Shape Created with Sketch. 241 170 000

Nejčastější dotazy – Životní pojištění

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Pojištění rizik a obecné dotazy

 • Co všechno hradíme z připojištění pro případ hospitalizace?

  Pokud máte sjednáno připojištění pro případ hospitalizace, zaplatíme Vám sjednanou denní dávku za každou půlnoc, kterou strávíte v nemocnici, a to až za 730 půlnocí. Pokud budete v nemocnici déle než 90 půlnocí nebo budete na oddělení ARO či JIP, plnění může být ještě vyšší. Detaily naleznete ve smluvní dokumentaci.

 • Jak je to s rizikovým těhotenstvím u pojištění pracovní neschopnosti?

  U pojištění Allianz ŽIVOT za jakékoliv události spojené s těhotenstvím nic neplatíme až do osmi měsíců od počátku připojištění. Poté platíme pouze za události, kdy jsou obtíže vedoucí k pracovní neschopnosti doložené vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami (laboratorními, zobrazovacími apod.) jako nemoc. I u těchto událostí však mohou existovat další omezení. Informace o tom, jak je tomu u jiných produktů, a o dalších omezeních naleznete v příslušné smluvní dokumentaci.

 • Jak funguje plnění u připojištění PRO boj s rakovinou?

  Pojistné plnění poskytneme pojištěnému, pokud mu je diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění. Podle způsobu léčby a vývoje onemocnění vyplatíme odpovídající část pojistné částky. Přehledně to popisuje tabulka Seznam zhoubných nádorových onemocnění, kterou najdete ve smluvní dokumentaci.

 • Jak funguje plnění u pojištění závažných nemocí?

  Pojistné plnění poskytneme pojištěnému, pokud mu je během trvání připojištění stanovena diagnóza uvedená v seznamu závažných onemocnění, který je součástí Vaší pojistné smlouvy. Plnění vyplatíme pojištěnému nejdříve po 30 dnech od stanovení diagnózy. Detaily a všechny hrazené diagnózy naleznete ve smluvní dokumentaci.

 • Jaké stupně invalidity mi smlouva kryje?

  Česká legislativa definuje 3 stupně invalidity. Jaké stupně Vaše pojištění invalidity kryje, najdete ve své pojistce. Další možností je zobrazení prostřednictvím služby MojeAllianz.

 • Kryje životní pojištění i riziko terorismu?

  V pojištění Allianz ŽIVOT standardně kryjeme, pokud se stanete obětí teroristického útoku. Pouze v případech masivního útoku, kdy bychom měli vyplatit celkem více než 500 000 000 Kč, bychom pojistné plnění omezili na max. 2 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. Detaily (i pro ostatní produkty) naleznete ve smluvní dokumentaci.

 • Kryje moje smlouva provozování sportu na jakékoliv úrovni?

  V pojištění Allianz ŽIVOT sporty dělíme do tří skupin (standardně pojištěné, připojistitelné a nepojistitelné) v závislosti na jejich rizikovosti a úrovni provozování (profesionálně nebo příležitostně). Do jaké skupiny který sport patří, naleznete v tabulce sportů ve smluvní dokumentaci (např. plavání na jakékoli úrovni je pojištěné standardně v základu, naopak box nepojistíme ani jako příležitostného koníčka).

 • Jaká rizika mám kryta pojistnou smlouvou a na jakou pojistnou částku?

  Seznam Vašich pojištění a připojištění najdete v pojistce. Další možností je zobrazení prostřednictvím služby MojeAllianz.

 • Co je Garance nejvyššího plnění?

  Protože porovnat různá úrazová pojištění znamená složité procházení oceňovacími tabulkami, vše jsme pro Vás zjednodušili. U pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného několikrát ročně porovnáváme plnění u 5 největších pojišťoven za vybrané závažnější úrazy a našim klientům garantujeme, že dostanou nejvyšší částku ze všech těchto úrazů a pojišťoven. Podrobnosti najdete ve veřejném příslibu.

 • Co je veřejný příslib a kde ho najdu?

  Ten, kdo vydá veřejný příslib, se zavazuje zaplatit tomu, kdo splní určité podmínky uvedené v příslibu. Takovým závazkem může být například zaplacení přislíbené odměny za nalezení zaběhlého psa. V kontextu životního pojištění čas od času takovéto přísliby vydáváme a jejich přehled vždy naleznete v dokumentech.

 • Můžete pojistné plnění ze smlouvy vyplatit exekutorovi?

  Ano, můžeme.

 • Co je optimální varianta?

  Jedná se o naši nabídku pojištění šitou na míru podle Vašich uvedených potřeb.

 • Pro jaké změny Allianz potřebuje dodat žádost podepsanou na papíře?

  O řadu změn nás můžete požádat na našich webových stránkách bez papíru. Změny, které nenaleznete ve formuláři, je nutné provést u našeho obchodního zástupce.

 • Můžu si měnit pojistnou částku či dosjednat nebo zrušit nějaké připojištění?

