Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Nejčastější dotazy

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Autopojištění

Nejčastější dotazy k autopojištění

 • Kdo může řídit pojištěné vozidlo? Uhradí pojišťovna škodu, když způsobí škodu řidič, který není ve smlouvě veden jako držitel vozidla?

  Pojištění se vztahuje na vozidlo a řidičem může být osoba s platným řidičským průkazem, která využívá vozidlo se souhlasem vlastníka vozu.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné doložit bezeškodní průběh ke smlouvě?

  Data o Vašem bezeškodním průběhu jsou evidována v databázi České kanceláře pojistitelů, kam mají přístup všechny pojišťovny nabízející zákonné pojištění.

Povinné ručení

 • Kam můžu nahrát fotku se stavem mého tachometru?

  Jde to například v MojeAllianz nebo na tomto odkazu.

 • Ztratil jsem zelenou kartu, jak ji mohu získat znovu?

  Stačí nás jakýmkoli způsobem kontaktovat – např. pošlete žádost přes MojeAllianz.

 • Mám jako poškozený nárok na zapůjčení náhradního vozidla?

  Ano, z povinného ručení viníka máte nárok na úhradu nákladů za zapůjčení náhradního vozidla na dobu nezbytně nutnou.

 • Zdražíte mi pojistku, způsobím-li dopravní nehodu? O kolik?

  To, že způsobíte nehodu, se promítne do vašich bonusů a následně skutečně můžeme pojištění zdražit. Jak konkrétně, záleží na mnoha dalších parametrech, které cenu určují (např. roční nájezd kilometrů, váš věk, apod.).

 • Budu platit nějakou spoluúčast?

  Povinné ručení je bez spoluúčasti.

 • Co vše hradí moje povinné ručení?

  Z povinného ručení hradíme škody, které jste způsobil někomu jinému – např. zničená auta, poškozené ploty či kompenzace za způsobená zranění.

 • Proč musím dokládat fotografii tachometru?

  Dokládání fotografie je nutné, abychom zjistili, kolik kilometrů ročně ujedete a správně vám spočítali výši pojistného.

 • Přišla mi pouze jedna zelená karta, je to tak dobře?

  Zelenou kartu posíláme vždy jednou do roka k tzv. výročí smlouvy v jednom vyhotovení. Pokud vám nedorazila, kontaktujte nás a pošleme vám ji znovu.

 • Dají se převést bonusy za bezeškodní průběh?

  Bonusy určujeme podle centrální databáze České kanceláře pojistitelů, kam posílají data všechny české pojišťovny. Takže své bonusy od předchozí pojišťovny (vyjádřené v množství měsíců beze škody) u nás dostanete automaticky. Umíme slučovat i bonusy mezi manžely a mezi RČ a IČO téže fyzické osoby.

 • Odkdy přesně platí smlouva poslaná na email a potvrzená platbou?

  Smlouva platí od dohodnutého data počátku pojištění. Podmínkou je uhrazení pojistného ve lhůtě uvedené v návrhu pojistné smlouvy.

 • Jak se řeší škody mezi auty pojištěnými u stejné pojišťovny?

  Není v tom rozdíl, řešení je úplně stejné, ať jsou vozidla pojištěna kdekoli.

 • Kde mohu uplatnit nárok na náhradu škody, kterou mi způsobilo vozidlo registrované mimo ČR?

  Je nutné kontaktovat zástupce dané zahraniční pojišťovny (kontakty jsou dostupné na www.ckp.cz), který s vámi škodu vyřeší. Pokud ke škodě pouze na samotném vozidle dojde na území ČR, lze řešit tuto situaci připojištěním „Když mě nabourají“ (neboli tzv. přímá likvidace).

 • Jak je to se škodou způsobenou mezi dvěma motorovými vozidly, pokud jedno táhne druhé?

  Pokud dojde k vzájemnému poškození vlekoucích se motorových vozidel, škody z povinného ručení hradíme.

 • Vztahuje se pojištění i na manžela řidiče vozidla a osoby, které s ním v době škody žily ve společné domácnosti, kterým řidič způsobil újmu?

  Pokud se manžel řidiče a tyto osoby při nehodě zraní, újmu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením a s tím spojený ušlý jim nahradíme. Škody na jejich věcech nikoliv.

 • Co když řidič za způsobenou škodu nemohl (technická závada na vozidla, oslnění, …)?

  Povinné ručení pomůže poškozeným bez ohledu na konkrétní příčinu. Za veškeré škody způsobené vozidlem je objektivně odpovědný jeho provozovatel.

 • Chrání povinné ručení i moje auto? Vztahuje se povinné ručení i na řidiče vozidla a vozidlo, které způsobilo nehodu?

  Povinné ručení se nevztahuje na škody na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena. Pro ochranu Vašeho vozidla je třeba si vybrat balíček MAX, ve kterém je zahrnuto i pojištění pro případ havárie.

 • Jak zajistit povinné ručení pro území neuvedená na zelené kartě – tzv. hraniční pojištění?

  Každý stát používá vlastní úpravu. Detaily doporučujeme nastudovat před cestou. Většinou jde uzavřít povinné ručení na hranicích.

 • Jedu do zahraničí. Kde všude platí moje zelená karta?

  Územní platnost Zelené karty je vyznačena na její čelní straně. Obecně jde o státy celé Evropy, asijskou část Ruska a Turecka, Irán, Izrael, Maroko a Tunisko. Pro území Ázerbájdžánu, Kypru a Srbska je její platnost omezená na určité části těchto zemí.

Havarijní pojištění

 • Jak zjistím stav škody havarijního pojištění?

  Stav škody havarijního pojištění můžete sledovat pomocí našeho šikovného průvodce.

 • Bude se havarijní pojištění vztahovat i na škodu, když mi auto nabourají na parkovišti a nebudu znát viníka?

  Ano, i pro tyto případy se hodí.

 • K čemu je dobrý GAP?

  Běžně vám při zničení nebo ukradení ojetého vozidla zaplatíme jeho hodnotu v době bezprostředně před pojistnou událostí. Pojištění GAP, nebo také pojištění „Doplatek na nové (GAP)“, znamená, že vám dáme peníze na nové. GAP lze sjednat pouze pro nová vozidla a platí dva roky od začátku trvání pojištění.

 • Pokud si sjednám pojištění pro případ havárie, ale nikoliv pro případ krádeže, bude mi uhrazena škoda na vozidle způsobená při dopravní nehodě, k níž došlo po krádeži vozidla?

  Škoda se v tomto případě neuhradí, protože vznikla krádeží vozidla, které však pro případ krádeže nebylo pojištěno.

 • Vztahuje se pojištění i na škody způsobené při řízení vozidla jinou osobou než vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, jejich rodinnými příslušníky nebo zaměstnanci?

  Ano, pojištění se vztahuje k vozidlu, nikoli k řidiči.

 • Jaká je spoluúčast, než podstoupím povinnou prohlídku při vstupu do havarijního pojištění?

  Pokud je třeba tuto prohlídku podstoupit, při sjednání vás na to upozorníme. Do jejího absolvování platí zvýšená spoluúčast 50 %.

 • Kde zjistím rozsah krytí mého havarijního pojištění?

  Vše máte uvedeno v pojistné smlouvě. Další informace vám rádi poskytneme v MojeAllianz, případně na klientském centru.

 • V jakém případě přijdu o bonus?

  Vliv na bonus může mít pouze škoda z pojištění pro případ havárie.

 • Co znamená spoluúčast v havarijním pojištění?

  Sjednanou spoluúčastí se podílíte na náhradě způsobené škody. Pokud opravujete vozidlo v našem smluvním servisu, uhradíte spoluúčast při převzetí vozidla.

 • Pro jaké vozidlo se hodí sjednat havarijní pojištění?

  Havarijní pojištění doporučujeme všem, kdo chtějí, abychom jim při nehodě jejich vozidla pomohli. Obecně ho využívají spíše majitelé novějších a hodnotnějších vozů, není to ale pravidlem.

Platba pojistného

 • Co mám dělat, když potřebuji změnit způsob úhrady pojistného?

  Nejsnáze to jde provést v portále MojeAllianz, který je dostupný non-stop, případně nám zavolejte na +420 241170 000.

 • Co mám dělat v případě, že nesouhlasím s výší pojistného?

  V tomto případě kontaktujte svého pojišťovacího poradce.

 • Kde a jak si mohu ověřit, že mám pojistku v pořádku zaplacenou?

  Nejsnazší je to přímo na adrese www.allianz.cz/pro-klienty/zaplacenost-pojistky, v portále MojeAllianz, který je dostupný non-stop, případně nám zavolejte na +420 241170 000.

 • Kdy mi přijde dopis/ e-mail s informací, jakou částku a do kdy mám uhradit?

  Tzv. výroční dopisy s platebními údaji a zelenou kartou posíláme dva měsíce před výročím počátku platnosti pojištění.

 • Proč jste mi nezaslali složenku?

  Složenky posíláme pouze tehdy, pokud je skutečně využíváte k placení. Jinak šetříme přírodu a snažíme se nevytvářet zbytečné papíry.

