Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Jak správně vybrat pojištění majetku?

Jak se správně pojistit

Koupili jste si nový dům, chatu nebo jste se zrovna nastěhovali do pronajatého bytu a přemýšlíte, jak svůj majetek nejlépe chránit? Některé věci se bohužel mohou stát i přes sebevětší opatrnost. V případě, že je Váš majetek poškozen, nebo naopak způsobíte škodu někomu jinému, vyplatí se být pojištěný. Bouřka zničí střechu, vandalové posprejují fasádu, pračka vytopí sousedy. Jsme tu proto, abyste mohli v klidu spát. V případě škody Vám pomůžeme pokrýt náklady. Typů pojištění majetku je několik, proto jsme pro Vás připravili následující přehled.

Objekty rozlišujeme podle toho, jestli jsou obývány trvale nebo rekreačně. Trvale obývaný objekt je byt, dům nebo také chata, kterou někdo obývá více než 6 měsíců v roce. Můžete ji obývat Vy osobně, Vaše rodina nebo také nájemníci. Rekreačně obývané objekty jsou chaty, byty a domy, kam jezdíte pouze příležitostně a většinu roku v nich nikdo nebydlí. Pojištění trvale obývaných objektů si můžete sjednat online, pojištění rekreačně obývaných objektů lze sjednat u kteréhokoli poradce Allianz.

Pojištění domácnosti

Pokud se něco stane, například Vás vykradou nebo přírodní živel zničí Váš dům/byt, toto pojištění Vám pokryje poškození vybavení domácnosti. Co to tedy zahrnuje? Obrazně řečeno, když si představíte svůj dům a obrátíte ho naruby, je to vše co z něj vypadne. Nejčastěji jsou to spotřebiče, elektronika, nábytek, starožitnosti. Pokud chcete pojistit celý byt/dům, to znamená včetně stěn, oken, fasády, střechy apod., musíte si sjednat s pojištěním domácnosti také pojištění budovy.

Pojištění domácnosti si může sjednat každý. Nemusíte tedy být vlastníkem nemovitosti, stačí, když tam bydlíte. Pokud tedy žijete v nájemním bytě, toto pojištění je vhodné právě pro Vás. Přečtěte si více o pojištění domácnosti.

Pojištění budovy

Pojištěním budovy si pojistíte jednoduše to, co drží Váš dům/byt pohromadě. Tedy střechu nad hlavou, podlahy, zdi, stropy Vašeho bytu, rodinného domu či chalupy. Vztahuje se i na garáže, vedlejší stavby, stavební materiál nebo vestavěný nábytek (např. kuchyňská linka). Často hradíme poškození budov například v důsledku působení přírodního živlu nebo vandalů.

Pojištění budovy může sjednat pouze vlastník nemovitosti. Pokud vlastníte nemovitost, ať už je to dům, chata, byt ve kterém bydlíte nebo byt, který pronajímáte, toto pojištění je pro Vás vhodné. Pokud v daném objektu bydlíte, pak doporučujeme si sjednat k pojištění budovy také pojištění domácnosti a chránit tak Vaše vnitřní vybavení. Přečtěte si více o pojištění budovy.

Pojištění bytového domu

Toto pojištění je vhodné pro ty z Vás, kteří vlastní dům s více byty. V rámci tohoto pojištění můžete zvolit několik balíčků a pojistit si tak nemovitost i odpovědnost plynoucí z vlastnictví budovy, pro případ škody, za kterou odpovídáte jako majitel domu. Pojištění bytových domů posuzujeme vždy individuálně a nelze ho proto sjednat online. Naši poradci na pobočkách Allianz Vám ochotně poradí vybrat vhodné řešení pro Váš bytový dům. Přečtěte si více o pojištění bytových domů.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za Vás pokryje škody na zdraví a majetku, které způsobíte ostatním. Pokud se rozbije Vaše pračka a vytopí sousedy, toto pojištění za Vás uhradí škodu, která vznikne jim. Škodu vzniklou Vám (tedy například peníze na opravu pračky) ale nehradí, proto se pojištění odpovědnosti vždy sjednává jako doplněk pojištění majetku. Pojištění se vztahuje na pojištěného a všechny další osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti. Pokud tedy Vaše dítě v obchodě rozbije drahou vázu a jste za to zodpovědný, můžete být v klidu. Totéž platí u zvířat, ne vždy můžete ovlivnit, čí boty zrovna rozkoušou. S pojištěním odpovědnosti budete mít i takovou škodu pokrytou.

Kromě odpovědnosti v běžném životě si můžete pojistit i odpovědnost vůči zaměstnavateli. Ta za Vás hradí škodu, kterou způsobíte v zaměstnání (pokud například utopíte firemní notebook, upustíte lékařský přístroj, nebo nabouráte firemní auto) a lze ji sjednat jako doplněk k pojištění majetku. Přečtěte si více o pojištění odpovědnosti.

Pojištění rekreačních objektů

U rekreačně obývaných objektů platí podobný systém pojištění jako u trvale obývaných budov. Pojistit si můžete budovu, domácnost i odpovědnost plynoucí z vlastnictví objektu. Doporučujeme si sjednat minimálně kombinaci pojištění budovy a domácnosti, která Vám zaručí kompletní ochranu objektu. Přečtěte si více o pojištění rekreačních objektů.

 • Co vše zahrnuje pojištění domácnosti?

  Veškeré movité vybavení Vašeho bytu nebo rodinného domu včetně věcí uložených ve vedlejším prostoru (garáž, sklep,…), kromě toho k ní můžete přidat stavební součásti, což jsou zabudované stavební prvky (např. vestavěná skříň, mezistěny aj.).

 • Co vše zahrnuje pojištění budovy?

  Trvale obývané hlavní stavby, vedlejší stavby, volitelné předměty (např. hřbitovní stavby, pojištění porostů apod.), stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí, mobilní hasicí přístroje, vybavení hydrantové skříně a fotovoltaické elektrárny.

 • Jaké máme spoluúčasti? A u čeho?

  Spoluúčast na smlouvě se dá (mimo níže uvedené případy) libovolně nastavit na 0, 3 nebo 10 tis. Kč. V případě povodně uplatníme 1 % spoluúčast (min 30 tis. Kč u budovy a 15 tis. Kč u domácnosti) a u záplavy 5 tis. Kč u budovy a 3 tis. Kč u domácnosti. U strojního pojištění je spoluúčast 1 tis. Kč. U pojištění odpovědnosti zaměstnance je spoluúčast 10 %, min. 1 tis. Kč. Spoluúčast u krádeže vloupáním pro pojištění domácnosti závisí na stupni Vašeho zabezpečení.

 • Kde najdu pojistné podmínky a další dokumenty?

  Všechny dokumenty týkající se pojištění majetku a odpovědnosti najdeze zde.

Kam dál?

nahoru