Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Nejčastější dotazy – Cestovní pojištění

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Nejčastější dotazy k cestovnímu pojištění

 • Kde najdu výčet rizikových sportů? A co dělat pokud sport v tabulce od vás nenaleznu?

  Odkaz na tabulku sportů naleznete zde, pokud sport nemůžete najít, neváhejte nás kontaktovat telefonicky.

 • Zaplatil jsem zálohu na pobyt a chtěl bych si pojistit storno poplatky - mohu?

  Ano, je to možné nejpozději jeden pracovní den po úhradě zálohy, doplatku nebo celkové ceny cestovní služby. V tentýž den je také nutné uhradit pojistné. Upozorňujeme, že pojištění je se spoluúčasti 20 %.

 • Pokud zadám cílovou zemi např. Španělsko, bude mi platit pojištění i na země, kterými budu projíždět?

  Ano, pojištění bude platit po celé Evropě.

 • Jde sjednat pojištění i v den odjezdu?

  Ano lze, sjednat můžete tentýž den.

 • Od kdy je cestovní pojištění platné?

  Pojištění začíná platit dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, ne však dříve než okamžikem překročení státní hranice ČR do zahraničí. Podmínkou je zaplacení pojistného.

 • Platí cestovní pojištění i v zemích, kam MZV nedoporučuje cestovat?

  Neplatí, bohužel nemůžeme pojistit cesty do oblastí, které státní, samosprávný či jiný veřejný orgán označil jako válečné nebo životu a zdraví jinak nebezpečné a bylo nedoporučeno do dané oblasti cestovat.

 • Zaplatíte z odpovědnosti rozbití zapůjčeného skútru na dovolené?

  Bohužel nikoliv, u odpovědnosti je vyloučeno používání jakýkoliv motorových vozidel. Proto doporučujeme zkontrolovat, zda půjčovné zahrnuje povinné ručení, případně i havarijní pojištění.

 • Můžu se pojistit pro turistickou cestu do nadmořské výšky až do 5 000 m?

  Ano, od 3 000 do 5 000 m se můžete připojistit, nad 5 000 m už jdete jen na vlastní nebezpečí.

 • Budu pojištěný i pro případ, kdy se budu potápět až 30 m hluboko v moři?

  Ano, máte-li sjednáno připojištění rizikových sportů, můžete se potápět až do 40m. Nezapomeňte, že je nutné mít s sebou příslušné vybavení a být držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat danou aktivitu.

 • Budu pojištěný i pro případ, kdy se mi stane úraz v horách a bude mě hledat a poté vrtulníkem odvážet horská služba?

  Ano, vyhledání a zásah horskou službou při úrazu, akutním onemocnění nebo úmrtí pokrývají léčebné výlohy. K omezení nebo odmítnutí plnění může dojít například, pokud budete provozovat nepojištěné rizikové aktivity.

 • Můžu si pojistit lyže uložené v uzamčeném boxu na střeše auta pro případ krádeže?

  Ano, pro tyto případy slouží pojištění zavazadel. Máte-li u nás sjednáno také pojištění majetku, lze po ČR využít připojištění v rámci věcí v autě.

 • Je možné pořídit si cestovní pojištění pro zájezd v ČR?

  Ano je, vše zůstává stejné jako u pojištění do zahraničí, jen Vás nepojistíme na léčebné výlohy, které máte standardně hrazeny v rámci svého zdravotního pojištění.

 • Co dělat, když jsem ztratil/a doklad o pojištění (kartičku)?

  Fyzická podoba kartičky není nutná. Stačí, když ji máte uloženou v telefonu, v mobilní aplikaci nebo v e-mailu. Důležité je znát číslo pojistné smlouvy, jméno pojištěného a telefon na asistenční službu.

 • Jak postupovat při pojistné události?

  Zavolejte nám na číslo + 420 241 170 000 a domluvíme konkrétní postup. Zpravidla bude potřeba zajistit dokumenty od lékaře, policie, dopravce apod.

 • Jak poznám, co je rizikový sport za příplatek? (základní sport. aktivity/ rizikové aktivity/ nepojistitelné aktivity)

  Sport stačí vyhledat v naší tabulce sportů. Automaticky jste pojištěni na 150 aktivit, na dalších 40 činností se můžete připojistit. Jen malá skupina sportů je nepojistitelná.

 • Špatný údaj ve jméně / datu narození – jak nahlásit změnu?

  Pro změnu nebo nové sjednání nám zavolejtena číslo + 420 241 170 000 nebo navštivte nejbližší pobočku.

 • Zahrnuje pojištění storno poplatků úpadek CK?

  Nezahrnuje, proti úpadku cestovní kanceláře je povinna se pojistit sama cestovní kancelář. Pojištění storno poplatků slouží pro případy, kdy Vy nemůžete odjet na cestu např. z důvodu akutního onemocnění, úrazu a mnohých dalších situací.

 • Jak prodloužit pojištění nebo změnit termín?

  Pro změnu nebo nové sjednání zavolejte na číslo + 420 241 170 000 nebo se stavte na nejbližší pobočce. Krátkodobé pojištění jde prodloužit nejpozději v poslední den trvání již sjednaného pojištění. Roční pojištění nelze prodloužit a musí být sjednáno nové. Nejrychleji sjednáte nové pojištění online.

 • Od kdy je pojištění platné?

  Od data uvedeného v pojistné smlouvě a nejdříve však po uhrazení pojistného nebo zadání příkazu k provedení platby.

 • Jak postupovat v případě nemoci či úrazu v zahraničí?

  Vždy kontaktujte asistenční službu pojišťovny Allianz na čísle +420 241 170 000. Kontaktní údaje jsou také uvedeny na kartičce cestovního pojištění.

