neco

Pracovní neschopnost 

krok1

Pokud je Vám vystavena pracovní neschopnost, oznamte nám to co nejdříve, nejdéle do 3 měsíců. Nejrychleji tak můžete učinit on-line na našem webu www.allianz.cz nebo telefonicky na +420 241 170 000

Připravte si prosím:

  • Číslo pojistné smlouvy životního pojištění 
  • Popis škodní události: datum a okolnosti vzniku škodní události a dále dokumenty z kroku 2, pokud je máte k dispozici
  • Příčina pracovní neschopnosti musí nastat v době platného pojištění. 
  • Pro efektivní komunikaci s námi v hlášení uveďte správný e-mail. 

mobile

Vaši škodu zaregistrujeme a pošleme Vám potvrzení o registraci. Na e-mail uvedený v hlášení škodní události přijde kopie hlášení. 

 

krok1

Pro posouzení nároku na odškodnění od Vás budeme potřebovat doložit: 
 

  • Lékařské zprávy za celou dobu léčení resp. hospitalizace  
  • Číslo bankovního účtu
  • Pokud jste v zaměstnaneckém poměru, potvrzení o pracovní neschopnosti, potvrzení od zaměstnavetele o pracovním poměru a v některých případech výši příjmu
  • Pokud jste OSVČ, prohlášení pojištěné osoby a plnou moc

Formuláře Prohlášení pojištěné osoby či Potvzrení od zaměstnavatele Vám zašle likvidátor po registraci škody.

Doporučujeme Vám uchovat si všechny lékařské zprávy, které dostanete. 

Nejrychlejší způsob, jak nám můžete veškeré dokumenty dodat, je uložit je  v průběhu hlášení škody na webu
www.allianz.cz, nebo je zaslat na e-mail likvidacezivot@allianz.cz nebo info@allianz.cz

Pokud e-mailová komunikace z Vaší strany není možná, můžete nám dokumenty poslat poštou, nebo je předat obchodnímu zástupci. 

mobile

Likvidátor prostuduje Vámi dodané dokumenty a  posoudí nárok dle rozsahu pojistných rizik sjednaných v pojistné smlouvě. 

Pokud bude potřeba, vyžádá si od Vás doplňující  dokumenty. Například pokud je denní dávka sjednaná v závislosti na Vašem příjmu, budeme potřebovat doložit potvrzení o jeho výši.

 

krok1

V námi zaslaném vyrozumívacím dopise najdete vyjádření likvidátora a výpočet pojistného plnění. 

 

mobile

Po proběhlém šetření a posouzení nároku uzavřeme škodní událost. Vám zašleme vyrozumívací dopis a pojistné plnění odesíláme na Vámi uvedený bankovní účet. 

 

krok1
Počtem hvězdiček ohodnotíte Vaši spokojenost s asistenční službou.
rozpocet

Po uzavření škody Vám zašleme zprávu s unikátním odkazem, na němž naleznete žádost o hodnocení naší spolupráce. 

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, díky níž se můžeme dále zlepšovat.