klima

Vytápění klimatizací – se správným typem
a ve správném domě můžete výrazně ušetřit

Pojem klimatizace máme nejčastěji spojený s chlazením, ale moderní jednotky umí i topit. Je pro vás tento typ temperování domu vhodný? Záleží na mnoha faktorech.
termostat
Klimatizace, která umí také topit, pracuje na principu tepelného čerpadla. Tento systém lze použít k ochlazování i ohřevu prostoru a funguje na základě cyklu, kde se chladivo střídavě komprimuje a expanduje. Oba principy fungují v krocích, které lze jednoduše obrátit – proto je topení klimatizačními jednotkami, nebo lépe řečeno tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, při správném použití velmi efektivní. 
Tento systém je při správném použití  energeticky efektivní, protože přenáší teplo namísto toho, aby ho přímo vyráběl. Klimatizace s reverzním cyklem (schopná topit) je tedy výhodná pro místa s mírným klimatem, kde jsou potřeba jak chlazení, tak vytápění – a to je mnoho míst v České republice.
Chlazení:
 
 • Komprese: Chladivo, které přichází ve formě plynu z vnitřní jednotky, je stlačováno kompresorem ve venkovní jednotce. Tím se zvyšuje jeho teplota.
 • Kondenzace: Horké plynové chladivo pak prochází kondenzátorem, kde se uvolňuje jeho teplo do okolí a mění se zpět na kapalinu.
 • Expanze: Kapalné chladivo následně prochází expanzním ventilem, kde se rychle rozpíná a ochlazuje.
 • Výpar: Chladné chladivo pak absorbuje teplo z vnitřního prostředí při průchodu výparníkem, čímž ochlazuje vzduch v místnosti.
Topení:
 
 • Proces se obrací. Venkovní jednotka funguje jako výparník, absorbuje teplo z vnějšího prostředí a přenáší ho dovnitř.
 • Chladivo se komprimuje, zahřívá a poté vstupuje do vnitřní jednotky, která funguje jako kondenzátor a uvolňuje teplo do budovy.
 • Nižší pořizovací náklady oproti tepelným čerpadlům vzduch-voda nebo země-voda: 
  Tepelná čerpadla vzduch-vzduch obvykle stojí méně (řádově desítky tisíc korun) než jejich protějšky vzduch-voda nebo země-voda (řádově stovky tisíc korun), protože mají jednodušší konstrukci a nevyžadují rozsáhlé zemní práce nebo vodní okruhy.
 • Snazší instalace - montují se přímo do místností:
  Jednotky lze instalovat s minimálními stavebními úpravami, což snižuje  celkové náklady na instalaci. Toto je ideální pro rekonstrukce nebo pro budovy, v nichž je složité provést rozsáhlé instalace.
 • Možnost použít zvláště u menších a dobře zateplených domů jednu venkovní jednotku a více vnitřních, takzvaný split: 
  Split systémy umožňují jednu venkovní jednotku propojit s několika vnitřními jednotkami, což je efektivní řešení pro vytápění celého domu nebo bytu. To poskytuje flexibilitu v nastavení teploty pro různé místnosti a může být úspornější.
 • Rychlost topení - topí téměř okamžitě:
  Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla vzduch-vzduch přenášejí teplo namísto toho, aby ho vyráběla, jsou schopna rychle ohřát místnost. To je velkým přínosem v chladných dnech, kdy je potřeba rychle dosáhnout pohodlné teploty. Některé typy se navíc dají ovládat na dálku speciální aplikací.
 • Hodí se do našich podnebných podmínek, mimo vysoké hory s tuhými mrazy:
  Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou obzvláště vhodná pro mírné až chladné klimatické podmínky, kde neklesají teploty příliš nízko. Ve většině oblastí poskytují efektivní a spolehlivé vytápění, avšak v extrémních mrazivých podmínkách jejich efektivita může klesat. Touto hranicí je většinou -15 stupňů.
termostat

Začněte s určením potřeb vytápění a chlazení vašeho domova. Je důležité vybrat správnou velikost a kapacitu systému, aby odpovídala velikosti a charakteristikám vašeho domova. Příliš velký systém může být neefektivní a zbytečně drahý, zatímco příliš malý nemusí pokrýt vaše potřeby.

