Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Nejčastější dotazy

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Autopojištění

Nejčastější dotazy k autopojištění

 • Kdo může řídit pojištěné vozidlo? Uhradí pojišťovna škodu, když způsobí škodu řidič, který není ve smlouvě veden jako držitel vozidla?

  Pojištění se vztahuje na vozidlo a řidičem může být osoba s platným řidičským průkazem, která využívá vozidlo se souhlasem vlastníka vozu.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné doložit bezeškodní průběh ke smlouvě?

  Data o Vašem bezeškodním průběhu jsou evidovány v databázi České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny nabízející zákonné pojištění.

Povinné ručení

 • Jakým dokladem prokazuji platné povinné ručení při kontrole v ČR i v zahraničí?

  Nejdůležitějším dokladem je zelená karta. V některých zemích je povinným dokladem, bez něhož Vaše vozidlo nepustí přes hranice.

 • Co vše se z povinného ručení poškozenému hradí?
  • újma na zdraví (včetně úmrtí)
  • škoda na majetku (nejen na automobilu)
  • další újmy vyjmenované v zákoně (například zisk, o který poškozený kvůli nehodě přišel)

  Povinné ručení však např. neuhradí škodu na Vašem vozidle a újmu řidiči, který nehodu způsobil.

 • Co dělat, pokud jsem viník dopravní nehody?

  Co nejdříve kontaktujte naši pojišťovnu. Sdělte nám všechny informace k dopravní nehodě, jejím příčinám (zavinění) a okolnostem, k účastníkům, svědkům, ke vzniklým újmám.
  Dále postupujte dle konkrétních pokynů operátora.

 • Na co můžu potřebovat v povinném ručení limit 150 milionů?

  I obyčejným osobním automobilem můžete způsobit újmu v řádech milionů korun. Jedny z největších újem vznikají kolizí vozidla s vlakem, autobusem či nákladním vozidlem.

  Například vjetí automobilu do kolejiště před přijíždějící vlak může být příčinou jeho prudkého brzdění a vykolejení. Újma na majetku může dosahovat řádově desítek miliónů korun a může dojít k vážným či smrtelným zraněním mnoha osob.

 • Jak mohu získat slevu?

  Jezděte bez nehod. Můžete tak získat slevu až 50 % na pojištění.

  Můžete také využít akčních nabídek u našich poradců, partnerů, nebo při koupi pojištění on-line. Zároveň můžete vyhrát slevu v našich on-line a mobilních hrách.

 • Jaké jsou hlavní výhody?
  • asistenční služby platné i pro případ poruchy nebo nehody
  • slevy pro řidiče, kteří jezdí bezpečně
  • právní poradenství je automaticky bezplatnou součástí
 • Jaké jsou limity pojistného plnění?

  Minimální výše je stanovena ze zákona na 35 mil. Kč pro újmu na zdraví nebo usmrcením na každého zraněného či usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených.

  Allianz pojišťovna nabízí povinné ručení s limity až do 200 mil. Kč.

 • Jaká je územní platnost povinného ručení?

  Povinné ručení od Allianz platí nejen v České republice, ale i v celé Evropě včetně asijské části Ruska a Turecka a dalších států Asie a Afriky  vyznačených na zelené kartě.

 • Pro koho je pojištění určeno?

  Povinné ručení musí být sjednáno ke každému vozidlu, určenému k provozu na pozemních komunikacích. Uzavřít povinné ručení je povinen vlastník nebo spoluvlastník tuzemského vozidla. Právo uzavřít povinné ručení má ale i jakákoli další osoba. Například otec může uzavřít povinné ručení na synovo auto.

 • Proč se pojistit?

  Jedná se o zákonnou povinnost majitele vozidla. Hlavním důvodem však je odpovědnost provozovatele a řidiče vozidla za případné újmy na zdraví nebo majetku způsobené jeho provozem.

 • Mohu z přímé likvidace řešit škodu, když viník nehody je cizinec s autem registrovaným v zahraničí?

  To nelze. V takovém případě je nezbytné se obrátit na škodního zástupce zahraničního pojistitele.

 • Mohu z přímé likvidace řešit škodu, když viník nehody není pojištěn? Slyšel jsem, že bych to měl řešit s Českou kanceláří pojistitelů. Vůbec ale nevím, co po mně všechno budou chtít, jak dlouho to bude trvat a kolik peněz nakonec dostanu.

  Ano, škodu vyřídíme a vyplatíme Vám pojistné plnění za poškozené vozidlo a případně další věcné škody, či újmy na zdraví. Základní podmínkou je vznik nehody v ČR a prokázání, že ke škodě došlo provozem jiného vozidla. Proces likvidace a pojistné plnění bude shodné jako při likvidaci z povinného ručení viníka s tím rozdílem, že vše můžete řešit u "své" Allianz, nikoliv u "cizí" ČKP. Vyřízení škody s ČKP provedeme až následně za Vás.

 • Mohu z přímé likvidace mně způsobenou řešit škodu, kterou jsem nezavinil? Viník je pojištěn u pojišťovny s horší pověstí, takže bych raději řešil škodu přes Allianz.

  Ano, uhradíme Vám nejen škodu způsobenou na Vašem vozidle, ale i na věcech v něm přepravovaných a rovněž újmu způsobenou na Vašem zdraví a teprve následně vše vyřídíme s pojišťovnou viníka. Základní podmínkou je vznik nehody v ČR a prokázání, že ke škodě došlo provozem jiného vozidla.

Havarijní pojištění

 • Připojištění - pojištění skel vozidla (bezlimitní)

  Jaké má pojištění skel vozidla v rámci havarijního pojištění ALLRISK výhody?
  Pojištění má neomezený limit a plnění je bez spoluúčasti. Navíc případná škoda neovlivňuje dosaženou slevu za bezeškodní průběh.

 • Připojištění – GAP

  V případě totální škody nebo odcizení vozidla získáte pojistné plnění ve výši pořizovací ceny nového vozidla a nemusíte tak řešit případné finanční ztráty.

 • Jak mohu získat slevu?

  Při sjednání havarijního pojištění spolu s povinným ručením.

  Jezděte bez nehod. Můžete tak získat slevu na pojištění až do výše 50 % na pojištění. Dosažený bonus v povinném ručení můžete uplatnit i při sjednání havarijního pojištění.

  Můžete také využít akčních nabídek u našich poradců, partnerů, nebo při koupi pojištění on-line.

 • Jaké jsou hlavní výhody havarijního pojištění ALLRISK u Allianz?
  • pojistná ochrana pro Vaše vozidlo v případě škody
  • asistenční služby platné i pro případ poruchy
  • slevy pro řidiče jezdící bez nehod
  • platnost pojištění na území Evropy včetně Turecka pouze s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny
 • Pro koho se vyplatí?

  Pro nová vozidla je vhodné pojištění s komplexním krytím škod (od havárie či živelní události přes vandalismus až po odcizení).

  Pro starší vozidla je nejvhodnější pojistit si jen takovou kombinaci rizik, kterou vnímáte jako nejpravděpodobnější. Pokud například parkujete své vozidlo v garáži na vlastním pozemku, s velkou pravděpodobností nebudete potřebovat mít kryté riziko odcizení, lze zvolit například jen kombinaci živelního pojištění s pojištěním pro případ havárie.

 • Podle čeho se stanovuje výše pojistného?

  Při stanovení výše pojistného se vychází z předpokládané ceny pojišťovaného vozidla. Výši pojistného také ovlivňuje např. druh vozidla, jeho stáří, osoba pojistníka, jeho věk, bydliště nebo sídlo, jeho dosažený bezeškodný průběh zjištěný od České kanceláře pojistitelů apod.

 • Na jaká pojistná rizika se vztahuje havarijní pojištění ALLRISK?

  Havarijní pojištění kryje škody, které vzniknou vlivem:

  • havárie
  • odcizení celého vozidla nebo jeho části
  • vandalismu
  • živelné události (požár, krupobití, úder blesku, sesuv půdy, zřícení skal, pád sněhu, povodně, záplavy, vichřice apod.)
  • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
 • Proč se pojistit?

  Havarijní pojištění začíná tam, kde končí povinné ručení. Neohlídá ho sice před případnými zloději ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám při nešťastných situacích, které Vás mohou kdykoliv potkat.

 • Na co mi bude asistence v povinném ručení a současně v havarijním pojištění?

  Za asistenci neplatíte nic navíc. Pokud si však sjednáte povinné ručení i havarijní pojištění, získáváte základní asistenci s dvojnásobnými finančními limity – odtah vozidla budete mít do dvojnásobné vzdálenosti, náhradní automobil v případě odcizení vozidla na 60 dní apod. Náhradní vozidlo zajišťuje asistenční služba a s ní je nutné se telefonicky spojit.

 • Co dělat, když k nehodě přijede jiný servis či odtahová služba než od Allianz?

  Servisy a různé firmy bojují o klienty. Může se tak stát, že se u nehody objeví i odtahová služba, kterou jste si nepřivolali. Trvejte vždy na využití asistenční služby od Allianz pojišťovny – v tuzemsku vždy dostupné na lince pomoci řidičům 1224. Využitím služeb od jiných dodavatelů riskujete komplikace při uplatňování svých nároků na pojistné plnění a  sjednání nekvalitních a předražených oprav vašeho vozidla.

 • Naboural jsem. Jak to ovlivní cenu mého pojištění pro příští rok?

  Za jednu nehodu ztratíte 36 bezeškodních měsíců, které jste si před nehodou vyjezdil. Měsíc, ve kterém ke škodné události došlo, se do doby škodního průběhu nezapočítává.

Doplňkové pojištění

 • Asistence PLUS

  Sjednáním pojištění asistence PLUS získáte především nárok na vyšší limity a širší rozsah asistenčních služeb a možnost sjednání nároku na náhradní vozidlo na dalších 10 nebo 20 dní s denním limitem až 3.000 Kč.

