Připravte se na jízdu bez řidiče

Připravte se na jízdu bez řidiče

Samořiditelná auta změní náš způsob života. Bude třeba přizpůsobit infrastrukturu, a to jak fyzickou, tak právní. Spíše než velký třesk transformační změny však pravděpodobně uvidíme postupný posun: nejprve začlenění nových bezpečnostních prvků, poté automatizaci při nízkých rychlostech, následně zavedení automatizovaných vozových parků a nakonec bezpečnější jízdu pro všechny. Pohleďte na svět autonomního řízení.
Některé inovace jsou přijaty náhle, jejich výhody jsou tak jasné, že si přes noc získají své příznivce. Vezměme si například chytrý telefon, který se za méně než 15 let stal z gadgetu základním spotřebičem. Jiným vynálezům trvá déle, než se prosadí - ne proto, že by lidé neviděli jejich výhody, ale proto, že trvá nějakou dobu, než se zdokonalí, a proto, že svět je třeba přebudovat, aby se jim přizpůsobil.
V současné době se zdá, že samořízená auta patří do druhé kategorie. Přestože odborníci vidí v autonomních vozidlech spoustu výhod, zejména v jejich potenciálu snížit počet dopravních nehod, panuje nyní všeobecná shoda, že jejich zavádění bude postupné, přinejmenším zčásti proto, že k jejich přizpůsobení bude zapotřebí řada změn ve fyzické a právní infrastruktuře.

Podle Dr. Christopha Lauterwassera, výkonného ředitele Allianz Centra pro technologie v Mnichově, je pojištění jedním z prvků této infrastruktury, který by se mohl zdát vyžadující přehodnocení, ale ve skutečnosti by měl být současný systém schopen přizpůsobit se robotickým řidičům relativně snadno.

V jurisdikcích s pojištěním automobilů bez zavinění se základy nebudou muset příliš měnit, vysvětlil. Například v Německu pojištění majitele vozu kryje odpovědnost za každého, kdo byl tímto vozem zraněn - a to i v případě, že řidič při řízení neudělal žádnou chybu. "Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je skutečně ideálně uzpůsobeno pro pokrytí situace s automatizací. Z této strany by neměly být žádné obavy ohledně pojistného krytí," řekl Lauterwasser.

Několik nových situací vytvořených automobily bez řidiče však bude vyžadovat úpravu pojistných podmínek. V současné době například řidič, který za jízdy způsobí nehodu, nemůže uplatnit nárok na pojištění odpovědnosti. Nárok na náhradu škody z odpovědnosti mohou vůči řidiči uplatnit spíše osoby, které mohly být zraněny. Kdo je však odpovědný, pokud vozidlo způsobí nehodu v automatizovaném režimu a majitel, který je zároveň řidičem vozidla, je zraněn?

Nevíte si rady se sjednáním?
Najděte si nejbližší pobočku a navštivte svého pojišťovacího poradce.
Spočítejte si cenu pojištění
Zavolejte do našeho callcentra, kde Vám pomohou naši proškolení operátoři.

"Z právního hlediska je to trochu ošemetná situace: řidič a majitel jsou totožní, ale vozidlo je účastníkem nehody v automatizovaném režimu," řekl Lauterwasser. Podle něj jde o mezeru v současném krytí, ale "není to velká mezera a Allianz si dokáže představit, že ji zaplní".

Změní se také určování toho, jak a kdy k nehodě došlo. Na jedné straně by to mělo být jednodušší, protože vozidla budou ukládat data z různých senzorů v době kolem události. Na druhou stranu, jak budou vyšetřovatelé vědět, že mají všechna relevantní data? Proto Allianz podle Lauterwassera požaduje legislativu, která vyjasní pravidla týkající se omezené povinnosti sdílení automobilových dat.

