Interiér auta

Jak se vyznat v STK?
Intervaly, ceny, termíny i postihy 

STK je zkratka pro Stanici technické kontroly. V ní je prováděna technická prohlídka silničního vozidla, tedy kontrola technického stavu, jíž podléhají všechna silniční vozidla v  České republice s výjimkou kategorie R. Na jejím základě je vydáváno osvědčení o technické způsobilosti. 

Stanice technické kontroly byly zavedeny v Československu v roce 1972. V nich je prováděna technická prohlídka silničního vozidla, pro níž se zkratka STK u českých řidičů vžila. Průběh technické prohlídky a její podmínky určuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č.307/1999 Sb., platného od 1.7. 2001.

Technická prohlídka silničního vozidla je pravidelná prohlídka, kterou musí projít všechna vozidla evidovaná v České republice a ta, která jsou opatřena registrační značkou. Jejím účelem je zajistit, aby vozidla splňovala technická a bezpečnostní kritéria pro bezpečný a ekologický provoz na pozemních komunikacích. Technickou prohlídku je možné provést na kterékoliv Stanici technické kontroly bez ohledu na místo bydliště majitele vozidla. 

Platnost ověříte na červené nálepce, která je umístěna na registrační značce, nebo v technickém průkazu vozidla, v němž najdete přesné datum. Nové osobní auto musí po první prohlídce na další za čtyři roky, poté každé dva roky. 
K měření emisí většinou dochází přímo v areálu STK a absolvujete ho před samotnou technickou prohlídkou. U nových osobních aut je test platný stejně jako u technické prohlídky čtyři roky, dále je nutné jím projít každé dva roky. Po měření obdržíte státem uznávaný protokol o výsledku měření emisí. Cena za měření emisí se pohybuje okolo tisíce korun. Do ledna roku 2015 k němu byla vydávána zelená nálepka na registrační značku, ta dnes není používána. 
U pravidelné technické kontroly panuje poměrně velký cenový rozptyl. Nejčastěji za ni zaplatíte 1000 až 1600 Kč. Opakovaná technická kontrola stojí v řádu nižších stokorun. 
K technické kontrole budete potřebovat malý a velký technický průkaz vozidla. Dále jsou zapotřebí protokol a osvědčení o měření emisí, v nejčastějších případech jej získáte na měření hned před technickou kontrolou. Pokud absolvujete opakovanou technickou prohlídku, tak také protokol z té pravidelné. Když provozujete vozidlo na LPG nebo CNG, nutný je protokol o montáži plynového zařízení. A pro úplnost – samozřejmě si musíte vzít dostatek peněz na zaplacení. 
Základní kontrolu může provést každý řidič sám. Vyzkoušejte zda vám fungují všechna světla (včetně osvětlení registrační značky a couvacího světla) a blinkry. Změřte si, zda nemáte příliš ojeté pneumatiky. U letních musí být hloubka dezénu minimálně 1,6 mm, u zimních a celoročních 4 mm. Na STK vás mohou „vyhodit“ i za nesprávnou velikost pneumatik a kol – schválené velikosti pro svůj vůz najdete ve velkém technickém průkazu. Vyzkoušejte fungování stěračů, ostřikovačů i klaksonu, podívejte se, zda z vozidla neunikají provozní kapaliny. Na vozidle by se neměly nacházet neschválené „tuningové“ díly nebo příliš zatmavená skla. Sázkou na jistotu je kontrola v servisu, který všechny potenciální závady odstraní, případně vůz sám dopraví na prohlídku. 
Řidič v autě

V rámci technické kontroly jsou kontrolovány VIN kód (identifikační kód vozidla), stav tachometru, stav podvozku, brzdového systému, řízení, geometrie, motor (včetně hlučnosti), výfukový systém, karoserie, světla, funkčnost a stav povinné výbavy a přítomnost neschválených prvků. 

