Správně fungující brzdová soustava je jednou z nejdůležitějších částí vozidla. Když v autě nefunguje klimatizace, nemusí to mít tak fatální následky z hlediska bezpečnosti, jako právě nefungující brzdy.

Brzdy mají ve vozidle dvě hlavní funkce. Nejen, že musí být schopné vozidlo za všech okolností v případě potřeby zastavit, či adekvátně rychle zpomalit, ale také jej zajistit před samovolným pohybem v případě stání.

Princip brzdové soustavy je založen na tření, respektive na zvětšování jeho odporu. Zároveň při brzdění vzniká i velké množství tepla, se kterým si musí brzdové součástky poradit. Toto extrémní prostředí klade na součástky vysoké nároky na kvalitu a údržbu, která by měla být adekvátní i v rámci prevence. 

Jak často chodíte do servisu?
Minimálně každé dva roky by mělo dojít k servisní kontrole brzd. Hlavními komponenty, na které je nutné se zaměřit jsou brzdové destičky, kotouče a kapalina. 

Brzdové destičky a kotouče musí pro správnou funkci splňovat jeden základní parametr - minimální tloušťku. U destiček tloušťka třecího materiálu nesmí být menší než 2 mm. U obou těchto komponentů platí, že nesmí být zkorodované, popraskané, drolivé či jinak výrazně opotřebené. V případě, že při pravidelné kontrole narazíte na tyto znaky, je nutné tyto díly neprodleně vyměnit. Pozor si ovšem dejte na neoriginální náhradní díly, které často pochází z Číny a jsou velmi nekvalitní, často se dokonce během brzdění rozpadnou.