 • Jak mám zažádat o navrácení platby, když jsem zaplatil omylem 2x ?

  Kontaktujte naše klientské centrum +420 241170 000, kde s vámi domluvíme podrobnosti. Platbu většinou vracíme na účet, ze kterého přišla.

 • Jak mám zavést SIPO?

  U nového pojištění je to hračka, stačí si říct při sjednání. Pokud chcete zavést SIPO k existující smlouvě, je třeba navštívit našeho obchodního poradce, který s vámi sepíše dohodu o zřízení SIPO (bohužel potřebujeme váš fyzický podpis). Platby skrze SIPO začnou fungovat dva měsíce po zpracování dohody v našem systému. Více informací najdete zde.

 • Jak mám nastavit inkaso?

  Nejprve je třeba dohodnout se svou bankou (při osobní návštěvě nebo přes internetové bankovnictví) povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu pro autopojištění číslo 2727/2700. A pak už nám to stačí nahlásit, třeba telefonicky na naši klientskou linku +420 241170 000. Více informací najdete zde.

 • Jaké je vaše číslo účtu, kam mám hradit platbu pojistného?

  Pro autopojištění je číslo účtu 2727/2700 a variabilní symbol je číslo příslušné pojistné smlouvy.

Škody

 • Které pojištění kryje škody vzniklé na rozbitých silnicích?

  V některých případech můžete zkusit uplatnit škodu po správci komunikace z jeho odpovědnostního pojištění. Jinak je jistotou vaše havarijní pojištění.

 • Na čem závisí délka likvidace?

  · Každý případ řešíme individuálně a složitější se mohou protáhnout. Urychlit to můžete, pokud s námi budete průběžně komunikovat a obratem nám dodávat vyžádané dokumenty.

 • Kde mohu nechat poškozený vůz opravit?

  Některé opravy je třeba provádět v našich smluvních servisech. Kontaktujete nás na lince +420 241170 000 a domluvíme si podrobnosti.

 • Jakým způsobem budu komunikovat s likvidátorem vyřizujícím škodu?

  Je to na vás, můžete si zvolit telefon, email nebo dopisy.

 • V jaké výši mi bude škoda uhrazena? Odečítá se „amortizace“?

  Obecně při částečných škodách hradíme cenu nových dílů (tedy nic neamortizujeme), při totálních škodách a ukradení vozidla obvyklou cenu obdobného vozu (tedy amortizujeme). Pokud máte připojištění GAP, dáme vám peníze na nový vůz. Detaily naleznete v pojistných podmínkách.

 • Co mám dělat, viník nesouhlasí se zaviněním nehody?

  Zavolejte policii, ta to rozhodne.

 • V jakém případě musím vyplnit společný záznam o dopravní nehodě?

  Vyplňte ho raději vždy, pokud jsou u nehody aspoň dvě osoby. Výrazně nám to všem může zjednodušit život při prokazování vašich nároků.

 • V jakém případě musím volat policii?

  Pokud se neshodnete na zavinění nehody, pokud je škoda na některém z vozidel zjevně vyšší než 100 000 Kč, pokud je kdokoli zraněn, pokud dojde ke škodě na majetku třetí osoby (třeba rozbitá svodidla nebo plot) nebo pokud sami nedovedete obnovit provoz.

 • Do kdy musím nahlásit pojistnou událost a komu?

  Nahlásit ji musíte nám a to bez zbytečných odkladů.

 • Na jaké číslo mám volat, když způsobím škodu?

  Zavolejte nám na číslo +420 241170 000 a vše vyřešíme.

Přímá likvidace

 • Co to znamená přímá likvidace?

  Jedná se o připojištění, které si můžete sjednat k jakémukoli vybranému balíčku autopojištění. Pokud toto pojištění nemáte, musíte při vám způsobené škodě vše řešit s pojišťovnou viníka, což může to být náročné. Jestliže si přímou likvidaci sjednáte, vše vyřešíte s námi (včetně placení) a my už si to s konkurencí srovnáme sami.

 • Jak si sjednám přímou likvidaci?

  Sjednáte si ji společně s ostatními pojištěním v rámci jedné pojistné smlouvy.

 • Vztahuje se přímá likvidace i na škody vzniklé mimo území ČR nebo na škody vzniklé cizozemským vozidlem v ČR?

  Přímá likvidace řeší škody na Vašem vozidle způsobené provozem jiného vozidla, ke kterým došlo na území Evropy, s výjimkou Běloruska, Ukrajiny, Ruska a Moldavska.

Právní poradenství

 • K čemu je právní poradenství jen na telefonu?

  Pokud se stanete účastníkem nehody, jedná se často o velký stres a každá rada je drahá. Zkušený právník vám ji rád poskytne a můžete se spolehnout, že nebude chybná.

 • Bude mi přes právní poradenství poskytnut právník?

  Ne, právní poradenství slouží jen k telefonické radě. Nicméně vám můžeme kontakt na právníka zajistit.

 • Jaká společnost zprostředkovává právní poradenství?

  Jsme hrdí na to, že v této oblasti můžeme spolupracovat se společností D.A.S. Rechtsschutz AG, která patří v pojištění právní pomoci mezi špičku nejen v ČR.

 • Jak funguje právní poradenství u autopojištění?

  Stačí zavolat na naši asistenční linku +420 241170 000 a spojíme vás se zkušeným právníkem. Ten vám poradí, jak postupovat např. při řízení vedeném pro nedbalostní trestný čin či přestupek, odebrání řidičského či technického průkazu nebo koupi a prodeji vozidla (např. reklamace). Služba se vztahuje na území Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

Asistence

 • Kolikrát ročně mohu asistence využít?

  Asistenci můžete využít, jak často potřebujete. Výjimkou je nepojízdnost z důvodu vybité baterie a poskytnutí náhradního vozidla z důvodu poruchy, záměny či nedostatku paliva, zabouchnutí  vozidla či ztráty klíčů. V těchto případech lze asistenci využít dvakrát v jednom pojistném roce.

 • Co všechno hradí asistence při neprovozuschopnosti vozidla v zahraničí?

  Naše asistence funguje úplně stejně doma i v zahraničí.

 • Za jakých podmínek mám nárok na náhradní vozidlo?

  Na náhradní vozidlo máte nárok v rámci „Rozšířené asistence“ (tedy u balíčků PLUS, EXTRA nebo MAX). Pokud se Vaše vozidlo stane neprovozuschopným, pokud je Vaše vozidlo ukradeno nebo jsme zorganizovali jeho odtah do servisu a není možné ho zprovoznit tentýž den, ve všech případech (kromě defektu pneumatik) na Vaše přání zajistíme a zaplatíme náklady na zapůjčení náhradního vozidla, včetně jeho přistavení a vrácení.

 • Zajistí mi asistence odtah? Kam?

  Ano, odtah do nejbližší autoopravny a v případě sjednání balíčku PLUS, EXTRA a MAX do jakéhokoliv místa, které si učíte vzdáleného max. 150 km od místa události.

 • Pomůže mi právní poradenství s jazykovou bariérou v případě nouze v zahraničí?

  Ano, telefonické tlumočení můžete využít např. při jednání s bezpečnostními orgány, záchrannou službou nebo účastníky nehody.

 • Při škodě mám volat asistenční službu 241 170 000, event. linku 1224? Je k dispozici 24 hod. denně?

  Ano, obě linky fungují non-stop.

 • Jaké mám asistenční služby? Je asistence automatickou součástí autopojištění?

  Přehled konkrétních asistenčních služeb naleznete v pojistných podmínkách. Základní asistenční služby jsou automatickou součástí každého z nabízených balíčků. Rozšířená asistence je pak součástí balíčků PLUS, EXTRA a MAX. Více informací o asistenčních službách najdete zde.

Doplňková pojištění

 • Potřebuji jako řidič úrazové pojištění osob ve vozidle, nebo se povinné ručení vztahuje i na mě?

  Povinné ručení nekryje náklady spojené se zraněním či smrtí řidiče vozidla, které nehodu způsobilo. K tomu je třeba mít úrazové připojištění řidiče, nebo lépe klasické životní pojištění.

 • Úrazové pojištění řidiče se vztahuje na majitele vozidla nebo na toho, kdo aktuálně vozidlo řídí?

  Jak název napovídá, pojištěný je vždy aktuální řidič vozidla.

 • Jaký je můj limit plnění u pojištění skel?

  Limit na pojištění skel je uvedený v pojistné smlouvě. Limitem plnění je obvyklá cena vozidla bezprostředně před pojistnou událostí.

 • Je nějaká spoluúčast při škodě na sklech?

  Výměna skla je se spoluúčastí 1 000 Kč, oprava je bez spoluúčasti.

 • Mohu využít k výměně nebo opravě skla libovolnou opravnu a pojišťovně předložit pouze účet?

  Pozor, v souladu s pojistnými podmínkami je třeba v ČR využít smluvní servis Allianz. Jeho vyhledání je dostupné na našich webových stránkách.

 • Vztahuje se pojištění skel na všechna skla, nebo jen na čelní sklo?

