Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Nejčastější dotazy – Pojištění majetku

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Nejčastější dotazy k pojištění majetku

 • Kde lze ověřit zaplacenost pojistné smlouvy?

  Zaplacenost pojistné smlouvy lze ověřit na následujícím odkazu: https://www.allianz.cz/pro-klienty/zaplacenost-pojistky/

 • Je nutné ukončit pojištění domácnosti v případě stěhování?

  V pojistné smlouvě lze změnit místo pojištění na základě sepsaného změnového formuláře s Vaším obchodním zástupcem.

 • Jak mohu změnit místo pojištění při získání čísla popisného po kolaudaci nemovitosti?

  Změnu je nutné nahlásit písemnou formou s podpisem pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? Co je nutné doložit při ukončení pojistné smlouvy z důvodu prodeje nemovitosti či bytu?

  Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě podepsané písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@allianz.cz nebo poštou na adresu pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Allianz pojišťovny. K výpovědi je nutné doložit kopii kupní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitostí, případně protokol o předání bytu.

Pojištění domácnosti

 • Jak rozeznám, co je domácnost a co budova?

  Budova je Váš nemovitý majetek, tj. rodinný dům nebo byt (stěny, podlahy aj.), domácnost je vše movité, co se nachází vevnitř domu nebo bytu (nábytek, elektronika aj.).

 • Co vše znamená pojem „Velká hrozba“?

  Velká hrozba zahrnuje souhrn nejzávažnějších rizik, jako jsou požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřice, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv a rázová vlna.

 • Jsou pojištěny i věci, které jsem si zapůjčil nebo mám např. doneseny domů z práce?

  Elektronika a optika k výkonu povolání je pojištěna automaticky bez limitu (např. pracovní notebook). Pojištěny jsou i jiné zapůjčené věci, které užívám pro svoji potřebu (televize, vybavení pronajatého bytu apod.). Zapůjčené věci lze pojistit i v rámci pojištění odpovědnosti do limitu 10 tis. Kč na pojistný rok.

 • Co vše zahrnuje pojištění domácnosti?

  Veškeré movité vybavení Vašeho bytu nebo rodinného domu včetně věcí uložených ve vedlejším prostoru (garáž, sklep,…), kromě toho k ní můžete přidat stavební součásti, což jsou zabudované stavební prvky (např. vestavěná skříň, mezistěny aj.).

 • Je v domácnosti pojištěna i kuchyňská linka?

  Ano, kuchyňská linka může být součástí jak pojištění budovy, tak i domácnosti.

 • Jak při likvidaci doložím, co vše jsem v domácnosti měl?

  Účtenkami, fotodokumentací, záručními listy, znaleckými posudky nebo čestným prohlášením.

 • Jsem v pojištění domácnosti pojištěný na vykradení bytu?

  Ano, stačí mít adekvátně zabezpečený byt.

 • Na koho se vztahuje právní ochrana soukromí?

  Právní ochrana soukromí se vztahuje na ochranu a prosazování Vašich právních zájmů v oblasti soukromí. Konkrétně na nároky na úhradu Vaší újmy, spory z vlastnického práva k movitým věcem, spory při reklamaci zboží, spory s pojišťovnami nebo právo sociálního zabezpečení.

 • Na co je regres zdravotní pojišťovny?

  Regres zdravotní pojišťovny využijete v případě, pokud způsobíte újmu na zdraví 3. osobě, jejíž zdravotní pojišťovna po Vás bude vymáhat náklady na léčení nebo budete muset uhradit vyplacené nemocenské dávky.

 • Jaké má limity?

  Limity si můžete nastavit volitelně na smlouvě, např. maximální limit odpovědnosti s územní platností po celé Evropě je 30 mil. Kč.

 • Na koho se vztahuje pojištění odpovědnosti?

  Na všechny osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti. Popř. (pokud si pojistíte) tak i na další osoby, které pověříte bezplatným provedením pomocných stavebních prací, bezplatným ošetřováním zvířete nebo bezplatným opatrováním domácnosti včetně běžných domácích prací.

 • Co je bezpečnostní uzamykací systém?

  Jde o systém zabezpečení bytu, který odpovídá standardům a normám ČSN. Je to buď:

  a) komplet zadlabacího zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním

  b) nebo elektromechanický bezpečnostní zámek.

