neco

Hospitalizace

krok1

  • Pokud jste byl hospitalizován, oznamte nám to co nejdříve.  Nejrychleji tak můžete učinit on-line na našem webu www.allianz.cz nebo telefonicky na +420 241 170 000

  • Připravte si prosím:

  • Číslo pojistné smlouvy životního pojištění 
  • Popis škodní události: datum a okolnosti vzniku škodní události a dále dokumenty z Kroku 2, pokud je máte
    k dispozici. 
  • Pro efektivní komunikaci s námi v hlášení uveďte správný e-mail.

mobile

Vaši škodu zaregistrujeme a pošleme Vám potvrzení o registraci.
Na e-mail uvedený v hlášení škodní události přijde kopie hlášení. 
krok1

Pro posouzení nároku na odškodnění od Vás budeme potřebovat doložit: 

  • Propouštěcí zprávu z nemocnice, případně operační protokol
  • Číslo bankovního účtu  

Pokud budete pobývat v lázních, LDN, či rehabilitovat ve specializovaném zařízení, je potřeba nám tuto skutečnost předem hlásit. Nárok na výplatu pojistného plnění v tomto případě podléhá schválení. Žádost o předběžné schválení zašlete na na e-maily uvedené níže. 

Doporučujeme Vám uchovat si všechny lékařské zprávy, které dostanete. 

Nejrychlejší způsob, jak nám můžete veškeré dokumenty dodat, je uložit je  v průběhu hlášení škody na webu
www.allianz.cz, nebo je zaslat na e-mail likvidacezivot@allianz.cz nebo info@allianz.cz

Pokud e-mailová komunikace z Vaší strany není možná, můžete nám dokumenty poslat poštou, nebo je předat obchodnímu zástupci. 

mobile

Likvidátor prostuduje Vámi dodané dokumenty a  posoudí nárok dle rozsahu pojistných rizik sjednaných v pojistné smlouvě. Pokud bude potřeba, vyžádá si od Vás doplňující  dokumenty.

 

krok1

V námi zaslaném vyrozumívacím dopise najdete vyjádření likvidátora a výpočet pojistného plnění. 

 

mobile

Po proběhlém šetření a posouzení nároku uzavřeme škodní událost. Vám zašleme vyrozumívací dopis a pojistné plnění odesíláme na Vámi uvedený bankovní účet. 

 

krok1
Počtem hvězdiček ohodnotíte Vaši spokojenost s asistenční službou.
rozpocet

Po uzavření škody Vám zašleme zprávu s unikátním odkazem, na němž naleznete žádost o hodnocení naší spolupráce. 

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, díky níž se můžeme dále zlepšovat.