Shape Created with Sketch. 241 170 000
ENG

Nejčastější dotazy – Životní pojištění

Na Vaši otázku se už možná někdo zeptal. Pokud ji nenajdete, napište nám.

Pojištění rizik a obecné dotazy

 • Co všechno hradíme z připojištění pro případ hospitalizace?

  Pokud máte sjednáno připojištění pro případ hospitalizace, zaplatíme Vám sjednanou denní dávku za každou půlnoc, kterou strávíte v nemocnici, a to až za 730 půlnocí. Pokud budete v nemocnici déle než 90 půlnocí nebo budete na oddělení ARO či JIP, plnění může být ještě vyšší. Detaily naleznete ve smluvní dokumentaci.

 • Jak je to s rizikovým těhotenstvím u pojištění pracovní neschopnosti?

  U pojištění Allianz ŽIVOT za jakékoliv události spojené s těhotenstvím nic neplatíme až do osmi měsíců od počátku připojištění. Poté platíme pouze za události, kdy jsou obtíže vedoucí k pracovní neschopnosti doložené vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami (laboratorními, zobrazovacími apod.) jako nemoc. I u těchto událostí však mohou existovat další omezení. Informace o tom, jak je tomu u jiných produktů, a o dalších omezeních naleznete v příslušné dokumentaci a pojistných podmínkách.

 • Jak funguje plnění u připojištění PRO boj s rakovinou?

  Pojistné plnění poskytneme pojištěnému, pokud mu je diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění. Podle způsobu léčby a vývoje onemocnění vyplatíme odpovídající část pojistné částky. Přehledně to popisuje tabulka Seznam zhoubných nádorových onemocnění na straně 127, kterou najdete ve smluvní dokumentaci.

 • Jak funguje plnění u pojištění závažných nemocí?

  Pojistné plnění poskytneme pojištěnému, pokud mu je během trvání připojištění stanovena diagnóza uvedená v seznamu závažných onemocnění, který je součástí Vaší pojistné smlouvy (str.124). Plnění vyplatíme pojištěnému nejdříve po 30 dnech od stanovení diagnózy. Detaily a všechny hrazené diagnózy naleznete ve smluvní dokumentaci.

   

 • Jaké stupně invalidity mi smlouva kryje?

  Česká legislativa definuje 3 stupně invalidity. Jaké stupně Vaše pojištění invalidity kryje, najdete ve své pojistce. Další možností je zobrazení prostřednictvím služby MojeAllianz.

 • Kryje životní pojištění i riziko terorismu?

  V pojištění Allianz ŽIVOT standardně kryjeme, pokud se stanete obětí teroristického útoku. Pouze v případech masivního útoku, kdy bychom měli vyplatit celkem více než 500 000 000 Kč, bychom pojistné plnění omezili na max. 2 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. Detaily (i pro ostatní produkty) naleznete ve smluvní dokumentaci.

   

 • Kryje moje smlouva provozování sportu na jakékoliv úrovni?

  V pojištění Allianz ŽIVOT sporty dělíme do tří skupin (standardně pojištěné, připojistitelné a nepojistitelné) v závislosti na jejich rizikovosti a úrovni provozování (příležitostně, amatérsky a profesionálně). Do jaké skupiny který sport patří, naleznete v tabulce sportů na straně 102 ve smluvní dokumentaci (např. plavání na jakékoli úrovni je pojištěné standardně v základu, naopak box nepojistíme ani jako příležitostného koníčka).

 • Jaká rizika mám kryta pojistnou smlouvou a na jakou pojistnou částku?

  Rozsah Vašich pojištění a připojištění najdete v pojistce. Další možností je zobrazení prostřednictvím služby MojeAllianz.

 • Co je Garance nejvyššího plnění?

  Protože porovnat různá úrazová pojištění znamená složité procházení oceňovacími tabulkami, vše jsme pro Vás zjednodušili. U pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného několikrát ročně porovnáváme plnění u 5 největších pojišťoven za vybrané závažnější úrazy a našim klientům garantujeme, že dostanou nejvyšší částku ze všech těchto úrazů a pojišťoven. Podrobnosti najdete ve veřejném příslibu.

 • Co je veřejný příslib a kde ho najdu?

  Ten, kdo vydá veřejný příslib, se zavazuje zaplatit tomu, kdo splní určité podmínky uvedené v příslibu. V kontextu životního pojištění čas od času takovéto přísliby vydáváme a jejich přehled vždy naleznete v dokumentech.

 • Můžete pojistné plnění ze smlouvy vyplatit exekutorovi?

  Ano, můžeme.

 • Co je optimální varianta?

  Jedná se o naši nabídku pojištění šitou na míru podle Vašich uvedených potřeb.

 • Pro jaké změny Allianz potřebuje dodat žádost podepsanou na papíře?

  O řadu změn nás můžete požádat na našich webových stránkách. Změny, které nenaleznete ve formuláři, je nutné provést u našeho obchodního zástupce.