 • Přímá likvidace

  Pomůže Vám třeba v případě, kdy Vás nabourá řidič bez platného povinného ručení nebo pokud si nepřejete komunikovat s pojišťovnou viníka. Allianz vše vyřídí za Vás a vyplatí Vám plnění nejen na opravu Vašeho vozu, ale také případnou újmu na zdraví či ušlý zisk.

 • Úrazové pojištění

  Úrazové pojištění ochrání Vás a Vaše blízké. Zahrnuje plnění při trvalých následcích nebo smrti, denní odškodné při pobytu v nemocnici a denní odškodné po dobu nezbytného léčení.

 • Pojištění zavazadel ve vozidle

  Allianz nabízí pojištění dopravovaných zavazadel v autě, a to ve dne i v noci. Navíc hradíme i škody na střešním boxu a zavazadlech v něm a to až do limitu 100 tisíc Kč.

 • Pojištění skel vozidla

  U Allianz si můžete připojistit všechna skla na svém vozidle. Předejdete tak neočekávaným výdajům spojeným s výměnou skla.

 • Pojištění asistence Šestý smysl

  Inteligentní systém, který např. dokáže v případě nehody lokalizovat polohu Vašeho vozidla a zajistit tak rychlou pomoc.

  Šestý smysl ochrání Vás, Vaše blízké i Vaše auto.

 • K čemu mi doplňková pojištění pomohou?

  I sebemenší škoda může způsobit celou řadu nepříjemností. Ať už jde o rozbité sklo nebo vykradený kufr.

 • Proč je dobré připojištění skel, když mám havarijní pojištění?

  Pokud budete hlásit škodu na sklech z havarijního pojištění, budete hradit spoluúčast sjednanou právě v rámci havarijního pojištění. Současně má takto hrazená škoda vliv na bonus v havarijním pojištění. Pokud má klient sjednané havarijní pojištění i připojištění skel, tak poté škoda na skle je bez spoluúčasti a vyplácení plnění z připojištění nemá vliv na bonus.

Cestovní pojištění

Nejčastější dotazy k cestovnímu pojištění

 • Od kdy je pojištění platné?

  Od data uvedeného v pojistné smlouvě a nejdříve však po uhrazení pojistného nebo zadání příkazu k provedení platby.

 • Jak postupovat v případě nemoci či úrazu v zahraničí?

  Vždy je nutné kontaktovat asistenční službu pojišťovny Allianz. Kontaktní údaje jsou uvedeny na kartičce cestovního pojištění.

 • Jakou územní platnost má cestovní pojištění, když si vyberou jako cílovou destinaci např. Rakousko? Je možné cestovat i do jiné země?

  Vámi zvolená cílová destinace je součástí zóny, které jsou definovány v pojistných podmínkách. I přes zvolenou cílovou destinaci se pojištění vztahuje na celou zónu.

Cestovní pojištění

 • Jak postupovat při škodní události?

  Pokud nevíte, jak postupovat, zavolejte na asistenční službu. Operátoři vyslechnou Vaši situaci a poradí Vám, jak postupovat. Pomohou Vám dohledat kontakty na nemocnici, policejní stanici apod. Obecně je důležité nepodepisovat žádné dokumenty, kterým nerozumíte. Na takovýto dokument můžete napsat, že obsahu nerozumíte. Současně můžete žádat tlumočníka přes asistenční službu.

 • Kolik stojí běžné lékařské výkony v zahraničí?

  Následující údaje jsou pouze informativní, ale jednoznačně ukazují, že se vyplatí investovat několik set korun do cestovního pojištění, které v případě potřeby pokryje náklady v řádu deseti až statisíců korun.

  Zlomenina pravé nohy v Chorvatsku vyjde na 10 218 Kč, zánět zubu v Německu 9 546 Kč, zlomená noha v Rakousku 220 176 Kč, slepé střevo v Egyptě 100 295 Kč, bakteriální infekce provázená slabostí a zvracením v USA 689 190 Kč.

 • Jaký typ pojistné události je nejčastější v souvislosti s cestovním pojištěním?

  Z běžných diagnóz od praktických lékařů v době prázdnin převládá zánět horních cest dýchacích, zánět mandlí. Často stále zaznamenáváme případy šlápnutí na mořského ježka a solární dermatitis – alergie na sluneční záření. Převládají lehké případy nemocí, které se ale vyskytují často.

  Od specialistů je nejčastější stomatologie a gynekologie.

  U zavazadel dochází ke ztrátám při přepravě, loupežím, přepadením a okradením. Odpovědnostní škody nastávají nejvíce v zimních měsících v souvislosti s lyžováním.

 • Proč cestovní pojištění, když jsme v Evropské unii?

  Členství v Evropské unii zaručuje občanům České republiky při pobytu v jiné členské zemi právo na stejnou péči, jako mají tamní občané.  V praxi to však znamená, že v případě onemocnění nebo úrazu hradí občané České republiky spoluúčast podle pravidel platných v dané zemi.

  Nárok na zdravotní péči se navíc vztahuje jen na veřejná zdravotnická zařízení. Netýká se soukromých zdravotnických zařízení ani ordinací soukromých lékařů. Součástí běžného pojištění není ani úhrada zdravotního transportu zpět do vlasti nebo repatriace tělesných ostatků.

  Proto je nutné sjednat si kvalitní cestovní pojištění, abyste nemuseli mít strach, že se vrátíte z dovolené s vysokými účty za léky nebo léčbu, které Vám nebudou proplaceny. Nevyplatí se ani spoléhat na pojištění k platební kartě – jeho omezené limity pokryjí jen zcela základní ošetření.

Golfové pojištění

 • Co se stane, když mi na hřišti odcizí bag, jehož součástí byla i peněženka a klíče od bytu?

  Golfové pojištění se týká pouze vybavení na hru, na tento případ se nevztahuje. Doporučujeme proto nechávat osobní doklady a cennosti vždy u sebe. Pokud jedete hrát do zahraničí, vyplatí se sjednat si i cestovní pojištění. Pak budete chráněni i pro tyto případy.

 • Je pojistka limitovaná počtem pojistných události?

  Není – Allianz má jako jedna z mála pojišťoven ve většině případů limity stanovené na 1 pojistnou událost, která se v průběhu roku může opakovat.

 • Vztahuje se pojištění na úhradu léčebných výloh v případě, že způsobím zranění jinému golfistovi?

  Ano, z pojištění by se uhradily náklady na léčení a odškodnění za trvalé následky a to až do výše 3 000 000 Kč.

 • Vztahuje se pojištění i na případ, kdy zničím hole během hry?

  Na zničení golfového vybavení samotnou hrou se pojistka nevztahuje. Pokud si však zničíte hole nebo bag v areálu golfového hřiště - například na ně omylem spadnete - tuto škodu Vám uhradíme. Kryjeme také škody způsobené na golfovém elektrickém vozíku.

Pojištění majetku

Nejčastější dotazy k pojištění majetku

 • Kde lze ověřit zaplacenost pojistné smlouvy?

  Zaplacenost pojistné smlouvy lze ověřit na následujícím odkazu: https://www.allianz.cz/pro-klienty/zaplacenost-pojistky/

 • Je nutné ukončit pojištění domácnosti v případě stěhování?

  V pojistné smlouvě lze změnit místo pojištění na základě sepsaného změnového formuláře s Vaším obchodním zástupcem.

 • Jak mohu změnit místo pojištění při získání čísla popisného po kolaudaci nemovitosti?

  Změnu je nutné nahlásit písemnou formou s podpisem pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? Co je nutné doložit při ukončení pojistné smlouvy z důvodu prodeje nemovitosti či bytu?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě podepsané písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny. K výpovědi je nutné doložit kopii kupní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitostí, případně protokol o předání bytu.

Pojištění domácnosti

 • Jsem povinen vracet vyplacené pojistné plnění v případě, že můj odcizený tablet bude nalezen u dopadeného pachatele, i když již budu mít pořízen nový?

  Ne, pokud budete mít sjednánu variantu pojištění Exkluziv s připojištěním VIP Garance a hodnota vyplaceného pojistného plnění nepřesáhne 100 000 Kč.

 • Je možné navýšit stanovené limity pojistného plnění?

  Ano, převážná většina limitů pojistného plnění lze navýšit doplňkovým pojištěním nebo připojištěním.

 • Je nutné kuchyňskou linku připojistit?

  Ne, vzhledem k tomu, že se kuchyňská linka (stejně jako sporák, pračka, myčka a svítidla) nepovažuje za stavební součást domácnosti, není nastaven žádný limit pojistného plnění. Její hodnotu stačí započítat do pojistné částky.

 • Lze pojistit movitý majetek v samostatně stojící garáži?

  Ano, movitý majetek v samostatně stojící garáži lze pojistit samostatnou pojistnou smlouvou ve variantě Normal nebo Optimal do max. pojistné částky 100 000 Kč. Nevyžadujeme žádné speciální zabezpečení garáže.

 • Vztahuje se pojištění i na věci mé přítelkyně, která se mnou bydlí?

  Ano, předmětem pojištění jsou mimo jiné i movitý majetek ve vlastnictví všech osob, které s pojištěným žijí ve společné domácnosti.

 • Lze pojistit movitý majetek v bytě, který pronajímám?

  Ano, je možné pojistit domácnost, kterou pronajímáte. Pojistíte si pouze věci ve svém vlastnictví nebo je také možné po dohodě s podnájemníkem pojistit jednou pojistnou smlouvou jak věci majitele bytu, tak i věci ve vlastnictví podnájemníka.

Pojištění budovy

 • Nestačí mi limit pojistného plnění pro poškození vzniklá na vedlejších stavbách. Je možné ho navýšit?