 

Měření emisí trvá přibližně 20 minut, technická prohlídka okolo 30 minut – většinou byste měli být na STK hotovi zhruba za hodinu. Opakovaná prohlídka většinou zabere cca 15 minut. Na technickou prohlídku a měření emisí je vhodné objednat se na konkrétní den a hodinu, pokud nechcete čekat, až na vás přijde řada. 
V České republice je téměř 400 Stanic technické kontroly. Jejich seznam včetně kontaktů najdete v  přehledné tabulce na stránkách Ministerstva dopravy. Při výběru můžete zohlednit dostupnost volných termínů technických prohlídek i ceny.

Technická prohlídka motorového vozidla zná tři kategorie závad: 

 • Lehká závada (kód A) – nemá vliv na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

 • Vážná závada (kód B) – ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla nebo nepříznivě působí na životní prostředí, ale neohrožuje bezprostředně bezpečnost jízdy vozidla nebo provoz na pozemních komunikacích 

 • Nebezpečná závada (kód C) – bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy silničního vozidla nebo provoz na silničních komunikacích 

Vozidlo je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích v případě, kdy na technické prohlídce nebyly zjištěny žádné závady nebo jen lehké závady. V případě zjištění vážných závad je vozidlo způsobilé k provozu pouze na 30 dní od vyznačení zápisu technické prohlídky v technickém průkazu. V této lhůtě by měl provozovatel závadu či závady odstranit, protože po jejím uplynutí vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. 

Pokud je zjištěna nebezpečná závada nebo závady, vozidlo není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Provozovatel je tak povinen zajistit na vlastní náklady jeho odtažení se Stanice technické kontroly a jestli chce vůz dále provozovat, musí zprostředkovat odstranění závad a přistavení vozidla k opakované technické prohlídce. 

Opakovaná technická prohlídka stojí na stejné STK u osobního vozu přibližně 300 až 500 korun, ale jen do lhůty 30 dnů. Po jejím uplynutí se provádí prohlídka v plném rozsahu a také za plnou cenu. Pokud auto opakovaně neprojde technickou prohlídkou a závady není možné odstranit, provozovatel byl měl zvážit jeho ekologickou likvidaci. 

 • Pravidelná technická prohlídka – Prohlídka v pravidelných lhůtách dle zákona č. 56/2001 Sb. ve změní změn a doplňků. Provádí se v plném rozsahu. 

 • Opakovaná technická prohlídka – Prohlídka po pravidelné technické prohlídce, při nichž byly zjištěny vážné nebo nebezpečné závady. Pokud je provedena do 30 dnů, stojí méně a zabere také méně času. Po uplynutí 30denní lhůty musí být provedena v plném rozsahu. 

 • Evidenční kontrola – Je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Zaměřuje se na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu a osvědčení o registraci vozidla.  

 • Technická prohlídka před registrací vozidla – Provádí se u vozidel, jejichž technická způsobilost je již schválena, ale k registraci vozidla v České republice dosud nedošlo. Provádí se v plném rozsahu za respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů.  

 • Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla – Je zaměřena na kontrolu souladu vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu a osvědčení o registraci vozidla. Součástí každé pravidelné technické prohlídky je v tomto případě evidenční kontrola, jejíž protokol vystavený na STK je potřebný kupříkladu při změně údajů v registru nebo přihlášení vozidla do registru. 

 • Technická prohlídka ADR – Technická prohlídka vozidla určeného pro přepravu nebezpečných věcí 

 • Technická prohlídka na žádost zákazníka – Provádí se v plném nebo částečném rozsahu dle požadavků zákazníka. Po provedení není zapsána do technického průkazu a nepřiděluje se kontrolní nálepka.  

 • Dovozová technická prohlídka – Od roku 2017 není nutná u vozů, zakoupených v EU a dalších vybraných státech. Stačí platné STK ze země Evropské unie, odkud je vůz dovezen, a evidenční kontrola. Dovozová technická kontrola je nutná v případech, kdy si necháte vůz dovézt například zs Ameriky nebo Asie, včetně evidenční kontroly. Pokud auto dovážíte po vlastní ose, je nutné zajistit povinné ručení a převozní značky. Dovoz auta na vleku, podvalu nebo odtahovce povinné ručení nevyžaduje, převozní značky také ne.  