 • Můžu si měnit pojistnou částku či dosjednat nebo zrušit nějaké připojištění?

  U produktu Allianz ŽIVOT to možné je, a to u našich obchodních zástupců. Pokud máte jiné pojištění, tak Vám tuto informaci poskytne náš obchodního zástupce.

 • Od kdy jsem pojištěný? Jaké jsou čekací doby u životního pojištění, kdy mi pojištění začne platit?

  Jednotlivá pojištění platí buď od data počátku sjednaného v pojistné smlouvě, nebo po posouzení pojistného rizika (tedy většinou zdravotního stavu) z naší strany. U některých pojištění navíc sjednáváme tzv. čekací dobu, kdy po určité období od počátku pojištění za škody neplatíme – je to ochrana proti těm, kteří by chtěli pojištění zneužít. Detaily najdete u jednotlivých rizik ve smluvní dokumentaci.

 • Kde všude pojištění platí? Jaká je uzemní platnost pojištění?

  Územně omezené je pojištění hospitalizace a pracovní neschopnosti, ostatní pojištění Vás chrání po celém světě. Pro produkt Allianz ŽIVOT je pojištění hospitalizace (jen akutní stavy) a pracovní neschopnosti platné pro celý Evropský hospodářský prostor. Detaily pro všechny produkty naleznete ve smluvní dokumentaci.

Investice

 • Mám investiční životní pojištění u jiné pojišťovny, mohu k Vám převést své investice?

  Ano, můžete k nám takzvaně převést odkupné. Pro detailní informace a realizaci prosím kontaktujte obchodního zástupce.

 • Jaký je rozdíl mezi změnou alokačního poměru a převodem podílových jednotek?

  Změnu alokačního poměru můžete provést pro budoucí platby pojistného a nemá vliv na současné umístění jednotek ve fondech. Naopak převod podílových jednotek se provádí s již nakoupenými jednotkami a nemá vliv na budoucí umisťování nových jednotek.

 • Co je alokační poměr? Jak ho změním?

  Alokační poměr určuje, jaká část Vámi zaplacené investice poputuje do jakého fondu. Pokud je měsíční hodnota investovaného pojistného (po stržení 3% poplatku) 1 000 Kč a máte alokační poměr 40 % Fond Garance 2 a 60 % Dluhopisový fond Jistota, nakoupíme každý měsíc jednotky ve Fondu Garance 2 za 400 Kč a jednotky v Dluhopisovém fondu Jistota za 600 Kč. Změnu je nutné provést u našeho obchodního zástupce.

 • Jaké jsou poplatky u životního pojištění?

  Veškeré poplatky naleznete ve smluvní dokumentaci. Pro pojištění Allianz ŽIVOT jsou přehledně uvedeny v Sazebníku poplatků, který najdete zde.

 • Jaká je nákladovost investičních fondů v pojištění Allianz ŽIVOT?

  Investování s naším životním pojištěním je skutečně výhodné, nemáme žádné počáteční ani vstupní poplatky a investice jsou transparentně oddělené od pojistné ochrany. Strháváme si jen poplatek 3 % z investovaného pojistného a poplatek za správu fondů max. 1,25 % ročně (ten už je zohledněn v ceně podílových jednotek). Jako protihodnotu si můžete uplatnit daňové zvýhodnění až 24 000 Kč ročně a dostávat zvýhodněný příspěvek od zaměstnavatele. Podrobnější informace (např. TER jednotlivých fondů) naleznete v dokumentech.

 • Kde najdu informace o výkonnosti investičních fondů?

  Informace naleznete na našem webu, stačí rovnou kliknout zde.

 • Kde mohu získat přehled o aktuální hodnotě mých investic?

  Každý rok Vám posíláme pravidelné vyúčtování vždy k výročí sjednání pojištění. Pokud potřebujete aktuálnější informace, kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo klientské centrum (tel. 241 170 000).

 • Kolik dostanu v případě dožití investičního pojištění?

  Na tuto otázku bohužel neexistuje dopředu správná odpověď – záleží, jak se bude Vašim investicím dařit.

 • Jde změnit životního pojištění z varianty „PRO daňové výhody“ na variantu „BEZ daňových výhod“?

  Ano, tato změna možná je, naopak to však nejde. Pro realizaci prosím kontaktujte obchodního zástupce.

 • Jde změnit pojištění Allianz ŽIVOT „bez investice“ na variantu „s investicí“?

  Ano, tato změna možná je, naopak to však nejde. Pro realizaci prosím kontaktujte obchodního zástupce.

Platba pojistného

 • Jak mám nastavit inkaso?

  Nejprve je třeba dohodnout se svou bankou (při osobní návštěvě nebo přes internetové bankovnictví) povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu pro životní pojištění 2700/2700. A pak už nám to stačí nahlásit, třeba telefonicky na naši klientskou linku +420 241 170 000. Více informací najdete zde.

 • Jak mám zavést SIPO?