 • Co je nová a časová cena?

  Nová cena je primárně nastavena u pojištění domácnosti, jedná se o cenu, za kterou si v daném čase a místě můžete pořídit novou věc srovnatelné kvality s pojištěnou věcí. Časová cena je cena, kterou měla věc těsně před pojistnou událostí a zohledňuje zároveň opotřebení, znehodnocení nebo zhodnocení (rekonstrukci).

 • Jaké máme spoluúčasti? A u čeho?

  Spoluúčast na smlouvě se dá (mimo níže uvedené případy) libovolně nastavit na 0, 3 nebo 10 tis. Kč. V případě povodně uplatníme 1 % spoluúčast (min 30 tis. Kč u budovy a 15 tis. Kč u domácnosti) a u záplavy 5 tis. Kč u budovy a 3 tis. Kč u domácnosti. U strojního pojištění je spoluúčast 1 tis. Kč. U pojištění odpovědnosti zaměstnance je spoluúčast 10 %, min. 1 tis. Kč. Spoluúčast u krádeže vloupáním pro pojištění domácnosti závisí na stupni Vašeho zabezpečení.

 • Co je podpojištění a jaké má následky?

  Podpojištění je stav, kdy odhadnete pojistnou částku níž než by měla v reálu být. V důsledku toho jsme oprávněni snížit výši plnění.

 • Kdy vyplácíme stress benefit?

  V případě totální škody nad 90 % sjednané pojistné částky vyplatíme navíc u budovy 30 tis. Kč a u domácnosti 15 tis. Kč.

 • Když mi elektrický zkrat rozbije ledničku, uhradíme i znehodnocené potraviny?

  Ano, v rámci domácnosti lze pojistit poruchu chladícího zařízení.

 • Na co všechno se vztahuje pojištění skel u domácnosti?

  Pojištění skel se vztahuje téměř na jakékoliv poškození skel ve vaší domácnosti nebo budově, ať už se jedná o rozbití okna kamínkem od sekačky nebo vysklení interiérových dveřích při hraní dětí. V rámci domácnosti jsou hrazeny navíc akvária, terária nebo zasklení krbů. Výluky z pojištění naleznete v pojistných podmínkách.

 • Dá se připojistit vinný sklep u rodinného domu?

  Pokud se nachází na oploceném pozemku u pojištěného rodinného domu, chaty, chalupy), tak ano, a to v rámci vedlejších staveb, které máte už automaticky pojištěny min. do 10 % z pojistné částky budovy. Dražší stavby lze připojistit.

 • Jaké „trubky a kabely“ jsou pojištěné v budově a v domácnosti?

  K budově patří veškeré vnitřní rozvody a venkovní přípojky v místě pojištění, které jsou ve vlastnictví pojištěného, ať už se jedná o vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky včetně ventilů, kabelové rozvody, zděné přístřešky, šachty, skříně či pilíře. Do domácnosti patří vše, co je součást spotřebičů (např. pračky, myčky nebo sušičky) a do určitého limitu (limit pro stavební součásti) i vnitřní rozvody.

 • Zaplatí mi Allianz vybavení domácnosti v nových cenách?

  Ano, pokud jste si sjednal nové ceny v pojistné smlouvě. Pokud jste si sjednal časové ceny, tak budeme v časových cenách plnit zničení, odcizení nebo ztrátu elektrospotřebičů a sportovních potřeb starších 5 let a oděvů, obuvi a prádla starších 3 let.

 • Je možné pojistit robotickou sekačku jezdící po zahradě?

  Ano, stačí si sjednat Věci na zahradě. Uhradíme Vám i prostou krádež sekačky (bez překonání zabezpečení). Sekačka musí mít při škodě funkční a aktivní alarm a zámek s PIN kódem.

 • Budu mít v rámci pojištění domácnosti pojištěno i kolo ve společné kolárně/ na chodbě bytového domu/ před obchodem?

  Ano, v kolárně máte věci pojištěné v rámci vedlejších prostor s limitem 10 %, max. 100 tis. Kč. Mimo dům si stačí si sjednat Věci odložené na místě k tomu určeném s limitem až 30 tis. na pojistný rok. Kolo na chodbě bytového domu pojištěno není.

