Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Nejčastější dotazy – Penzijní produkty

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Penzijní připojištění (Transformovaný fond)

 • Jak můžu převést staré penzijní připojištění na nové doplňkové penzijní spoření?

  Pro převod stačí navštívit naši pobočku. Převod je možný pouze v rámci jedné penzijní společnosti. Pokud chcete převést prostředky jinam, je třeba nejdřív převést staré penzijní připojištění na nové doplňkové penzijní spoření a teprve to poté převést do jiné společnosti.

 • Co mi převod starého penzijní připojištění na nové doplňkové penzijní spoření přinese a o co přijdu?

  Převodem získáte především vyšší potenciál možného zhodnocení Vašich vkladů a možnost výplaty formou penze na určitou dobu a případně i tzv. „předdůchod“. Naopak ztratíte garanci toho, že v rámci investování Vaše prostředky nikdy neklesnou pod zaplacenou hodnotu, a dále přijdete o možnost využít výsluhovou penzi.

 • Co mám udělat, abych čerpal státní příspěvek?

  Státní příspěvek dostanete za měsíce, na které máte zaplacenou a současně sjednanou částku aspoň 300 Kč. K té náleží příspěvek státu 90 Kč. Nejvyšší státní příspěvek 230 Kč získáte při platbě aspoň 1 000 Kč v daném měsíci.

 • Jakým způsobem se mohou naspořené prostředky vyplácet? Jaký je rozdíl mezi jednorázovým vyrovnáním a penzí?

  Jak už název napovídá, při jednorázovém vyrovnání dostanete všechny prostředky najednou, s daní 15 % z výnosů a příspěvků zaměstnavatele. Při vyrovnání prostřednictvím penze budete dostávat výplatu v pravidelných sjednaných splátkách, a to po dobu určenou Vaším penzijním plánem. Danění závisí na délce výplaty, např. u doživotní penze se nedaní nic a tam, kde penzijní plán umožňuje výplatu na přesně stanovenou dobu, se při době kratší než 10 let daní pouze výnosy.

 • Kdy mi přijde roční výpis penzijního připojištění?

  Roční výpisy posíláme po jednání valné hromady Allianz penzijní společnosti, což bývá zpravidla počátkem května.

 • Co je výsluhová penze?

  Výsluhová penze znamená, že pokud ji máte sjednanou, tak si po15 letech započtené pojištěné doby můžete vybrat prostředky naspořené pro tuto penzi (v některém případě až polovinu peněz), vč. příspěvků zaměstnavatele a výnosů. Formy výběru jsou různé a podle toho se také vybrané prostředky daní – např. pokud zvolíte jednorázovou výplatu, zdaníme při jejím vyplacení 15 % výnosy a příspěvky zaměstnavatele. Detaily naleznete ve Vašem penzijním plánu.

 • Co mám dělat, když mi zaměstnavatel chce přispívat více/méně?

  Pokud Vám doteď nic nepřispíval, je třeba na některé z našich poboček sepsat oznámení o sjednání příspěvku zaměstnavatele. Jako výši příspěvku můžete uvést konkrétní částkou, ale pak je při změně výše třeba nám to oznámit. Proto je nejvhodnější uvést výši jako tzv. proměnnou, kdy zaměstnavatel může posílat příspěvky libovolně kdykoliv a v jakékoliv výši.

 • Kolik musím přispívat, abych dostal maximální daňový odpočet?

  Pro maximální odpočet lze využít až 24 000 Kč za rok, konkrétně tu částku, která je na daný měsíc zaplacena a současně sjednaná nad 1 000 Kč. Pokud tedy budete přispívat 3 000 Kč měsíčně po celý rok, bude částka započitatelná do daní maximální (24 000 Kč ročně) a když budete platit víc, daňový odpočet se už nezvýší. Pro zjednodušení je vhodné si sjednat bezplatnou službu Daňový automat, která umožňuje platit částky nepravidelně, a na konci roku provedeme přepočet, aby se daňové výhody maximalizovaly.

 • Co znamená služba Daňový automat?