  U nového pojištění je to hračka, stačí si říct při sjednání. Pokud chcete zavést SIPO k existující smlouvě, je třeba navštívit našeho obchodního poradce, který s vámi sepíše dohodu o zřízení SIPO (bohužel potřebujeme váš fyzický podpis). Platby skrze SIPO začnou fungovat dva měsíce po zpracování dohody v našem systému. Více informací najdete zde.

 • Pokud ruším starou smlouvu a nahrazuju ji novou, musím něco dodaňovat?

  Pokud nová smlouva splňuje podmínky daňové uznatelnosti a odkupné / odbytné je na ni převedeno přímo, tak nemusíte. Když ale např. ukončujete staré pojištění Rytmus a sjednáváte si Allianz ŽIVOT bez investice, tak je dodanění třeba provést. A také může být odvedena srážková daň, která není závislá na tom, jestli nová smlouva splňuje podmínky daňové uznatelnosti.

 • Pokud ukončím pracovní poměr a spolu s ním i smlouvu, na kterou mi přispíval zaměstnavatel, musím něco dodaňovat?

  Ano, pokud předčasně ukončíte pojistnou smlouvu, na kterou Vám přispíval zaměstnavatel, tak musíte dodanit pojistné, které jste obdržel v posledních 10 letech a současně zaplacené od 1. 1. 2015. Kromě toho může být odvedena také srážková daň.

 • Lze změnit splatnost pojištění?

  Ne, to možné není. Pojistné je splatné podle frekvence placení, při měsíčních platbách vždy ke dni v měsíci, který je shodný s počátkem pojistné smlouvy (tedy pokud smlouva začíná 15. ledna, pojistné je splatné 15. února, 15. března atd.).

 • Kde mohu nastavit příspěvek od zaměstnavatele na životní pojištění?

  Pro realizaci prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce.

 • Sjednal jsem si pojištění Allianz ŽIVOT v rizikové variantě, mohu na smlouvu zaslat mimořádné pojistné?

  Ne, toto bohužel možné není. Mimořádné pojistné můžete platit pouze v rámci varianty „s investicí“.

 • Proč mi přišla upomínka?

  Upomínky posíláme, pokud na smlouvě evidujeme dlužné pojistné. Pokud si nejste dluhu vědom, kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000).

 • Jak mám zažádat o navrácení platby, když jsem zaplatil omylem dvakrát?

  Kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000), kde s Vámi domluvíme podrobnosti.

 • Jaké je číslo účtu, kam mám hradit platbu běžného pojistného?

  Pro životní pojištění je číslo účtu 2700/2700, variabilní symbol pro běžné pojistné je číslo Vaší pojistné smlouvy, konstantní symbol pro platbu účastníka 3558, pro zaměstnavatele 3552. Variabilní symbol pro platbu mimořádného pojistného 4 + číslo pojistné smlouvy.

 • Kde a jak si mohu ověřit, že mám pojištění v pořádku zaplacené?

  Nejsnáze po přihlášení v aplikaci MojeAllianz, na našich webových stránkách, případně kontaktujte naše klientské centrum (tel. 241 170 000).

Škody

 • Co dělat, když nesouhlasím s vyplacenou částkou?

  Můžete se na nás obrátit se stížností, např. prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.

 • Kde zjistím, v jakém stavu řešení je má škoda?

  Nejjednodušší je zatelefonovat na naše klientské centrum (241 170 000), případně přímo likvidátorovi (číslo naleznete na dopise s číslem škody, který jsme Vám zaslali).

 • Jakým způsobem budu komunikovat s likvidátorem?

  Komunikaci s likvidátorem můžete vést emailem, písemně, případně i telefonicky. Záleží na tom, co Vám vyhovuje.

 • Musím navštívit smluvního nebo posudkového lékaře?

  Pokud Vás k tomu likvidátor vyzve, tak ano.

 • Jaké dokumenty budu muset doložit? Stačí kopie?

  To, jaké doklady bude třeba doložit, záleží na typu škody. Seznam Vám sdělí likvidátor události po jejím nahlášení. Orientační přehled najdete i v sekci s hlášením škody na našich online.

 • Do kdy musím nahlásit pojistnou událost a komu? Jaké jsou promlčecí lhůty u životního pojištění?

  Pojistnou událost nám nahlaste co nejdříve. Promlčecí lhůta je u životního pojištění obecně ze zákona 10 let, u některých připojištění ale jen 3 roky a mohou existovat i další omezení. Detaily k příslušnému pojištění naleznete v pojistných podmínkách nebo smluvní dokumentaci daného produktu, které jste obdrželi při sjednání pojistné smlouvy. Případně můžete kontaktovat naše klientské centrum (tel. 241 170 000).

 • Jak hlásit pojistnou událost?

  Nejsnáze to provedete online, případně můžete zavolat na naše klientské centrum (241 170 000) nebo nám napsat na adresu Allianz pojišťovna, a. s.; Ke Štvanici 656/3; 186 00 Praha 8.

nahoru