 • Proč cestovní pojištění, když jsme v Evropské unii?

  Členství v Evropské unii zaručuje občanům České republiky při pobytu v jiné členské zemi právo na stejnou péči, jako mají tamní občané.  V praxi to však znamená, že v případě onemocnění nebo úrazu hradí občané České republiky spoluúčast podle pravidel platných v dané zemi.

  Nárok na zdravotní péči se navíc vztahuje jen na veřejná zdravotnická zařízení. Netýká se soukromých zdravotnických zařízení ani ordinací soukromých lékařů. Součástí běžného pojištění není ani úhrada zdravotního transportu zpět do vlasti nebo repatriace tělesných ostatků.

  Proto je nutné sjednat si kvalitní cestovní pojištění, abyste nemuseli mít strach, že se vrátíte z dovolené s vysokými účty za léky nebo léčbu, které Vám nebudou proplaceny. Nevyplatí se ani spoléhat na pojištění k platební kartě – jeho omezené limity pokryjí jen zcela základní ošetření.

Asistence

 • Máte v nabídce asistenčních služeb tlumočení?

  Samostatné tlumočení v nabídce nemáme. V praxi však vycházíme vstříc. Naši operátoři se domluví anglicky nebo jiným světovým jazykem.

 • Jsem omezen nějakým finančním limitem pro čerpání asistence?

  Základní asistence u léčebných výloh je bez limitu, u všech škod z doplňkových služeb jako je právní pomoci v zahraničí, náhradní pracovník nebo opatrovník je limit 35 tis. Kč. Na ztrátu dokladů a základní technickou pomoc při škodě na majetku je limit 5 tis. Kč.

 • Budu platit spoluúčast?

  Spoluúčast uplatňujeme jen u některých druhů pojištění, např. u odpovědnosti je to 5 tis. Kč. U pojištění storno poplatků je spoluúčast 20 %. V ostatních případech je pojištění bez spoluúčasti.

 • V jakých případech musím vždy kontaktovat asistenci?

  Nezbytné je schválení postupu od asistence v případě převozu z místa události do nejbližšího zařízení. Zavolejte ale pokud možno vždy, zamezíte tak případným dalším nedorozuměním při řešení pojistné události.

 • K čemu asistence slouží? S čím vším mi pomohou?

  Poskytneme informace, jak postupovat v konkrétní situaci, zajistíme zdravotní péči, úhradu nákladů za léčbu pojištěného, dopravu nebo ubytování pro Vás a osobu blízkou.

 • Pomůže mi asistenční služba s jazykovou bariérou v případě nouze v exotické zemi?

  V případě nouze Vám naši operátoři vyjdou maximálně vstříc, standardně se domluví anglicky nebo jiným světovým jazykem. Nemůžeme však garantovat překlady za každé situace a obratem.

 • Je asistenční služba k dispozici 24 hod. denně?

  Ano, asistenční služba je k dispozici non-stop.

Platba pojistného

 • Mohu zaplatit pojištění v den odjezdu?

  Ano.

 • Pojistná smlouva je uzavřená zaplacením. Je pojistné zaplaceno již odepsáním z mého účtu, nebo až když peníze dojdou na účet pojišťovny?

  Pojistné je zaplacené již podáním platebního příkazu z vašeho účtu, pokud k němu dojde ještě před vycestováním.

Škody

 • Jaké dokumenty budu muset doložit? Stačí kopie?

  Záleží na typu pojistné události, pro hladký průběh likvidace zavolejte na asistenční službu, co vše bude nutné doložit. Originál je vždy lepší než kopie.

 • Jakým způsobem budu komunikovat s likvidátorem?

  Je to na vás, můžete si zvolit telefon, email nebo dopisy.

 • Musím hlásit pojistnou událost i v případě, že jsem v zahraničí za ošetření nic nehradil?

  Nemusíte, jen pokud chcete nahradit vzniklou škodu nebo újmu.

 • Do kdy musím nahlásit pojistnou událost a komu?

  Nahlásit ji musíte nám a bez zbytečných odkladů.

 • Hradí Allianz léčebné výlohy v zahraničí při komplikaci v těhotenství?

  Ano, ale jen do 26. týdne těhotenství a nesmí se jednat o rizikové těhotenství.

 • Hradí Allianz škody způsobené v souvislosti s terorismem?

  Ano, v souvislosti s terorismem hradíme léčebné výlohy do limitu 1,5 mil. Kč a do 1,5 mil. Kč repatriaci.

Slovník pojmů

 • Co je to pojištění storno poplatků?

  Je to pojištění, které Vám uhradí až 80 % nákladů na cestu, v případě, že nebudete moci ze závažných důvodů vycestovat. Všechny případy, na které se pojištění vztahuje, naleznete v pojistných podmínkách.

 • Co je to rizikový sport?

  Seznam rizikových sportů naleznete v naší tabulce sportů. Automaticky jste pojištěni na 150 aktivit, na dalších 40 rizikových sportů se můžete připojistit. Jen malá skupina sportů je nepojistitelná.

 • Kde najdu výklad pojmů (pojistitel, pojistník, poškozený, pojištěný)?

  Vše najdete v pojistných podmínkách.

 • Považuje se cesta do zahraničí na mezinárodní florbalový turnaj starších žáků za provozování profesionálního sportu?

  Nepovažuje, organizované sportovní soutěže lze připojistit v rámci rizikových sportů. Profesionálním sportem máme na mysli sportovní činnost, která je prováděna za úplatu na základě smlouvy se sportovní organizací nebo která je převážným zdrojem příjmů sportovce.

 • Je alergie chronické onemocnění?

  Samotnou alergii za nemoc nepovažujeme. Náklady na nezbytné ošetření při náhlé alergické reakci hradíme.

nahoru