  Standardně pro získání maximálního daňového odpočtu musíte buď každý měsíc po celý rok platit 3 000 Kč, nebo je možné si kdykoliv doplatit potřebnou částku. Při doplatku nám však musíte vždy toto mimořádné navýšení písemně oznámit. Se službou Daňový automat povinnost nahlašování odpadá, neboť tato služba na prosinec provede přepočet tak, že dosáhnete maximální daňové odpočty podle zaplacených příspěvků.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení smlouvy?

  Vaši žádost nám zašlete poštou na naši adresu nebo můžete navštívit některou z našich poboček. Pokud budete posílat žádost poštou, je třeba, aby byl Váš podpis úředně ověřený.

Doplňkové penzijní spoření (účastnické fondy)

 • Kolik musím přispívat, abych dostal maximální daňový odpočet?

  Pro maximální odpočet lze využít až 24 000 Kč za rok, konkrétně tu částku, která je na daný měsíc zaplacena a současně sjednaná nad 1 000 Kč. Pokud tedy budete přispívat 3 000 Kč měsíčně po celý rok, bude částka započitatelná do daní maximální (24 000 Kč ročně) a když budete platit víc, daňový odpočet se už nezvýší. Pro zjednodušení je vhodné si sjednat bezplatnou službu Daňový automat, která umožňuje platit částky nepravidelně, a na konci roku provedeme přepočet, aby se daňové výhody maximalizovaly.

 • Co znamená služba Daňový automat?

  Standardně pro získání maximálního daňového odpočtu musíte buď každý měsíc po celý rok platit 3 000 Kč, nebo je možné si kdykoliv doplatit potřebnou částku. Při doplatku nám však musíte vždy toto mimořádné navýšení písemně oznámit. Se službou Daňový automat povinnost nahlašování odpadá, neboť tato služba na prosinec provede přepočet tak, že dosáhnete maximální daňové odpočty podle zaplacených příspěvků.

 • Jak mám převést svoje penzijní připojištění od jiné společnosti k Allianz?

  Stačí navštívit naši pobočku a vše s Vámi vyřešíme. Pokud máte ještě staré penzijní připojištění, je třeba nejdřív ho převést v rámci původní společnosti na nové doplňkové penzijní spoření a pak už hurá k nám.

 • Co znamená předdůchod ? Kdy ho můžu získat?

  Odejít do předdůchodu můžete nejdřív 5 let před nárokem na starobní důchod (pozor – pro ženy stejný věk jako pro muže bez ohledu na počet dětí), pokud vaše smlouva trvala alespoň 5 let. Stát během předdůchodu platí zdravotní pojištění, ale nevyplácí žádný důchod, ten jde z Vaší smlouvy, proto na ní musíte mít naspořeno dost peněz (tolik, aby měsíční splátka vyšla aspoň na 30 % průměrné mzdy podle MPSV). Po dosažení řádného důchodového věku vám stát může začít vyplácet standardní a nezkrácený starobní důchod.

 • Mohu spořit dál i po dovršení 60 let?

  Ano, můžete, horní věková hranice není omezena a i po dosažení důchodového věku běží smlouva stále dál za stejných podmínek, tzn. včetně nároku na státní příspěvky.

Platba příspěvků

 • Jak mám nastavit inkaso?

  Nejprve je třeba dohodnout se svou bankou (při osobní návštěvě nebo přes internetové bankovnictví) povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu pro autopojištění číslo 2727/2700. A pak už nám to stačí nahlásit, třeba telefonicky na naši klientskou linku +420 241170 000. Více informací najdete zde.

 • Jak mám zavést SIPO?

  U nového pojištění je to hračka, stačí si říct při sjednání. Pokud chcete zavést SIPO k existující smlouvě, je třeba navštívit našeho obchodního poradce, který s vámi sepíše dohodu o zřízení SIPO (bohužel potřebujeme váš fyzický podpis). Platby skrze SIPO začnou fungovat dva měsíce po zpracování dohody v našem systému. Více informací najdete zde.

 • Jak a kam mám platit příspěvky?

  Pro penzijní smlouvy je číslo účtu 3033/2700 a variabilní symbol je číslo příslušné smlouvy. Pokud platíte vy, zvolte dále konstantní symbol 3558, pokud se jedná o příspěvek od zaměstnavatele, tak 3552.

nahoru