Zřejmě nejlepší radou je dávat si pozor na konec platnosti. Ale když už se stane, že máte auto bez platné STK, existuje několik možností. Můžete se s vozem, který je z pohledu pravidel nezpůsobilý k provozu, zkusit dostat na STK s mnoha riziky. Jízda s propadlou STK vám totiž může přinést zákaz v pokračování v jízdě, blokovou pokutu až 10 000 korun, trestné body a v jistých případech zákaz řízení. Nehoda bez platné technické kontroly i s platným povinným ručením může znamenat problémy s plněním pojistného. Pojišťovna po vás tak může požadovat plnou částku, poskytnutou poškozeným. Správně musíte nechat vozidlo s propadlou technickou nechat na STK odtáhnout. 
Dle pravidel 0 dní, 0 minut, 0 sekund. Bez STK se jezdit nedá. Pokud jezdíte bez technické prohlídky, můžete to zkusit do doby, než vás nezkontroluje policie, nebo nezpůsobíte dopravní nehodu. V obou případech ale hrozí vážné postihy a rozhodně to nedoporučujeme.

Přejděte pro více informací

Druh vozidla 

První prohlídka Další prohlídky

Osobní automobil  

4 roky 

2 roky 

Nákladní automobil do 3 500 kg 

4 roky 

2 roky 

Nákladní automobil nad 3 500 kg 

1 rok 

1 rok

Autobus   1 rok
1 rok 
Motocykl do 50 cm3 nebo do 50 km/h s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly

6 let 

4 roky

Motocykl nad 50 cm3 a nad 50 km/h nebo motocykl opatřený šlapadly

6 let

4 roky

Traktor 

4 roky

4 roky 

Nebrzděný přívěs do 750 kg  

6 let 

4 roky

Přípojné vozidlo do 3 500 kg kromě nebrzděného přívěsu do 750 kg 4 roky
2 roky

Přípojné vozidlo nad 3 500 Kg 

1 rok

1 rok 

Vozidlo taxislužby, vozidlo s právem přednosti v jízdě, speciální automobil 

1 rok 1 rok 

Vozidlo autopůjčovny s výjimkou nebrzděného přívěsu do 750 Kg 

1 rok  1 rok 
Zlidovělá zkratka pro technickou prohlídku vozidla, která je u osobních aut nejčastěji prováděna každé dva roky. Jejím cílem je zajistit, aby vozidla vyhovovala technickým a bezpečnostním kritériím pro bezpečný a ekologický provoz na pozemních komunikacích. 
 • Před prvním uvedením do provozu 

 • V intervalech daných zákonem při pravidelné technické prohlídce 

 • Opakovanou technickou prohlídkou v případech, kdy jsou při pravidelné technické prohlídce zjištěny vážné nebo nebezpečné závady

 • Identifikátory vozu 

 • Nájezd kilometrů 

 • Karoserie 

 • Výfuk  

 • Motor 

 • Kola a pneumatiky 

 • Světla 

 • Výbava  

 • Emise dle měření a vystaveného protokolu 

 • Přítomnost nelegálních doplňků

Jen vážné a nebezpečné (kód B a C). Pokud nejsou odstraněny, vůz není způsobilý k provozu na pozemních komunikacích. 
Ano, zkracujete si tak ale čas do další technické prohlídky, což může zvyšovat náklady na provoz vozidla. 
Ano, při uvedení do provozu. Interval se počítá od okamžiku první registrace vozidla. Tuto službu většinou zprostředkují prodejci nebo dealeři nových vozů. 
Ano, pokud jde o zemi Evropské unie nebo zemi, na níž se absence české STK nevztahuje, stačí evidenční prohlídka. 
Odstranit závady. Pokud jde o závady vážné, dostanete dočasnou STK na 30 dnů. Když se do tohoto termínu dostavíte na opakovanou kontrolu, vyjde levněji, než po 30 dnech, kdy se provádí kontrola plnohodnotná. U nebezpečných závad je nutné zajistit odvoz z STK do servisu k odstranění závad na vlastní náklady a jeho dopravu zpět, i pokud se závady podařilo odstranit. V případě, kdy se závady odstranit nedají, zbývá provozovateli bohužel ekologická likvidace vozidla.