Dále, zabezpečte, že váš dům má adekvátní izolaci a těsnění, aby se minimalizovala tepelná ztráta. Dobrá izolace a těsnost mohou výrazně zlepšit efektivitu systému vytápění, nemluvě o nákladech na energie. Také zohledněte rozložení a design vašeho domu, včetně počtu podlaží, místností a obecného uspořádání, protože to ovlivní, kde a jak by měly být jednotky umístěny pro optimální výkon.

Je nezbytné brát v úvahu místní klimatické podmínky, protože ty hrají velkou roli v tom, jaký typ systému bude nejefektivnější. V oblastech s extrémními teplotami může být potřeba robustnější systém. Vybírejte systém s dobrým poměrem energetické účinnosti (dle štítků účinnosti, ideálně A+++), což nejenže pomáhá chránit životní prostředí, ale v dlouhodobém horizontu může ušetřit peníze za energie, zvláště při správném nastavení tarifu od dodavatele elektřiny.

Zvažte nejen pořizovací náklady, ale i dlouhodobé provozní a údržbové náklady – s těmi by vám měl kvalifikovaně poradit prodejce. Někdy může být levnější systém dražší na údržbu a provoz. A konečně, ujistěte se, že instalaci provádí kvalifikovaný a zkušený technik. Správná instalace je klíčová pro efektivní a bezpečný provoz systému.

Čím větší je prostor, který si přejete chladit nebo vytápět, tím nutně musí být výkonnější klimatizační jednotka.

Klimatizace nabízí třikrát větší topný výkon při stejné spotřebě energie jako běžné topení a umožňuje úsporu nákladů v rozmezí 40-70%.

Klimatizace má také nižší pořizovací náklady oproti tepelným čerpadlům vzduch-voda nebo země-voda, snadněji se instaluje a nabízí možnost použít jednu venkovní jednotku a více vnitřních.

Klimatizace pracuje zhruba čtyřikrát úsporněji než elektrický přímotop. Pokud se rozhodnete pro klimatizaci, je vhodné se poohlédnout po zařízení, které splňuje podmínky energetické třídy alespoň A++ pro chlazení a alespoň A+ pro vytápění. 

Při průměrné ceně elektřiny pro domácnosti ve výši 5,80 Kč za 1 kWh a příkonu klimatizace 1,1 kW by celkové náklady na vytápění během 180 dnů topné sezóny činily 11 880 Kč.
Obecně platí, že je příhodné udržovat nižší teplotu v místnostech. Pro obývací pokoj se doporučuje teplota kolem 20 až 21 °C, zatímco v ložnici by měla být o 2 až 4 stupně nižší. Chodby a předsíň lze pohodlně udržovat při teplotách 10 až 15 °C. Výjimkou je koupelna, kde se doporučuje udržovat teplotu na pohodlných 24 °C.
Životnost systému závisí na mnoha faktorech. Důležitá je především kvalita výroby, správná instalace a pravidelná údržba. Obecně lze očekávat, že systém bude fungovat bez problémů po dobu 10 až 15 let.
Klimatizace, která umí topit, pracuje na principu tepelného čerpadla. Tento systém lze použít k ochlazování i ohřevu prostoru a funguje na základě cyklu, kde se chladivo střídavě komprimuje a expanduje. Oba principy fungují v krocích, které lze jednoduše obrátit – proto je topení klimatizačními jednotkami, nebo lépe řečeno tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, při správném použití velmi efektivní.
Cena instalace systému topení klimatizací závisí na mnoha faktorech, včetně velikosti a typu systému, lokality a kvalifikace instalatéra. Obecně lze očekávat, že instalace bude stát od 50 000 do 150 000 Kč.