  Ano, navýšení limitu pojistného plnění pro poškození vzniklá na vedlejších stavbách lze provést prostřednictvím doplňkového pojištění.

 • Lze pojištění ve variantě Optimal rozšířit o některá pojistná nebezpečí z varianty Exkluziv?

  Ano, ve variantě Optimal lze připojistit vybraná pojistná nebezpečí z varianty Exkluziv a lze dokoupit i krytí druhé události pro pojistná nebezpečí, která jsou standardně sjednána pouze pro krytí první události v daném pojistném roce.

 • Uplatňuje se u částečného poškození amortizace při výpočtu výše pojistného plnění?

  Ne, ve všech variantách pojištění jsou hrazena částečná poškození v nových cenách bez ohledu na stáří budovy.

 • Je možné u Allianz pojistit skleník?

  Ano, skleníky jsou předmětem pojištění ve variantě Exkluziv.

 • Mám pojištěny u rodinného domu kromě střechy a obvodového zdiva také vnitřní stavební součásti a okapy?

  Ano, předmětem pojištění je rodinný dům včetně všech stavebních součástí a venkovních přípojek.

Pojištění odpovědnosti

 • Je možné se pojistit pro případ, kdy ze střechy mého rodinného domu spadne sníh, popř. rampouch na lidi jdoucí po přilehlém chodníku?

  Ano, toto je kryto z pojištění odpovědnosti ve variantě Optimal a Exkluziv.

 • Uvolnilo se těsnění u myčky na nádobí a vytopila jsem sousedy. Jsem pojištěná?

  Ano, tato poškození vzniklá jinému jsou z pojištění odpovědnosti kryta ve všech variantách.

 • Půjčím si koně, který se splaší a způsobí dopravní nehodu. Lze tuto událost nahlásit z pojištění odpovědnosti?

  V případě, že máte uzavřeno pojištění odpovědnosti minimálně ve variantě Optimal, můžete tuto událost z Vašeho pojištění nahlásit.

 • Můj pes utekl a pokousal cizího psa. Lze tuto událost nahlásit z pojištění odpovědnosti?

  V případě, že máte uzavřeno pojištění odpovědnosti minimálně ve variantě Optimal, můžete tuto událost z Vašeho pojištění nahlásit.

 • Žiji ve společné domácnosti s družkou. Je pojištěna i její odpovědnost?

  Ano, pojištění se vztahuje na odpovědnost všech osob žijících s pojištěným ve společné domácnosti.

Životní pojištění

Nejčastější dotazy k životnímu pojištění

 • Může na moji smlouvu vložit mimořádný vklad můj zaměstnavatel?

  Ano. Váš zaměstnavatel může zaslat platbu na číslo účtu 2700/2700, do variabilního symbolu uvede devítimístné číslo Vaší smlouvy se čtyřkou na začátku (4xxxxxxxxx), konstantní symbol bude 3552.

 • Jak mohu vložit mimořádné pojistné?

  Mimořádné pojistné můžete na investiční pojištění vložit kdykoli v průběhu pojištění. Vklad nám nemusíte oznamovat, stačí zaslat platbu na číslo účtu 2700/2700, do variabilního symbolu uveďte devítimístné číslo Vaší smlouvy se čtyřkou na začátku (4xxxxxxxxx), konstantní symbol bude 3558.

 • Jak je možné změnit pojistnou smlouvu?

  Změny v pojistné smlouvě lze sepsat pouze s Vaším finančním poradcem či obchodním zástupcem.

 • Kdy vzniká nárok na daňové výhody?

  Od základu daně si jako pojistník můžete odečíst zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na Vaše pojištění pro případ smrti nebo dožití (maximálně však 24 000 Kč za zdaňovací období), pokud:

  • jste pojistníkem a zároveň pojištěným;
  • výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete věku 60 let;
  • pojistná smlouva neumožnuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (smlouva je sjednána ve variantě „PRO daňové výhody od roku 2015“).
 • Kdy je splatnost pojistného?

  Pojistné za následující období je splatné vždy k datu v měsíci, které je shodné s počátkem pojistné smlouvy.

 • Co znamená v mém výpisu položka akumulovaný dluh? Je nutné ho uhradit?

  Pokud hodnota běžných podílových jednotek na účtu pojistníka nepostačuje na úhradu ujednaných poplatků a rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti, vzniká tzv. akumulovaný dluh. V okamžiku, kdy na účtu pojistníka vzniknou běžné podílové jednotky, dojde odpovídajícím způsobem ke snížení jejich počtu o akumulovaný dluh. Akumulovaný dluh je dluhem pojistníka. Pojistitel je oprávněn tento akumulovaný dluh odečíst od vypláceného pojistného plnění v případě dožití nebo odkupného.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? Kdy je nutné žádost o ukončení smlouvy úředně ověřit? Je možné ověření podpisu na pobočce Allianz pojišťovny?

  Výpověď je nutné podat písemnou formou – s podpisem pojistníka. Pokud vypovídáte pojistnou smlouvu, kde je pojistník odlišný od 1. pojištěného, je nutné připojit i podpis této pojištěné osoby (případně jejího zákonného zástupce). V případě výplaty odkupného musí být podpis pojistníka vždy ověřen. Vaši žádost můžete odeslat poštou na adresu pojišťovny či navštívit Vašeho finančního poradce.

Životní pojištění Allianz ŽIVOT

 • Co znamená částečný odkup?

  Pokud budete potřebovat finanční prostředky z Vaší investiční části pojištění ještě před koncem pojištění, můžete provést odkoupení podílových jednotek („vyberete peníze“ z životního pojištění). Částečný odkup podílových jednotek je možný pouze, pokud máte pojistnou smlouvu sjednanou ve variantě BEZ daňových výhod od roku 2015. Částečný odkup je možno provést v minimální hodnotě 1 000 Kč a to v případě, že zbývající hodnota podílových jednotek po provedení odkupu bude minimálně 5 000 Kč. Při odkoupení podílových jednotek se použijí aktuální prodejní ceny daného fondu.  Každoročně máte právo na 3 bezplatné částečné odkupy podílových jednotek.

 • Co je dynamika / indexace?

  Dynamika (resp. indexace) znamená úpravu pojistného, případně pojistných částek, za účelem zachování reálné hodnoty pojištění zejména proti důsledkům inflace.

 • Co jsou podílové jednotky v investičním životním pojištění?

  Podílové jednotky představují nárok na část hodnoty investičního fondu a jsou nakupovány za Vámi placené pojistné. Každá podílová jednotka má cenu, která se v čase mění a od které se odvíjí finální částka k výplatě.

 • Jaké jsou podmínky pro splnění nároku na daňové odpočty?

  Podrobné informace k daňové problematice naleznete ve zvláštní sekci.

 • Kde zjistím, jak jednotlivé investiční fondy hospodaří?

  Komentáře k vývoji fondů a informace o aktuální situaci jsou zveřejňovány v pravidelných čtvrtletních intervalech na našich webových stránkách.

 • V čem spočívá investiční pojištění?

  Investiční pojištění vedle ochrany před riziky nenadálých událostí nabízí také možnost investovat finanční prostředky. Můžete si zvolit jeden fond nebo více fondů v libovolné kombinaci. Možností je také volba připravené investiční strategie.

Penzijní produkty

Nejčastější dotazy k penzijním produktům

 • Kdy je splatný příspěvek, aby bylo možné nárokovat státní příspěvek?

  Příspěvek účastníka je splatný vždy v průběhu kalendářního měsíce, na který je určen a nelze jej zasílat zpětně.

 • Kdy jsou na mé spoření připisovány státní příspěvky?

  Státní příspěvek je připisován vždy jednou za uplynulé čtvrtletí, a to zpětně.

 • Jak je možné oznámit změnu výše příspěvku či adresy?

  Jakoukoliv změnu na smlouvě o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je nutné zaslat písemnou formou s podpisem účastníka. Žádost můžete zaslat naskenovanou v příloze e-mailu, navštívit některou z našich poboček, případně odeslat poštou na adresu penzijní společnosti. Formuláře jsou k dispozici na následujícím odkazu.

  http://www.allianz.cz/vse-o-allianz/penzijni-spolecnost/casto-hledane/dokumenty-ke-stazeni.html

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení smlouvy?

  Vaši žádost nám zašlete poštou na adresu penzijní společnosti nebo můžete navštívit některou z našich poboček.

Doplňkové penzijní spoření (3. pilíř)

 • Co znamená služba Daňový automat?

  Pro získání maximálního daňového odpočtu musíte buď každý měsíc po celý rok platit 3 000 Kč, nebo je možné si kdykoliv doplatit potřebnou částku. Při doplatku nám však musíte vždy toto mimořádné navýšení písemně oznámit. Se službou Daňový automat povinnost nahlašování odpadá.

  Podle Vašich příspěvků zaplacených v průběhu každého roku je vždy pro měsíc prosinec vypočtena optimální částka příspěvku pro získání maximální výše odpočtu ze základu daně. Odpadá Vám tak veškerá administrativa spojená se změnami výše měsíčního příspěvku. Znamená to, že s Vaším souhlasem za Vás provedeme všechny potřebné úkony zcela automaticky.

  Služba je zdarma a přitom se sjednáním služby Daňový automat nezavazujete ke každoročním mimořádným vkladům.

 • Jaké jsou podmínky pro předdůchody?
  • Odejít do předdůchodu lze nejdříve 5 let před nárokem na starobní důchod (u předdůchodů je věk pro ženy shodný s věkem pro muže).
  • Podmínkou je naspořených 60 měsíců (možnost převodu ze smlouvy o penzijním připojištění, doba spoření se sčítá).
  • Vyplácí se z prostředků naspořených v doplňkovém penzijním spoření (nový 3. pilíř).
  • Stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod.
  • Měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy vyhlášené MPSV za předchozí rok.
  • Minimální doba vyplácení činí 2 roky
  • Po dosažení řádného důchodového věku začne být vyplácen nezkrácený státní starobní důchod.
  • Splátky předdůchodu musí být vypláceny měsíčně.
 • Jaké jsou možnosti výše příspěvku do doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění?

