Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Nejčastější dotazy – Pojištění majetku

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Nejčastější dotazy k pojištění majetku

 • Kde lze ověřit zaplacenost pojistné smlouvy?

  Zaplacenost pojistné smlouvy lze ověřit na následujícím odkazu: https://www.allianz.cz/pro-klienty/zaplacenost-pojistky/

 • Je nutné ukončit pojištění domácnosti v případě stěhování?

  V pojistné smlouvě lze změnit místo pojištění na základě sepsaného změnového formuláře s Vaším obchodním zástupcem.

 • Jak mohu změnit místo pojištění při získání čísla popisného po kolaudaci nemovitosti?

  Změnu je nutné nahlásit písemnou formou s podpisem pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? Co je nutné doložit při ukončení pojistné smlouvy z důvodu prodeje nemovitosti či bytu?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě podepsané písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny. K výpovědi je nutné doložit kopii kupní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitostí, případně protokol o předání bytu.

Pojištění domácnosti

 • Jsem povinen vracet vyplacené pojistné plnění v případě, že můj odcizený tablet bude nalezen u dopadeného pachatele, i když již budu mít pořízen nový?

  Ne, pokud budete mít sjednánu variantu pojištění Exkluziv s připojištěním VIP Garance a hodnota vyplaceného pojistného plnění nepřesáhne 100 000 Kč.

 • Je možné navýšit stanovené limity pojistného plnění?

  Ano, převážná většina limitů pojistného plnění lze navýšit doplňkovým pojištěním nebo připojištěním.

 • Je nutné kuchyňskou linku připojistit?

  Ne, vzhledem k tomu, že se kuchyňská linka (stejně jako sporák, pračka, myčka a svítidla) nepovažuje za stavební součást domácnosti, není nastaven žádný limit pojistného plnění. Její hodnotu stačí započítat do pojistné částky.

 • Lze pojistit movitý majetek v samostatně stojící garáži?

  Ano, movitý majetek v samostatně stojící garáži lze pojistit samostatnou pojistnou smlouvou ve variantě Normal nebo Optimal do max. pojistné částky 100 000 Kč. Nevyžadujeme žádné speciální zabezpečení garáže.

 • Vztahuje se pojištění i na věci mé přítelkyně, která se mnou bydlí?

  Ano, předmětem pojištění jsou mimo jiné i movitý majetek ve vlastnictví všech osob, které s pojištěným žijí ve společné domácnosti.

 • Lze pojistit movitý majetek v bytě, který pronajímám?

  Ano, je možné pojistit domácnost, kterou pronajímáte. Pojistíte si pouze věci ve svém vlastnictví nebo je také možné po dohodě s podnájemníkem pojistit jednou pojistnou smlouvou jak věci majitele bytu, tak i věci ve vlastnictví podnájemníka.

Pojištění budovy

 • Nestačí mi limit pojistného plnění pro poškození vzniklá na vedlejších stavbách. Je možné ho navýšit?

  Ano, navýšení limitu pojistného plnění pro poškození vzniklá na vedlejších stavbách lze provést prostřednictvím doplňkového pojištění.

 • Lze pojištění ve variantě Optimal rozšířit o některá pojistná nebezpečí z varianty Exkluziv?

  Ano, ve variantě Optimal lze připojistit vybraná pojistná nebezpečí z varianty Exkluziv a lze dokoupit i krytí druhé události pro pojistná nebezpečí, která jsou standardně sjednána pouze pro krytí první události v daném pojistném roce.

 • Uplatňuje se u částečného poškození amortizace při výpočtu výše pojistného plnění?

  Ne, ve všech variantách pojištění jsou hrazena částečná poškození v nových cenách bez ohledu na stáří budovy.

 • Je možné u Allianz pojistit skleník?

  Ano, skleníky jsou předmětem pojištění ve variantě Exkluziv.

 • Mám pojištěny u rodinného domu kromě střechy a obvodového zdiva také vnitřní stavební součásti a okapy?

  Ano, předmětem pojištění je rodinný dům včetně všech stavebních součástí a venkovních přípojek.

Pojištění odpovědnosti

 • Je možné se pojistit pro případ, kdy ze střechy mého rodinného domu spadne sníh, popř. rampouch na lidi jdoucí po přilehlém chodníku?

  Ano, toto je kryto z pojištění odpovědnosti ve variantě Optimal a Exkluziv.

 • Uvolnilo se těsnění u myčky na nádobí a vytopila jsem sousedy. Jsem pojištěná?

  Ano, tato poškození vzniklá jinému jsou z pojištění odpovědnosti kryta ve všech variantách.

 • Půjčím si koně, který se splaší a způsobí dopravní nehodu. Lze tuto událost nahlásit z pojištění odpovědnosti?

  V případě, že máte uzavřeno pojištění odpovědnosti minimálně ve variantě Optimal, můžete tuto událost z Vašeho pojištění nahlásit.

 • Můj pes utekl a pokousal cizího psa. Lze tuto událost nahlásit z pojištění odpovědnosti?

  V případě, že máte uzavřeno pojištění odpovědnosti minimálně ve variantě Optimal, můžete tuto událost z Vašeho pojištění nahlásit.

 • Žiji ve společné domácnosti s družkou. Je pojištěna i její odpovědnost?

  Ano, pojištění se vztahuje na odpovědnost všech osob žijících s pojištěným ve společné domácnosti.

nahoru