Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Nejčastější dotazy – Životní pojištění

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Nejčastější dotazy k životnímu pojištění

 • Může na moji smlouvu vložit mimořádný vklad můj zaměstnavatel?

  Ano. Váš zaměstnavatel může zaslat platbu na číslo účtu 2700/2700, do variabilního symbolu uvede devítimístné číslo Vaší smlouvy se čtyřkou na začátku (4xxxxxxxxx), konstantní symbol bude 3552.

 • Jak mohu vložit mimořádné pojistné?

  Mimořádné pojistné můžete na investiční pojištění vložit kdykoli v průběhu pojištění. Vklad nám nemusíte oznamovat, stačí zaslat platbu na číslo účtu 2700/2700, do variabilního symbolu uveďte devítimístné číslo Vaší smlouvy se čtyřkou na začátku (4xxxxxxxxx), konstantní symbol bude 3558.

 • Jak je možné změnit pojistnou smlouvu?

  Změny v pojistné smlouvě lze sepsat pouze s Vaším finančním poradcem či obchodním zástupcem.

 • Kdy vzniká nárok na daňové výhody?

  Od základu daně si jako pojistník můžete odečíst zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na Vaše pojištění pro případ smrti nebo dožití (maximálně však 24 000 Kč za zdaňovací období), pokud:

  • jste pojistníkem a zároveň pojištěným;
  • výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete věku 60 let;
  • pojistná smlouva neumožnuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (smlouva je sjednána ve variantě „PRO daňové výhody od roku 2015“).
 • Kdy je splatnost pojistného?

  Pojistné za následující období je splatné vždy k datu v měsíci, které je shodné s počátkem pojistné smlouvy.

 • Co znamená v mém výpisu položka akumulovaný dluh? Je nutné ho uhradit?

  Pokud hodnota běžných podílových jednotek na účtu pojistníka nepostačuje na úhradu ujednaných poplatků a rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti, vzniká tzv. akumulovaný dluh. V okamžiku, kdy na účtu pojistníka vzniknou běžné podílové jednotky, dojde odpovídajícím způsobem ke snížení jejich počtu o akumulovaný dluh. Akumulovaný dluh je dluhem pojistníka. Pojistitel je oprávněn tento akumulovaný dluh odečíst od vypláceného pojistného plnění v případě dožití nebo odkupného.

 • Jakým způsobem je možné podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? Kdy je nutné žádost o ukončení smlouvy úředně ověřit? Je možné ověření podpisu na pobočce Allianz pojišťovny?

  Výpověď je nutné podat písemnou formou – s podpisem pojistníka. Pokud vypovídáte pojistnou smlouvu, kde je pojistník odlišný od 1. pojištěného, je nutné připojit i podpis této pojištěné osoby (případně jejího zákonného zástupce). V případě výplaty odkupného musí být podpis pojistníka vždy ověřen. Vaši žádost můžete odeslat poštou na adresu pojišťovny či navštívit Vašeho finančního poradce.

Životní pojištění Allianz ŽIVOT

 • Co znamená částečný odkup?

  Pokud budete potřebovat finanční prostředky z Vaší investiční části pojištění ještě před koncem pojištění, můžete provést odkoupení podílových jednotek („vyberete peníze“ z životního pojištění). Částečný odkup podílových jednotek je možný pouze, pokud máte pojistnou smlouvu sjednanou ve variantě BEZ daňových výhod od roku 2015. Částečný odkup je možno provést v minimální hodnotě 1 000 Kč a to v případě, že zbývající hodnota podílových jednotek po provedení odkupu bude minimálně 5 000 Kč. Při odkoupení podílových jednotek se použijí aktuální prodejní ceny daného fondu.  Každoročně máte právo na 3 bezplatné částečné odkupy podílových jednotek.

 • Co je dynamika / indexace?

  Dynamika (resp. indexace) znamená úpravu pojistného, případně pojistných částek, za účelem zachování reálné hodnoty pojištění zejména proti důsledkům inflace.

 • Co jsou podílové jednotky v investičním životním pojištění?

  Podílové jednotky představují nárok na část hodnoty investičního fondu a jsou nakupovány za Vámi placené pojistné. Každá podílová jednotka má cenu, která se v čase mění a od které se odvíjí finální částka k výplatě.

 • Jaké jsou podmínky pro splnění nároku na daňové odpočty?

  Podrobné informace k daňové problematice naleznete ve zvláštní sekci.

 • Kde zjistím, jak jednotlivé investiční fondy hospodaří?

  Komentáře k vývoji fondů a informace o aktuální situaci jsou zveřejňovány v pravidelných čtvrtletních intervalech na našich webových stránkách.

 • V čem spočívá investiční pojištění?

  Investiční pojištění vedle ochrany před riziky nenadálých událostí nabízí také možnost investovat finanční prostředky. Můžete si zvolit jeden fond nebo více fondů v libovolné kombinaci. Možností je také volba připravené investiční strategie.

nahoru