  Minimální výše pro získání státního příspěvku je 300 Kč měsíčně. Maximální státní příspěvek 230 Kč je vázán na měsíční vklad 1 000 Kč.

  Nejvyšší daňový odpočet činí 24 000 Kč a nejsnadněji jej získáte při pravidelném příspěvku 3 000 Kč (tedy 36 000 Kč ročně).

Penzijní připojištění (starý 3. pilíř)

 • Co dělat v případě ukončení trvalého pobytu nebo hrazení veřejného zdravotního pojištění v České republice pokud se jedná o starou smlouvu o penzijním připojištění?

  Podle Článku 8, bodu f) Penzijního plánu Allianz transformovaného fondu penzijní připojištění zaniká dnem ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky. Podle bodu g) téhož článku penzijní připojištění zaniká dnem ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice.

  Na jakou výši výplaty máte nárok?

  V případě zániku smlouvy z výše uvedených důvodů se jedná o předčasné ukončení smlouvy. Účastník má nárok na výplatu ve výši odbytného, tj. bez státních příspěvků a výnosů z nich. Veškeré státní příspěvky připsané od počátku smlouvy je penzijní společnost povinna vrátit Ministerstvu financí ČR. Odbytné také podléhá zdanění, konkrétně se zdaní srážkovou daní příspěvky zaměstnavatele a všechny výnosy.

  Jaký je postup?

  Pokud obdržíme z Ministerstva financí ČR informaci o ukončení hrazení veřejného zdravotního pojištění v ČR, účastníkovi zašleme dopis, ve kterém ho o této skutečnosti informujeme a sdělíme další postup. Abychom mohli smlouvu ukončit a vypořádat prostředky, potřebujeme vědět, kam máme prostředky zaslat. K tomuto účelu slouží formulář Výplata dávky, který účastník vyplní jako žádost o odbytné a podepsaný zašle na adresu Allianz penzijní společnosti, a. s. Další možností je uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, která není vázána podmínkou hrazení veřejného zdravotního pojištění v ČR, a převést naspořené prostředky na tuto smlouvu.

 • Je možné pobírat předdůchod z penzijního připojištění? Pokud ne, jak ho mohu získat?

  Předdůchod není možné pobírat z penzijního připojištění, ale pouze z doplňkového penzijního spoření (nový 3. pilíř).

  Pokud máte zájem čerpat předdůchod, je nutné uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a současně vypovědět smlouvu o penzijním připojištění a podat žádost o převod prostředků do nové smlouvy. Teprve po převedení prostředků do doplňkového penzijního spoření je možné o předdůchod požádat.

  Podmínky pro nárok na výplatu předdůchodu:

  • Čerpání dávky předdůchodu nejdříve 5 let před dovršením věku pro nárok na starobní důchod (u předdůchodů je věk pro ženy shodný jako věk pro muže).
  • Podmínkou je naspořených 60 měsíců (možnost převodu ze smlouvy o penzijním připojištění, doba spoření se sčítá).
  • Vyplácí se z peněz naspořených v doplňkovém penzijním spoření (nový 3. pilíř).
  • Stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod.
  • Měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy vyhlášené MPSV za předchozí rok.
  • Předdůchod musí být vyplácen minimálně 2 roky.
  • Po dosažení řádného důchodového věku začne být vyplácen nezkrácený státní starobní důchod.
  • Splátky předdůchodu musí být vypláceny měsíčně.
 • Co znamená služba Daňový automat?

  Pro získání maximálního daňového odpočtu musíte buď každý měsíc po celý rok platit 3 000 Kč, nebo je možné si kdykoliv doplatit potřebnou částku. Při doplatku nám však musíte vždy toto mimořádné navýšení písemně oznámit. Se službou Daňový automat povinnost nahlašování odpadá.

  Podle Vašich příspěvků zaplacených v průběhu každého roku je vždy pro měsíc prosinec vypočtena optimální částka příspěvku pro získání maximální výše odpočtu ze základu daně. Odpadá Vám tak veškerá administrativa spojená se změnami výše měsíčního příspěvku. Znamená to, že s Vaším souhlasem za Vás provedeme všechny potřebné úkony zcela automaticky.

  Služba je zdarma a přitom se sjednáním služby Daňový automat nezavazujete ke každoročním mimořádným vkladům.

 • Jaké jsou možnosti výše příspěvku do doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění?

  Minimální výše pro získání státního příspěvku je 300 Kč měsíčně. Maximální státní příspěvek 230 Kč je vázán na měsíční vklad 1 000 Kč.

  Nejvyšší daňový odpočet činí 24 000 Kč a nejsnadněji jej získáte při pravidelném příspěvku 3 000 Kč (tedy 36 000 Kč ročně).

Roční výpisy (penze)

Roční výpisy - obecné dotazy

 • Kdy mám nárok na státní příspěvek?

  Nárok na státní příspěvek vzniká při platbě účastníka ve výši alespoň 300 Kč měsíčně. Ale pozor, vždy můžete nárok uplatnit jen na tu částku, kterou zaplatíte a skutečně sjednáte na smlouvě. Nestačí jen platit více, v případě navýšení placení nás o tom prosím informujte. Proto prosím vyplňte Změna sjednaného příspěvku a odešlete prostřednictvím www.allianz.cz/napistenam.

 • Co znamená včas zaplacený příspěvek?

  V případě, že příspěvek nezaplatíte včas, nelze tento příspěvek zaúčtovat zpětně. Příspěvek je zaplacený včas, pokud je připsaný na účet depozitáře do konce příslušného kalendářního měsíce. To znamená, že měsíc ve kterém jste nezaplatil včas, zůstane neuhrazený a také bez nároku na státní příspěvek.

 • Co dělat v případě ukončení trvalého pobytu nebo hrazení veřejného zdravotního pojištění v České republice pokud se jedná o starou smlouvu o penzijním připojištění?

  Podle Článku 8, bodu f) Penzijního plánu Allianz transformovaného fondu penzijní připojištění zaniká dnem ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky. Podle bodu g) téhož článku penzijní připojištění zaniká dnem ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice.

  Na jakou výši výplaty máte nárok?

  V případě zániku smlouvy z výše uvedených důvodů se jedná o předčasné ukončení smlouvy. Účastník má nárok na výplatu ve výši odbytného, tj. bez státních příspěvků a výnosů z nich. Veškeré státní příspěvky připsané od počátku smlouvy je penzijní společnost povinna vrátit Ministerstvu financí ČR. Odbytné také podléhá zdanění, konkrétně se zdaní srážkovou daní příspěvky zaměstnavatele a všechny výnosy.

  Jaký je postup?

  Pokud obdržíme z Ministerstva financí ČR informaci o ukončení hrazení veřejného zdravotního pojištění v ČR, účastníkovi zašleme dopis, ve kterém ho o této skutečnosti informujeme a sdělíme další postup. Abychom mohli smlouvu ukončit a vypořádat prostředky, potřebujeme vědět, kam máme prostředky zaslat. K tomuto účelu slouží formulář Výplata dávky, který účastník vyplní jako žádost o odbytné a podepsaný zašle na adresu Allianz penzijní společnosti, a. s. Další možností je uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, která není vázána podmínkou hrazení veřejného zdravotního pojištění v ČR, a převést naspořené prostředky na tuto smlouvu.

 • Je možné pobírat předdůchod z penzijního připojištění? Pokud ne, jak ho mohu získat?

  Předdůchod není možné pobírat z penzijního připojištění, ale pouze z doplňkového penzijního spoření (nový 3. pilíř).

  Pokud máte zájem čerpat předdůchod, je nutné uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a současně vypovědět smlouvu o penzijním připojištění a podat žádost o převod prostředků do nové smlouvy. Teprve po převedení prostředků do doplňkového penzijního spoření je možné o předdůchod požádat.

  Podmínky pro nárok na výplatu předdůchodu:

  • Čerpání dávky předdůchodu nejdříve 5 let před dovršením věku pro nárok na starobní důchod (u předdůchodů je věk pro ženy shodný jako věk pro muže).
  • Podmínkou je naspořených 60 měsíců (možnost převodu ze smlouvy o penzijním připojištění, doba spoření se sčítá).
  • Vyplácí se z peněz naspořených v doplňkovém penzijním spoření (nový 3. pilíř).
  • Stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod.
  • Měsíční splátka předdůchodu musí činit minimálně 30 % průměrné mzdy vyhlášené MPSV za předchozí rok.
  • Předdůchod musí být vyplácen minimálně 2 roky.
  • Po dosažení řádného důchodového věku začne být vyplácen nezkrácený státní starobní důchod.
  • Splátky předdůchodu musí být vypláceny měsíčně.
 • Co znamená služba Daňový automat?

  Pro získání maximálního daňového odpočtu musíte buď každý měsíc po celý rok platit 3 000 Kč, nebo je možné si kdykoliv doplatit potřebnou částku. Při doplatku nám však musíte vždy toto mimořádné navýšení písemně oznámit. Se službou Daňový automat povinnost nahlašování odpadá.

  Podle Vašich příspěvků zaplacených v průběhu každého roku je vždy pro měsíc prosinec vypočtena optimální částka příspěvku pro získání maximální výše odpočtu ze základu daně. Odpadá Vám tak veškerá administrativa spojená se změnami výše měsíčního příspěvku. Znamená to, že s Vaším souhlasem za Vás provedeme všechny potřebné úkony zcela automaticky.

