Domácí větrná elektrárna

Domácí větrná elektrárna - vyplatí se?

Domácí větrné elektrárny představují fascinující a stále se rozvíjející technologii, která nabízí řadu výhod pro domácnosti hledající alternativní zdroje energie. Tyto systémy využívají sílu větru k výrobě elektřiny, kterou lze použít k napájení domácností a snížení závislosti na tradičních zdrojích energie.
V tomto článku se podíváme na různé aspekty domácích větrných elektráren, na to, jak fungují, jaké jsou jejich výhody a nevýhody, a jaké jsou praktické aspekty jejich instalace. Ať už jste zvědavý spotřebitel nebo vášnivý zastánce obnovitelné energie, tento článek vám poskytne podrobný přehled o tom, co od domácích větrných elektráren můžete očekávat.
domácí větrná elektrárna

Domácí větrná elektrárna | Tobi Kellner 

Domácí větrné elektrárny fungují na jednoduchém principu: místo toho, aby využívaly elektřinu k vytváření větru – jako ventilátor – větrné turbíny využívají vítr k výrobě elektřiny. Když vítr fouká, pohání lopatky turbíny a roztáčí je. Toto otáčení otáčí hřídel uvnitř turbíny, která pohání generátor, který přeměňuje kinetickou energii otáčivého pohybu na elektřinu.

Většina větrných turbín spadá do dvou základních typů:

 • Horizontální osa: Tyto turbíny mají hlavní rotorovou hřídel a generátor umístěný na vrcholu věže a musí být nasměrovány do větru. Malé turbíny jsou otočeny směrem k větru pomocí jednoduchého směrového zařízení, zatímco velké turbíny obvykle používají servomotor.
 • Vertikální osa: Tyto turbíny mají hlavní rotorovou hřídel uspořádanou vertikálně. Jednou z hlavních výhod vertikálně orientovaných větrných turbín je to, že nemusí být nasměrovány dovětru.
 • Energy ball: Energy Ball je unikátní koncept kdy je energie získávána z větru prostřednictvím sférické turbíny. Na rozdíl od tradičních větrných turbín poháněných vrtulí, Energy Ball nabízí řadu výhod. Díky svému sférickému designu nevytváří hluk způsobený prouděním vzduchu na konci vrtulí a jeho aerodynamický design také zajišťuje vyšší účinnost ve výnosu energie. 
Nejlepší lokality pro instalaci domácí větrné elektrárny jsou samozřejmě ty, které jsou vystaveny častým a silným větrům. Nemáme moře, a tak takových míst u nás není mnoho. Přesto se ale na mnoha místech může domácí elektrárna vyplatit, kromě Krušných hor, je to i řada míst ve vnitrozemí. Ideální je si sílu větru změřit pomocí anemometru anebo využít některou z větrných map, například http://vitr.ufa.cas.cz/male-vte/.

Domácí výroba elektřiny s sebou nese problém, kam uložit přebytečnou energii. Máte v zásadě tyto možnosti:

 • Bateriové úložiště – Asi nejlepší varianta, i když s vyšší pořizovací cenou.
 • Virtuální baterie – Služba některých poskytovatelů energií, kdy si za poplatek “uložíte” přebytečnou energii u dodavatele a využijete ji až když ji potřebujete.
 • Prodej do sítě – Přebytečnou energii můžete jednoduše prodat do sítě. Je třeba ale myslet na limity vyrobené energie.

Instalace malé větrné turbíny může trvat několik hodin, pokud ji provádí profesionál. Samostatné větrné turbíny mohou vyžadovat delší dobu – obvykle se jedná o tři až čtyři dny. Je důležité poznamenat, že doba instalace se může lišit v závislosti na konkrétním modelu turbíny a podmínkách na místě.

Náklady na pořízení samotné elektrárny se pohybují kolem 25 000 Kč za standardní elektrárnu + cca 10 000 Kč za instalaci. Ceny se ale velmi liší, proto se poraďte se svým dodavatelem.

domácí větrná elektrárna

Instalace fotovoltaiky | Kindel Media

Ano, kombinace větrné elektrárny s fotovoltaikou (tzv. Hybridní systém) přináší několik výhod:

 • Doplňující se podmínky: Ve většině oblastí jsou rychlosti větru nízké v létě, když svítí slunce nejjasněji a nejdéle. Naopak na podzim a v zimě může být vítr silnější a nahradit tak nedostatek slunečního svitu. Zároveň vítr může foukat i v noci, kdy fotovoltaika samozřejmě nefunguje.
 • Vyšší efektivita: Kombinace obou systému s sebou přináší lepší využití prostoru (střecha, volný pozemek), který máte k dispozici.
 • Větší nezávislost na síti: Více zdrojů energie vám umožní vytvořit tzv. ostrovní systém, kdy jste energeticky soběstační a naprosto nezávislí na externí dodávce energie.
Větrné elektrárny mají schopnost nepřetržitě vyrábět elektřinu, pokud je dostatek větru, což jim umožňuje produkovat energii i v noci. To je jedna z jejich hlavních předností oproti fotovoltaice. Nicméně, pro efektivní výrobu energie potřebují větrné turbíny vítr o rychlosti minimálně 10 metrů za sekundu, což je asi 36 km/h. To odpovídá 5. stupni na Beaufortově stupnici, což znamená poměrně silný vítr. Pokud je rychlost větru o stupeň nižší, tyto malé turbíny dosahují pouze 20 % svého maximálního výkonu. V tomto ohledu jsou solární panely výhodnější. 
V Allianz pojišťovně jsou fotovoltaiky i větrné elektrárny automaticky součástí běžného pojištění nemovitosti. Pokud jsou umístěny na střeše, považují se za součást stavby. Pokud jsou umístěny na pozemku vedle budovy, jedná se o vedlejší stavbu. Stačí jen zahrnout jejich hodnotu do pojistné částky budovy, případně upravit limit plnění pro vedlejší stavby. Jsou pojištěny na stejná pojistná nebezpečí jako stavba, podle varianty pojištění, kterou si zvolíte.

Výhody:

 • Nízké provozní náklady a emise: Jakmile je turbína v provozu, je energie, kterou produkuje, levná. Navíc, větrné turbíny neprodukují žádné škodlivé emise.
 • Snadná instalace a údržba: Malé větrné turbíny jsou relativně snadno instalovatelné a údržba je také jednoduchá.
 • Daňové pobídky: V některých zemích mohou majitelé domácích větrných elektráren využít daňových pobídek.
 • Ekologický přístup: Při výrobě větrných turbín se nepoužívají žádné materiály, jejichž těžba by výrazněji zatěžovala životní prostředí.
 • Dlouhá životnost: Dobře udržovaná turbína by měla vydržet více než 20 let.

Nevýhody:

 • Vysoké počáteční náklady: Počáteční náklady na instalaci větrné turbíny mohou být vysoké.
 • Nutná údržba: Přestože domácí elektrárny nejsou na údržbu zvlášť náročné, přece jen se skládají z pohyblivých součástí, kde k určitému opotřebení nutně dochází.
 • Nízký výkon při slabém větru: Výkon turbín může být nízký, pokud není dostatek větru. Pro správnou funkci nestačí běžný vánek, silnější vítr je nezbytný. S rozhodnutím, zda je pro váš dům větrná elektrárna vhodná může pomoci větrná mapa: http://vitr.ufa.cas.cz/male-vte/
 • Hlučný provoz: Provoz větrných turbín může být hlučný, a to nejen kvůli působení větru, ale také kvůli vlastním vibracím. To může snižovat komfort vašeho bydlení a třeba i rušit sousedy. Proto při výběru konkrétního modelu věnujte parametrům hlučnosti zvýšenou pozornost.
Domácí větrná elektrárna je systém, který využívá sílu větru k výrobě elektřiny. Tato elektřina se pak používá k napájení domácností a snižuje závislost na tradičních zdrojích energie.
Když vítr fouká, pohání lopatky turbíny a roztáčí je. Toto otáčení otáčí hřídel uvnitř turbíny, která pohání generátor, který přeměňuje kinetickou energii otáčivého pohybu na elektřinu.
Většina větrných turbín spadá do dvou základních typů: horizontální osa a vertikální osa. Existuje také unikátní koncept nazývaný Energy Ball, který získává energii z větru prostřednictvím sférické turbíny.
Nejlepší lokality pro instalaci domácí větrné elektrárny jsou ty, které jsou vystaveny častým a silným větrům. U nás jde například o Krušné hory nebo Českomoravskou vrchovinu.
Můžete ji uložit do bateriového úložiště, virtuální baterie nebo ji prodat do sítě.
Instalace malé větrné turbíny může trvat několik hodin, pokud ji provádí profesionál. Náklady na pořízení samotné elektrárny se pohybují kolem 25 000 Kč za standardní elektrárnu + cca 10 000 Kč za instalaci.
Ano, kombinace větrné elektrárny s fotovoltaikou přináší řadu výhod, například doplňující se podmínky pro výrobu energie.
Pro efektivní výrobu energie potřebují větrné turbíny vítr o rychlosti minimálně 10 m/s, což je asi 36 km/h. To odpovídá 5. stupni na Beaufortově stupnici, což znamená poměrně silný vítr.
Pojištění fotovoltaiky nebo větrné elektrárny lze domluvit jako součást běžného pojištění nemovitosti. Přesné podmínky je ale třeba domluvit s naší pojišťovnou. Neváhejte kontaktovat některého z  obchodních zástupců Allianz.
Výhody zahrnují nízké provozní náklady a emise, snadnou instalaci a údržbu, daňové pobídky, ekologický přístup a dlouhou životnost. Nevýhody zahrnují vysoké počáteční náklady, nutnost údržby, nízký výkon při slabém větru a hlučný provoz.