Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Ze živlů napáchaly loni nejvíce škod na majetku klientů Allianz vichřice

Praha, 21. ledna 2016; Zatímco v roce 2014 potrápily klienty Allianz nejvíce bouřky a škody v důsledku přepětí elektrické sítě, které často právě kvůli nim vznikly, minulý rok byl ve znamení vichřic. Allianz zaznamenala v této kategorii meziročně více než 250% nárůst škod, jejich celkový počet se vyšplhal na 3210 případů. Škody na majetku v důsledku přepětí sítě se loni umístily na druhém místě (1431 škodních událostí), na třetím skončilo krupobití (1006 případů).

„Vichřice zasáhly Českou republiku nejsilněji v lednu, březnu a také na počátku července,“ uvádí analytička Allianz pojišťovny Zuzana Daněčková. „Počasí naopak v roce 2015 potěšilo většinu klientů, kteří mají domy poblíž potoků a řek. Škod z povodní a záplav loni nebylo mnoho, zaznamenali jsme 113 případů,“ dodává. Ve srovnání se dvěma předchozími lety šlo o razantní pokles, neboť během ničivých povodní v roce 2013 vzniklo klientům 3190 škod, rok poté jich bylo 688.

S nízkými čísly u povodní a záplav souvisí i pokles škodních událostí zapříčiněných přímým působením atmosférických srážek, které meziročně poklesly téměř o polovinu, na 485 případů v roce 2015. To však jen tehdy, když do této statistiky nezapočítáme krupobití. Jako samostatná kategorie totiž zaznamenalo meziročně mírný nárůst z 929 škod v roce 2014 na 1006 škod v roce minulém.

Úhrnný roční součet 500 škod v majetkovém pojištění soukromníků i firem vč. autopojištění překročil jen jeden další živel – oheň. „Na čtvrtém místě naší statistiky se loni umístily požáry, kterých v posledních třech letech evidujeme stabilně kolem pěti set za rok, v roce 2015 konkrétně 535,“ dodává Zuzana Daněčková. Předloni tento milník překonaly i škody z úderu blesku, které ale v roce 2015 zaznamenaly pokles na 190 případů.

Následující tabulka znázorňuje vývoj počtu příčin škodních událostí na majetku klientů Allianz v rámci majetkového pojištění soukromníků i firem vč. autopojištění.

Příčina vzniku škodní události Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Vichřice 2262 1226 3210
Přepětí (obvykle v důsledku bouřky) 1333 1733 1431
Krupobití 1370 929 1006
Požár 542 522 535
Atmosférické srážky (kromě krupobití) 1107 836 485
Živel-ostatní (např. pád stromu) 805 596 436
Úder blesku 295 534 190
Tíha sněhu 518 27 123
Povodeň, záplava 3190 688 113
Celkem v jednotlivých letech 11422 7091 7529
nahoru