  Služba je zdarma a přitom se sjednáním služby Daňový automat nezavazujete ke každoročním mimořádným vkladům.

 • Jaké jsou možnosti výše příspěvku do doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění?

  Minimální výše pro získání státního příspěvku je 300 Kč měsíčně. Maximální státní příspěvek 230 Kč je vázán na měsíční vklad 1 000 Kč.

  Nejvyšší daňový odpočet činí 24 000 Kč a nejsnadněji jej získáte při pravidelném příspěvku 3 000 Kč (tedy 36 000 Kč ročně).

Roční výpisy – penzijní připojištění

 • Kdy mám nárok na státní příspěvek?

  Nárok na státní příspěvek vzniká při platbě účastníka ve výši alespoň 300 Kč měsíčně. Ale pozor, vždy můžete nárok uplatnit jen na tu částku, kterou zaplatíte a skutečně sjednáte na smlouvě. Nestačí jen platit více, v případě navýšení placení nás o tom prosím informujte. Proto prosím vyplňte Změna sjednaného příspěvku a odešlete prostřednictvím www.allianz.cz/napistenam.

 • Jak si vedla Vaše smlouva v předchozím roce?

  Tato část výpisu kontroluje tři oblasti na Vaší smlouvě za předchozí rok.
  Pod obrázkem, který výrazem vyjadřuje, zda je Vaše smlouva v pořádku nebo ne, je vysvětlení.

 • Jak se spočítá zhodnocení?

  Zhodnocení se počítá dle sjednaného penzijního plánu a to metodou složeného měsíčního úročení vložených prostředků evidovaných vždy koncem měsíce na Vašem účtu.

 • Kdy uvidím zhodnocení na své smlouvě za předchozí rok?

  Zhodnocení za předchozí rok bylo připsáno na Váš účet dne 1. 1. letošního roku. Proto jej naleznete v tabulce přehledu připsaných plateb až v ročním výpisu za tento rok.  

   

 • Co se stane s předplacenými prostředky na smlouvě?

  V přehledu došlých plateb jsou uvedené všechny platby, které skutečně na smlouvu přišly v daném roce.
  V případě, že jste v průběhu trvání smlouvy uhradil více, než máte sjednáno na smlouvě nebo máte přeplatek z předchozí smlouvy, jsou příspěvky rozepsané dle sjednané částky do budoucna.

  Zaslané příspěvky nelze je vrátit zpět. Všechny prostředky evidované na smlouvě, tedy i předplacené prostředky, jsou zhodnocované ročními výnosy.

 • Jak se vypočítá pojištěná doba?

  Starobní penze – do pojištěné doby se započítávají pouze měsíce, na které byl připsán příspěvek v minimální výši 100 Kč.

  Výsluhová penze – započítávají se měsíce, kdy byla výsluhová penze sjednána a současně byl zaplacen příspěvek v minimální výši 100 Kč.

 • Co znamená včas zaplacený příspěvek?

  V případě, že příspěvek nezaplatíte včas, nelze tento příspěvek zaúčtovat zpětně. Příspěvek je zaplacený včas, pokud je připsaný na účet depozitáře do konce příslušného kalendářního měsíce. To znamená, že měsíc ve kterém jste nezaplatil včas, zůstane neuhrazený a také bez nároku na státní příspěvek.

 • Nesouhlasí částka zaslaných příspěvků

  Nejprve si, prosím, zkontrolujte správnost účtu, variabilního symbolu a konstantního symbolu.

  Číslo účtu: 3033/2700
  Variabilní symbol: číslo Vaší smlouvy
  Konstantní symbol: 3558 (účastník); 3552 (zaměstnavatel)

  V případě, že Vaše platby nesouhlasí s údaji uvedenými v ročním výpise, pošlete nám, prosím, kopii platebního dokladu s žádostí o opravu platby a s uvedením správných údajů. Pokud platí příspěvky zaměstnavatel, požádejte jej o zaslání příslušných kopií dokladů.

  Doklady prosím odešlete prostřednictvím www.allianz.cz/napistenam nebo na adresu:

  Allianz penzijní společnost, a. s.
  Ke Štvanici 656/3
  186 00, Praha 8

 • Na výpise chybí převedené prostředky z předchozí smlouvy

  Kontaktujte, prosím, předchozí penzijní společnost, z jakého důvodu ještě nebyly převedeny prostředky z předchozí smlouvy. Nejčastěji se může jednat o následující důvody:

  • nezaplatil jste poplatek za převod,
  • máte ukončenou smlouvu jiným způsobem než převodem do jiné penzijní společnosti,
  • nepodal jste výpověď a žádost o převod prostředků z předchozí smlouvy.

Roční výpisy – doplňkové penzijní spoření

 • Co znamená a jak se vypočítá zhodnocení v procentech?

  Procento uváděné ve výpisu je procentním vyjádřením hodnoty podílu na výnosech a ztrátách, který je také ve výpisu uveden. Spočítá se jako podíl této hodnoty a průměrné hodnoty investovaných prostředků v daném roce.

  Jak vypočítat zisk nebo ztrátu

  Jedná se o součet hodnoty osobního penzijního účtu k 31. 12. daného roku (majetkový+peněžní podúčet), zaplacené poplatky v roce, vyplacené dávky v roce a odečte se vše co bylo skutečně na smlouvu připsáno.

   

  Jak vypočítat průměrnou hodnotu investovaných prostředků v roce

  V tabulce přehledu připsaných prostředků naleznete, kdy skutečně přišla Vaše platba na účet penzijní společnosti. Podle data připsání platby a výše připsané částky spočítáte průměrnou hodnotu investovaných prostředků v roce.

   

  Příklad:

  3.pilir_vzorec01

    

  Osobní penzijní účet               7 435 Kč

  Celkem odesláno na smlouvu       7 420 Kč

  Zisk nebo ztráta = 7 435 – 7 420 = 15  Kč

   

   

  Přehled připsaných plateb

  11. 11.                    4 000 Kč (částka ležela na účtu 50 dní v roce,tedy 50 z 365)

  19. 12.                    3 420 Kč (částka ležela na účtu 12 dní v roce,tedy 12 z 365)

   

  Průměrná hodnota investovaných prostředků se spočítá jako součet takto vypočtených hodnot:

  3.pilir-vzorec02

   3.pilir_vzorec3

 • Jak se vypočítá podíl na výnosech a ztrátách?

  Jedná se o součet hodnoty osobního penzijního účtu k poslednímu dni předchozího roku (majetkový+peněžní podúčet), zaplacených poplatků v předchozím roce a odečte se vše co bylo skutečně připsáno na smlouvu.

  Příklad:

  Osobní penzijní účet                              7 435 Kč

  Celkem připsáno na smlouvu                7 420 Kč

  Zisk nebo ztráta ( 7 435 – 7 420)            15  Kč

 • Do čeho přesně jsou mé prostředky investovány v rámci jednotlivých fondů?

  Aktuální stav rozložení prostředků jednotlivých fondů naleznete každý měsíc na internetových stánkách zde, v sekci Informace o struktuře majetku fondů.

 • Jak se vypočítá úplata za obhospodařování a za zhodnocení majetku fondu?

  Výše úplat penzijní společnosti se vypočítává z celkového objemu prostředků daného fondu za všechny účastníky. Podrobněji je popsáno ve statutech účastnických fondů.

 • Na výpise chybí převedené prostředky z předchozí smlouvy

  Kontaktujte, prosím, předchozí penzijní společnost, z jakého důvodu ještě nebyly převedeny prostředky z předchozí smlouvy. Nejčastěji se může jednat o následující důvody:

  • nezaplatil jste poplatek za převod,
  • máte  ukončenou smlouvu jiným způsobem než převodem do jiné penzijní společnosti,
  • nepodal jste výpověď a žádost o převod prostředků z předchozí smlouvy.
 • Nesouhlasí částka zaslaných příspěvků

  Nejprve si, prosím,  zkontrolujte správnost účtu, variabilního symbolu a konstantního symbolu.

  Číslo účtu:                   3033/2700
  Variabilní symbol:         číslo Vaší smlouvy
  Konstantní symbol:       3558 (účastník); 3552 (zaměstnavatel)

  V případě, že Vaše platby nesouhlasí s údaji uvedenými v ročním výpise, pošlete nám, prosím, kopii platebního dokladu s žádostí o opravu platby a s uvedením správných údajů. Pokud platí příspěvky zaměstnavatel, požádejte jej o zaslání příslušných kopií dokladů.

  Doklady prosím odešlete prostřednictvím www.allianz.cz/napistenam nebo na adresu:

  Allianz penzijní společnost, a. s.
  Ke Štvanici 656/3
  186 00, Praha 8

 • Za jakou cenu se investují moje příspěvky?

  Příspěvky jsou investovány za cenu, která je platná ke dni připsání platby na jednotlivé účastnické fondy. Historii ceny jednotek naleznete na internetových stránkách zde - zobrazit podrobná data.

 • Co znamená včas zaplacený příspěvek?

  V případě, že příspěvek nezaplatíte včas, nelze tento příspěvek zaúčtovat zpětně. Příspěvek je zaplacený včas, pokud je připsaný na účet depozitáře do konce příslušného kalendářního měsíce. To znamená, že měsíc, ve kterrém jste nezaplatil včas, zůstane neuhrazený a také bez nároku na státní příspěvek.

 • Kde jsou uvedeny předplacené příspěvky?

  V přehledu došlých plateb jsou uvedené všechny platby, které skutečně na smlouvu přišly v daném roce. V případě, že jste uhradil více, než máte sjednáno na smlouvě nebo máte přeplatek z předchozí smlouvy, jsou příspěvky rozepsané dle sjednané částky do budoucna.

Bankovní účty

 • Jaké výhody přináší jednotlivé platební způsoby?

  Platíte pomocí inkasa z účtu?

