Allianz pojišťovna
24 hours helpline: 241 170 000

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společnostmi Allianz pojišťovna, a.s. (IČO 47115971) a Allianz penzijní společnost a.s. (IČO 256 12 603). V Allianz dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Tato část webových stránek obsahuje zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. To se může lišit v závislosti na Vašem vztahu s Allianz (např. jste-li dodavatel, uchazeč o práci, oprávněný zástupce apod.), případně druhem uzavřené smlouvy. Podrobnější informace naleznete v níže přiložených dokumentech.

Dále zde najdete informace o zpracování osobních údajů v online komunikaci a případném přístupu dalších zpracovatelů. 

V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

 

Další informace

 • Informační povinnost

  Dokumenty ke stažení budou k dispozici 25. 5. 2018.

 • Žádosti a formuláře

  Žádosti a formuláře budou zveřejněny k 25. 5. 2018.

  Vyplněné formuláře prosím pošlete elektronicky na adresu: info@allianz.cz nebo v listinné podobě na adresu: Allianz- odd. Stížností, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8.

  Na uvedené adrese můžete rovněž podat podnět ve  věci zpracovávání osobních údajů. Pokud byste v souvislosti se zpracováním prováděným společností Allianz pojišťovna, a.s. a/nebo Allianz penzijní společnost, a.s. podali stížnost nebo podnět u jiné společnosti skupiny Allianz, pak je tato jiná společnost skupiny Allianz rovněž správcem Vašich osobních údajů, a to v rozsahu, který se týká vyřízení této stížnosti nebo podnětu.

  Kromě toho můžete stížnost nebo podnět směřovat i Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n.

 • Bezpečnostní a technická opatření

  Allianz dbá na bezpečnost osobních údajů. Opatření týkající se ochrany osobních údajů jsou založeny na mezinárodně uznávaných standardech bezpečnosti informací ISO 27001. Allianz využívávíceúrovňový systému ochrany. Kromě preventivních opatření využíváme také detekčních mechanismů schopných zjistit potenciální narušení prostředí. Bezpečnost se netýká jen technologií, ale také osob pracujících s osobními údaji(zaměstnanci, externí pracovníci).

   

  Informace o bezpečnostních incidentech

  Pokud by nastala situace ohrožující Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat. Bezpečnostní incident Vám nemusíme oznámit, pokud (i) jsme zavedli náležitá technická a organizační opatření, díky nimž jsou Vaše osobní údaje nesrozumitelné pro třetí osoby;  (ii) jsme přijali následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko se již pravděpodobně neprojeví; (iii) by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

 • Zpracování osobních údajů v zahraničí

  Vaše osobní údaje zpracováváme převážně na území Evropské unie (dále jen EU). Jejich předání mimo území EU je možné za níže uvedených podmínek:

  Závazná podniková pravidla

  Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi skupiny Allianz i mimo území EU na základě tzv. závazných podnikových pravidel „BCR“ (z angličtiny: Binding Corporate Rules). K takovému předání nebo zpracování dochází zpravidla nepřímo.

  Seznam zemí s odpovídající ochranou

  V případě nutnosti umožníme jiným osobám, aby Vaše osobní údaje zpracovávaly v zahraničí (typicky, např. při dopravní nehodě v Rusku, nebo zranění v USA). Hlídáme, aby osobní údaje byly předány do zemí s odpovídající ochranou, jejichž seznam naleznete v anglickém nebo v českém jazyce.

  Pakliže daná země nespadá do kategorie zemí s odpovídající ochranou, můžeme Vaše osobní údaje do této země předat, pokud je předání založeno na vhodných zárukách (např. standardní doložky o ochraně osobních údajů, schválený kodex chování, schválený mechanismus pro vydání osvědčení).

 • Specifická zpracování

  Online komunikace

  V případě, že si prohlížíte naše webové stránky, používáte mobilní aplikaci nebo aplikaci MojeAllianz, zpracováváme údaje o průběhu tzv. elektronické cesty (tj. jak jste se na  naše stránky dostali). Prostřednictvím tzv. cookies, k jejichž užití jste udělil/a samostatný souhlas v souladu s platnou legislativou, uložíme ve Vašem zařízení informace (např. Vámi preferovaný jazyk, velikost písma nebo vyplněné údaje ve formuláři). Tyto informace usnadňují vzájemnou komunikace a pomáhají zkvalitnit naše online služby.

  Telefonická komunikace

  V případě telefonické komunikace náš společný hovor nahrajeme (pouze s Vaším souhlasem). Po dobu jednoho měsíce můžeme obsah rozhovoru využít pro hodnocení kvality poskytování našich služeb. Po uplynutí jednoho měsíce je hovor buď smazán, nebo archivován společně s Vaší smlouvou. Rozhodnutí o tom, zda hovor smažeme nebo nikoliv, závisí od jeho obsahu (archivujeme hovory s významným dopadem týkajícím se Vaší smlouvy).

   

 • Propojení informací

  Společnost Allianz sdružuje informace o klientech v interním systému. Pokud si tedy zakládáte například další smlouvu či se stanete poškozeným v pojistné události, tyto informace budou propojeny také s Vašimi dalšími údaji, které jste nám poskytli již dříve. Tímto je zaručena aktuálnost všech dat.
  Nespojujeme informace o smluvních vztazích ani mimosmluvních vztazích mezi společnosti Allianz pojišťovna, a.s. a Allianz penzijní společnost, a.s. – ty jsou vedeny v oddělených systémech.

  Doba archivace osobních údajů může být v souladu se zákonem a archivačními a skartovacími pravidly společnosti Allianz až 16 let.

 • Podmínky vyjádření souhlasu

  Připravujeme

 • Zpracovatelé osobních údajů
  • Allianz Business Services spol. s r.o., Karloveská 6C, 842 02 Bratislava, Slovensko
  • AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. Jankovcova 1596/14b, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
  • Allianz New Europe Holding GmbH, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien , Rakouská republika
  • Allianz Telematics S.P.A., Largo Urgo Imeri, 1 – 34123 Trieste, Itálie
  • 5 P Agency, spol. s r.o., Vl. Pittnerové 9, 621 00 Brno, Česká republika
  • CANON CZ s.r.o., Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
  • M.B.A. Finance s.r.o., Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 - Nové Město
  • TARAKAN a.s., U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
  • Lion Teleservices CZ, a.s., Erno Košťála 870, 530 12 Pardubice
  • Proveon, a.s., Purkyňova 2855/ 97a, 612 00 Brno
  • Contacc SE, Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 931/40b, PSČ: 190 00
  • Pojišťovací a investiční zprostředkovatelé (vázaní zástupci) oprávnění zprostředkovávat produkty Allianz
  • Orgány veřejné moci (ČNB, Finanční arbitr apod.) a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností)
  • Auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností
  • Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií
  • Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.)
  • Poskytovatelé zdravotních služeb (při šetření pojistných událostí)
  • Poskytovatelé servisních služeb (při šetření pojistných událostí a pojistném plnění)
  • Samostatní likvidátoři pojistných událostí
  • Zajistitelé

 

Společnost Allianz si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikovaná na webových stránkách.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: info@allianz.cz

 

 

nahoru