asdsad

Podpojištění a valorizace pojištění

Podpojištění je stav, kdy pojistná částka budovy vs. pojistná hodnota je v rozporu. Pojistná částka je tedy nižší, než pojistná hodnota a v případě pojistné události může pojišťovna krátit pojistné plnění.

U Allianz to tak ale není vždycky. Určitě se tato situace týká parciálních škod. V případě totální škody (například fatální požár) ale Allianz není tak přísná a vyplatíme celou pojistnou částku, kterou máte ve smlouvě. Důležitá je také valorizace pojistné částky, což Allianz již několik let dělá pro všechny klienty automaticky. Valorizace je závislá na indexu ceny stavebních prací a inflaci – pojišťovna situaci sleduje a vyhodnocuje a automaticky zvyšuje pojistnou částku čímž ji udržuje aktuální.

Jiná situace je v případě neočekávané krize, jako byla inflace v letech 2022 a 2023, kdy je nutné aktivní zapojení pojištěného. Ve běžných dobách ale pojišťovna vše ohlídá sama.

Další situací, kdy je nutné aktualizovat pojistnou částku je, když navýšíte hodnotu pojištěného majetku o více než 10 %.

Důvodem pro aktualizaci pojištění je také samotné stáří pojistného produktu. Pokud jste si sjednali pojištění například před 5 lety, současná nabídka stejné pojišťovny bude pravděpodobně úplně jiná, a to hlavně díky měnícím se potřebám lidí i novým technologiím.

Konstrukční hodnota je částka, kterou vám pojišťovna vyplatí při pojistné události. Pojišťovna nepojišťuje pozemek, ani vám nezaplatí tržní hodnotu nemovitosti. Vyplatí vám tzv. konstrukční hodnotu, tj. částku, za kterou budete schopni svůj zničený dům zrekonstruovat do původního stavu (včetně sítí, dokumentace apod.).
Nová hodnota (pojištění na novou hodnotu) znamená, že v případě pojistné události zaplatí pojišťovna komplet vše nové, tedy bez jakéhokoliv opotřebení (nové cihly, nové střešní tašky apod.). Standardně se pojišťuje na novou hodnotu u staveb starých maximálně 30 let (u Allianz ale pojišťujeme na novou hodnotu do 70 procent opotřebení budovy). V případě časové ceny pojišťovna vyplácí cenu obvyklou.

Pojištění u chat funguje prakticky stejně, jako standardní pojištění nemovitosti a domácnosti. Nemovitosti se dělí na trvale obývané a rekreačně obývané. Obecná definice rekreačně obývané nemovitosti je, že je obývaná méně než půl roku v daném kalendářním roce.

Pojistné u rekreačních nemovitostí bývá dražší než u trvale obývaných nemovitostí, a to zejména proto, že je u nich vyšší rizikovost. Například při havárii vody si toho může majitel všimnout až po mnoha týdnech, je zde vyšší riziko vloupání a celkově je nemovitost mnohem méně pod kontrolou majitele.

Existuje více druhů pojištění odpovědnosti. Základní pojištění občanské odpovědnosti kryje škody, které způsobíte nejen vy ale i vaše děti. Klasické příklady, kdy se hodí pojištění odpovědnosti jsou:

  •  Vy nebo vaše dítě někomu způsobí jakoukoli škodu nebo zranění.
  • Vlastník nemovitosti má mnoho odpovědností za škody způsobené budovou a jejím provozem – i to kryje pojištění odpovědnosti.