neco

Smrt

krok1

Pokud pojištěná osoba zemřela, oznamte nám to co nejdříve. Nejrychleji tak můžete učinit on-line na našem webu www.allianz.cz nebo telefonicky na +420 241 170 000

Připravte si prosím:

  • Číslo pojistné smlouvy životního pojištění 
  • Informace ke škodní události: datum a okolnosti vzniku škodní události a dále dokumenty z kroku 2, pokud je máte k dispozici

mobile

Vaši škodu zaregistrujeme a pošleme Vám potvrzení o registraci.
Na e-mail uvedený v hlášení škodní události přijde kopie hlášení. 

 

krok1

Pro posouzení nároku na odškodnění od Vás budeme potřebovat doložit: 

Doporučujeme Vám uchovat si všechny dokumenty, které
s událostí souvisí. 

Nejrychlejší způsob, jak nám můžete veškeré dokumenty dodat, je uložit je v průběhu hlášení škody na webu www.allianz.cz, nebo je zaslat je na e-mail likvidacezivot@allianz.cz nebo info@allianz.cz. Pokud e-mailová komunikace z Vaší strany není možná, můžete nám dokumenty poslat poštou, nebo je předat obchodnímu zástupci. 

mobile

Likvidátor prostuduje Vámi dodané dokumenty a  posoudí nárok dle rozsahu pojistných rizik sjednaných v pojistné smlouvě. Pokud bude potřeba, vyžádá si od Vás doplňující  dokumenty.

 

 

krok1

V námi zaslaném vyrozumívacím dopise najdete vyjádření likvidátora a výpočet pojistného plnění. Vyplácíme sjednanou pojistnou částku obmyšlené osobě, pokud byla sjednána ve smlouvě, nebo oprávněné osobě dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zakoník. 

 

mobile

Po proběhlém šetření a posouzení nároku uzavřeme škodní událost. Vám zašleme vyrozumívací dopis a pojistné plnění odesíláme na Vámi uvedený bankovní účet.