USA je země neomezených možností i divoké přírody, proto nikdy nevíte, co se vám během cestování nebo pracovního pobytu může přihodit. Kromě přirozené opatrnosti je důležité myslet i na kvalitní cestovní pojištění, které dokáže pokrýt i velmi nákladnou péči, která je pro Ameriku typická. Stejně tak by mělo cestovní pojištění plně pokrývat i další výlohy spojené například se ztrátou či krádeží zavazadel nebo s náhradou za vámi způsobené škody jiné osobě. Zajímejte se tedy o pojištění, které nabízí neomezený limit léčebných výloh, díky němu totiž získáte 100% pocit bezpečí a především jistoty, pokud by se opravdu něco stalo.

U Allianz si můžete vybrat ze 3 základních balíčků cestovního pojištění do Ameriky. Naprostou samozřejmostí je nepřetržitá asistenční pomoc, během které je vám k dispozici tým operátorů.

V případě akutního onemocnění nebo zranění pro vás zorganizuje ošetření, kontakt s rodinou, převoz v místě pobytu i bezpečný návrat do České republiky. Na podporu se však můžete obrátit i při jiné události, např. ztrátě zavazadel nebo cestovních dokladů v zahraničí. Díky tomu, že Allianz působí téměř na celém světě, dokážeme tlumočit do velkého množství světových jazyků a domluvíme se tedy opravdu kdekoliv.

Vyberte si z variant cestovního pojištění

Přejděte pro více informací

Léčebné výlohy
3 mil. Kč
neomezeno
neomezeno
Asistenční služby 24h
Odpovědnost (zdraví / majetek)
5 mil. Kč/2,5 mil. Kč
10 mil. Kč/5 mil. Kč
15 mil. Kč/7,5 mil. Kč
Pojištění zavazadel
25 000 Kč
50 000 Kč
Trvalé následky úrazu
400 000 Kč
800 000 Kč
Smrt úrazem
200 000 Kč
400 000 Kč
Denní odškodné (úraz)
100 Kč
200 Kč
Doplňková rizika
35 000 Kč/5 000 Kč 
35 000 Kč/5 000 Kč 
Rizikové sporty (připojištění)
Připojištění storna
Připojištění vozidla

Často kladené dotazy

V případě, že jste pojištěni u jiné společnosti nebo jste si sjednali cestovní pojištění v rámci bankovního účtu, doporučujeme, abyste si důkladně zkontrolovali pojistné podmínky a především limity pojistného plnění. U platebních karet se totiž lidé velmi často setkávají s tím, že limit není dostačující a v případě vysoké spoluúčasti nebo služeb, které pojištění nezahrnuje tak vznikají vleklé a nákladné problémy.

U Allianz se nemusíte bát, kolik bude dané ošetření stát. Vyberte si varianty cestovního pojištění s pojistným krytím bez finančního limitu.

Limit pro následující výdaje je neomezený:

 • akutní ošetření
 • léky a další zdravotnický materiál
 • hospitalizace
 • doprava do zdravotnického zařízení
 • léčba
 • operace
 • repatriace zpět do ČR
 • výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci

V případě akutního ohrožení života vždy neprodleně kontaktujte místní záchrannou službu na čísle 911. Toto číslo platí na celém území USA a zahrnuje záchrannou, policejní i požární službu. V akutním ohrožení (bezvědomí, autonehoda, akutní úraz) se nejprve řeší záchrana lidského života a pojišťovna zpětně pomůže s vyřízením všech formalit. Jakmile může klient nebo jeho rodinný příslušník či známý kontaktovat asistenční službu, ať tak neprodleně učiní. Jen tak je možné předejít možným komplikacím s úhradou léčebných nákladů.


Pokud se dostanete do situace, která nijak neohrožuje váš život – např. angína, běžná zlomenina, zánět apod., vždy kontaktujte asistenční službu Allianz (+420 241 170 000). Asistence je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a pomůže vám s výběrem zdravotního zařízení ve vašem okolí a třeba i s tím, jakou dokumentaci si vyžádat nebo co všechno vaše pojištění kryje.

Může se stát, že nebudete moci ze závažného důvodu odcestovat. Co teď? Allianz vám proplatí až 80 % vašich nákladů na cestu. Připojištění stornovacích poplatků se vztahuje na letenky, ubytování i dopravu. Můžete si ho sjednat v rámci kteréhokoliv z balíčků, jedinou podmínkou je sjednání připojištění do 24 hodin od zakoupení Vaší cesty.

V případě, že vám během cest přetrvávají potíže spojené s chronickým onemocněním, kterým může být například cukrovka, nevztahuje se na vás krytí léčebných výloh spojených s těmito komplikacemi. Pokud však před vycestováním bylo onemocnění stabilizované po dobu nejméně 9 měsíců, léčebné výlohy spojené s tímto onemocněním hradíme.

V rámci cestovního pojištění se neproplácí výlohy na antikoncepci, zjišťování těhotenství, těhotenské prohlídky ani záměrné přerušení těhotenství.

Abyste se vyvarovali případným problémům při řešení pojistných událostí, je třeba respektovat několik základních pravidel:

 1. Na cestu do USA vyrazte v dobrém zdravotním stavu. Cestovní pojištění nehradí náklady související s onemocněním, které vzniklo již před cestou.

  V případě pokročilého stádia těhotenství zůstaňte raději v České republice. Cestovní pojištění nehradí náklady spojené s těhotenstvím po ukončení 26. týdne.
 2. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám. Cestovní pojištění nehradí škody vzniklé po požití těchto látek.
 3. Pokud máte možnost, vždy v případě problému kontaktujte asistenční službu. Je k dispozici 24 hodin denně a pomůže zajistit co nejlepší péči, která bude zároveň hrazena pojišťovnou.

Při sjednání pojištění si přečtěte pojistné podmínky, kde najdete detailní informace ke konkrétním bodům.

V případě akutního úrazu (bezvědomí, operace) Vás záchranná služba převeze do nejbližšího zdravotního zařízení, které bude náklady řešit s Vámi a Allianz zpětně (jedná se většinou o vysoké částky, které po Vás nebudou chtít na místě uhradit).

V případě běžnějších onemocnění a úrazů, kdy jste schopni komunikovat se může stát, že po vás bude lékař chtít, abyste uhradili náklady na místě. Proto vždy předem kontaktujte asistenční službu, předejdete tak nemilým překvapením a komplikacím. V USA však doporučujeme u sebe pro jistotu nosit určitý obnos peněz pro případ nouze.

Najděte potřebné dokumenty Allianz pojišťovny a Allianz penzijní společnosti nebo pojistné podmínky našich produktů.