  Vztahuje se na všechna a dokonce i na střešní. To zatím moc konkurentů neumí:-)

Cestovní pojištění

Nejčastější dotazy k cestovnímu pojištění

 • Kde najdu výčet rizikových sportů? A co dělat pokud sport v tabulce od vás nenaleznu?

  Odkaz na tabulku sportů naleznete zde, pokud sport nemůžete najít, neváhejte nás kontaktovat telefonicky.

 • Zaplatil jsem zálohu na pobyt a chtěl bych si pojistit storno poplatky - mohu?

  Ano, je to možné nejpozději jeden pracovní den po úhradě zálohy, doplatku nebo celkové ceny cestovní služby. V tentýž den je také nutné uhradit pojistné. Upozorňujeme, že pojištění je se spoluúčasti 20 %.

 • Pokud zadám cílovou zemi např. Španělsko, bude mi platit pojištění i na země, kterými budu projíždět?

  Ano, pojištění bude platit po celé Evropě.

 • Jde sjednat pojištění i v den odjezdu?

  Ano lze, sjednat můžete tentýž den.

 • Od kdy je cestovní pojištění platné?

  Pojištění začíná platit dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, ne však dříve než okamžikem překročení státní hranice ČR do zahraničí. Podmínkou je zaplacení pojistného.

 • Platí cestovní pojištění i v zemích, kam MZV nedoporučuje cestovat?

  Neplatí, bohužel nemůžeme pojistit cesty do oblastí, které státní, samosprávný či jiný veřejný orgán označil jako válečné nebo životu a zdraví jinak nebezpečné a bylo nedoporučeno do dané oblasti cestovat.

 • Zaplatíte z odpovědnosti rozbití zapůjčeného skútru na dovolené?

  Bohužel nikoliv, u odpovědnosti je vyloučeno používání jakýkoliv motorových vozidel. Proto doporučujeme zkontrolovat, zda půjčovné zahrnuje povinné ručení, případně i havarijní pojištění.

 • Můžu se pojistit pro turistickou cestu do nadmořské výšky až do 5 000 m?

  Ano, od 3 000 do 5 000 m se můžete připojistit, nad 5 000 m už jdete jen na vlastní nebezpečí.

 • Budu pojištěný i pro případ, kdy se budu potápět až 30 m hluboko v moři?

  Ano, máte-li sjednáno připojištění rizikových sportů, můžete se potápět až do 40m. Nezapomeňte, že je nutné mít s sebou příslušné vybavení a být držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu.

 • Budu pojištěný i pro případ, kdy se mi stane úraz v horách a bude mě hledat a poté vrtulníkem odvážet horská služba?

  Ano, vyhledání a zásah horskou službou při úrazu, akutním onemocnění nebo úmrtí pokrývají léčebné výlohy. K omezení nebo odmítnutí plnění může dojít například, pokud budete provozovat nepojištěné rizikové aktivity.

 • Můžu si pojistit lyže uložené v uzamčeném boxu na střeše auta pro případ krádeže?

  Ano, pro tyto případy slouží pojištění zavazadel. Máte-li u nás sjednáno také pojištění majetku, lze po ČR využít připojištění v rámci věcí v autě.

 • Je možné pořídit si cestovní pojištění pro zájezd v ČR?

  Ano je, vše zůstává stejné jako u pojištění do zahraničí, jen Vás nepojistíme na léčebné výlohy, které máte standardně hrazeny v rámci svého zdravotního pojištění.

 • Co dělat, když jsem ztratil/a doklad o pojištění (kartičku)?

  Fyzická podoba kartičky není nutná. Stačí, když ji máte uloženou v telefonu, v mobilní aplikaci nebo v e-mailu. Důležité je znát číslo pojistné smlouvy, jméno pojištěného a telefon na asistenční službu.

 • Jak postupovat při pojistné události?

  Zavolejte nám na číslo + 420 241 170 000 a domluvíme konkrétní postup. Zpravidla bude potřeba zajistit dokumenty od lékaře, policie, dopravce apod.

 • Jak poznám, co je rizikový sport za příplatek? (základní sport. aktivity/ rizikové aktivity/ nepojistitelné aktivity)

  Sport stačí vyhledat v naší tabulce sportů. Automaticky jste pojištěni na 150 aktivit, na dalších 40 činností se můžete připojistit. Jen malá skupina sportů je nepojistitelná.

 • Špatný údaj ve jméně / datu narození – jak nahlásit změnu?

  Pro změnu nebo nové sjednání nám zavolejtena číslo + 420 241 170 000 nebo navštivte nejbližší pobočku.

 • Zahrnuje pojištění storno poplatků úpadek CK?

  Nezahrnuje, proti úpadku cestovní kanceláře je povinna se pojistit sama cestovní kancelář. Pojištění storno poplatků slouží pro případy, kdy Vy nemůžete odjet na cestu např. z důvodu akutního onemocnění, úrazu a mnohých dalších situací.

 • Jak prodloužit pojištění nebo změnit termín?

  Pro změnu nebo nové sjednání zavolejte na číslo + 420 241 170 000 nebo se stavte na nejbližší pobočce. Krátkodobé pojištění jde prodloužit nejpozději v poslední den trvání již sjednaného pojištění. Roční pojištění nelze prodloužit a musí být sjednáno nové. Nejrychleji sjednáte nové pojištění online.

 • Od kdy je pojištění platné?

  Od data uvedeného v pojistné smlouvě a nejdříve však po uhrazení pojistného nebo zadání příkazu k provedení platby.

 • Jak postupovat v případě nemoci či úrazu v zahraničí?

  Vždy kontaktujte asistenční službu pojišťovny Allianz na čísle +420 241 170 000. Kontaktní údaje jsou také uvedeny na kartičce cestovního pojištění.

 • Proč cestovní pojištění, když jsme v Evropské unii?

  Členství v Evropské unii zaručuje občanům České republiky při pobytu v jiné členské zemi právo na stejnou péči, jako mají tamní občané.  V praxi to však znamená, že v případě onemocnění nebo úrazu hradí občané České republiky spoluúčast podle pravidel platných v dané zemi.

  Nárok na zdravotní péči se navíc vztahuje jen na veřejná zdravotnická zařízení. Netýká se soukromých zdravotnických zařízení ani ordinací soukromých lékařů. Součástí běžného pojištění není ani úhrada zdravotního transportu zpět do vlasti nebo repatriace tělesných ostatků.

  Proto je nutné sjednat si kvalitní cestovní pojištění, abyste nemuseli mít strach, že se vrátíte z dovolené s vysokými účty za léky nebo léčbu, které Vám nebudou proplaceny. Nevyplatí se ani spoléhat na pojištění k platební kartě – jeho omezené limity pokryjí jen zcela základní ošetření.

Asistence

 • Máte v nabídce asistenčních služeb tlumočení?

  Samostatné tlumočení v nabídce nemáme. V praxi však vycházíme vstříc. Naši operátoři se domluví anglicky nebo jiným světovým jazykem.

 • Jsem omezen nějakým finančním limitem pro čerpání asistence?

  Základní asistence u léčebných výloh je bez limitu, u všech škod z doplňkových služeb jako je právní pomoci v zahraničí, náhradní pracovník nebo opatrovník je limit 35 tis. Kč. Na ztrátu dokladů a základní technickou pomoc při škodě na majetku je limit 5 tis. Kč.

 • Budu platit spoluúčast?

  Spoluúčast uplatňujeme jen u některých druhů pojištění, např. u odpovědnosti je to 5 tis. Kč. U pojištění storno poplatků je spoluúčast 20 %. V ostatních případech je pojištění bez spoluúčasti.

 • V jakých případech musím vždy kontaktovat asistenci?

  Nezbytné je schválení postupu od asistence v případě převozu z místa události do nejbližšího zařízení. Zavolejte ale pokud možno vždy, zamezíte tak případným dalším nedorozuměním při řešení pojistné události.

 • K čemu asistence slouží? S čím vším mi pomohou?

  Poskytneme informace, jak postupovat v konkrétní situaci, zajistíme zdravotní péči, úhradu nákladů za léčbu pojištěného, dopravu nebo ubytování pro Vás a osobu blízkou.

 • Pomůže mi asistenční služba s jazykovou bariérou v případě nouze v exotické zemi?

  V případě nouze Vám naši operátoři vyjdou maximálně vstříc, standardně se domluví anglicky nebo jiným světovým jazykem. Nemůžeme však garantovat překlady za každé situace a obratem.

 • Je asistenční služba k dispozici 24 hod. denně?

  Ano, asistenční služba je k dispozici non-stop.

Platba pojistného

 • Mohu zaplatit pojištění v den odjezdu?

  Ano.

 • Pojistná smlouva je uzavřená zaplacením. Je pojistné zaplaceno již odepsáním z mého účtu, nebo až když peníze dojdou na účet pojišťovny?

  Pojistné je zaplacené již podáním platebního příkazu z vašeho účtu, pokud k němu dojde ještě před vycestováním.

Škody

 • Jaké dokumenty budu muset doložit? Stačí kopie?

  Záleží na typu pojistné události, pro hladký průběh likvidace zavolejte na asistenční službu, co vše bude nutné doložit. Originál je vždy lepší než kopie.

