na automobilu)
  • další újmy vyjmenované v zákoně (například zisk, o který poškozený kvůli nehodě přišel)

  Povinné ručení však např. neuhradí škodu na Vašem vozidle a újmu řidiči, který nehodu způsobil.

 • Co dělat, pokud jsem viník dopravní nehody?

  Co nejdříve kontaktujte naši pojišťovnu. Sdělte nám všechny informace k dopravní nehodě, jejím příčinám (zavinění) a okolnostem, k účastníkům, svědkům, ke vzniklým újmám.
  Dále postupujte dle konkrétních pokynů operátora.

 • Na co můžu potřebovat v povinném ručení limit 150 milionů?

  I obyčejným osobním automobilem můžete způsobit újmu v řádech milionů korun. Jedny z největších újem vznikají kolizí vozidla s vlakem, autobusem či nákladním vozidlem.

  Například vjetí automobilu do kolejiště před přijíždějící vlak může být příčinou jeho prudkého brzdění a vykolejení. Újma na majetku může dosahovat řádově desítek miliónů korun a může dojít k vážným či smrtelným zraněním mnoha osob.

 • Jak mohu získat slevu?

  Jezděte bez nehod. Můžete tak získat slevu až 50 % na pojištění.

  Můžete také využít akčních nabídek u našich poradců, partnerů, nebo při koupi pojištění on-line. Zároveň můžete vyhrát slevu v našich on-line a mobilních hrách.

 • Jaké jsou hlavní výhody?
  • asistenční služby platné i pro případ poruchy nebo nehody
  • slevy pro řidiče, kteří jezdí bezpečně
  • právní poradenství je automaticky bezplatnou součástí
 • Jaké jsou limity pojistného plnění?

  Minimální výše je stanovena ze zákona na 35 mil. Kč pro újmu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného či usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených.

  Allianz pojišťovna nabízí povinné ručení s limity až do 200 mil. Kč.

 • Jaká je územní platnost povinného ručení?

  Povinné ručení od Allianz platí nejen v České republice, ale i v celé Evropě včetně asijské části Ruska a Turecka a dalších států Asie a Afriky  vyznačených na zelené kartě.

 • Pro koho je pojištění určeno?

  Povinné ručení musí být sjednáno ke každému vozidlu, určenému k provozu na pozemních komunikacích. Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Právo uzavřít povinné ručení má ale i jakákoli další osoba. Například otec může uzavřít povinné ručení na synovo auto.

 • Proč se pojistit?

  Jedná se o zákonnou povinnost majitele vozidla. Hlavním důvodem však je odpovědnost provozovatele a řidiče vozidla za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené jeho provozem.

 • Mohu z přímé likvidace řešit škodu, když viník nehody je cizinec s autem registrovaným v zahraničí?

  To nelze. V takovém případě je nezbytné se obrátit na škodního zástupce zahraničního pojistitele.

 • Mohu z přímé likvidace řešit škodu, když viník nehody není pojištěn? Slyšel jsem, že bych to měl řešit s Českou kanceláří pojistitelů. Vůbec ale nevím, co po mně všechno budou chtít, jak dlouho to bude trvat a kolik peněz nakonec dostanu.

  Ano, škodu vyřídíme a vyplatíme Vám pojistné plnění za poškozené vozidlo a případně další věcné škody, či újmy na zdraví. Základní podmínkou je vznik nehody v ČR a prokázání, že ke škodě došlo provozem jiného vozidla. Proces likvidace a pojistné plnění bude shodné jako při likvidaci z povinného ručení viníka s tím rozdílem, že vše můžete řešit u "své" Allianz, nikoliv u "cizí" ČKP. Vyřízení škody s ČKP provedeme až následně za Vás.

 • Mohu z přímé likvidace mně způsobenou řešit škodu, kterou jsem nezavinil? Viník je pojištěn u pojišťovny s horší pověstí, takže bych raději řešil škodu přes Allianz.

  Ano, uhradíme Vám nejen škodu způsobenou na Vašem vozidle, ale i na věcech v něm přepravovaných a rovněž újmu způsobenou na Vašem zdraví a teprve následně vše vyřídíme s pojišťovnou viníka. Základní podmínkou je vznik nehody v ČR a prokázání, že ke škodě došlo provozem jiného vozidla.

nahoru