  • Automaticky se Vám odečtou peníze
  • Nemusíte si hlídat datum splatnosti faktury
  • Platíte nižší poplatky než prostřednictvím pošty

  Hradíte díky SIPO platbě?

  • Nemusíte si hlídat datum splatnosti faktury
  • Zapomeňte na složenky do schránky

  Používáte jednoduchý převod z účtu?

  • Zaplatíte méně než na poště
  • Samozřejmě jsou takto Vaše peníze ve větším bezpečí

 • Jak nastavím nové inkaso z účtu?

  1. Dohodněte se se svým peněžním ústavem na novém povolení inkasa z Vašeho účtu ve prospěch příslušných účtů:

  • životní pojištění 2700 / 2700
  • neživotní pojištění 2727 / 2700
  • penzijní produkty 3033 / 2700

  Zadání příkazu si raději dvakrát zkontrolujte. Člověk nikdy neví. Obzvlášť si dejte pozor na nastavení výše u nového inkasního příkazu.

  2. Potvrzení o nastavení inkasa z účtu nebo o jeho změně nám nahlašte telefonicky na čísle: +420 241 170 000 nebo prostřednictvím e-mailu: info@allianz.cz


  3. U penzijních produktů je nutné nahlásit nastavení inkasa nebo jeho změnu písemně na adresu:

  Allianz penzijní společnost, a. s.
  Ke Štvanici 656/3
  186 00 Praha 8

  Až nám potvrzení přijde, upravíme Vaši smlouvu. Je opravdu třeba potvrzení poslat, jinak se dostanete do problémů se zaplacením svého pojištění.

  Pozn.: U UniCredit účtu stačí zadat povolení inkasa k více pojistným smlouvám jen jednou. Limit inkasa však musí být minimálně součtem pojistného z daných smluv. Aby se Vám z toho nezatočila hlava, tady je krátký příklad. Pokud platíte inkasem z účtu např. autopojištění ve výši 5000 Kč a pojištění majetku ve výši 3000 Kč, zadáte ve své bance povolení inkasa pro účet 2727 / 2700 s limitem alespoň Kč 8000 Kč.
  V případě jakýchkoli nejasností se nám ozvěte.

 • Jak správně zadat číslo účtu?

  Někdy po Vás bude bankovní systém chtít číslo na 10 cifer a zapomene Vám před číslo účtu přidat potřebné nuly.

  Nic se neděje, nuly přece zvládnete doplnit sami. Třeba takhle - účet pro placení na životní pojištění: 0000002700 / 2700.

Dotazy na likvidaci

Hlášení události a průběh likvidace

 • Jaké jsou možnosti úhrady škody, abych nemusel využít své finanční prostředky?

  Havarijní pojištění – u škody na vozidle a půjčovného lze využít formu tzv. krycího dopisu na smluvní servis Allianz.

  Povinné ručení – u škody na vozidle lze využít formu tzv. krycího dopisu na smluvní servis Allianz.
  Půjčovné je nutno uhradit.

 • Postačí k likvidaci v povinném ručení pouze hlášení poškozeného?

  Hlášení škody pojištěným (viníkem) není nezbytnou podmínkou likvidace škody v povinném ručení. Na druhou stranu musí poškozený vždy prokázat, že pojištěný za škodu odpovídá. Toto může podpořit např. zprávou policie, správního orgánu, soudu, společným záznamem o nehodě, svědkem apod. Je však na pojistiteli, který provádí šetření škodné události, jak rozhodne o náhradě újmy, tj. zda, komu a kolik bude vyplaceno.

 • Jakým způsobem mohu dodat požadované doklady k likvidaci?
 • Je někde vidět průběh řešení likvidované události?

  Stav likvidace dané události (včetně chybějících dokladů i odeslaných dopisů) můžete sledovat zde.

  Stačí znát číslo události, které Vám přidělíme po jejím nahlášení (u telefonického hlášení ihned, v ostatních případech dodatečně elektronicky – e-mailem nebo SMS nebo písemně).

  Z této adresy také můžete odeslat dotaz k události.

 • Jakým způsobem lze oznámit novou událost?

Lhůty pro uplatnění práva na pojistné plnění

 • Jak dlouho trvá promlčecí lhůta pro uplatnění práva na pojistné plnění?

  Dle § 626 Občanského zákoníku u práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu.

  Dle § 629 odst.1 Promlčecí lhůta trvá tři roky.

 • Jaký je nejdelší možný termín pro nahlášení události?

  Povinné ručení stanovuje dle zákona č. 168/1999 Sb. pro pojištěného povinnost oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že došlo ke škodné události. Poškozený je pouze vázán lhůtou, ve které se jeho právo na pojistné plnění promlčuje. Je však v jeho zájmu, aby právo u pojistitele uplatnil rovněž bezodkladně, a to jednak z důvodu získat co nejrychleji pojistné plnění a jednak i z důvodu, že je povinen pojistiteli svůj nárok na pojistné plnění prokázat, což by se mu s odstupem času nemuselo podařit.

  Havarijní pojištění/Doplňkové havarijní pojištění/Majetková pojištění – platí obdobně.  

  Doporučujeme nahlásit událost co nejdříve. Ušetříte si tak mnoho starostí.

Postupy při likvidaci újmy

 • Jak postupovat v případě události, kdy je viník neznámý (ujede z místa nehody nebo ji způsobí na zaparkovaném vozidle)?

  Škodu lze likvidovat z havarijního pojištění vozidla, škoda však musí být vyšší než sjednaná spoluúčast (tato se vždy z plnění odečítá).

  U skel lze škodu likvidovat z doplňkového havarijního pojištění skel při splnění dalších podmínek dle pojistných podmínek.

 • Lze havarijně pojištěné vozidlo opravit v zahraničí? Bude plnění uhrazeno v plné výši?

  Ano, neexistuje-li v ČR opravce schopný opravu poškození na tomto vozidle provést (speciální vozidlo, apod.), ale i v některých případech, kdy ke škodě došlo v zahraničí a přeprava poškozeného vozidla do ČR by byla neefektivní. Opravu v zahraničí musí vždy odsouhlasit likvidátor.


  V případě odsouhlasené opravy v zahraničí bude plnění uhrazeno v Kč přepočtem v kurzu ke dni vzniku škody. Z plnění však bude odečtena spoluúčast a případně fakturovaná DPH (u plátců DPH).

 • Jaký je postup při poškození a výměně/opravě skla?

  Poškozený může hlásit událost a vznik škody přímo u smluvních servisů Allianz specializovaných na opravy a výměny autoskel (seznam naleznete zde).

  Zde si domluví čas a místo prohlídky vozidla a opravy/výměny skla. Zástupce servisu ověří u Allianz rozsah pojištění a výši plnění a podle toho po opravě požádá poškozeného o výši doplatku (DPH, spoluúčast,...).

  V povinném ručení v případě využití služeb uvedených smluvních opravců se neprovádí odpočet korekce zohledňující stáří a kilometrový proběh u materiálu použitého při opravě.

 • Může mi být poskytnuto plnění za sklo při rozbití odlétnutým kamínkem, je-li viník neznámý (ujel)? Mám uzavřeno povinné ručení a doplňkové pojištění skel.

  Ano, pokud máte doplňkové pojištění skel, plnění Vám bude poskytnuto.
  Právě doplňkové pojištění skel slouží k uhrazení škody, kterou Vám způsobilo mj. neznámé vozidlo.

 • Může rozsah poškození vozidla zdokumentovat i nesmluvní partner?

  Tento postup nedoporučujeme, může dojít k úhradě pouze části nároku nebo dokonce k odmítnutí celého nároku z důvodu neprokázání rozsahu škody.

 • Jaký je postup pro zajištění prohlídky poškozeného vozidla/majetku?

  Nahlásit škodnou událost pojišťovně (přes internet, telefonicky nebo písemně). Další postup se odvíjí od informace uvedené do hlášení události:

  • poškozené vozidlo bude přistaveno do smluvního servisu Allianz s oprávněním provádět prohlídku – prohlídka technikem servisu.
  • poškozené vozidlo bude přistaveno na jiné místo – termín prohlídky následně dohodne mobilní technik Allianz. Technik zkontaktuje poškozeného ohledně termínu a místa k nafocení.
  • poškozený majetek – je možné předběžně pořídit i svoje vlastní snímky a přiložit je k on-line hlášení. Vyčkat na pokyn likvidátora, který na základě hlášení události rozhodne o prohlídce.

Dopravní nehoda

 • Naboural mě viník pojištěný u jiné pojišťovny. Mohu ze svého havarijního pojištění uplatnit škodu? Za jakých podmínek a co mi bude proplaceno?

  Poškozený si může vybrat, zda bude škodu řešit ze svého havarijního (má-li sjednáno) či doplňkového pojištění (má-li sjednáno) nebo se obrátí na viníka či pojistitele povinného ručení.

  Z havarijního pojištění lze řešit škodu na vozidle, odtah a půjčovné do max. doby 5 dní a denní sazby 1000 Kč (má-li sjednáno), ze sjednaného doplňkového pojištění lze řešit škodu na skle, půjčovné do max. doby 10 dní a denní sazby 1000 Kč (vše při splnění dalších ustanovení příslušných pojistných podmínek např. cena opravy přesahuje stanovenou částku, doba opravy dle výrobce přesahuje 8 normohodin apod.), zavazadla a věci osobní potřeby.

  Událost nutno nahlásit (přes internet, telefonicky,…) a následně prokázat rozsah škody (prohlídka pracovníkem Allianz nebo zástupcem smluvního servisu dle dohody) a předložit požadované podklady. V případě likvidity škody bude z pojistného plnění za vozidlo odečtena sjednaná spoluúčast (např. 5% min.5000 Kč) , příp. DPH (u plátců DPH).