 • Jakým způsobem budu komunikovat s likvidátorem?

  Je to na vás, můžete si zvolit telefon, email nebo dopisy.

 • Musím hlásit pojistnou událost i v případě, že jsem v zahraničí za ošetření nic nehradil?

  Nemusíte, jen pokud chcete nahradit vzniklou škodu nebo újmu.

 • Do kdy musím nahlásit pojistnou událost a komu?

  Nahlásit ji musíte nám a bez zbytečných odkladů.

 • Hradí Allianz léčebné výlohy v zahraničí při komplikaci v těhotenství?

  Ano, ale jen do 26. týdne těhotenství a nesmí se jednat o rizikové těhotenství.

 • Hradí Allianz škody způsobené v souvislosti s terorismem?

  Ano, v souvislosti s terorismem hradíme léčebné výlohy do limitu 1,5 mil. Kč a do 1,5 mil. Kč repatriaci.

Slovník pojmů

 • Co je to pojištění storno poplatků?

  Je to pojištění, které Vám uhradí až 80 % nákladů na cestu, v případě, že nebudete moci ze závažných důvodů vycestovat. Všechny případy, na které se pojištění vztahuje, naleznete v pojistných podmínkách.

 • Co je to rizikový sport?

  Seznam rizikových sportů naleznete v naší tabulce sportů. Automaticky jste pojištěni na 150 aktivit, na dalších 40 rizikových sportů se můžete připojistit. Jen malá skupina sportů je nepojistitelná.

 • Kde najdu výklad pojmů (pojistitel, pojistník, poškozený, pojištěný)?

  Vše najdete v pojistných podmínkách.

 • Považuje se cesta do zahraničí na mezinárodní florbalový turnaj starších žáků za provozování profesionálního sportu?

  Nepovažuje, organizované sportovní soutěže lze připojistit v rámci rizikových sportů. Profesionálním sportem máme na mysli sportovní činnost, která je prováděna za úplatu na základě smlouvy se sportovní organizací nebo která je převážným zdrojem příjmů sportovce.

 • Je alergie chronické onemocnění?

  Samotnou alergii za nemoc nepovažujeme. Náklady na nezbytné ošetření při náhlé alergické reakci hradíme.

Pojištění majetku

Nejčastější dotazy k pojištění majetku

 • Kde lze ověřit zaplacenost pojistné smlouvy?

  Zaplacenost pojistné smlouvy lze ověřit na následujícím odkazu: https://www.allianz.cz/pro-klienty/zaplacenost-pojistky/

 • Je nutné ukončit pojištění domácnosti v případě stěhování?

  V pojistné smlouvě lze změnit místo pojištění na základě sepsaného změnového formuláře s Vaším obchodním zástupcem.

 • Jak mohu změnit místo pojištění při získání čísla popisného po kolaudaci nemovitosti?

  Změnu je nutné nahlásit písemnou formou s podpisem pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? Co je nutné doložit při ukončení pojistné smlouvy z důvodu prodeje nemovitosti či bytu?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě podepsané písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny. K výpovědi je nutné doložit kopii kupní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitostí, případně protokol o předání bytu.

Pojištění domácnosti

 • Jak rozeznám, co je domácnost a co budova?

  Budova je Váš nemovitý majetek, tj. rodinný dům nebo byt (stěny, podlahy aj.), domácnost je vše movité, co se nachází vevnitř domu nebo bytu (nábytek, elektronika aj.).

 • Co vše znamená pojem „Velká hrozba“?

  Velká hrozba zahrnuje souhrn nejzávažnějších rizik, jako jsou požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv a rázová vlna.

 • Jsou pojištěny i věci, které jsem si zapůjčil nebo mám např. doneseny domů z práce?

  Elektronika a optika k výkonu povolání je pojištěna automaticky bez limitu (např. pracovní notebook). Pojištěny jsou i jiné zapůjčené věci, které užívám pro svoji potřebu (televize, vybavení pronajatého bytu apod.). Zapůjčené věci lze pojistit i v rámci pojištění odpovědnosti do limitu 10 tis. Kč na pojistný rok.

 • Co vše zahrnuje pojištění domácnosti?

  Veškeré movité vybavení Vašeho bytu nebo rodinného domu včetně věcí uložených ve vedlejším prostoru (garáž, sklep,…), kromě toho k ní můžete přidat stavební součásti, což jsou zabudované stavební prvky (např. vestavěná skříň, mezistěny aj.).

 • Je v domácnosti pojištěna i kuchyňská linka?

  Ano, kuchyňská linka může být součástí jak pojištění budovy, tak i domácnosti.

 • Jak při likvidaci doložím, co vše jsem v domácnosti měl?

  Účtenkami, fotodokumentací, záručními listy, znaleckými posudky nebo čestným prohlášením.

 • Jsem v pojištění domácnosti pojištěný na vykradení bytu?

  Ano, stačí mít adekvátně zabezpečený byt.

 • Na koho se vztahuje právní ochrana soukromí?

  Právní ochrana soukromí se vztahuje na ochranu a prosazování Vašich právních zájmů v oblasti soukromí. Konkrétně na nároky na úhradu Vaší újmy, spory z vlastnického práva k movitým věcem, spory při reklamaci zboží, spory s pojišťovnami nebo právo sociálního zabezpečení.

 • Na co je regres zdravotní pojišťovny?

  Regres zdravotní pojišťovny využijete v případě, pokud způsobíte újmu na zdraví 3. osobě, jejíž zdravotní pojišťovna po Vás bude vymáhat náklady na léčení nebo budete muset uhradit vyplacené nemocenské dávky.

 • Jaké má limity?

  Limity si můžete nastavit volitelně na smlouvě, např. maximální limit odpovědnosti s územní platností po celé Evropě je 30 mil. Kč.

 • Na koho se vztahuje pojištění odpovědnosti?

  Na všechny osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti. Popř. (pokud si pojistíte) tak i na další osoby, které pověříte bezplatným provedením pomocných stavebních prací, bezplatným ošetřováním zvířete nebo bezplatným opatrováním domácnosti včetně běžných domácích prací.

 • Co je bezpečnostní uzamykací systém?

  Jde o systém zabezpečení bytu, který odpovídá standardům a normám ČSN. Je to buď:

  a) komplet zadlabacího zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním

  b) nebo elektromechanický bezpečnostní zámek.

 • Co je nová a časová cena?

  Nová cena je primárně nastavena u pojištění domácnosti, jedná se o cenu, za kterou si v daném čase a místě můžete pořídit novou věc srovnatelné kvality s pojištěnou věcí. Časová cena je cena, kterou měla věc těsně před pojistnou událostí a zohledňuje zároveň opotřebení, znehodnocení nebo zhodnocení (rekonstrukci).

 • Jaké máme spoluúčasti? A u čeho?

  Spoluúčast na smlouvě se dá (mimo níže uvedené případy) libovolně nastavit na 0, 3 nebo 10 tis. Kč. V případě povodně uplatníme 1 % spoluúčast (min 30 tis. Kč u budovy a 15 tis. Kč u domácnosti) a u záplavy 5 tis. Kč u budovy a 3 tis. Kč u domácnosti. U strojního pojištění je spoluúčast 1 tis. Kč. U pojištění odpovědnosti zaměstnance je spoluúčast 10 %, min. 1 tis. Kč. Spoluúčast u krádeže vloupáním pro pojištění domácnosti závisí na stupni Vašeho zabezpečení.

 • Co je podpojištění a jaké má následky?

  Podpojištění je stav, kdy odhadnete pojistnou částku níž než by měla v reálu být. V důsledku toho jsme oprávněni snížit výši plnění.

 • Kdy vyplácíme stress benefit?

  V případě totální škody nad 90 % sjednané pojistné částky vyplatíme navíc u budovy 30 tis. Kč a u domácnosti 15 tis. Kč.

 • Když mi elektrický zkrat rozbije ledničku, uhradíme i znehodnocené potraviny?

  Ano, v rámci domácnosti lze pojistit poruchu chladícího zařízení.

 • Na co všechno se vztahuje pojištění skel u domácnosti?

  Pojištění skel se vztahuje téměř na jakékoliv poškození skel ve vaší domácnosti nebo budově, ať už se jedná o rozbití okna kamínkem od sekačky nebo vysklení interiérových dveřích při hraní dětí. V rámci domácnosti jsou hrazeny navíc akvária, terária nebo zasklení krbů. Výluky z pojištění naleznete v pojistných podmínkách.

 • Dá se připojistit vinný sklep u rodinného domu?

  Pokud se nachází na oploceném pozemku u pojištěného rodinného domu, chaty, chalupy), tak ano, a to v rámci vedlejších staveb, které máte už automaticky pojištěny min. do 10 % z pojistné částky budovy. Dražší stavby lze připojistit.

 • Jaké „trubky a kabely“ jsou pojištěné v budově a v domácnosti?

  K budově patří veškeré vnitřní rozvody a venkovní přípojky v místě pojištění, které jsou ve vlastnictví pojištěného, ať už se jedná o vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky včetně ventilů, kabelové rozvody, zděné přístřešky, šachty, skříně či pilíře. Do domácnosti patří vše, co je součást spotřebičů (např. pračky, myčky nebo sušičky) a do určitého limitu (limit pro stavební součásti) i vnitřní rozvody.