  U produktu Allianz ŽIVOT to možné je, a to u našich obchodních zástupců. Pokud máte jiné pojištění, tak Vám tuto informaci poskytne náš obchodního zástupce.

 • Od kdy jsem pojištěný? Jaké jsou čekací doby u životního pojištění, kdy mi pojištění začne platit?

  Jednotlivá pojištění platí buď od data počátku sjednaného v pojistné smlouvě, nebo po posouzení pojistného rizika (tedy většinou zdravotního stavu) z naší strany. U některých pojištění navíc sjednáváme tzv. čekací dobu, kdy po určité období od počátku pojištění za škody neplatíme – je to ochrana proti těm, kteří by chtěli pojištění zneužít. Detaily najdete u jednotlivých rizik ve smluvní dokumentaci.

 • Kde všude pojištění platí? Jaká je uzemní platnost pojištění?

  Územně omezené je pojištění hospitalizace a pracovní neschopnosti, ostatní pojištění Vás chrání po celém světě. Pro produkt Allianz ŽIVOT je pojištění hospitalizace (jen akutní stavy) a pracovní neschopnosti platné pro celý Evropský hospodářský prostor. Detaily pro všechny produkty naleznete ve smluvní dokumentaci.

Investice

 • Mám investiční životní pojištění u jiné pojišťovny, mohu k Vám převést své investice?

  Ano, můžete k nám takzvaně převést odkupné. Pro detailní informace a realizaci prosím kontaktujte obchodního zástupce.

 • Jaký je rozdíl mezi změnou alokačního poměru a převodem podílových jednotek?

  Změnu alokačního poměru můžete provést pro budoucí platby pojistného a nemá vliv na současné umístění jednotek ve fondech. Naopak převod podílových jednotek se provádí s již nakoupenými jednotkami a nemá vliv na budoucí umisťování nových jednotek.

 • Co je alokační poměr? Jak ho změním?

  Alokační poměr určuje, jaká část Vámi zaplacené investice poputuje to jakého fondu. Pokud je měsíční hodnota investovaného pojistného (po stržení 3% poplatku) 1 000 Kč a máte alokační poměr 40 % Fond Garance 2 a 60 % Dluhopisový fond Jistota, nakoupíme každý měsíc jednotky ve Fondu Garance 2 za 400 Kč a jednotky v Dluhopisovém fondu Jistota za 600 Kč. Změnu alokačního poměru můžete provést např. na našich webových stránkách zde.

 • Jaké jsou poplatky u životního pojištění?

  Veškeré poplatky naleznete ve smluvní dokumentaci. Pro pojištění Allianz ŽIVOT jsou přehledně uvedeny v Sazebníku poplatků, který najdete zde.

 • Jaká je nákladovost investičních fondů v pojištění Allianz ŽIVOT?

  Investování s naším životním pojištěním je skutečně výhodné, nemáme žádné počáteční ani vstupní poplatky a investice jsou transparentně oddělené od pojistné ochrany. Strháváme si jen poplatek 3 % z investovaného pojistného a poplatek za správu fondů max. 1,25 % ročně (ten už je zohledněn v ceně podílových jednotek). Jako protihodnotu si můžete uplatnit daňové zvýhodnění až 24 000 Kč ročně a dostávat zvýhodněný příspěvek od zaměstnavatele. Podrobnější informace (např. TER jednotlivých fondů) naleznete v dokumentech.

 • Kde najdu informace o výkonnosti investičních fondů?

  Informace naleznete na našem webu, stačí rovnou kliknout zde.

 • Kde mohu získat přehled o aktuální hodnotě mých investic?

  Každý rok Vám posíláme pravidelné vyúčtování vždy k výročí sjednání pojištění. Pokud potřebujete aktuálnější informace, kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo klientské centrum (tel. 241 170 000).

 • Kolik dostanu v případě dožití investičního pojištění?

  Na tuto otázku bohužel neexistuje dopředu správná odpověď – záleží, jak se bude Vašim investicím dařit.

 • Jde změnit životního pojištění z varianty „PRO daňové výhody“ na variantu „BEZ daňových výhod“?

  Ano, tato změna možná je, naopak to však nejde. Pro realizaci prosím kontaktujte obchodního zástupce.

 • Jde změnit pojištění Allianz ŽIVOT „bez investice“ na variantu „s investicí“?

  Ano, tato změna možná je, naopak to však nejde. Pro realizaci prosím kontaktujte obchodního zástupce.

Platba pojistného

 • Pokud ruším starou smlouvu a nahrazuju ji novou, musím něco dodaňovat?

  Pokud nová smlouva splňuje podmínky daňové uznatelnosti, tak nemusíte. Když ale např. ukončujete staré pojištění Rytmus a sjednáváte si Allianz ŽIVOT bez investice, tak je dodanění třeba provést. A také může být odvedena srážková daň, která není závislá na tom, jestli nová smlouva splňuje podmínky daňové uznatelnosti.