 • Pojistíte mi elektroniku v bytě do plné hodnoty?

  Ano, elektronika je součástí vybavení domácnosti, stačí uvést správnou pojistnou částku, která pokrývá celou hodnotu Vaší domácnosti.

 • Můžu si u vás pojistit zařízení bytu, ve kterém nebydlím a jen ho pronajímám?

  Ano, pojistit k bytu lze i stavební součásti a jeho vnitřní vybavení (domácnost).

 • Pojistí mi Allianz škodu na NTB, který nechám ve vozidle?

  Ano, pojištění Věci v autě lze sjednat jako připojištění až s limitem 100 tis. Kč na pojistnou událost.

 • Jak si změním smlouvu sjednanou přes internet?

  Pro změnu nebo nové sjednání si připravte číslo Vaší smlouvy a zavolejte nám, spolu to vyřešíme.

Pojištění budovy

 • Kde zjistím, v jaké povodňové zóně jsem?

  Sdělí Vám to poradce při sjednání pojištění podle Vaší adresy.

 • Co znamená trvale obývaný objekt, když na prázdniny odjíždím na chalupu?

  Budovu nebo byt považujeme za trvale obývanou, pokud je užívána k trvalému bydlení v průměru min. 6 měsíců v roce. Definici pro nás splňuje i budova v rekonstrukci, která není po dobu rekonstrukce obývaná. Doba rekonstrukce ale nesmí přesáhnout 1 rok.

 • Jak správně nastavit limity u budovy?

  Zvolte si ze tří úrovní nízká – střední – vysoká a upravte jednotlivě, pokud Vám některý z limitů nevyhovuje.

 • Mám pojištěnou i garáž, skleník, pergolu, bazén, oplocení?

  Ano.

 • Jaké vedlejší stavby si mohu pojistit?

  Všechny stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem a nachází se na stejném pozemku (např. garáž, kůlna, stodola, oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, bazén, podzemní sklípky, opěrné, zárubní i obkladní zdi), technické zařízení, zpevněné plochy, skleník, zařízení staveniště, samostatná garáž v OV do 500 m od bytu nebo domu. Objekty ale nesmí být ve špatném technickém stavu.

 • Jsou pojištěny společné prostory v domě?

  Ano.

 • Co vše zahrnuje pojištění budovy?

  Trvale obývané hlavní stavby, vedlejší stavby, volitelné předměty (např. hřbitovní stavby, pojištění porostů apod.), stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí, mobilní hasicí přístroje, vybavení hydrantové skříně a fotovoltaické elektrárny.

 • Na co jsou pojištěné vedlejší stavby?

  Vedlejší stavby jsou pojištěny na stejná rizika jako budova, můžete si vybrat z limitů 10, 15 nebo 20 % z pojistné částky na pojistnou událost, popř. lze tento limit ještě navýšit.

 • Je v tomto pojištění zahrnutá i garáž?

  Ano, garáž je běžně součástí vedlejších staveb pokud se nachází do 500 m od místa pojištění.

 • Co když mi kuna poškodí vnitřní zateplení střechy?

  Můžete se u nás připojistit i na poškození vnitřního zateplení střechy až na 30 tis. Kč na pojistný rok.

 • Mám pojištěno i tepelné čerpadlo na zahradě?

  Ano, pokud je čerpadlo součástí technického zařízení staveb k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou. Máte-li sjednáno Strojní pojištění, je čerpadlo kryto proti jakékoliv nahodilé příčině, která není vyloučena.

 • Jak si můžu připojistit garáž nacházející se v sousední ulici?

  Pokud se Vaše garáž nachází do 500 m od místa pojištění bytu nebo rodinného domu, je pojištěna automaticky v rámci vedlejších staveb. Pokud je garáž dále než 500 m od místa pojištění, lze ji pojistit samostatně.

 • Umíte pojistit byt na tržní cenu?

  Ano, byt automaticky pojišťujeme na tržní cenu.

 • Proč si mám pojišťovat byt, když SVJ pojistilo celý bytový dům?

  Například z toho důvodu, že chcete mít byt pojištěn na tržní ceny nebo Vám nevyhovuje rozsah, na který je pojištěn celý bytový dům, popř. to po Vás požaduje banka při vyřizování hypotéky. Dále je důležité pojištění Vaší domácnosti, které do pojistky BD nespadá. Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti, které Vás kryje pokud byste způsobil něco Vašim sousedům.