 • Zaplatí mi Allianz vybavení domácnosti v nových cenách?

  Ano, pokud jste si sjednal nové ceny v pojistné smlouvě. Pokud jste si sjednal časové ceny, tak budeme v časových cenách plnit zničení, odcizení nebo ztrátu elektrospotřebičů a sportovních potřeb starších 5 let a oděvů, obuvi a prádla starších 3 let.

 • Je možné pojistit robotickou sekačku jezdící po zahradě?

  Ano, stačí si sjednat Věci na zahradě. Uhradíme Vám i prostou krádež sekačky (bez překonání zabezpečení). Sekačka musí mít při škodě funkční a aktivní alarm a zámek s PIN kódem.

 • Budu mít v rámci pojištění domácnosti pojištěno i kolo ve společné kolárně/ na chodbě bytového domu/ před obchodem?

  Ano, v kolárně máte věci pojištěné v rámci vedlejších prostor s limitem 10 %, max. 100 tis. Kč. Mimo dům si stačí si sjednat Věci odložené na místě k tomu určeném s limitem až 30 tis. na pojistný rok. Kolo na chodbě bytového domu pojištěno není.

 • Pojistíte mi elektroniku v bytě do plné hodnoty?

  Ano, elektronika je součástí vybavení domácnosti, stačí uvést správnou pojistnou částku, která pokrývá celou hodnotu Vaší domácnosti.

 • Můžu si u vás pojistit zařízení bytu, ve kterém nebydlím a jen ho pronajímám?

  Ano, pojistit k bytu lze i stavební součásti a jeho vnitřní vybavení (domácnost).

 • Pojistí mi Allianz škodu na NTB, který nechám ve vozidle?

  Ano, pojištění Věci v autě lze sjednat jako připojištění až s limitem 100 tis. Kč na pojistnou událost.

 • Jak si změním smlouvu sjednanou přes internet?

  Pro změnu nebo nové sjednání si připravte číslo Vaší smlouvy a zavolejte nám, spolu to vyřešíme.

Pojištění budovy

 • Kde zjistím, v jaké povodňové zóně jsem?

  Sdělí Vám to poradce při sjednání pojištění podle Vaší adresy.

 • Co znamená trvale obývaný objekt, když na prázdniny odjíždím na chalupu?

  Budovu nebo byt považujeme za trvale obývanou, pokud je užívána k trvalému bydlení v průměru min. 6 měsíců v roce. Definici pro nás splňuje i budova v rekonstrukci, která není po dobu rekonstrukce obývaná. Doba rekonstrukce ale nesmí přesáhnout 1 rok.

 • Jak správně nastavit limity u budovy?

  Zvolte si ze tří úrovní nízká – střední – vysoká a upravte jednotlivě, pokud Vám některý z limitů nevyhovuje.

 • Mám pojištěnou i garáž, skleník, pergolu, bazén, oplocení?

  Ano.

 • Jaké vedlejší stavby si mohu pojistit?

  Všechny stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem a nachází se na stejném pozemku (např. garáž, kůlna, stodola, oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, bazén, podzemní sklípky, opěrné, zárubní i obkladní zdi), technické zařízení, zpevněné plochy, skleník, zařízení staveniště, samostatná garáž v OV do 500 m od bytu nebo domu. Objekty ale nesmí být ve špatném technickém stavu.

 • Jsou pojištěny společné prostory v domě?

  Ano.

 • Co vše zahrnuje pojištění budovy?

  Trvale obývané hlavní stavby, vedlejší stavby, volitelné předměty (např. hřbitovní stavby, pojištění porostů apod.), stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí, mobilní hasicí přístroje, vybavení hydrantové skříně a fotovoltaické elektrárny.

 • Na co jsou pojištěné vedlejší stavby?

  Vedlejší stavby jsou pojištěny na stejná rizika jako budova, můžete si vybrat z limitů 10, 15 nebo 20 % z pojistné částky na pojistnou událost, popř. lze tento limit ještě navýšit.

 • Je v tomto pojištění zahrnutá i garáž?

  Ano, garáž je běžně součástí vedlejších staveb pokud se nachází do 500 m od místa pojištění.

 • Co když mi kuna poškodí vnitřní zateplení střechy?

  Můžete se u nás připojistit i na poškození vnitřního zateplení střechy až na 30 tis. Kč na pojistný rok.

 • Mám pojištěno i tepelné čerpadlo na zahradě?

  Ano, pokud je čerpadlo součástí technického zařízení staveb k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou. Máte-li sjednáno Strojní pojištění, je čerpadlo kryto proti jakékoliv nahodilé příčině, která není vyloučena.

 • Jak si můžu připojistit garáž nacházející se v sousední ulici?

  Pokud se Vaše garáž nachází do 500 m od místa pojištění bytu nebo rodinného domu, je pojištěna automaticky v rámci vedlejších staveb. Pokud je garáž dále než 500 m od místa pojištění, lze ji pojistit samostatně.

 • Umíte pojistit byt na tržní cenu?

  Ano, byt automaticky pojišťujeme na tržní cenu.

 • Proč si mám pojišťovat byt, když SVJ pojistilo celý bytový dům?

  Například z toho důvodu, že chcete mít byt pojištěn na tržní ceny nebo Vám nevyhovuje rozsah, na který je pojištěn celý bytový dům, popř. to po Vás požaduje banka při vyřizování hypotéky. Dále je důležité pojištění Vaší domácnosti, které do pojistky BD nespadá. Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti, které Vás kryje pokud byste způsobil něco Vašim sousedům.

Pojištění odpovědnosti

 • Jaký je rozdíl u profesní odpovědnosti a odpovědnosti z běžného občanského života?

  Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli se vztahuje na škody a újmy, které způsobíte v práci, zaměstnavatel po Vás může požadovat až 4,5 násobek Vaší mzdy. Odpovědnost z běžného občanského života se týká běžné činnosti ve Vašem životě, když zrovna nejste v práci.

 • Jsou pojištěni domácí mazlíčci?

  Ano, pojištění již zahrnuje chov 1 psa. Máte-li více psů nebo jiná zvířata, sjednejte si připojištění pro chovatele.

 • Budu platit nějakou spoluúčast?

  Pojištění odpovědnosti je bez spoluúčasti. Malá spoluúčast je pouze u pojištění odpovědnosti zaměstnance – 10 %, minimálně 1 tis. Kč

 • Co vše zahrnuje pojištění odpovědnosti?

  Velká hrozba zahrnuje běžné činnosti, vedení domácnosti, rekreační sport vč. cyklistiky nebo jezdectví, chov psa, používání malých plavidel. Dále se můžete připojistit na chov více zvířat, držbu a užívání zbraní, regres zdravotní pojišťovny. Kromě toho také na škody z vlastnictví budovy a bytu v OV, které jsou trvale obývané (ať Vámi nebo je pronajímáte).

 • Co když rozbiju něco při návštěvě mé matky?

  Bohužel, z pojištění odpovědnosti nehradíme újmy způsobené Vámi příbuzným v řadě přímé nebo osobám blízkým. Musí se jednat o cizí osobu.

 • Bojím se, že způsobím škodu v pronajatém bytě. Zaplatí Allianz třeba požárem zničené bytové jádro?

  Ano, stačí si v rámci odpovědnosti pojistit připojištění pronajatých bytů (najdete v online sjednání u nastavení limitů v levém horním rohu) a budeme hradit škody na pronajaté budově nebo jednotce.

 • Hradí za mě Allianz i škody, které způsobím zaměstnavateli?
 • Chrání mě Vaše pojištění odpovědnosti i v zahraničí?

  Ano, pokud si zvolíte rozšířenou platnost na celou Evropu.

 • Vztahuje se pojištění odpovědnosti i na mé děti?

  Ano, vztahuje se na všechny osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti.

Právní ochrana

 • Co je v základní právní ochraně tohoto pojištění?

  Základní právní ochrana obsahuje „právní poradenství“, tj., prvotní právní poradu po tel. i emailu (i opakovaně) pro konkrétní právní problém.

 • Kolik osob je tímto způsobem pod právní ochranou?

  Pojištění se vztahuje na Vás a rodinné příslušníky (partner/ka, manžel/ka a Vaše studující děti), pokud s Vámi žijí ve společné domácnosti.

 • Pomůžete mi při reklamaci vyúčtování elektřiny, vodného nebo plynu?

  Ano, tuto situaci vyřeší pojištění právní ochrany domova – Nároky a spory ze smluv. Jste-li v nájmu nebo podnájmu, můžete si sjednat Nároky a spory z dodavatelských smluv v rámci právní ochrany v nájemních sporech.

 • Vztahuje se právní ochrana na všechny mé nemovitosti?

  Pojistné krytí se vztahuje pouze na jednu Vámi zvolenou budovu uvedenou v pojistné smlouvě.

 • Jak mohu požádat o právní radu?

  Kdykoliv zavolejte na asistenční službu +420 241 170 000 a operátorovi sdělte číslo Vaší smlouvy u Allianz.