 • Pokud ukončím pracovní poměr a spolu s ním i smlouvu, na kterou mi přispíval zaměstnavatel, musím něco dodaňovat?

  Ano, pokud předčasně ukončíte pojistnou smlouvu, na kterou Vám přispíval zaměstnavatel, tak musíte dodanit pojistné, které jste obdržel v posledních 10 letech a současně zaplacené od 1. 1. 2015. Kromě toho může být odvedena také srážková daň.

 • Jak mám zavést SIPO?

  U nového pojištění je to hračka, stačí si říct při sjednání. Pokud chcete zavést SIPO k existující smlouvě, stačí požadavek zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo navštívit našeho obchodního poradce, který s Vámi žádost vyplní. V obou případech bohužel potřebujeme dodat fyzický podpis majitele SIPO. Platby přes SIPO začnou fungovat přibližně dva měsíce od nahlášení poté, kdy Vám zašleme potvrzení.

 • Jak mám zavést inkaso?

  Nejprve je třeba dohodnout se svou bankou (při osobní návštěvě nebo přes internetové bankovnictví) povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu pro životní pojištění  2700/2700. A pak už nám stačí nahlásit číslo Vašeho účtu, třeba telefonicky na naši klientskou linku 241 170 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Platby inkasem začneme strhávat přibližně po dvou měsících od nahlášení poté, kdy Vám zašleme potvrzení.

 • Lze změnit splatnost pojištění?

  Ne, to možné není. Pojistné je splatné podle frekvence placení, při měsíčních platbách vždy ke dni v měsíci, který je shodný s počátkem pojistné smlouvy (tedy pokud smlouva začíná 15. ledna, pojistné je splatné 15. února, 15. března atd.).

 • Kde mohu nastavit příspěvek od zaměstnavatele na životní pojištění?

  Pro realizaci prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce.

 • Sjednal jsem si pojištění Allianz ŽIVOT v rizikové variantě, mohu na smlouvu zaslat mimořádné pojistné?

  Ne, toto bohužel možné není. Mimořádné pojistné můžete platit pouze v rámci varianty „s investicí“.

 • Proč mi přišla upomínka?

  Upomínky posíláme, pokud na smlouvě evidujeme dlužné pojistné. Pokud si nejste dluhu vědom, kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000).

 • Jak mám zažádat o navrácení platby, když jsem zaplatil omylem dvakrát?

  Kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000), kde s Vámi domluvíme podrobnosti.

 • Proč mi nechodí předpis pojistného či složenka?

  Předpis pojistného posíláme každý rok k výročí sjednání pojištění buď dopisem, nebo emailem. Pokud Vám nedorazil, kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000). Složenky posíláme pouze těm, kdo je reálně využívají, čímž šetříme naše lesy i náklady.

 • Jaké je číslo účtu, kam mám hradit platbu běžného pojistného?

  Pro životní pojištění je číslo účtu 2700/2700 a variabilní symbol je číslo Vaší pojistné smlouvy.

 • Kde a jak si mohu ověřit, že mám pojištění v pořádku zaplacené?

  Nejsnáze po přihlášení v aplikaci MojeAllianz, na našich webových stránkách, případně kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000).

Škody

 • Co dělat, když nesouhlasím s vyplacenou částkou?

  Můžete se na nás obrátit se stížností, např. prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.

 • Kde zjistím, v jakém stavu řešení je má škoda?

  Nejjednodušší je zatelefonovat na naše klientské centrum (241 170 000), případně přímo likvidátorovi (číslo naleznete na dopise s číslem škody, který jsme Vám zaslali).

 • Jakým způsobem budu komunikovat s likvidátorem?

  Komunikaci s likvidátorem můžete vést emailem, písemně, případně i telefonicky. Záleží na tom, co Vám vyhovuje.

 • Musím navštívit smluvního nebo posudkového lékaře?

  Pokud Vás k tomu likvidátor vyzve, tak ano.

 • Jaké dokumenty budu muset doložit? Stačí kopie?

  To, jaké doklady bude třeba doložit, záleží na typu škody. Seznam Vám sdělí likvidátor události po jejím nahlášení. Orientační přehled najdete i v sekci s hlášením škody na našich online.

 • Do kdy musím nahlásit pojistnou událost a komu? Jaké jsou promlčecí lhůty u životního pojištění?

  Pojistnou událost nám nahlaste co nejdříve. Promlčecí lhůta je u životního pojištění obecně ze zákona 10 let, u některých připojištění ale jen 3 roky a mohou existovat i další omezení. Detaily k příslušnému pojištění naleznete ve smluvní dokumentaci.

 • Jak hlásit pojistnou událost?

  Nejsnáze to provedete online, případně můžete zavolat na naše klientské centrum (241 170 000) nebo nám napsat na adresu Allianz pojišťovna, a. s.; Ke Štvanici 656/3; 186 00 Praha 8.

nahoru