Pojištění odpovědnosti

 • Jaký je rozdíl u profesní odpovědnosti a odpovědnosti z běžného občanského života?

  Odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli se vztahuje na škody a újmy, které způsobíte v práci, zaměstnavatel po Vás může požadovat až 4,5 násobek Vaší mzdy. Odpovědnost z běžného občanského života se týká běžné činnosti ve Vašem životě, když zrovna nejste v práci.

 • Jsou pojištěni domácí mazlíčci?

  Ano, pojištění již zahrnuje chov 1 psa. Máte-li více psů nebo jiná zvířata, sjednejte si připojištění pro chovatele.

 • Budu platit nějakou spoluúčast?

  Pojištění odpovědnosti je bez spoluúčasti. Malá spoluúčast je pouze u pojištění odpovědnosti zaměstnance – 10 %, minimálně 1 tis. Kč

 • Co vše zahrnuje pojištění odpovědnosti?

  Velká hrozba zahrnuje běžné činnosti, vedení domácnosti, rekreační sport vč. cyklistiky nebo jezdectví, chov psa, používání malých plavidel. Dále se můžete připojistit na chov více zvířat, držbu a užívání zbraní, regres zdravotní pojišťovny. Kromě toho také na škody z vlastnictví budovy a bytu v OV, které jsou trvale obývané (ať Vámi nebo je pronajímáte).

 • Co když rozbiju něco při návštěvě mé matky?

  Bohužel, z pojištění odpovědnosti nehradíme újmy způsobené Vámi příbuzným v řadě přímé nebo osobám blízkým. Musí se jednat o cizí osobu.

 • Bojím se, že způsobím škodu v pronajatém bytě. Zaplatí Allianz třeba požárem zničené bytové jádro?

  Ano, stačí si v rámci odpovědnosti pojistit připojištění pronajatých bytů (najdete v online sjednání u nastavení limitů v levém horním rohu) a budeme hradit škody na pronajaté budově nebo jednotce.

 • Hradí za mě Allianz i škody, které způsobím zaměstnavateli?
 • Chrání mě Vaše pojištění odpovědnosti i v zahraničí?

  Ano, pokud si zvolíte rozšířenou platnost na celou Evropu.

 • Vztahuje se pojištění odpovědnosti i na mé děti?

  Ano, vztahuje se na všechny osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti.

Právní ochrana

 • Co je v základní právní ochraně tohoto pojištění?

  Základní právní ochrana obsahuje „právní poradenství“, tj., prvotní právní poradu po tel. i emailu (i opakovaně) pro konkrétní právní problém.

 • Kolik osob je tímto způsobem pod právní ochranou?

  Pojištění se vztahuje na Vás a rodinné příslušníky (partner/ka, manžel/ka a Vaše studující děti), pokud s Vámi žijí ve společné domácnosti.

 • Pomůžete mi při reklamaci vyúčtování elektřiny, vodného nebo plynu?

  Ano, tuto situaci vyřeší pojištění právní ochrany domova – Nároky a spory ze smluv. Jste-li v nájmu nebo podnájmu, můžete si sjednat Nároky a spory z dodavatelských smluv v rámci právní ochrany v nájemních sporech.

 • Vztahuje se právní ochrana na všechny mé nemovitosti?

  Pojistné krytí se vztahuje pouze na jednu Vámi zvolenou budovu uvedenou v pojistné smlouvě.

 • Jak mohu požádat o právní radu?

  Kdykoliv zavolejte na asistenční službu +420 241 170 000 a operátorovi sdělte číslo Vaší smlouvy u Allianz.

Asistence

 • Jsem omezen nějakým finančním limitem pro čerpání asistence?

  Ano, základní i rozšířená asistence zahrnuje limit 4 tis. Kč 2x ročně. Asistence pro cyklisty je do limitu 2 tis. Kč 3x ročně.

 • Budu platit spoluúčast?

  Asistence je bez spoluúčasti.

 • Mohu si dokoupit asistenční zásah u pojištění DOMOV?

  Ano, u servisu domácích elektrospotřebičů a u deratizace a dezinsekce si můžete dokoupit dva zásahy.