Asistence

 • Jsem omezen nějakým finančním limitem pro čerpání asistence?

  Ano, základní i rozšířená asistence zahrnuje limit 4 tis. Kč 2x ročně. Asistence pro cyklisty je do limitu 2 tis. Kč 3x ročně.

 • Budu platit spoluúčast?

  Asistence je bez spoluúčasti.

 • Mohu si dokoupit asistenční zásah u pojištění DOMOV?

  Ano, u servisu domácích elektrospotřebičů a u deratizace a dezinsekce si můžete dokoupit dva zásahy.

 • Pomůžou mi s vosím hnízdem na střeše?

  Ano, stačí mít sjednanou deratizaci a dezinsekci (rozšířená asistence).

 • Můžu kontaktovat asistenci, když se mi náhle porouchá pračka?

  Ano, asistenci máte krytou v případě sjednaného Servisu domácích elektrospotřebičů.

 • Musím něco platit při zásahu asistenční služby?

  Nemusíte, poskytování služeb je omezeno pouze limitem 4 tis. Kč 2x ročně na práci, materiál a náhradní díly sloužící k opravě. Navíc za Vás hradíme i náklady na dopravu řemeslníka/opraváře v reálné výši.

 • Jaký je rozsah asistenčních služeb?

  Nabízíme základní asistenci (pomoc při havarijní situaci či zabouchnutí klíčů) nebo rozšířenou asistenci, která zahrnuje navíc deratizaci a dezinsekci a servis domácích elektrospotřebičů. Kromě toho si můžete sjednat IT asistenci nebo Asistenci pro cyklisty.

 • Na kolik asistenčních zásahů mám během roku nárok?

  Základní i rozšířená asistence zahrnuje limit 4 tis. Kč 2x ročně. Asistence pro cyklisty je do limitu 2 tis. Kč 3x ročně.

Platba pojistného

 • Jak mám nastavit inkaso?

  Nejprve je třeba dohodnout se svou bankou (při osobní návštěvě nebo přes internetové bankovnictví) povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu pro autopojištění číslo 2727/2700. A pak už nám to stačí nahlásit, třeba telefonicky na naši klientskou linku +420 241170 000. Více informací najdete zde.

 • Jak mám zavést SIPO?

  U nového pojištění je to hračka, stačí si říct při sjednání. Pokud chcete zavést SIPO k existující smlouvě, je třeba navštívit našeho obchodního poradce, který s vámi sepíše dohodu o zřízení SIPO (bohužel potřebujeme váš fyzický podpis). Platby skrze SIPO začnou fungovat dva měsíce po zpracování dohody v našem systému. Více informací najdete zde.

 • Co mám dělat, potřebuji změnit údaje na smlouvě, způsob úhrady pojistného?

  Zavolejte nám nebo navštivte nejbližší pobočku Allianz.

 • Co mám dělat v případě, že nesouhlasím s výší pojistného?

  Zavolejte nám nebo navštivte nejbližší pobočku Allianz.

 • Kde a jak si mohu ověřit, že mám pojistku v pořádku zaplacenou?

  Zaplacenost pojistky můžete ověřit zde nebo nám zavolejte.

 • Kdy mi přijde dopis / e-mail s informací, jakou částku a do kdy mám uhradit?

  Vždy s předstihem tak, abyste stihli bezpečně odeslat platbu nebo nás kontaktovat kvůli nesrovnalostem. Bývá to nejpozději měsíc před výročím smlouvy.

Škody

 • Proplatíte mi znalecký posudek/ posudek od opravny?

  Záleží na konkrétní situaci. Poraďte se s námi předtím, než znalecký posudek objednáte.

 • Kde mohu nechat poškozenou věc opravit?
 • Jak mohu doložit, že jsem poškozenou věc vlastnil, když účtenku o koupi již nemám?

  Záleží vždy na konkrétním případě – blíže Vás bude informovat náš likvidátor, který bude mít Vaši škodu na starosti.

 • Jakým způsobem budu komunikovat s likvidátorem?

  Je to na vás, můžete si zvolit telefon, email nebo dopisy.

 • V jaké výši mi bude škoda uhrazena? Odečítá se „amortizace“?

  Škody jsou hrazeny v nových nebo časových cenách, záleží, co jste si zvolili při sjednání (u pojištění domácnosti) nebo záleží na stáří a stavu objektu (u pojištění budovy). Časové ceny zohledňují opotřebení.

 • V jakém případě musím volat policii?

  U Allianz DOMOV je to v případě krádeže vloupáním, loupeže, loupežného přepadení nebo prosté krádeže (bez překonání překážek). Na rozdíl od konkurence u nás nemusíte hlásit policii škodu způsobenou vandalismem.

 • Do kdy musím nahlásit pojistnou událost a komu?

  Nahlásit ji musíte nám, a to bez zbytečných odkladů.

Životní pojištění

Pojištění rizik a obecné dotazy

 • Co všechno hradíme z připojištění pro případ hospitalizace?

  Pokud máte sjednáno připojištění pro případ hospitalizace, zaplatíme Vám sjednanou denní dávku za každou půlnoc, kterou strávíte v nemocnici, a to až za 730 půlnocí. Pokud budete v nemocnici déle než 90 půlnocí nebo budete na oddělení ARO či JIP, plnění může být ještě vyšší. Detaily naleznete ve smluvní dokumentaci.

 • Jak je to s rizikovým těhotenstvím u pojištění pracovní neschopnosti?

  U pojištění Allianz ŽIVOT za jakékoliv události spojené s těhotenstvím nic neplatíme až do osmi měsíců od počátku připojištění. Poté platíme pouze za události, kdy jsou obtíže vedoucí k pracovní neschopnosti doložené vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami (laboratorními, zobrazovacími apod.) jako nemoc. I u těchto událostí však mohou existovat další omezení. Informace o tom, jak je tomu u jiných produktů, a o dalších omezeních naleznete v příslušné dokumentaci a pojistných podmínkách.

 • Jak funguje plnění u připojištění PRO boj s rakovinou?

  Pojistné plnění poskytneme pojištěnému, pokud mu je diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění. Podle způsobu léčby a vývoje onemocnění vyplatíme odpovídající část pojistné částky. Přehledně to popisuje tabulka Seznam zhoubných nádorových onemocnění na straně 127, kterou najdete ve smluvní dokumentaci.

 • Jak funguje plnění u pojištění závažných nemocí?

  Pojistné plnění poskytneme pojištěnému, pokud mu je během trvání připojištění stanovena diagnóza uvedená v seznamu závažných onemocnění, který je součástí Vaší pojistné smlouvy (str.124). Plnění vyplatíme pojištěnému nejdříve po 30 dnech od stanovení diagnózy. Detaily a všechny hrazené diagnózy naleznete ve smluvní dokumentaci.

   

 • Jaké stupně invalidity mi smlouva kryje?

  Česká legislativa definuje 3 stupně invalidity. Jaké stupně Vaše pojištění invalidity kryje, najdete ve své pojistce. Další možností je zobrazení prostřednictvím služby MojeAllianz.

 • Kryje životní pojištění i riziko terorismu?

  V pojištění Allianz ŽIVOT standardně kryjeme, pokud se stanete obětí teroristického útoku. Pouze v případech masivního útoku, kdy bychom měli vyplatit celkem více než 500 000 000 Kč, bychom pojistné plnění omezili na max. 2 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. Detaily (i pro ostatní produkty) naleznete ve smluvní dokumentaci.

   

 • Kryje moje smlouva provozování sportu na jakékoliv úrovni?

  V pojištění Allianz ŽIVOT sporty dělíme do tří skupin (standardně pojištěné, připojistitelné a nepojistitelné) v závislosti na jejich rizikovosti a úrovni provozování (příležitostně, amatérsky a profesionálně). Do jaké skupiny který sport patří, naleznete v tabulce sportů na straně 102 ve smluvní dokumentaci (např. plavání na jakékoli úrovni je pojištěné standardně v základu, naopak box nepojistíme ani jako příležitostného koníčka).

 • Jaká rizika mám kryta pojistnou smlouvou a na jakou pojistnou částku?

  Rozsah Vašich pojištění a připojištění najdete v pojistce. Další možností je zobrazení prostřednictvím služby MojeAllianz.

 • Co je Garance nejvyššího plnění?

  Protože porovnat různá úrazová pojištění znamená složité procházení oceňovacími tabulkami, vše jsme pro Vás zjednodušili. U pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného několikrát ročně porovnáváme plnění u 5 největších pojišťoven za vybrané závažnější úrazy a našim klientům garantujeme, že dostanou nejvyšší částku ze všech těchto úrazů a pojišťoven. Podrobnosti najdete ve veřejném příslibu.

 • Co je veřejný příslib a kde ho najdu?

  Ten, kdo vydá veřejný příslib, se zavazuje zaplatit tomu, kdo splní určité podmínky uvedené v příslibu. V kontextu životního pojištění čas od času takovéto přísliby vydáváme a jejich přehled vždy naleznete v dokumentech.

 • Můžete pojistné plnění ze smlouvy vyplatit exekutorovi?