  U doplňkového pojištění skel pak spoluúčast 10% event. 50% (s výjimkami dle pojistných podmínek či služeb smluvních servisů). Nárok na odečtenou spoluúčast poškozený může uplatnit u odpovědnostního pojistitele škůdce. Nelze však zaručit úspěšnost, neboť v povinném ručení se hradí tzv. skutečná škoda (může být nižší než vyplacené plnění z havarijního pojištění) a spoluúčast není samostatným nárokem.

 • Naboural mě cizinec v Čechách, jsem poškozený, jak mám postupovat? Mám u Allianz sjednáno pojištění (povinné ručení, domácnost, životní,…), ale ne havarijní pojištění. Znám údaje viníka (jméno, bydliště, SPZ/RZ), ale nevím, kde má uzavřeno povinné ručení (nebo mi název nic neříká).

  Obraťte se s informacemi na ČKP, jejíž pracovníci se pokusí zjistit tzv. korespondenčního partnera (pojišťovnu) v ČR pro uplatnění Vašeho práva na pojistné plnění.

 • Naboural mě cizinec v Čechách, jsem poškozený, jak mám postupovat? Mám u Allianz sjednáno havarijní pojištění.

  Doporučujeme likvidaci z havarijního pojištění. Postup je shodný jako při střetu s tuzemcem tj. hlášení události, prohlídka vozidla, další postup dle dohody.

Kdy volat Policii ČR

 • Je nutná prohlídka pojišťovnou při vloupání do vozidla, když škodu vyšetřovala a fotografovala policie?

  Ano, prohlídka poškozeného vozidla pracovníkem Allianz nebo jeho smluvním partnerem (např. servisem) je nutná vždy. U případů trestných činů není fotodokumentace pořízená policií běžně přístupná pojišťovně.

 • Musím hlásit policii i vloupání do vozidla či vandalismus (např. rozbití bočního skla, vylomení zámku dveří)?

  Ano, tato povinnost ihned nahlásit škodu policii (pokud bude pojištěný uplatňovat nárok na pojistné plnění) je dána pojistnými podmínkami. V případě splnění povinnosti dodatečně či nesplnění vůbec může být pojistné plnění přiměřeně sníženo nebo odmítnuto.

 • Jak je to s povinností hlásit dopravní nehodu policii? Co když přivolána nebude?

  Havarijní pojištění

  Povinnost hlásit dopravní nehodu policii je pojištěnému dána pojistnými podmínkami (není-li ve smlouvě ujednáno jinak) nikoliv zákonem. Při likvidaci bude záležet na celkovém rozsahu poškození a výši škody u daného vozidla i na okolnostech vzniku škody. V případě nesplnění povinnosti uložené pojistnými podmínkami může dojít ke snížení plnění.

  Doplňková pojištění

  Povinnost hlásit dopravní nehodu policii je pojištěnému dána pojistnými podmínkami (není-li ve smlouvě ujednáno jinak) nikoliv zákonem. Při likvidaci bude záležet na celkovém rozsahu poškození a výši škody u daného vozidla i na okolnostech vzniku škody. V případě nesplnění povinnosti uložené pojistnými podmínkami může dojít ke snížení plnění, ale u Pojištění pro případ poškození nebo zničení jedoucího vozidla srážkou se zvířetem je oznámení škodné události policii nutnou podmínkou pro uplatnění nároku na pojistné plnění.

  Povinné ručení – poškozený

  Pokud jste v situaci, kdy není nutné volat policii, je nutné sepsat společný záznam o nehodě. Zákon formu záznamu neurčuje, doporučujeme použít samopropisovací formulář evropský Záznam o dopravní nehodě.
  Pokud není k dispozici, lze např. volný list papíru. Nutné je dodržení obsahu potřebných údajů dle §47 zákona č.361/2000, tj. záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

  Pokud druhý účastník ujede nebo se bude zdráhat záznam sepsat či podepsat, je třeba zavolat policii. Obdobně pokud bude podezření z řízení pod vlivem alkoholu, drog či bez řidičského oprávnění. Také je nutno pokud možno neprodleně telefonicky nebo přes internet nahlásit škodnou událost. Dále postupovat dle pokynů pracovníků Allianz pojišťovny.


  Povinné ručení - pojištěný (viník)

  Povinnost je dána §47 zákona č.361/2000 ve znění novel.

  Pokud jste v situaci, kdy není nutné volat policii, je nutné sepsat společný záznam o nehodě. Zákon formu záznamu neurčuje, doporučujeme použít samopropisovací formulář evropský Záznam o dopravní nehodě.

  Pokud není k dispozici, lze např. volný list papíru. Nutné je dodržení obsahu potřebných údajů dle novelizace §47 zákona č.361/2000, tj. záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

  Pokud druhý účastník ujede nebo se bude zdráhat záznam sepsat či podepsat, je třeba zavolat policii. Obdobně pokud bude podezření z řízení pod vlivem alkoholu, drog či bez řidičského oprávnění.
  V případě výplaty plnění poškozenému může dojít k uplatnění práva (100%) na úhradu vyplacených částek vůči pojištěnému (§10 zákona č.168/1999 ve znění novel), pokud nastanou při šetření pojistitele komplikace zejména pro určení právního základu, např. kvůli tomu, že nehodu nešetřila policie nebo nebyl sepsán společný záznam o nehodě s danými náležitostmi dle zákona nebo nebyl předán po výzvě pojistiteli.

Oprava v servisu

 • Co je krycí dopis?

  Jedná se o formulář, na kterém poškozený požaduje zaslat pojistné plnění na účet servisu s tím, že uhradí případný rozdíl. Likvidátor po posouzení faktury za opravu potvrdí výši plnění, která bude zaslána. Poté se krycí dopis odešle do servisu. Rozdíl (DPH, spoluúčast apod.) doplatí poškozený servisu při převzetí opraveného vozidla.

  Dopis je použitelný pro škodu na vozidle jak v havarijním pojištění, tak v povinném ručení. Tuto praxi běžně používají pojišťovny a většina servisů v ČR. Povinnost akceptovat krycí dopis mají pouze smluvní servisy pojišťovny, u nás tedy Allianz.

 • Co jsou smluvní servisy a jak probíhá spolupráce s likvidací?

  Smluvní autoservisy jsou autoservisy, s kterými má Allianz uzavřenu smlouvu o spolupráci. Mezi výhody patří ověřená kvalita oprav, dohodnuté ceny dílů a prací, provádění hlášení škodné události, provádění prohlídek poškozených vozidel (s následnou opravou zde, bez následné opravy zde), krycí dopis.

  Některé poskytují klientům různé benefity zdarma (mytí, čistění, kontroly,…). Škody tedy může klient vyřídit přímo v servisu, vše ostatní proběhne mezi servisem a likvidací pojišťovny Allianz.

  Seznam smluvních servisů naleznete zde.

Slovník pojmů - autopojištění

 • Kdy mám nárok na náhradní vozidlo a v jakém rozsahu? Jak při nehodě v cizině?

  Havarijní pojištění a Doplňkové havarijní pojištění - u těchto pojištění je nutno se řídit obsahem pojistné smlouvy a ujednáním pojistných podmínek, které stanoví podmínky zapůjčení a limity. Pojištění se může vztahovat na půjčovné u parciální škody (pouze po dobu prováděné opravy vozidla) nebo u totální škody. Při sjednání HP a DHP lze dny sčítat tj. např. 5+10 dní v rámci jedné škody. Pokud si klient půjčí vozidlo na delší dobu a/nebo za větší denní sazbu, musí částku nad limit platit ze svého.

  Povinné ručení – nárok na zapůjčení srovnatelného vozidla má fyzická osoba i podnikající subjekt (poškozený). Nutno prokázat účelnost (důvod) zapůjčení, doložit půjčovní smlouvu, fakturu za půjčovné (denní sazba, dny, ujeté km). Doba zapůjčení je hrazena po přiměřenou dobu opravy poškozeného vozidla. U totální škody je hrazeno zapůjčení po dobu definovanou pojistitelem. Při likvidaci se posuzuje účelnost zapůjčení, přiměřenost doby zapůjčení i fakturovaných cen. Odečítají se pevné náklady za ujeté km vypočtené konkrétně na dané vozidlo (cca 2 až 6 Kč/1km u běžných osobních vozidel) s výjimkou situace, kdy je náhradní vozidlo půjčeno výrazně levněji, než by odpovídalo poškozenému vozidlu (posoudí likvidátor).

 • V jakém případě mi bude pojistné plnění sníženo o amortizaci?

  Termín amortizace se již nepoužívá. Při likvidaci škody na vozidle v povinném ručení se hradí tzv. skutečná škoda. Ta vyjadřuje snížení majetkového stavu resp. účelně vynaložené a přiměřené náklady opravy na uvedení vozidla do původního stavu.

  V praxi to u rentabilní opravy představuje účelně vynaložené obvyklé náklady na opravu, které mohou být zejména u starších vozidel výrazně nižší (až o desítky %) než u vozidel nových nebo zánovních.

  Současně ale u dílů s rychlejším opotřebením (např. autobaterie, pneu, výfuk apod.) pak dochází ke snížení nové ceny dílu o opotřebení původního dílu v závislosti na jeho předpokládané životnosti.

 • Jak se určuje obvyklá cena vozidla, a jak hodnota vraku vozidla?

  Obvyklá cena vozidla je hodnota ojetého vozidla stanovená ke dni poškození na trhu v ČR. Tato hodnota se stanovuje dle tržních nabídek srovnatelných vozidel, které poškozenému vozidlu odpovídají co do značky, typu, motoru, vybavení, stavu a konkrétních specifik daného vozidla. Hodnota poškozeného vozidla se stanovuje po ověření situace na trhu s využitím internetové burzy poškozených vozidel (nabídky potenciálních kupců), event. výpočtem s přihlédnutím k trhu v době vzniku škody.