 • Pomůžou mi s vosím hnízdem na střeše?

  Ano, stačí mít sjednanou deratizaci a dezinsekci (rozšířená asistence).

 • Můžu kontaktovat asistenci, když se mi náhle porouchá pračka?

  Ano, asistenci máte krytou v případě sjednaného Servisu domácích elektrospotřebičů.

 • Musím něco platit při zásahu asistenční služby?

  Nemusíte, poskytování služeb je omezeno pouze limitem 4 tis. Kč 2x ročně na práci, materiál a náhradní díly sloužící k opravě. Navíc za Vás hradíme i náklady na dopravu řemeslníka/opraváře v reálné výši.

 • Jaký je rozsah asistenčních služeb?

  Nabízíme základní asistenci (pomoc při havarijní situaci či zabouchnutí klíčů) nebo rozšířenou asistenci, která zahrnuje navíc deratizaci a dezinsekci a servis domácích elektrospotřebičů. Kromě toho si můžete sjednat IT asistenci nebo Asistenci pro cyklisty.

 • Na kolik asistenčních zásahů mám během roku nárok?

  Základní i rozšířená asistence zahrnuje limit 4 tis. Kč 2x ročně. Asistence pro cyklisty je do limitu 2 tis. Kč 3x ročně.

Platba pojistného

 • Jak mám nastavit inkaso?

  Nejprve je třeba dohodnout se svou bankou (při osobní návštěvě nebo přes internetové bankovnictví) povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu pro autopojištění číslo 2727/2700. A pak už nám to stačí nahlásit, třeba telefonicky na naši klientskou linku +420 241170 000. Více informací najdete zde.

 • Jak mám zavést SIPO?

  U nového pojištění je to hračka, stačí si říct při sjednání. Pokud chcete zavést SIPO k existující smlouvě, je třeba navštívit našeho obchodního poradce, který s vámi sepíše dohodu o zřízení SIPO (bohužel potřebujeme váš fyzický podpis). Platby skrze SIPO začnou fungovat dva měsíce po zpracování dohody v našem systému. Více informací najdete zde.

 • Co mám dělat, potřebuji změnit údaje na smlouvě, způsob úhrady pojistného?

  Zavolejte nám nebo navštivte nejbližší pobočku Allianz.

 • Co mám dělat v případě, že nesouhlasím s výší pojistného?

  Zavolejte nám nebo navštivte nejbližší pobočku Allianz.

 • Kde a jak si mohu ověřit, že mám pojistku v pořádku zaplacenou?

  Zaplacenost pojistky můžete ověřit zde nebo nám zavolejte.

 • Kdy mi přijde dopis / e-mail s informací, jakou částku a do kdy mám uhradit?

  Vždy s předstihem tak, abyste stihli bezpečně odeslat platbu nebo nás kontaktovat kvůli nesrovnalostem. Bývá to nejpozději měsíc před výročím smlouvy.

Škody

 • Proplatíte mi znalecký posudek/ posudek od opravny?

  Záleží na konkrétní situaci. Poraďte se s námi předtím, než znalecký posudek objednáte.

 • Kde mohu nechat poškozenou věc opravit?
 • Jak mohu doložit, že jsem poškozenou věc vlastnil, když účtenku o koupi již nemám?

  Záleží vždy na konkrétním případě – blíže Vás bude informovat náš likvidátor, který bude mít Vaši škodu na starosti.

 • Jakým způsobem budu komunikovat s likvidátorem?

  Je to na vás, můžete si zvolit telefon, email nebo dopisy.

 • V jaké výši mi bude škoda uhrazena? Odečítá se „amortizace“?

  Škody jsou hrazeny v nových nebo časových cenách, záleží, co jste si zvolili při sjednání (u pojištění domácnosti) nebo záleží na stáří a stavu objektu (u pojištění budovy). Časové ceny zohledňují opotřebení.

 • V jakém případě musím volat policii?

  U Allianz DOMOV je to v případě krádeže vloupáním, loupeže, loupežného přepadení nebo prosté krádeže (bez překonání překážek). Na rozdíl od konkurence u nás nemusíte hlásit policii škodu způsobenou vandalismem.

 • Do kdy musím nahlásit pojistnou událost a komu?

  Nahlásit ji musíte nám, a to bez zbytečných odkladů.

nahoru