  Ano, můžeme.

 • Co je optimální varianta?

  Jedná se o naši nabídku pojištění šitou na míru podle Vašich uvedených potřeb.

 • Pro jaké změny Allianz potřebuje dodat žádost podepsanou na papíře?

  O řadu změn nás můžete požádat na našich webových stránkách. Změny, které nenaleznete ve formuláři, je nutné provést u našeho obchodního zástupce.

 • Můžu si měnit pojistnou částku či dosjednat nebo zrušit nějaké připojištění?

  U produktu Allianz ŽIVOT to možné je, a to u našich obchodních zástupců. Pokud máte jiné pojištění, tak Vám tuto informaci poskytne náš obchodního zástupce.

 • Od kdy jsem pojištěný? Jaké jsou čekací doby u životního pojištění, kdy mi pojištění začne platit?

  Jednotlivá pojištění platí buď od data počátku sjednaného v pojistné smlouvě, nebo po posouzení pojistného rizika (tedy většinou zdravotního stavu) z naší strany. U některých pojištění navíc sjednáváme tzv. čekací dobu, kdy po určité období od počátku pojištění za škody neplatíme – je to ochrana proti těm, kteří by chtěli pojištění zneužít. Detaily najdete u jednotlivých rizik ve smluvní dokumentaci.

 • Kde všude pojištění platí? Jaká je uzemní platnost pojištění?

  Územně omezené je pojištění hospitalizace a pracovní neschopnosti, ostatní pojištění Vás chrání po celém světě. Pro produkt Allianz ŽIVOT je pojištění hospitalizace (jen akutní stavy) a pracovní neschopnosti platné pro celý Evropský hospodářský prostor. Detaily pro všechny produkty naleznete ve smluvní dokumentaci.

Investice

 • Mám investiční životní pojištění u jiné pojišťovny, mohu k Vám převést své investice?

  Ano, můžete k nám takzvaně převést odkupné. Pro detailní informace a realizaci prosím kontaktujte obchodního zástupce.

 • Jaký je rozdíl mezi změnou alokačního poměru a převodem podílových jednotek?

  Změnu alokačního poměru můžete provést pro budoucí platby pojistného a nemá vliv na současné umístění jednotek ve fondech. Naopak převod podílových jednotek se provádí s již nakoupenými jednotkami a nemá vliv na budoucí umisťování nových jednotek.

 • Co je alokační poměr? Jak ho změním?

  Alokační poměr určuje, jaká část Vámi zaplacené investice poputuje do jakého fondu. Pokud je měsíční hodnota investovaného pojistného (po stržení 3% poplatku) 1 000 Kč a máte alokační poměr 40 % Fond Garance 2 a 60 % Dluhopisový fond Jistota, nakoupíme každý měsíc jednotky ve Fondu Garance 2 za 400 Kč a jednotky v Dluhopisovém fondu Jistota za 600 Kč. Změnu je nutné provést u našeho obchodního zástupce.

 • Jaké jsou poplatky u životního pojištění?

  Veškeré poplatky naleznete ve smluvní dokumentaci. Pro pojištění Allianz ŽIVOT jsou přehledně uvedeny v Sazebníku poplatků, který najdete zde.

 • Jaká je nákladovost investičních fondů v pojištění Allianz ŽIVOT?

  Investování s naším životním pojištěním je skutečně výhodné, nemáme žádné počáteční ani vstupní poplatky a investice jsou transparentně oddělené od pojistné ochrany. Strháváme si jen poplatek 3 % z investovaného pojistného a poplatek za správu fondů max. 1,25 % ročně (ten už je zohledněn v ceně podílových jednotek). Jako protihodnotu si můžete uplatnit daňové zvýhodnění až 24 000 Kč ročně a dostávat zvýhodněný příspěvek od zaměstnavatele. Podrobnější informace (např. TER jednotlivých fondů) naleznete v dokumentech.

 • Kde najdu informace o výkonnosti investičních fondů?

  Informace naleznete na našem webu, stačí rovnou kliknout zde.

 • Kde mohu získat přehled o aktuální hodnotě mých investic?

  Každý rok Vám posíláme pravidelné vyúčtování vždy k výročí sjednání pojištění. Pokud potřebujete aktuálnější informace, kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo klientské centrum (tel. 241 170 000).

 • Kolik dostanu v případě dožití investičního pojištění?

  Na tuto otázku bohužel neexistuje dopředu správná odpověď – záleží, jak se bude Vašim investicím dařit.

 • Jde změnit životního pojištění z varianty „PRO daňové výhody“ na variantu „BEZ daňových výhod“?

  Ano, tato změna možná je, naopak to však nejde. Pro realizaci prosím kontaktujte obchodního zástupce.

 • Jde změnit pojištění Allianz ŽIVOT „bez investice“ na variantu „s investicí“?

  Ano, tato změna možná je, naopak to však nejde. Pro realizaci prosím kontaktujte obchodního zástupce.

Platba pojistného

 • Jak mám nastavit inkaso?

  Nejprve je třeba dohodnout se svou bankou (při osobní návštěvě nebo přes internetové bankovnictví) povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu pro životní pojištění 2700/2700. A pak už nám to stačí nahlásit, třeba telefonicky na naši klientskou linku +420 241 170 000. Více informací najdete zde.

 • Jak mám zavést SIPO?

  U nového pojištění je to hračka, stačí si říct při sjednání. Pokud chcete zavést SIPO k existující smlouvě, je třeba navštívit našeho obchodního poradce, který s vámi sepíše dohodu o zřízení SIPO (bohužel potřebujeme váš fyzický podpis). Platby skrze SIPO začnou fungovat dva měsíce po zpracování dohody v našem systému. Více informací najdete zde.

 • Pokud ruším starou smlouvu a nahrazuju ji novou, musím něco dodaňovat?

  Pokud nová smlouva splňuje podmínky daňové uznatelnosti a odkupné / odbytné je na ni převedeno přímo, tak nemusíte. Když ale např. ukončujete staré pojištění Rytmus a sjednáváte si Allianz ŽIVOT bez investice, tak je dodanění třeba provést. A také může být odvedena srážková daň, která není závislá na tom, jestli nová smlouva splňuje podmínky daňové uznatelnosti.

 • Pokud ukončím pracovní poměr a spolu s ním i smlouvu, na kterou mi přispíval zaměstnavatel, musím něco dodaňovat?

  Ano, pokud předčasně ukončíte pojistnou smlouvu, na kterou Vám přispíval zaměstnavatel, tak musíte dodanit pojistné, které jste obdržel v posledních 10 letech a současně zaplacené od 1. 1. 2015. Kromě toho může být odvedena také srážková daň.

 • Lze změnit splatnost pojištění?

  Ne, to možné není. Pojistné je splatné podle frekvence placení, při měsíčních platbách vždy ke dni v měsíci, který je shodný s počátkem pojistné smlouvy (tedy pokud smlouva začíná 15. ledna, pojistné je splatné 15. února, 15. března atd.).

 • Kde mohu nastavit příspěvek od zaměstnavatele na životní pojištění?

  Pro realizaci prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce.

 • Sjednal jsem si pojištění Allianz ŽIVOT v rizikové variantě, mohu na smlouvu zaslat mimořádné pojistné?

  Ne, toto bohužel možné není. Mimořádné pojistné můžete platit pouze v rámci varianty „s investicí“.

 • Proč mi přišla upomínka?

  Upomínky posíláme, pokud na smlouvě evidujeme dlužné pojistné. Pokud si nejste dluhu vědom, kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000).

 • Jak mám zažádat o navrácení platby, když jsem zaplatil omylem dvakrát?

  Kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000), kde s Vámi domluvíme podrobnosti.

 • Jaké je číslo účtu, kam mám hradit platbu běžného pojistného?

  Pro životní pojištění je číslo účtu 2700/2700, variabilní symbol pro běžné pojistné je číslo Vaší pojistné smlouvy, konstantní symbol pro platbu účastníka 3558, pro zaměstnavatele 3552. Variabilní symbol pro platbu mimořádného pojistného 4 + číslo pojistné smlouvy.

 • Kde a jak si mohu ověřit, že mám pojištění v pořádku zaplacené?

  Nejsnáze po přihlášení v aplikaci MojeAllianz, na našich webových stránkách, případně kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000).

Škody

 • Co dělat, když nesouhlasím s vyplacenou částkou?

  Můžete se na nás obrátit se stížností, např. prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.

 • Kde zjistím, v jakém stavu řešení je má škoda?

  Nejjednodušší je zatelefonovat na naše klientské centrum (241 170 000), případně přímo likvidátorovi (číslo naleznete na dopise s číslem škody, který jsme Vám zaslali).

 • Jakým způsobem budu komunikovat s likvidátorem?

  Komunikaci s likvidátorem můžete vést emailem, písemně, případně i telefonicky. Záleží na tom, co Vám vyhovuje.

 • Musím navštívit smluvního nebo posudkového lékaře?

  Pokud Vás k tomu likvidátor vyzve, tak ano.

 • Jaké dokumenty budu muset doložit? Stačí kopie?

