neco


Denní odškodné
 

krok1

Pokud se Vám stal úraz a navštívili jste lékaře (nejpozději do deseti dnů od úrazu), oznamte nám to co nejdříve. Nejrychleji škodu můžete nahlásit on-line na našem webu www.allianz.cz nebo telefonicky na +420 241 170 000. 

Připravte si prosím:

  • Číslo pojistné smlouvy životního pojištění 
  • Popis škodní události: datum a okolnosti vzniku škodní události a dále dokumenty z kroku 2. pokud je máte  dispozici. 
  • Pro efektivní komunikaci s námi v hlášení uveďte správný e-mail. 

 

mobile

Vaši škodu zaregistrujeme a pošleme Vám potvrzení o registraci. Na e-mail uvedený v hlášení škodní události přijde kopie hlášení. 

 

krok1

Pro posouzení nároku na odškodnění od Vás budeme potřebovat doložit: 

  • Lékařskou zprávu z prvotního vyšetření (případně z vyšetření kontrolního) 
  • Propouštěcí zprávu, pokud jste byl hospitalizován 
  • Číslo bankovního účtu

Doporučujeme Vám uchovat si všechny lékařské zprávy, které dostanete.

Nejrychlejší způsob, jak nám můžete veškeré dokumenty dodat, je uložit je  v průběhu hlášení škody na webu www.allianz.cz, nebo je zaslat na e-mail likvidacezivot@allianz.cz nebo info@allianz.cz

Pokud e-mailová komunikace z Vaší strany není možná, můžete nám dokumenty poslat poštou, nebo je předat obchodnímu zástupci. 

mobile

Likvidátor prostuduje Vámi dodané dokumenty a  posoudí nárok dle rozsahu pojistných rizik sjednaných v pojistné smlouvě. 

Pokud bude potřeba, vyžádá si od Vás doplňující  dokumenty. Například pokud je denní dávka sjednaná v závislosti na Vašem příjmu, budeme potřebovat doložit potvrzení o jeho výši.

 

krok1

V námi zaslaném vyrozumívacím dopise najdete vyjádření likvidátora a výpočet pojistného plnění. Pro výpočet pojistného plnění je použita oceňovací tabulka průměrné doby léčení, nikoliv skutečná délka léčení. Tato oceňovací tabulka zohledňuje lékařské statistiky a je dle typu smlouvy uvedena buď na webu Allianz, nebo je součástí Vaší smluvní dokumentace. Na toto připojištění se vztahuje Garance nejvyššího plnění.

 

mobile

Po proběhlém šetření a posouzení nároku uzavřeme škodní událost. Vám zašleme vyrozumívací dopis a pojistné plnění odesíláme na Vámi uvedený bankovní účet. 

 

krok1
Počtem hvězdiček ohodnotíte Vaši spokojenost s asistenční službou.
rozpocet

Po uzavření škody Vám zašleme zprávu s unikátním odkazem, na němž naleznete žádost o hodnocení naší spolupráce. 

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, díky níž se můžeme dále zlepšovat.