Podle Lauterwassera Allianz mimo jiné prosazuje vytvoření nezávislého správce dat, který by si udržoval kontrolu nad příslušnými údaji o událostech a automatickém řízení a tyto záznamy by sdílel pouze s osobami, které je potřebují vidět, jako jsou vyšetřovatelé nehod a výzkumní pracovníci. Je důležité, aby data zůstala společným majetkem. "Tento druh údajů není potřebný pouze k objasnění jedné nehody, ale bude také potřebný k objasnění výzkumu nehod, v jakém režimu dochází k nehodám [bez řidiče oproti manuálnímu]... k vytvoření měřítka, kolik nehod se stane v automatizovaném režimu ve srovnání s běžnými řidiči."

Další důležitou otázkou, o které se v rámci Allianz diskutuje, je, jak autonomní vozidla zvládnou přeshraniční jízdu. "[P]ři překračování hranic musí tato vozidla nejen znát všechny příslušné dopravní značky a dopravní předpisy, ale musí být také jasné, kdo je v případě nehody odpovědný," řekl Klaus-Peter Röhler , generální ředitel Allianz Deutschland AG, na 9. Allianz Motor Day , nedávném sympoziu v Mnichově o právních a technických rizicích autonomního řízení.

Richard Watson , Futurist-in-Residence v Entrepreneurship Centre na Judge Business School Cambridgeské univerzity, tvrdí, že auta bez řidiče mohou také dát vzniknout zcela nové kategorii kolektivních rizik. Jeden příklad za všechny: 22. září 2020 došlo na krátkou dobu k výpadku mobilní aplikace a webových stránek společnosti Tesla, což zablokovalo mnoho majitelů vozů Tesla. "Dokážu si představit více takových síťových problémů, kdy celý systém vypadne a vy se nemůžete dostat do auta ani z něj," řekl Watson. "Nebo sluneční erupce dostatečné intenzity vyřadí satelity a my zcela ztratíme GPS. Na chvíli, ne navždy, jen na chvíli. Ale najednou se nemůžete nikam dostat."

Někteří odborníci spekulují o tom, že měnící se povaha řízení automobilů, zejména rostoucí dostupnost dat, by mohla vést k tomu, že tradiční automobilové pojišťovny budou zprostředkovány samotnými výrobci automobilů. Ve Velké Británii totiž společnost Tesla uzavřela partnerství, jehož cílem je pojistit majitele vozů Tesla. Lauterwasser v tom však nevidí velké nebezpečí.

Jednotlivci však nemusí přímo platit velkou část tohoto pojištění automatizovaných vozidel. "Pokud se podíváte na situace s vysokou mírou automatizace, jako jsou robotické taxíky, nebudou v soukromých rukou, přinejmenším ne v několika příštích letech, protože tato auta budou mnohem dražší než běžný automobil vzhledem k redundanci systémů, nákladům na senzory a na správu vozidel," řekl Lauterwasser. 

Nižší riziko však není totéž co žádné riziko. I když se očekává, že počet smrtelných dopravních nehod dramaticky klesne ze současných 35 000 ročně v USA a 25 000 v Evropské unii, jakmile se roboti chopí řízení, Lauterwasser varoval, že auta bez řidiče nikdy nemohou být zcela bez rizika. Zaprvé, na silnicích budou ještě dlouho jezdit lidští řidiči a zadruhé, nepříznivé počasí může způsobit, že řízení bude nebezpečné i pro křemíkové mozky.

Watson, futurolog z Cambridge, rovněž doporučil opatrnost.  "Myslím, že u veřejnosti převládá pocit, že tyto věci, protože je to umělá inteligence nebo něco podobného, budou fungovat dokonale," řekl Watson. "No, nebuďte směšní. Můj počítač se neustále hroutí. Programují je lidé, kteří dělají chyby, mají předsudky a tak dále, takže se samozřejmě pokazí. A vy můžete namítnout, že když se spletou, spletou se ještě víc.

Nevíte si rady s výběrem pojištění nebo potřebujete pomoct při sjednání?
Vždy Vám rádi pomůžeme!