  To, jaké doklady bude třeba doložit, záleží na typu škody. Seznam Vám sdělí likvidátor události po jejím nahlášení. Orientační přehled najdete i v sekci s hlášením škody na našich online.

 • Do kdy musím nahlásit pojistnou událost a komu? Jaké jsou promlčecí lhůty u životního pojištění?

  Pojistnou událost nám nahlaste co nejdříve. Promlčecí lhůta je u životního pojištění obecně ze zákona 10 let, u některých připojištění ale jen 3 roky a mohou existovat i další omezení. Detaily k příslušnému pojištění naleznete v pojistných podmínkách nebo smluvní dokumentaci daného produktu, které jste obdrželi při sjednání pojistné smlouvy. Případně můžete kontaktovat naše klientské centrum (tel. 241 170 000).

 • Jak hlásit pojistnou událost?

  Nejsnáze to provedete online, případně můžete zavolat na naše klientské centrum (241 170 000) nebo nám napsat na adresu Allianz pojišťovna, a. s.; Ke Štvanici 656/3; 186 00 Praha 8.

Penzijní produkty

Penzijní připojištění (Transformovaný fond)

 • Jak můžu převést staré penzijní připojištění na nové doplňkové penzijní spoření?

  Pro převod stačí navštívit naši pobočku. Převod je možný pouze v rámci jedné penzijní společnosti. Pokud chcete převést prostředky jinam, je třeba nejdřív převést staré penzijní připojištění na nové doplňkové penzijní spoření a teprve to poté převést do jiné společnosti.

 • Co mi převod starého penzijní připojištění na nové doplňkové penzijní spoření přinese a o co přijdu?

  Převodem získáte především vyšší potenciál možného zhodnocení Vašich vkladů a možnost výplaty formou penze na určitou dobu a případně i tzv. „předdůchod“. Naopak ztratíte garanci toho, že v rámci investování Vaše prostředky nikdy neklesnou pod zaplacenou hodnotu, a dále přijdete o možnost využít výsluhovou penzi.

 • Co mám udělat, abych čerpal státní příspěvek?

  Státní příspěvek dostanete za měsíce, na které máte zaplacenou a současně sjednanou částku aspoň 300 Kč. K té náleží příspěvek státu 90 Kč. Nejvyšší státní příspěvek 230 Kč získáte při platbě aspoň 1 000 Kč v daném měsíci.

 • Jakým způsobem se mohou naspořené prostředky vyplácet? Jaký je rozdíl mezi jednorázovým vyrovnáním a penzí?

  Jak už název napovídá, při jednorázovém vyrovnání dostanete všechny prostředky najednou, s daní 15 % z výnosů a příspěvků zaměstnavatele. Při vyrovnání prostřednictvím penze budete dostávat výplatu v pravidelných sjednaných splátkách, a to po dobu určenou Vaším penzijním plánem. Danění závisí na délce výplaty, např. u doživotní penze se nedaní nic a tam, kde penzijní plán umožňuje výplatu na přesně stanovenou dobu, se při době kratší než 10 let daní pouze výnosy.

 • Kdy mi přijde roční výpis penzijního připojištění?

  Roční výpisy posíláme po jednání valné hromady Allianz penzijní společnosti, což bývá zpravidla počátkem května.

 • Co je výsluhová penze?

  Výsluhová penze znamená, že pokud ji máte sjednanou, tak si po15 letech započtené pojištěné doby můžete vybrat prostředky naspořené pro tuto penzi (v některém případě až polovinu peněz), vč. příspěvků zaměstnavatele a výnosů. Formy výběru jsou různé a podle toho se také vybrané prostředky daní – např. pokud zvolíte jednorázovou výplatu, zdaníme při jejím vyplacení 15 % výnosy a příspěvky zaměstnavatele. Detaily naleznete ve Vašem penzijním plánu.

 • Co mám dělat, když mi zaměstnavatel chce přispívat více/méně?

  Pokud Vám doteď nic nepřispíval, je třeba na některé z našich poboček sepsat oznámení o sjednání příspěvku zaměstnavatele. Jako výši příspěvku můžete uvést konkrétní částkou, ale pak je při změně výše třeba nám to oznámit. Proto je nejvhodnější uvést výši jako tzv. proměnnou, kdy zaměstnavatel může posílat příspěvky libovolně kdykoliv a v jakékoliv výši.

 • Kolik musím přispívat, abych dostal maximální daňový odpočet?

  Pro maximální odpočet lze využít až 24 000 Kč za rok, konkrétně tu částku, která je na daný měsíc zaplacena a současně sjednaná nad 1 000 Kč. Pokud tedy budete přispívat 3 000 Kč měsíčně po celý rok, bude částka započitatelná do daní maximální (24 000 Kč ročně) a když budete platit víc, daňový odpočet se už nezvýší. Pro zjednodušení je vhodné si sjednat bezplatnou službu Daňový automat, která umožňuje platit částky nepravidelně, a na konci roku provedeme přepočet, aby se daňové výhody maximalizovaly.

 • Co znamená služba Daňový automat?

  Standardně pro získání maximálního daňového odpočtu musíte buď každý měsíc po celý rok platit 3 000 Kč, nebo je možné si kdykoliv doplatit potřebnou částku. Při doplatku nám však musíte vždy toto mimořádné navýšení písemně oznámit. Se službou Daňový automat povinnost nahlašování odpadá, neboť tato služba na prosinec provede přepočet tak, že dosáhnete maximální daňové odpočty podle zaplacených příspěvků.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení smlouvy?

  Vaši žádost nám zašlete poštou na naši adresu nebo můžete navštívit některou z našich poboček. Pokud budete posílat žádost poštou, je třeba, aby byl Váš podpis úředně ověřený.

Doplňkové penzijní spoření (účastnické fondy)

 • Kolik musím přispívat, abych dostal maximální daňový odpočet?

  Pro maximální odpočet lze využít až 24 000 Kč za rok, konkrétně tu částku, která je na daný měsíc zaplacena a současně sjednaná nad 1 000 Kč. Pokud tedy budete přispívat 3 000 Kč měsíčně po celý rok, bude částka započitatelná do daní maximální (24 000 Kč ročně) a když budete platit víc, daňový odpočet se už nezvýší. Pro zjednodušení je vhodné si sjednat bezplatnou službu Daňový automat, která umožňuje platit částky nepravidelně, a na konci roku provedeme přepočet, aby se daňové výhody maximalizovaly.

 • Co znamená služba Daňový automat?

  Standardně pro získání maximálního daňového odpočtu musíte buď každý měsíc po celý rok platit 3 000 Kč, nebo je možné si kdykoliv doplatit potřebnou částku. Při doplatku nám však musíte vždy toto mimořádné navýšení písemně oznámit. Se službou Daňový automat povinnost nahlašování odpadá, neboť tato služba na prosinec provede přepočet tak, že dosáhnete maximální daňové odpočty podle zaplacených příspěvků.

 • Jak mám převést svoje penzijní připojištění od jiné společnosti k Allianz?

  Stačí navštívit naši pobočku a vše s Vámi vyřešíme. Pokud máte ještě staré penzijní připojištění, je třeba nejdřív ho převést v rámci původní společnosti na nové doplňkové penzijní spoření a pak už hurá k nám.

 • Co znamená předdůchod ? Kdy ho můžu získat?

  Odejít do předdůchodu můžete nejdřív 5 let před nárokem na starobní důchod (pozor – pro ženy stejný věk jako pro muže bez ohledu na počet dětí), pokud vaše smlouva trvala alespoň 5 let. Stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod, ten jde z Vaší smlouvy, proto na ní musíte mít naspořeno dost peněz (tolik, aby měsíční splátka vyšla aspoň na 30 % průměrné mzdy podle MPSV). Po dosažení řádného důchodového věku vám stát může začít vyplácet standardní a nezkrácený starobní důchod.

 • Mohu spořit dál i po dovršení 60 let?

  Ano, můžete, horní věková hranice není omezena a i po dosažení důchodového věku běží smlouva stále dál za stejných podmínek, tzn. včetně nároku na státní příspěvky.

Platba příspěvků

 • Jak mám nastavit inkaso?

  Nejprve je třeba dohodnout se svou bankou (při osobní návštěvě nebo přes internetové bankovnictví) povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu pro autopojištění číslo 2727/2700. A pak už nám to stačí nahlásit, třeba telefonicky na naši klientskou linku +420 241170 000. Více informací najdete zde.

 • Jak mám zavést SIPO?

  U nového pojištění je to hračka, stačí si říct při sjednání. Pokud chcete zavést SIPO k existující smlouvě, je třeba navštívit našeho obchodního poradce, který s vámi sepíše dohodu o zřízení SIPO (bohužel potřebujeme váš fyzický podpis). Platby skrze SIPO začnou fungovat dva měsíce po zpracování dohody v našem systému. Více informací najdete zde.

 • Jak a kam mám platit příspěvky?

  Pro penzijní smlouvy je číslo účtu 3033/2700 a variabilní symbol je číslo příslušné smlouvy. Pokud platíte vy, zvolte dále konstantní symbol 3558, pokud se jedná o příspěvek od zaměstnavatele, tak 3552.

nahoru