  V případě, že poškozený uvažuje o možnosti ekologické likvidace poškozeného vozidla, je nutné toto řešení konzultovat s likvidátorem.

 • Co znamená při likvidaci poškozeného vozidla termín totální škoda?

  V průběhu likvidace každé škodné události se zjišťuje, zda by bylo uvedení vozidla do předešlého stavu z technického hlediska možné a zároveň účelné. Na tomto základě se rozhodne, zda daná škodná událost bude likvidována formou parciální nebo totální škody.

  V zásadě existuje totální škoda technická (vozidlo neopravitelné nebo odcizeno) nebo ekonomická (předpokládané náklady na opravu dle technologie výrobce, ale v havarijním pojištění navýšené navíc o náklady spojené s odtahem vozidla, přesahují obvyklou cenu vozidla).

  Pro stanovení účelnosti opravy je nutno porovnat obvyklou cenu vozidla před poškozením s předpokládanými nebo vynaloženými náklady na opravu, ale v havarijním pojištění navíc navýšenými o náklady spojené s odtahem vozidla. Pro posouzení celkových nákladů na opravu jsou určující podmínky stanovené výrobcem příslušného typu vozidla k opravám v autorizovaných opravnách. Pokud pak předpokládané náklady na opravu (v havarijním pojištění navíc navýšenými o náklady spojené s odtahem vozidla) jsou vyšší než obvyklá cena vozidla, je škodná událost likvidována formou totální škody stejně tak, jako když je vozidlo technicky neopravitelné, tzn. i pokud bylo odcizeno nebo shořelo.

  Při totální škodě dochází k zániku havarijního nebo doplňkového pojištění, povinné ručení nezaniká.

  Ekonomická totální škoda nebrání pojištěnému provést opravu vozidla a znovu vozidlo poté havarijně/doplňkově pojistit.

Slovník pojmů - životní pojištění

 • Životní pojištění

  Životní pojištění pro případ smrti nebo dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění. Životní pojištění lze sjednat jen jako obnosové (Investiční - spojené s investičním fondem – investice do aktiv; Kapitálové – zhodnocení prostředků technickou úrokovou mírou a podíl na výnosech pojistitele).

 • Zápočet dlužného pojistného

  Dle OZ, ZPS a i NOZ je pojistitel oprávněn započíst (odečíst) proti pojistnému plnění, s výjimkou pojistného plnění z povinného pojištění, dlužné částky pojistného a jiné splatné pohledávky ze soukromého pojištění.

 • Výluka

  Ujednaná skutečnost, se kterou není spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

 • Vinkulace

  Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události. Vinkulace pojistného plnění podle dohodnutých podmínek ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je třetí osobě vyplaceno pojistné plnění v plné výši. Zpravidla se jedná o platbu ve prospěch věřitele pojištěného.

 • Úraz

  Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Pro účely úrazového pojištění se za úraz považuje i poškození zdraví, které bylo pojištěnému způsobeno v přímé příčinné souvislosti s úrazem a/nebo neočekávaným a nepřerušovaným působením vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, elektrického proudu a/nebo jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických). U starších ZPP doplněno navíc o „odchylka od běžného pádu“ a „zvýšená svalová síla".

 • Ukončovací dopis

  Jedná se o vyrozumívací dopis pro oprávněnou osobu, ve kterém AZP sděluje, že ukončila šetření oznámené události a s jakým výsledkem včetně případného odůvodnění.

 • Účastník pojištění

  Pojistitel a pojistník, jakožto smluvní strany, a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

 • Technické rezervy

  Pojišťovna vytváří k plnění závazků z jí provozované pojišťovací činnosti, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale nejistá je jejich výše nebo okamžik, ke kterému vzniknou, technické rezervy. Tato povinnost se vztahuje na veškerou provozovanou pojišťovací nebo zajišťovací činnost.

  RBNS(Reported But Not Settled) rezervy: pro v běžném účetním období vzniklé pojistné události, hlášené, ale v tomto období dosud nezlikvidované,

  IBNR(Inception But Not Reported) rezervy: pro v běžném účetním období vzniklé pojistné události, ale v tomto období dosud nehlášené.

 • Škodní událostí

  Skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

 • Skupinové pojištění

  Pojištění, které se vztahuje na členy určité skupiny, popřípadě i na jejich rodiny a osoby na nich závislé, jejichž totožnost v době uzavření pojistné smlouvy není obvykle známa.

 • Revize

  Rozhodující úkon v posuzování odůvodněnosti a výše nároků, zahrnuje zhodnocení celé pojistné události, kontrolu výplaty navržené likvidátorem a její schválení. Provádí ji revizor.

 • Promlčení

  Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, a jedná-li se o životní pojištění, za 10 let; promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vznikl přímý nárok na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný žádá na pojistiteli úhradu částky, kterou poskytl poškozenému jako náhradu škody, za kterou poškozenému odpovídá. Posledním dnem promlčecí lhůty je pro účely tohoto pokynu den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá pojistná událost.

 • Pracovní neschopnost

  Je stav, kdy pojištěný podle lékařského rozhodnutí z důvodu nemoci nebo úrazu, případně preventivního zákroku, nemůže přechodně vykonávat a ani nevykonává svoje zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost anebo jinou výděleč­nou činnost a na tomto podkladě mu byl vystaven doklad o pracovní neschopnosti podle platných právních předpisů (pokud pojištěný má nárok na nemocenské dávky podle zákona o nemocenském pojištění), resp. mu byl ošetřujícím lékařem potvrzen doklad o pracovní neschopnosti (pokud pojištěný nemá nárok na nemocenské dávky podle zákona o nemocenském pojištění).

 • Pověřené zdravotnické zařízení

  Zařízení pověřené pojistitelem k vyžadování zdravotnické dokumentace, lékařských zpráv od ošetřujících lékařů a k provádění lékařských prohlídek a vyšetření.

 • Pověřená osoba pro převzetí Oznámení škodní události

  Jsou všichni zaměstnanci AZP, pojišťovací makléři a zprostředkovatelé spolupracující s AZP. Od data převzetí Oznámení škodní události počíná běžet zákonná lhůta pro šetření.

 • Pojištěná osoba

  Je osoba, na jejíž život, zdraví nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

 • Pojištění ve splaceném stavu

  Je pojištění bez dalšího placení běžného pojistného.

 • Pojistné riziko

  Míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

 • Pojistné plnění

  Plnění poskytované pojistitelem v případě pojistné události za podmínek ujednaných v pojistné smlouvě.

 • Pojistné období

  Časové období ujednané v pojist­né smlouvě, za které se platí běžné pojistné.

 • Pojistné nebezpečí

  Je možná příčina vzniku pojistné události.

 • Pojistná událost

  Je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

 • Oprávněná osoba

  Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

 • Neplnění

  Uplatnění výluky z pojištění nebo nesplnění povinnosti pojištěného nebo pojistníka dle příslušných smluvních ujednání, pojistných podmínek nebo legislativy (např. uvedení nepravdivých údajů).

 • Návrh výplaty

  Jedná se o vypočtený návrh výplaty pojistného plnění likvidátorem, který není zrevidován, tzn. potvrzen k vyplacení.

 • Nárok

  Jedná se o oznámení škodné události, kdy oprávněná osoba vznáší nárok na výplatu pojistného plnění ze sjednaného pojištění/připojištění dle PS.

 • Obmyšlená osoba

  Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

 • Likvidace

  Šetření nutné ke zjištění, zda nastala povinnost plnit ze sjednaného pojištění nebo připojištění a v jakém rozsahu. Zahrnuje činnosti od přijetí oznámení škodné události, přes kontrolu obdržené dokumentace, registraci do IS AZP, odborné zhodnocení, případné vyžádání doplňující dokumentace a následné shrnutí těchto poznatků, které vyústí navržením výplaty v souladu s pojistnými podmínkami a smluvními ustanoveními. Provádí ji likvidátor.

 • Lhůta pro likvidaci PU

  Podle příslušného zákona je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve stanovené lhůtě, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu (v odůvodněných případech). Lhůtu lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného, pokud prodloužení lhůty vznikne z viny pojistitele, nelze zákonnou lhůtu prodloužit.

 • Kulanční platba

  Vstřícnost, zejména v obchodním jednání. Pro potřeby tohoto pokynu se tímto pojmem rozumí neuplatnění čekací doby, neuplatnění výluky při úraze v důsledku poruchy vědomí, neuplatnění výluky při vyloučené nemoci, neuplatnění karenční (odkladné) doby, plnění nad rámec pojistné ochrany (např. nejde o vyjmenovaný úraz, sebevražda, nemoc před počátkem pojištění a podobně) – vstřícné jednání za účelem zachování obchodního vztahu.

 • Snížení pojistného plnění

  Vzniká nárok pouze na omezené pojistné plnění z důvodu zjištěný takových skutečností nebo porušení smluvních povinností pojistníka nebo pojištěného, jež zakládají důvod dle příslušných smluvních ujednání, pojistných podmínek či legislativy pojistné plnění snížit.

 • Exekuce

  Jinými slovy vykonávací řízení znamená výkon exekučního titulu, tímto může být pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis. Samotná exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn soudním exekutorem podle zákona č.120/2001Sb. V pojišťovnictví se uplatňuje exekuce na peněžité plnění, resp. na výplatu pojistného plnění.

 • Degrese

  U tarifů DOU (3,4,5) je v prvním roce pojištění (jen u některých produktů-viz příslušné pojistné podmínky a certifikáty) při poranění bez komplikací s tabulkovou dobou léčení do 28 (menší než 29) nebo do 35 dnů včetně (dle příslušných ZPP) vypláceno 50 % standardního pojistného plnění;

nahoru